Témata
Reklama

IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Mezi hlavní cíle systému WorkSys patří především vytvoření funkčního ekosystému řešení inteligentního průmyslu prostřednictvím spolupráce jak s klíčovými hráči na trhu, tak i se startupy a dostupnými inovativními řešeními, založenými na vzájemně výhodném partnerství. Dalším cílem systému je urychlení vývoje a zabezpečení dlouhodobé podpory řešení prostřednictvím Application store (WorkSys), za pomoci definice potřeb partnera s cílem dosáhnout interoperability řešení založené na akceptovaných normách, referenční architektuře a implementaci otevřeného zdroje. Třetím cílem systému WorkSys je vytvořit a formovat rozvíjející se trh s inteligentními údaji a službami poskytování odborné pomoci průmyslu při přípravě, implementaci a vývoji řešení prostřednictvím sítě vybraných, dostupných a hodnotových partnerských ekosystémů.

Reklama
Reklama
Ukázky integrovaných služeb, které jsou součástí WorkSys ekosystému.(Zdroj: OMS Intelligent Solutions)


Hlavní pilíře WorSys v jeho neinvazivním přístupu

  • lehce sestavitelný, nízkoenergetický, bezpečný, schopný připojení s jinými analogovými a digitálními zařízeními s několika způsoby připojení k internetu;
  • jednoduchá integrace do aplikací třetích stran – lokální řešení již instalované ve fabrice, nebo samotné IoT platformy jako např. Mindsphere či ThingsBoard;
  • profesionální technická podpora, vzorové projekty a realizace, kompletní dokumentace, včetně zdrojových kódů.

Digitální dvojče fabriky

Nástroj FactoryDashboard umožňuje shromáždit a vizualizovat informace z různých systémů (stroj, monitorování výrobních toků, bezpečnost, zdroj hluku, detekce požáru, odpadové hospodářství, energetické řízení, řízení osvětlení a další) na jednom místě. FactoryDashboard je jasné a uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém mohou autorizované osoby vykonávat série operací, jako například monitoring, kontrolu, sledování KPI, NI a další.

Základním předpokladem a důvodem pro zavedení FactoryDashboard je všechno na jednom místě.
Aktuálně se ve fabrikách používají různé tzv. IoT zařízení, které neposkytují komplexní, jednotný přehled, bez analytického modulu a interaktivity. Mnoho firem již implementovalo různé digitální body (senzory, kamery, radary...) bez znalosti plného potenciálu funkčnosti, jako například bez informace, kde jsou uloženy údaje, jaký skutečný stav zařízení, jak se chová v reálném čase atd.

FactoryDashboard je online obraz digitální továrny s implementovaným řešením, obsahující naměřené parametry, funkčnost a stav veškerých zařízení, informace, jak je nakládáno se zjištěnými údaji atd. Veškeré postřehy z provozu a reakce uživatelů budou vývojáři FactoryDashboard následně integrovány do systému pro další upgrade verzí.

FactoryDashboard je online obraz digitální továrny. Vše na jednom místě je základním předpokladem a důvodem jeho existence. (Zdroj: OMS Intelligent Solutions)

Závěr

WorkSys v této fázi nemá ambici přímo vstupovat do výrobních procesů. Ty jsou jasně determinované MRP a ERP systémy a jsou velmi citlivé na jakýkoliv zásah. Vývojáři systému ale využívají neobsazený prostor v procesech detailního pochopení reálného života fabriky, které MRP nebo ERP systémy nepokrývají. Přímou kolekcí údajů ze senzorů, anebo lehkou integrací z jiných datových zdrojů na jednom místě, Factory Dashboard doplňuje mozaiku a skrze různé datové řezy generuje lepší pochopení skutečného stavu a fungování průmyslových subjektů. A to vše bez přímé potřeby IT infrastruktury, jelikož je využívána osvětlovací soustava ve fabrice. Postupně je možné přijímat opatření, které generují další dodatečné úspory, od energetiky přes logistiku, výrobní proces až po osobní náklady. V některém z dalších článků se budeme věnovat detailněji požadavkům na hardware, software, IoT architekturu a samozřejmě budeme přinášet reference ze zákaznických aplikací.

RNDr. Vladimír Levárský

Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Cesta k inteligentní výrobě

Existuje pádný důvod, proč je vytvářen globální tlak na rozvoj inteligentní výroby – díky důslednému propojování výrobních podniků a zajištění zásadních výrobních informací přináší výrobcům téměř neomezené příležitosti ke zlepšování provozních operací či vytváření přidané hodnoty a usnadňuje odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími schopnostmi.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit