Témata
Reklama

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Martin Belza, Strojírny Prostějov, místopředseda představenstva

V oblasti svařování ano. Zde po dokončení aktuálně realizované modernizace budov a implementaci nového IS předpokládáme zavedení svařovacích robotů, které by u jednodušších a rutinnějších výrobků měly přinést zvýšení produktivity a náhradu kvalifikovaných pracovníků. Pro nás v klíčové kompetenci – obrábění velkých dílů, je zatím dostatek prostoru pro zvyšování produktivity „klasickou“ cestou, tzn. v oblasti nástrojů, upínání, programování, přípravků, školení obsluh atd.

Reklama
Reklama
Reklama

Josef Kadlec, Wikov Sázavan, generální ředitel

Situace na současném trhu práce je všem známa – hodně práce a nedostatečné kapacity. Vedení firem musí realizovat kroky ke zvýšení produktivity, a to jak ve výrobním, tak i v nevýrobním sektoru firmy. Lze automatizovat v podstatě celý výrobní proces – výroba detailů či dílců, kontroly různých parametrů, montážní pracoviště i samotný expediční proces. Jde ale vždy o způsob a druh nasazení jakéhosi automatizovaného systému s ohledem na druh produktu, jeho množství, opakovatelnost apod. Upgrade výroby či investice do nových výrobních zařízení jsou samozřejmě součástí trvalého zvyšování produktivity ve výrobním sektoru – pokrok se zastavit nedá.

Radovan Karas, Al Invest Břidličná, výrobní ředitel

K integraci inteligentních automatizovaných systémů se musíme prokousat. Strategický záměr je jasný. Ano, je třeba využívat dat a jejich logického propojování, horizontální integrace ze všech procesů ve firmě, analýzy a na jejím základě odstraňování neefektivity. Bude hezké dospět do fáze finální, kdy zařízení a technika samostatně provádí optimalizaci procesů. Cílové stavy Digital factory či Průmysl 4.0 jsou, obecně vzato, a pokud se ohlédnu v profesní praxi pár let zpět, zatím jen strategickým cílem a cesta je dlouhá. Pořádek v datech, korektní údaje, proaktivní a přesný přístup lidí, investice do této filozofie a trpělivost, ty jsou na programu dne.

Karel Linert, AM Finance, výkonný ředitel

Pro naši výrobu to v současné době není téma. Vyrábíme obráběcí stroje v zakázkovém provedení, kde opakovatelnost výroby je nízká, takřka kusová výroba. Myšlenkou „chytrých“ technologií a automatizovaných systémů se zabýváme velice intenzivně ve vztahu k našemu výrobku. Zákazníci jsou čím dál tím víc náročnější z hlediska využití investice, a tak se strojem požadují technologie na klíč a automatizaci pro bezobslužné pracoviště. Nás to významně posouvá k integraci inteligentních systémů, které náš výrobek zhodnocují k vyspělým produktům s vysokou přidanou hodnotou a potírají v politice stále opakované, že v České republice jsou jenom montovny.

Luboš Malý, Brück AM, emeritní jednatel společnosti

Charakter naší čistě zakázkové výroby – objemné polotovary (až do 7 tun) s výrobními dávkami v jednotkách, maximálně desítkách kusů nelze jednoduše provázat s automatizací provozu. Svoji roli hraje při této skladbě výroby i náročná logistika pro pohyb výrobků po provozu. Proto se zaměřujeme hlavně na automatické systémy on-line sledování veškerých výrobních časů, tj. produktivních, ale zejména těch vedlejších, které chceme nadále optimalizovat. Výstupem jsou jak statistiky jednotlivých činností v průběhu výroby na stroj a člověka, ale i např. automaticky generovaný výkaz práce. V našem případě je tento systém součástí celofiremního ERP systému, a umožňuje tak získaná data využívat v dalších odděleních.

Petr Novák, Koyo Bearings Česká republika, generální ředitel

Určitě ano. Na nových linkách a strojích máme SPC systémy na sledování stability procesu, přesnosti, vyhodnocování odchylek atd. Data shromažďujeme, vyhodnocujeme a pomáhají nám lépe plánovat seřízení a údržbu, zjišťovat potenciální problémy aj. Data o produktivitě, kvalitě a aktuálním stavu linek jsou dostupná on-line i z domu a v mobilní aplikaci. A řada dalších systémů nejen v oblasti výroby, ale třeba v logistice nebo ekologii. Upgrady a nové chytré technologie jdou ruku v ruce s nákupem nových výrobních zařízení, takže jdeme oběma směry.

Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny, předseda představenstva

Vzhledem k charakteru naší výroby ve všech našich závodech není na pořadu dne propojení automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line. V současné době připravujeme a postupně již realizujeme masivní upgrade technické přípravy, technologií a výroby ve čtyřech závodech. V příštích třech letech budeme investovat cca 250 mil. Kč. Od nové techniky si slibujeme nejen zvýšení produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, ale i zvýšení atraktivity strojírenské výroby pro mladou generaci. Rozhodujícím faktorem pro úspěšnou realizaci však zůstává kvalitní a loajální zaměstnanec.

Pavel Sobotka, Frentech Aerospace, generální ředitel

Vzhledem k charakteru naší výroby (letecký a vesmírný průmysl), kde naše výrobní dávky jsou velmi malé a často se jedná o kusovou a neopakovatelnou výrobu, je automatizace výroby nelehkou záležitostí. Přesto zavádíme automatizaci některých subsystémů výrobního procesu (stroje ve spojení s robotem, systém řízení a plánování výroby v reálném čase, automatické monitorování provozu strojů a řízení nástrojů a automatizovaný přenos nástrojových dat, automatická výdejna nářadí atd.). Toto ale provádíme neustále a rozhodně to nemá nic společného s „kampaní“ Industry 4.0. U nás je to přirozený proces. Ostatně myslím si, že je to tak i u ostatních dobrých, technologicky zdatných průmyslových firem.

Monika Šimánková, Hestego, statutární ředitelka

V případě naší společnosti se jeví jako nejvhodnější automatizace prvních výrobních operací, tedy dělení materiálu, ohybu a s tím související manipulační a třídicí práce. Touto cestou už jsme se vydali a momentálně na tom pracujeme. Co se týká dalších operací, jedná se spíše o kusovou a malosériovou výrobu s velkým podílem ruční práce. Soustředíme se na maximální zautomatizování procesu řízení předvýrobních operací a řízení front práce pro jednotlivá pracoviště.

Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský, ředitel společnosti

Stěžejním prvkem naší výroby je produktivita. V loňském roce jsme se zabývali projektem – využití robota u CNC obráběcího stroje. S ohledem na malosériovou výrobu jsme došli k závěru, že spojení by nebylo efektivní. V současné době řešíme tzv. bezpapírovou výrobu, tzn. aplikaci pro správu informací spolupracovníků ve výrobě, která bude provozována v našem IT prostředí a propojená se systémem společnosti. Obsluha stroje přes dotykový monitor bude mít přístup k informacím o zadané práci, výkresové a technologické dokumentaci, neshodám, poškozeným nástrojům, dokumentům PO a BOZP, k zadání počátku a ukončení operace atd.

Patrik Vook, vedoucí technického úseku

Charakter naší výroby je čistě kusový, silně zákaznicky orientovaný. Z toho tedy i plyne skutečnost, že se zde nenachází mnoho možností pro integraci inteligentních automatizovaných systémů. Aktuálně na pořadu dne jsou pro nás zejména investice do rozšiřování a modernizace stávajícího strojního parku.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180652
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Servis / Názory
Seriál
Firmy
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Fórum výrobních průmyslníků

S jakými firemními předsevzetími vstupujete do nového roku? Jaký po obchodní stránce očekáváte letošní rok ve srovnání s předchozím?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit