Témata

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Martin Belza, Strojírny Prostějov, místopředseda představenstva

V oblasti svařování ano. Zde po dokončení aktuálně realizované modernizace budov a implementaci nového IS předpokládáme zavedení svařovacích robotů, které by u jednodušších a rutinnějších výrobků měly přinést zvýšení produktivity a náhradu kvalifikovaných pracovníků. Pro nás v klíčové kompetenci – obrábění velkých dílů, je zatím dostatek prostoru pro zvyšování produktivity „klasickou“ cestou, tzn. v oblasti nástrojů, upínání, programování, přípravků, školení obsluh atd.

Josef Kadlec, Wikov Sázavan, generální ředitel

Situace na současném trhu práce je všem známa – hodně práce a nedostatečné kapacity. Vedení firem musí realizovat kroky ke zvýšení produktivity, a to jak ve výrobním, tak i v nevýrobním sektoru firmy. Lze automatizovat v podstatě celý výrobní proces – výroba detailů či dílců, kontroly různých parametrů, montážní pracoviště i samotný expediční proces. Jde ale vždy o způsob a druh nasazení jakéhosi automatizovaného systému s ohledem na druh produktu, jeho množství, opakovatelnost apod. Upgrade výroby či investice do nových výrobních zařízení jsou samozřejmě součástí trvalého zvyšování produktivity ve výrobním sektoru – pokrok se zastavit nedá.

Radovan Karas, Al Invest Břidličná, výrobní ředitel

K integraci inteligentních automatizovaných systémů se musíme prokousat. Strategický záměr je jasný. Ano, je třeba využívat dat a jejich logického propojování, horizontální integrace ze všech procesů ve firmě, analýzy a na jejím základě odstraňování neefektivity. Bude hezké dospět do fáze finální, kdy zařízení a technika samostatně provádí optimalizaci procesů. Cílové stavy Digital factory či Průmysl 4.0 jsou, obecně vzato, a pokud se ohlédnu v profesní praxi pár let zpět, zatím jen strategickým cílem a cesta je dlouhá. Pořádek v datech, korektní údaje, proaktivní a přesný přístup lidí, investice do této filozofie a trpělivost, ty jsou na programu dne.

Karel Linert, AM Finance, výkonný ředitel

Pro naši výrobu to v současné době není téma. Vyrábíme obráběcí stroje v zakázkovém provedení, kde opakovatelnost výroby je nízká, takřka kusová výroba. Myšlenkou „chytrých“ technologií a automatizovaných systémů se zabýváme velice intenzivně ve vztahu k našemu výrobku. Zákazníci jsou čím dál tím víc náročnější z hlediska využití investice, a tak se strojem požadují technologie na klíč a automatizaci pro bezobslužné pracoviště. Nás to významně posouvá k integraci inteligentních systémů, které náš výrobek zhodnocují k vyspělým produktům s vysokou přidanou hodnotou a potírají v politice stále opakované, že v České republice jsou jenom montovny.

Luboš Malý, Brück AM, emeritní jednatel společnosti

Charakter naší čistě zakázkové výroby – objemné polotovary (až do 7 tun) s výrobními dávkami v jednotkách, maximálně desítkách kusů nelze jednoduše provázat s automatizací provozu. Svoji roli hraje při této skladbě výroby i náročná logistika pro pohyb výrobků po provozu. Proto se zaměřujeme hlavně na automatické systémy on-line sledování veškerých výrobních časů, tj. produktivních, ale zejména těch vedlejších, které chceme nadále optimalizovat. Výstupem jsou jak statistiky jednotlivých činností v průběhu výroby na stroj a člověka, ale i např. automaticky generovaný výkaz práce. V našem případě je tento systém součástí celofiremního ERP systému, a umožňuje tak získaná data využívat v dalších odděleních.

Petr Novák, Koyo Bearings Česká republika, generální ředitel

Určitě ano. Na nových linkách a strojích máme SPC systémy na sledování stability procesu, přesnosti, vyhodnocování odchylek atd. Data shromažďujeme, vyhodnocujeme a pomáhají nám lépe plánovat seřízení a údržbu, zjišťovat potenciální problémy aj. Data o produktivitě, kvalitě a aktuálním stavu linek jsou dostupná on-line i z domu a v mobilní aplikaci. A řada dalších systémů nejen v oblasti výroby, ale třeba v logistice nebo ekologii. Upgrady a nové chytré technologie jdou ruku v ruce s nákupem nových výrobních zařízení, takže jdeme oběma směry.

Jiří Rosenfeld, Slovácké strojírny, předseda představenstva

Vzhledem k charakteru naší výroby ve všech našich závodech není na pořadu dne propojení automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line. V současné době připravujeme a postupně již realizujeme masivní upgrade technické přípravy, technologií a výroby ve čtyřech závodech. V příštích třech letech budeme investovat cca 250 mil. Kč. Od nové techniky si slibujeme nejen zvýšení produktivity práce a udržení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích, ale i zvýšení atraktivity strojírenské výroby pro mladou generaci. Rozhodujícím faktorem pro úspěšnou realizaci však zůstává kvalitní a loajální zaměstnanec.

Pavel Sobotka, Frentech Aerospace, generální ředitel

Vzhledem k charakteru naší výroby (letecký a vesmírný průmysl), kde naše výrobní dávky jsou velmi malé a často se jedná o kusovou a neopakovatelnou výrobu, je automatizace výroby nelehkou záležitostí. Přesto zavádíme automatizaci některých subsystémů výrobního procesu (stroje ve spojení s robotem, systém řízení a plánování výroby v reálném čase, automatické monitorování provozu strojů a řízení nástrojů a automatizovaný přenos nástrojových dat, automatická výdejna nářadí atd.). Toto ale provádíme neustále a rozhodně to nemá nic společného s „kampaní“ Industry 4.0. U nás je to přirozený proces. Ostatně myslím si, že je to tak i u ostatních dobrých, technologicky zdatných průmyslových firem.

Monika Šimánková, Hestego, statutární ředitelka

V případě naší společnosti se jeví jako nejvhodnější automatizace prvních výrobních operací, tedy dělení materiálu, ohybu a s tím související manipulační a třídicí práce. Touto cestou už jsme se vydali a momentálně na tom pracujeme. Co se týká dalších operací, jedná se spíše o kusovou a malosériovou výrobu s velkým podílem ruční práce. Soustředíme se na maximální zautomatizování procesu řízení předvýrobních operací a řízení front práce pro jednotlivá pracoviště.

Miroslav Vehovský, Strojírna Vehovský, ředitel společnosti

Stěžejním prvkem naší výroby je produktivita. V loňském roce jsme se zabývali projektem – využití robota u CNC obráběcího stroje. S ohledem na malosériovou výrobu jsme došli k závěru, že spojení by nebylo efektivní. V současné době řešíme tzv. bezpapírovou výrobu, tzn. aplikaci pro správu informací spolupracovníků ve výrobě, která bude provozována v našem IT prostředí a propojená se systémem společnosti. Obsluha stroje přes dotykový monitor bude mít přístup k informacím o zadané práci, výkresové a technologické dokumentaci, neshodám, poškozeným nástrojům, dokumentům PO a BOZP, k zadání počátku a ukončení operace atd.

Patrik Vook, vedoucí technického úseku

Charakter naší výroby je čistě kusový, silně zákaznicky orientovaný. Z toho tedy i plyne skutečnost, že se zde nenachází mnoho možností pro integraci inteligentních automatizovaných systémů. Aktuálně na pořadu dne jsou pro nás zejména investice do rozšiřování a modernizace stávajícího strojního parku.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit