Témata
Reklama

Setkali jste se historicky s problémem daňově uznatelných nákladů na výzkum a vývoj, které jste chtěli vůči Finanční správě uplatnit? Máte ve vaší firmě jasně definováno a s Finanční správou potvrzeno, co uznatelná položka na výzkum a vývoj je, a co nikoliv?

Tento článek je součástí seriálu:
Fórum výrobních průmyslníků
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Marek Kotrlý, výrobní ředitel, Dormer Pramet

S problémem odpočitatelné položky na VaV jsme se setkali. V naší firmě máme zavedený systém na sledování nákladů na výzkum a vývoj odsouhlasený konzultantskou firmou. V minulosti jsme neměli s Finanční správou v tomto ohledu problémy. V současnosti patříme pod Specializovaný finanční úřad a zatím neznáme jeho názor na tuto problematiku.

Reklama
Reklama
Reklama

Patrik Vook, vedoucí technického úseku, Buzuluk

S problémy daňově uznatelných nákladů na výzkum a vývoj, které jsme chtěli uplatnit vůči Finanční správě, jsme se v posledních letech nesetkali. Naše společnost má každý rok definovaný seznam projektů, kde bohužel není Finanční správou potvrzeno, co je, a co není uznatelná položka na výzkum a vývoj. Toto řešíme ve spolupráci s daňovými poradci. Na základě legislativy platné od 1. 4. 2019 budeme na Finanční úřad předkládat koncem roku tento seznam, kde chceme v následujícím roce náklady na výzkum a vývoj uplatnit.

Petr Novák, generální ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Naše společnost s Finanční správou potvrzenou uznatelnost nemá. Náš projekt začal ještě před datem, kdy tato povinnost nastala. Využíváme daňové poradce pro kontrolu, že podklady pro uznatelnost splňují veškeré zákonné požadavky.

Jiří Rosenfeld, předseda přestavenstva, Slovácké strojírny

Doposud jsme se nesetkali s problémem daňově uznatelných nákladů na výzkum a vývoj, které by nám Finanční správa jakkoliv napadala. Ačkoliv tyto náklady uplatňujeme již od 2012. S Finanční správou nemáme projednáno, co jsou, či nejsou uznatelné náklady na výzkum a vývoj. Veškerou administrativu a správnost zařazení jednotlivých nákladů do výzkumu a vývoje nám zajišťuje jako službu společnost, která je odborně způsobilá v této oblasti a má více než 95% úspěšnost v daňových kontrolách mající vazbu na uznatelnost nákladů na výzkum a vývoj.

Jan Vrba, výkonný ředitel, Ace-Tech

Jelikož jsme doposud nevyvíjeli svůj vlastní produkt, nevyužili jsme ani možnost čerpat dotace na podporu výzkumu a vývoje. V této oblasti tedy nemám přímou, ale pouze zprostředkovanou zkušenost z podnikatelského okolí. Mám informace, že i přes proklamace o podpoře, a tedy uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj, dochází v určitých regionech České republiky ke kontrolám zaměřeným právě na „neuznání“ výdajů na výzkum a vývoj, v jiných regionech nemají firmy problém. Vše bohužel závisí na posouzení jednotlivce, a to samozřejmě není v pořádku.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Jaký smysl spatřujete v existenci zahraničních studentů – a to z úhlu pohledu spolustudentů, univerzity a společnosti jako takové? Kolik těchto studentů aktuálně máte na fakultě ve studijních programech v bakalářském a navazujícím mag-isterském stupni? Sledujete dále jejich cestu – odcházejí z republiky, nebo zůstávají?

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Výzvy pro českou ekonomiku

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Fórum děkanů strojních fakult

Pokud byste byl jmenován ministrem školství, jaký první krok byste ve své funkci realizoval směrem k technickému vzdělávání?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit