Témata
Reklama

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Tento článek je součástí seriálu:
Moderní vědecké řízení podniku
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

1. Vnímej podnik jako řízený organismus s cílem maximalizovat ROI

Reprodukce kapitálu podniku a ROI

Podnik je základní organizační jednotkou podnikání a jeho přirozený cíl je totožný s univerzálním cílem podnikání – maximalizovat výnos z jednotky investovaného kapitálu, tj. hodnotu ROI. Důležité je vnímání podniku jako organismu, který je v současnosti definován šířeji než jen jako biologická entita: „Živý, soběstačný systém, mající vlastnosti a funkce, určované nejen vlastnostmi a vztahy jeho jednotlivých částí, ale také charakterem celku, který tvoří, a vztahy částí k celku.“ To vše platí pro podnik beze zbytku.

Nepřetržitý život podniku probíhá prostřednictvím koloběhu kapitálu, ve kterém kapitál mění formy a reprodukuje hodnotu. Kapitál ve formě zdrojů se prostřednictvím procesů přeměňuje v kapitál ve formě produktů a po prodeji produktů zůstává jeho podstatná část podniku ve formě peněz, které se přeměňují buď v kapitál ve fyzických zdrojích, nebo v kapitál v produktech. Kapitál ve formě fyzických zdrojů zahrnuje pozemky, budovy, stroje aj. zařízení a nakupované materiály. Kapitál sloužící kompenzacím pracovníků a platbám za služby cirkuluje jen mezi peněžní formou zdrojů a kapitálem v produktech.

Reklama
Reklama
Reklama
Cirkulace kapitálu

Závislost ROI podniku na informačním systému

Na rozdíl od biologických organismů nejsou konkrétní prvky podniku, a tedy ani hodnota ROI, primárně dány přírodou, a proměnlivost prvků podniku v čase je velká. Produkty, procesy a zdroje podniku musí být v zájmu maximalizace ROI voleny a řízeny lidmi v podniku. Je ale nemožné jen z hlavy lidí řídit portfolio a vlastnosti podnikových produktů a zdrojů i druhy a parametry procesů tak, aby ve vazbách vedly k maximální podnikové hodnotě ROI. Nutná je podpora informačním systémem, který úplně a přesně zobrazuje relevantní parametry produktů, procesů a zdrojů podniku dle jeho teritorií a obsahuje jejich matematické funkce, vyúsťující v podnikovou hodnotu ROI. PPROI je prvním a dosud jediným informačním systémem, který tuto podporu poskytuje.
(0);/*1569760970184*/">

ROI je mírou reprodukce kapitálu v příslušném období a je určena vzniklým, zaniklým a vázaným kapitálem. Čím vyšší je kladná hodnota ROI, tím víc podnik z jednotky disponibilního kapitálu přispívá daněmi celé společnosti, a tím větší prostředky vytváří pro vlastní rozvoj nebo pro bezprostřední uspokojení investorů (dividendami).Pro zvětšení klikněte na obrázek.

2. Mysli jako vnitropodnikový investor, měř penězočas určitým integrálem

Ekonomický zákon, zájem investora a komplexnost ROI

Maximalizace ROI představuje základní ekonomický zákon a respektuje hlavní zájem investora. Řídí-li manažeři cokoli v podniku s jiným cílem, jednají v rozporu se zájmy investorů. Činí-li tak manažeři, kteří jsou současně investory, jednají proti vlastnímu zájmu.

Unikátní vlastností ROI je i její komplexnost, správná reakce její hodnoty na hodnoty ostatních proměnných. Případná představa, že řízení zaměřené na nejlepší (nejvyšší nebo nejnižší) hodnoty dílčích proměnných vyústí v maximální hodnotu ROI, je lichá v důsledku možnosti rozporného hodnocení porovnávaných situací různými proměnnými.

Procesy podle produktů – oblasti vnitropodnikového investování

Kapitál je zhodnocován v procesech vymezených podle produktů. Tyto procesy se liší, vytvářejí produkty s rozdílnými vlastnostmi, různé jsou jejich ceny, náklady a vázaný kapitál, a proto i různé hodnoty ROI. Podniková hodnota ROI je určena hodnotami ROI v procesech pro jednotlivé produkty a podíly vázaného kapitálu v těchto procesech na celkovém vázaném kapitálu.

Měření vázaného kapitálu určitým integrálem v jednotkách penězočasu

V PPROI se měří vázaný kapitál v určitém prostoru a časovém intervalu určitým integrálem v peněžněčasových jednotkách. Obsahově nejde o nic převratného. Základním finančním principem, přirozeně uplatňovaným od vzniku peněz, je úměrnost očekávaného peněžního výnosu množství a době půjčených, resp. investovaných, peněz. Určitý integrál jen matematicky současně charakterizuje množství a dobu peněz. Vyjadřuje se v různých kombinacích měrných jednotek peněz a času, např. koruno-minutách nebo euro-letech. Tyto jednotky jsou převoditelné.

Vázaný kapitál v procesech pro určitý produkt je součtem určitých integrálů, charakterizujících stavy kapitálu obsaženého v objektech vztahujících se k příslušným procesům v úsecích času.

V manažerském účetnictví a v managementu obecně je vázaný kapitál v časech procesů pro produkty ignorován. Náklady produktů nemají časovou dimenzi a obvyklé očekávání zisku od nákladů je stejně absurdní, jako kdyby střadatel žádal od banky úrok z hodnoty vkladu bez ohledu na dobu vkladu. Finanční účetnictví naopak vázaný kapitál eviduje – v rozvaze, ale neobsahuje informace o procesech. Podnik nelze řídit k jeho objektivnímu cíli ani z dat manažerského účetnictví, ani z dat finančního účetnictví.

Pokračování příště

PPRO

Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Výzvy pro českou ekonomiku

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Slasti a strasti rodinného podnikání

Strojírenská rodinná firma Komfi je předním světovým výrobcem polygrafických strojů. Téměř před 25 lety ji v třípokojovém panelákovém bytě založil konstruktér Ing. Karel Matějček. V současné době firma vyváží své stroje do celého světa a byla vyhlášena Rodinnou firmou roku 2015.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit