Témata
Reklama

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Páči sa mi jeho snaha meniť veci k lepšiemu, priamosť, vytvalosť, láska ku svojej rodine, mestu a krajine. Fajn chalan, ktorý zapaľuje a formuje ďalších podobných ľudí vo svojom tíme. Je mi cťou, že s nim môžem spolupracovať. Položil som mu pár otázok.

Reklama
Reklama
Reklama

Norbert Brath pôsobí ako globálny riaditeľ výskumu a vývoja v oblasti produktu (R&D Product Engineering) pre globálnu spoločnosť Embraco s  centrálou v Brazílii a so závodom a výskumno-vývojovým centrom aj na Slovensku – v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa zaoberá výrobou hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek pre domáce a komerčné chladenie. Globálne zamestnáva viac ako 12 000 zamestnancov, na Slovensku viac ako 2 300.

Vyštudoval Mechanizačnú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do Embraco Slovakia nastúpil ako čerstvý absolvent vysokej školy v septembri 2000 na oddelenie logistiky a plánovania výroby. Následne prešiel na oddelenie kvality, kde zodpovedal za systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a riešenie zákazníckych reklamácii a  požiadaviek. V roku 2003 začal pôsobiť na pozícii lídra pre internú kvalitu a v rokoch 2005 až 2007 zodpovedal ako manažér za celkové zabezpečenie kvality. V ďalšom období pracoval v oblasti výskumu a  vývoja, pol roka v brazílskej centrále Embraca a potom až do roku 2010 viedol vývojové oddelenie tunajšej fabriky. V roku 2010 sa stal jej generálnym riaditeľom a na tejto pozícii pôsobil do januára 2016, kedy prevzal pozíciu globálneho riaditeľa výskumu a vývoja.

J. Košturiak: Noro, robil si v oblasti kvality, vývoja, neskôr si šéfoval vývoju vo firme Embraco Slovakia, potom si sa stal riaditeľom tejto fabriky a v tomto roku si postúpil do najvyššieho manažmentu korporácie. Čo vlastne teraz robíš?

N. Brath: Firma mi ponúkla možnosť riadiť výskum a vývoj produktov celosvetovo. Mám tím ľudí na piatich rôznych miestach na svete, ktorý má na starosti kontakt so zákazníkmi, zisťovanie ich požiadaviek a potrieb a prenesenie týchto vstupov do vývoja nových produktov. Našou úlohou je dokonale poznať zákazníka. Ročne implementujeme stovky projektov pre našich zákazníkov a definujeme produktovú stratégiu do budúcna pre všetky závody Embraco na svete – v Brazílii, na Slovensku, v Číne, Taliansku a Mexiku. Do mojej zodpovednosti patrí aj kompletná štruktúra laboratórií, vrátane nášho nového technologického centra, ktoré práve budujeme na Slovensku. Je to zaujímavá výzva a táto nová práca ma veľmi napĺňa.

J. Košturiak: Vrátim sa ešte k Embraco Slovakia. Poznám mnohých manažérov v korporátnych závodoch na Slovensku, ktorí sa často sťažujú, ako im všetko diktujú „zhora“ a nič sa nedá. Niekedy mám pocit, že sú to iba výhovorky. Ty si so svojim tímom v závode Embraco dosiahol to, že k vám prišli mnohé investície, ale aj kompetencie, ktorých sa centrály korporácii vzdávajú neradi. Rozumiem tomu, že ste mali dlhodobo výborné výsledky, ale určite ste k tomu potrebovali aj určitú diplomaciu. Mohol by si zhrnúť, na čo si v posledných rokoch na Slovensku hrdý a ako sa vám to podarilo?

N. Brath: Teší ma, že sa nám podarilo slovenský závod rozvinúť na strategickú pozíciu v rámci korporácie, nielen výsledkami, ale aj kompetenciami našich ľudí. Dôkazom toho je aj schválenie investície na vybudovanie technologického centra pre vývoj kompresorov pre komerčné aplikácie. Po 15 rokoch sa tak výrazne posilnila pozícia závodu na Spiši, ktorý už nie je iba výrobný. Fabrika výroba sa doplnila o strategickú časť – fabriku vývoj. Rozšírili sme výrobnú kapacitu novým produktom EM, obnovili viaceré modelové rady slovenských kompresorov, prebrali viacero zodpovednosti v regióne Európy. Najväčším posunom pre mňa je však autonómia vo vývoji nových kompresorov. Spolupracujeme naďalej s centrálnym vývojovým týmom v Brazílii v oblasti niektorých špecifických kompetencií, ale komplexné projekty si náš slovenský tím už riadi sám. Som nesmierne rád, že Embraco na Slovensku začína byť vnímané ako technologická a inovatívna firma.

J. Košturiak: Poďme teraz k tvojej novej pozícii. Cestuješ okolo sveta, venuješ sa inováciám v globálnej technologickej firme, v ktorej sa spájajú rôzne kultúry. Aké výzvy vidíš pred sebou v tejto novej pozícii, čo by si chcel zachovať a čo zmeniť?

N. Brath: Veľkou výzvou je byť bližšie k zákazníkovi. Doslova ho dostať do centra našej pozornosti, čo v minulosti nebolo až také výrazné, ako by sme chceli. Potrebujeme zrýchliť cyklus vývoja kompresorov a skrátiť čas implementácie projektov. Chceme byť rýchlejší, dynamickejší a inovatívni. Máme skúsený a vyzretý tím ľudí a našou silnou stránkou je technológia, ktorú neustále rozvíjame a dopĺňame. Konkurenčnou výhodou v budúcnosti bude určite vysoká úroveň služieb a podpory, ktoré od nás zákazníci dostanú. Nedodávame im iba kompresory, ale aj riešenia pre chladenie. Sme na to dobre pripravení a túto kompetenciu chceme stále viac využívať v prospech zákazníka. Chceme, aby mal čo najlepšiu skúsenosť s Embracom a tým rástla jeho lojalita k nám. Našou ambíciou vždy bude stať sa pre nášho zákazníka partnerom a nie iba dodávateľom. Iba cez spoluprácu vieme priniesť hodnotu pre obe strany.

J. Košturiak: Stretávame sa v spoločnom inovačnom tíme, kde je výborná tvorivá atmosféra spolupráce pri vymýšľaní nových biznis modelov. Koľko percent tvojej práce je takáto „zábava“ a koľko byrokracia a riešenie vecí, ktoré by si radšej nerobil?

N. Brath: Zatiaľ je tej „zábavy“ menej, ako by som chcel, no práve takéto inovatívne a kreatívne projekty mi dodávajú energiu a dávajú priestor na tvorenie, inovácie a učenie sa. Moja práca pri projektoch je do určitej miery rutina pri ich implementácii, ale keďže požiadavky zákazníkov sa líšia, vždy sa nájde problém, ktorý dá priestor kreativite a preverí odbornosť. Snažíme sa rutinu zjednodušiť a podľa možnosti automatizovať, aby naši ľudia mali viac priestoru na riešenie komplexných problémov, ktoré často vedú k inováciám. Práve táto časť práce a sebarealizácie je pre vývojárov najlepšou motiváciou. Často oveľa väčšou ako peniaze. V skutočnosti sa slovenský tím presadil práve takýmto spôsobom, keď zrýchlením implementácie projektov vznikol priestor na projekt nového kompresora NEU. Projekt bol menej viditeľný a prišiel v pravý čas, keď to trh potreboval a náš produkt si udržal svoju konkurencieschopnosť.

J. Košturiak: Je vo vašej firme dosť podnikateľov a inovátorov, alebo viac „úradníkov“, ktorí si plnia svoje úlohy a strážia svoje miesto?

N. Brath: Naša firma sa v posledných dvoch rokoch výrazne mení a transformuje. Je v nej už menej „úradníkov“ a oveľa viac podnikateľov a inovátorov. Iba takýmto spôsobom budú vedieť veľké firmy v budúcnosti prežiť.

J. Košturiak: Máš malé deti a si rodinne založený človek. Cez Vianoce si nahrával svojmu synčekovi Sebimu a dcérke Laurinke rozprávky, ktoré môžu počúvať, keď si na cestách. Keď si doma, tak im ich sám čítavaš pred spaním. Ako zvládaš pozíciu globálneho manažéra s rodinným životom?

N. Brath: Je to náročné. Doteraz som bol riaditeľom fabriky a väčšina môjho pracovného času sa odohrávala doma v Spišskej Novej Vsi. Globálna pozícia si vyžaduje oveľa viac cestovať. V súčasnosti som takmer 50 % času na cestách u zákazníkov, alebo sa stretávam so svojimi ľuďmi po celom svete. Rodina to má so mnou teraz ťažké a väčšia záťaž je na mojej manželke Mirke, ktorá často plní úlohu ocina aj maminy. Aj keď som na cestách, snažím sa byť v kontakte s rodinou čo najviac, v čom mi pomáhajú moderné technológie. Keď som doma, mojou snahou je, aby čas strávený s mojimi najbližšími bol čo najkvalitnejší, keďže je ho menej. S Laurinkou máme dohodu, že nebudem cestovať naraz dlhšie ako 2 týždne a to sa mi zatiaľ celkom darí. Som rád, že mi firma vyšla v ústrety a mohol som zostať doma na Slovensku a robiť svoju prácu odtiaľto. Rodina je tak v známom prostredí a s pomocou blízkych sa nám to darí zvládať lepšie. Európa je navyše z hľadiska časových zón najlepším miestom na svete pre riadenie globálneho tímu.

J. Košturiak: Pred časom sme boli spolu pár dní v benediktínskom kláštore a keď sme odchádzali, hovoril si, že by mohol Benediktovu regulu vyvesiť do firmy ako základné pravidlá spolupráce. Ako si to myslel?

N. Brath: Keď sa mi dostala do ruky Regula sv. Benedikta po prvýkrát, našiel som v nej všetko, čo firma potrebuje. Hodnoty, misiu, víziu, etický kódex aj pracovné štandardy. Sú písané pre prostredie mníchov v kláštore, no keby sa nimi aspoň z časti riadili vo firmách, život by bol ľahší a krajší. A čo ma ešte zaujalo, je, že je to všetko popísané jasne, zrozumiteľne, jednoducho a prehľadne v jednej útlej knižke. Krásny príklad.

J. Košturiak: Noro, ty si bývalý športovec a športový komentátor, máš veľa priateľov medzi špičkovými hokejistami. Čo ti dal šport pre tvoju kariéru podnikateľa a inovátora?

N. Brath: Šport mi dal samostatnosť, húževnatosť, tímovu spoluprácu a vytrvalosť. Naučil som sa prehrávať, poučiť sa z neúspechu a vážiť si víťazstvo. Komentovanie mi dalo sebavedomie, spontánnost, kreativitu a naučilo ma neustále sa vzdelávať a dopĺňať si informácie. Všetky tieto veci sa mi pri vystupovaní pred množstvom ľudí a riadení fabriky s 2 300 zamestnancami zišli.
.
J. Košturiak: Máš spolupracovníkov z rôznych kultúr. V čom vidíš hlavné výhody a nevýhody svojich slovenských spolupracovníkov v porovnaní so zástupcami iných národov?

N. Brath: My Slováci sme pracovití a húževnatí. Možno nám to niekedy dlhšie trvá, kým sa s nejakou novou vecou či zmenou stotožníme, no keď sa tak stane, sme spoľahliví vo výkone. Máme prirodzenú schopnosť rýchlo sa učiť. Slováci sú v našej firme najlepšie jazykovo vybavení a učíme sa jazyky veľmi rýchlo. Vieme sa adaptovať na novu kultúru a prostredie. Keď sa ešte naučíme byť menej kritickí a namiesto problémov vidieť aj riešenia, budeme ešte silnejší a úspešnejší. A verím, že aj hrdosť na naše úspechy sa dostaví. Veď sa nemáme za čo hanbiť. Práve naopak.


J. Košturiak
: Ďakujem za odpovede a prajem ti veľa úspechov.

Prof. Ján Košturiak

Reklama
Seriál
Firmy
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Související články
Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Revoluce v designu zdravotnického zařízení

Linet, český výrobce zdravotnického vybavení, slaví v letošním roce 20 let od vzniku svého průlomového vynálezu, kterým radikálně změnil pohled na design a užitné vlastnosti zdravotnického lůžka. Sloupová jednotka dokázala velmi nevzhledné a složité mechanismy zakomponovat do jediného tubusu. „Sloup je typickým příkladem toho, jak obrovskou má design hodnotu. Podařilo se nám vytvořit ergonomicky a designérsky čistý produkt, který nemá na světě obdoby. Zásadní pro tento výrobek bylo revoluční myšlení a odvaha vyzkoušet si to,“ říká o zkušenostech spolupráce s designéry generální ředitel Linetu Ing. Tomáš Kolář.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Slasti a strasti rodinného podnikání

Strojírenská rodinná firma Komfi je předním světovým výrobcem polygrafických strojů. Téměř před 25 lety ji v třípokojovém panelákovém bytě založil konstruktér Ing. Karel Matějček. V současné době firma vyváží své stroje do celého světa a byla vyhlášena Rodinnou firmou roku 2015.

Český podnikatel pod tíhou bruselské legislativy

Podporuje Evropská unie svoji evropskou ekonomiku, potažmo národní ekonomiky jednotlivých zemí, nebo je to moloch, který je brzdou dalšího rozvoje? Jaký je aktuální stav a co můžeme ještě od bruselské legislativy očekávat? Na názor jsme se zeptali prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Přerod z evropského na globálního hráče

Způsob privatizace v devadesátých letech nebyl bohužel vhodně nastaven. Bezesporu stál za likvidací celé řady velkých firem, v případě cukrovarnického či chemického průmyslu byl viníkem doslova zániku celých oborů, které u nás měly historické kořeny. Toto konstatování, až na kladenskou Poldovku či ČKD, naštěstí neplatí ve strojírenství. Zde se podařilo v celé řadě případech výrobu nejen udržet, ale následně ji dostat na světovou konkurenceschopnou úroveň. Pokud vlastníci firem mají pokračování ve svých rodinných příslušnících, potomcích, jedná se o učebnicový případ úspěšného podnikání.

Novodobí Baťové

Majitel Kovosvitu MAS Ing. Komárek poskytl MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit