Témata

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Prof. Ján Košturiak

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens. Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu (www.podnikatelskauniverzita.sk) ve které propojuje inovátory a podnikatele, pracuje v komunitě Dobrý pastier (ozdobrypastier.eu), ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit. Inicioval založení partnerské sítě Inovato, jejíž je prezidentem. Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Páči sa mi jeho snaha meniť veci k lepšiemu, priamosť, vytvalosť, láska ku svojej rodine, mestu a krajine. Fajn chalan, ktorý zapaľuje a formuje ďalších podobných ľudí vo svojom tíme. Je mi cťou, že s nim môžem spolupracovať. Položil som mu pár otázok.

Norbert Brath pôsobí ako globálny riaditeľ výskumu a vývoja v oblasti produktu (R&D Product Engineering) pre globálnu spoločnosť Embraco s  centrálou v Brazílii a so závodom a výskumno-vývojovým centrom aj na Slovensku – v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa zaoberá výrobou hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek pre domáce a komerčné chladenie. Globálne zamestnáva viac ako 12 000 zamestnancov, na Slovensku viac ako 2 300.

Vyštudoval Mechanizačnú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do Embraco Slovakia nastúpil ako čerstvý absolvent vysokej školy v septembri 2000 na oddelenie logistiky a plánovania výroby. Následne prešiel na oddelenie kvality, kde zodpovedal za systém riadenia kvality podľa ISO 9001 a riešenie zákazníckych reklamácii a  požiadaviek. V roku 2003 začal pôsobiť na pozícii lídra pre internú kvalitu a v rokoch 2005 až 2007 zodpovedal ako manažér za celkové zabezpečenie kvality. V ďalšom období pracoval v oblasti výskumu a  vývoja, pol roka v brazílskej centrále Embraca a potom až do roku 2010 viedol vývojové oddelenie tunajšej fabriky. V roku 2010 sa stal jej generálnym riaditeľom a na tejto pozícii pôsobil do januára 2016, kedy prevzal pozíciu globálneho riaditeľa výskumu a vývoja.

J. Košturiak: Noro, robil si v oblasti kvality, vývoja, neskôr si šéfoval vývoju vo firme Embraco Slovakia, potom si sa stal riaditeľom tejto fabriky a v tomto roku si postúpil do najvyššieho manažmentu korporácie. Čo vlastne teraz robíš?

N. Brath: Firma mi ponúkla možnosť riadiť výskum a vývoj produktov celosvetovo. Mám tím ľudí na piatich rôznych miestach na svete, ktorý má na starosti kontakt so zákazníkmi, zisťovanie ich požiadaviek a potrieb a prenesenie týchto vstupov do vývoja nových produktov. Našou úlohou je dokonale poznať zákazníka. Ročne implementujeme stovky projektov pre našich zákazníkov a definujeme produktovú stratégiu do budúcna pre všetky závody Embraco na svete – v Brazílii, na Slovensku, v Číne, Taliansku a Mexiku. Do mojej zodpovednosti patrí aj kompletná štruktúra laboratórií, vrátane nášho nového technologického centra, ktoré práve budujeme na Slovensku. Je to zaujímavá výzva a táto nová práca ma veľmi napĺňa.

J. Košturiak: Vrátim sa ešte k Embraco Slovakia. Poznám mnohých manažérov v korporátnych závodoch na Slovensku, ktorí sa často sťažujú, ako im všetko diktujú „zhora“ a nič sa nedá. Niekedy mám pocit, že sú to iba výhovorky. Ty si so svojim tímom v závode Embraco dosiahol to, že k vám prišli mnohé investície, ale aj kompetencie, ktorých sa centrály korporácii vzdávajú neradi. Rozumiem tomu, že ste mali dlhodobo výborné výsledky, ale určite ste k tomu potrebovali aj určitú diplomaciu. Mohol by si zhrnúť, na čo si v posledných rokoch na Slovensku hrdý a ako sa vám to podarilo?

N. Brath: Teší ma, že sa nám podarilo slovenský závod rozvinúť na strategickú pozíciu v rámci korporácie, nielen výsledkami, ale aj kompetenciami našich ľudí. Dôkazom toho je aj schválenie investície na vybudovanie technologického centra pre vývoj kompresorov pre komerčné aplikácie. Po 15 rokoch sa tak výrazne posilnila pozícia závodu na Spiši, ktorý už nie je iba výrobný. Fabrika výroba sa doplnila o strategickú časť – fabriku vývoj. Rozšírili sme výrobnú kapacitu novým produktom EM, obnovili viaceré modelové rady slovenských kompresorov, prebrali viacero zodpovednosti v regióne Európy. Najväčším posunom pre mňa je však autonómia vo vývoji nových kompresorov. Spolupracujeme naďalej s centrálnym vývojovým týmom v Brazílii v oblasti niektorých špecifických kompetencií, ale komplexné projekty si náš slovenský tím už riadi sám. Som nesmierne rád, že Embraco na Slovensku začína byť vnímané ako technologická a inovatívna firma.

J. Košturiak: Poďme teraz k tvojej novej pozícii. Cestuješ okolo sveta, venuješ sa inováciám v globálnej technologickej firme, v ktorej sa spájajú rôzne kultúry. Aké výzvy vidíš pred sebou v tejto novej pozícii, čo by si chcel zachovať a čo zmeniť?

N. Brath: Veľkou výzvou je byť bližšie k zákazníkovi. Doslova ho dostať do centra našej pozornosti, čo v minulosti nebolo až také výrazné, ako by sme chceli. Potrebujeme zrýchliť cyklus vývoja kompresorov a skrátiť čas implementácie projektov. Chceme byť rýchlejší, dynamickejší a inovatívni. Máme skúsený a vyzretý tím ľudí a našou silnou stránkou je technológia, ktorú neustále rozvíjame a dopĺňame. Konkurenčnou výhodou v budúcnosti bude určite vysoká úroveň služieb a podpory, ktoré od nás zákazníci dostanú. Nedodávame im iba kompresory, ale aj riešenia pre chladenie. Sme na to dobre pripravení a túto kompetenciu chceme stále viac využívať v prospech zákazníka. Chceme, aby mal čo najlepšiu skúsenosť s Embracom a tým rástla jeho lojalita k nám. Našou ambíciou vždy bude stať sa pre nášho zákazníka partnerom a nie iba dodávateľom. Iba cez spoluprácu vieme priniesť hodnotu pre obe strany.

J. Košturiak: Stretávame sa v spoločnom inovačnom tíme, kde je výborná tvorivá atmosféra spolupráce pri vymýšľaní nových biznis modelov. Koľko percent tvojej práce je takáto „zábava“ a koľko byrokracia a riešenie vecí, ktoré by si radšej nerobil?

N. Brath: Zatiaľ je tej „zábavy“ menej, ako by som chcel, no práve takéto inovatívne a kreatívne projekty mi dodávajú energiu a dávajú priestor na tvorenie, inovácie a učenie sa. Moja práca pri projektoch je do určitej miery rutina pri ich implementácii, ale keďže požiadavky zákazníkov sa líšia, vždy sa nájde problém, ktorý dá priestor kreativite a preverí odbornosť. Snažíme sa rutinu zjednodušiť a podľa možnosti automatizovať, aby naši ľudia mali viac priestoru na riešenie komplexných problémov, ktoré často vedú k inováciám. Práve táto časť práce a sebarealizácie je pre vývojárov najlepšou motiváciou. Často oveľa väčšou ako peniaze. V skutočnosti sa slovenský tím presadil práve takýmto spôsobom, keď zrýchlením implementácie projektov vznikol priestor na projekt nového kompresora NEU. Projekt bol menej viditeľný a prišiel v pravý čas, keď to trh potreboval a náš produkt si udržal svoju konkurencieschopnosť.

J. Košturiak: Je vo vašej firme dosť podnikateľov a inovátorov, alebo viac „úradníkov“, ktorí si plnia svoje úlohy a strážia svoje miesto?

N. Brath: Naša firma sa v posledných dvoch rokoch výrazne mení a transformuje. Je v nej už menej „úradníkov“ a oveľa viac podnikateľov a inovátorov. Iba takýmto spôsobom budú vedieť veľké firmy v budúcnosti prežiť.

J. Košturiak: Máš malé deti a si rodinne založený človek. Cez Vianoce si nahrával svojmu synčekovi Sebimu a dcérke Laurinke rozprávky, ktoré môžu počúvať, keď si na cestách. Keď si doma, tak im ich sám čítavaš pred spaním. Ako zvládaš pozíciu globálneho manažéra s rodinným životom?

N. Brath: Je to náročné. Doteraz som bol riaditeľom fabriky a väčšina môjho pracovného času sa odohrávala doma v Spišskej Novej Vsi. Globálna pozícia si vyžaduje oveľa viac cestovať. V súčasnosti som takmer 50 % času na cestách u zákazníkov, alebo sa stretávam so svojimi ľuďmi po celom svete. Rodina to má so mnou teraz ťažké a väčšia záťaž je na mojej manželke Mirke, ktorá často plní úlohu ocina aj maminy. Aj keď som na cestách, snažím sa byť v kontakte s rodinou čo najviac, v čom mi pomáhajú moderné technológie. Keď som doma, mojou snahou je, aby čas strávený s mojimi najbližšími bol čo najkvalitnejší, keďže je ho menej. S Laurinkou máme dohodu, že nebudem cestovať naraz dlhšie ako 2 týždne a to sa mi zatiaľ celkom darí. Som rád, že mi firma vyšla v ústrety a mohol som zostať doma na Slovensku a robiť svoju prácu odtiaľto. Rodina je tak v známom prostredí a s pomocou blízkych sa nám to darí zvládať lepšie. Európa je navyše z hľadiska časových zón najlepším miestom na svete pre riadenie globálneho tímu.

J. Košturiak: Pred časom sme boli spolu pár dní v benediktínskom kláštore a keď sme odchádzali, hovoril si, že by mohol Benediktovu regulu vyvesiť do firmy ako základné pravidlá spolupráce. Ako si to myslel?

N. Brath: Keď sa mi dostala do ruky Regula sv. Benedikta po prvýkrát, našiel som v nej všetko, čo firma potrebuje. Hodnoty, misiu, víziu, etický kódex aj pracovné štandardy. Sú písané pre prostredie mníchov v kláštore, no keby sa nimi aspoň z časti riadili vo firmách, život by bol ľahší a krajší. A čo ma ešte zaujalo, je, že je to všetko popísané jasne, zrozumiteľne, jednoducho a prehľadne v jednej útlej knižke. Krásny príklad.

J. Košturiak: Noro, ty si bývalý športovec a športový komentátor, máš veľa priateľov medzi špičkovými hokejistami. Čo ti dal šport pre tvoju kariéru podnikateľa a inovátora?

N. Brath: Šport mi dal samostatnosť, húževnatosť, tímovu spoluprácu a vytrvalosť. Naučil som sa prehrávať, poučiť sa z neúspechu a vážiť si víťazstvo. Komentovanie mi dalo sebavedomie, spontánnost, kreativitu a naučilo ma neustále sa vzdelávať a dopĺňať si informácie. Všetky tieto veci sa mi pri vystupovaní pred množstvom ľudí a riadení fabriky s 2 300 zamestnancami zišli.
.
J. Košturiak: Máš spolupracovníkov z rôznych kultúr. V čom vidíš hlavné výhody a nevýhody svojich slovenských spolupracovníkov v porovnaní so zástupcami iných národov?

N. Brath: My Slováci sme pracovití a húževnatí. Možno nám to niekedy dlhšie trvá, kým sa s nejakou novou vecou či zmenou stotožníme, no keď sa tak stane, sme spoľahliví vo výkone. Máme prirodzenú schopnosť rýchlo sa učiť. Slováci sú v našej firme najlepšie jazykovo vybavení a učíme sa jazyky veľmi rýchlo. Vieme sa adaptovať na novu kultúru a prostredie. Keď sa ešte naučíme byť menej kritickí a namiesto problémov vidieť aj riešenia, budeme ešte silnejší a úspešnejší. A verím, že aj hrdosť na naše úspechy sa dostaví. Veď sa nemáme za čo hanbiť. Práve naopak.


J. Košturiak
: Ďakujem za odpovede a prajem ti veľa úspechov.

Prof. Ján Košturiak

Seriál
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit