Témata
Zdroj: Solodoor

Dveře k úspěchu

V roce 2002 ještě neexistovala společnost Solodoor. Existoval však schopný mladý muž jménem Martin Dozrál. Byl absolventem Vyšší odborné školy obchodní v Brně se specializací na ekonomicko-právní činnost a měl právě po vojně. Když se rozhlížel, kam nastoupit do prvního zaměstnání, udělal šťastné rozhodnutí – nastoupil jako finanční analytik do úspěšné velké společnosti, která se tehdy jmenovala Solo Dřevařská. Léta plynula a dnes je z této firmy známý Solodoor, český výrobce interiérových dveří a obložkových zárubní, a z mladého analytika její ředitel, člen představenstva a spolumajitel.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Pod pojmem „finanční analytik“ si obvykle představíme typickou kancelářskou práci. Martin Dozrál se však od začátku svého působení zabýval do velké míry i prací v terénu. Navštěvoval firmy v rámci skupiny, rozmístěné po celé České republice. Potkával se s lidmi a řešil s nimi nejrůznější projekty. Byl vždy v úzkém kontaktu s výrobou, vedl diskuze s mistry, dělníky, řediteli. Jak dnes říká, byla to nesmírně pestrá a komplexní práce, jejímž výstupem byla spousta tabulek či procesních schémat.

„Za kvalitou svých produktů si stojíme, proto nabízíme nestandardní pětiletou záruku,“ říká Martin Dozrál. (Zdroj: Solodoor)

V roce 2009 se Martin Dozrál ujal funkce ředitele dceřiné společnosti v Rumunsku a posléze dostal nabídku na pozici generálního ředitele mateřské společnosti Solodoor. Vzhledem k právě začínající finanční krizi to považoval za velkou výzvu, kterou se rozhodl přijmout.

V roce 2010 následovalo zakoupení 10 % akcií již tehdy velmi úspěšné firmy.

„Být spoluvlastníkem na jedné straně přináší obrovskou míru odpovědnosti, ale na straně druhé mi to poskytuje lepší možnosti v rozhodování,“ říká Martin Dozrál.

Podle jeho slov je právě účast na spolurozhodovacím procesu celé společnosti tím, co jej motivuje. Za velké pozitivum považuje fakt, že rozhodovací proces je ve firmě Solodoor velmi rychlý, a dopady jednotlivých rozhodnutí jsou tak vidět ve velmi krátkém čase.

Když se řekne Solodoor 

Společnost vznikla před 24 lety, její kořeny však sahají hlouběji do historie dřevařského průmyslu v Sušici, která se celosvětově proslavila výrobou sirek. Solodoor navazuje na místní bohatou dřevařskou tradici, což se projevuje i v názvu společnosti – Solo je odvozeno od Solo Sušice. Název Solodoor byl zvolen tak, aby bylo zřejmé, že jde o příbuzné společnosti. V názvu je také nosný produkt společnosti – dveře, z důvodu použitelnosti názvu firmy i v zahraničí byla zvolena anglická varianta.

Všechno souvisí se vším

Zaměření a profilace firmy Solodoor se v průběhu 24 let postupně vyvíjela. Zpočátku firma fungovala především jako dodavatel dveří a zárubní pro obchodní řetězce – hobby markety a prodejny stavebnin. Postupně začala rozvíjet svoji franšízovou síť. Produkty Solodoor lze dnes zakoupit v 17 franšízových prodejnách po celé ČR.

„Jedna z věcí, kterou jsme pochopili, je, že nestačí mít dobrý výrobek sám o sobě, ale musíme mít dobře vymyšlený celý prodejní proces, tj. správně vyvzorkovanou prodejnu, dobře proškolený prodejní personál, zvládnutý proces objednávek a nabídek, což se ve franšízové síti buduje a udržuje daleko jednodušeji. Servis, který dostane zákazník na prodejně našich franšízantů, je daleko kvalitnější, celý prodejní proces máme jednoduše více pod kontrolou. Proces je standardizovaný, my máme méně reklamací, méně chyb v konfiguracích našich výrobků. Na konci je pak daleko spokojenější zákazník. Navíc správný obchodník nebo výrobce by nikdy neměl přerušit zpětnou vazbu od zákazníků a naše franšízová síť je zdrojem nesmírného množství cenných informací.“

Reklama
Reklama
Reklama

Nyní se vedení společnosti v čele s Martinem Dozrálem zaměřuje na to, aby zákazníci Solodoor vnímali nejen jako dodavatele, ale především jako partnera pro výběr správných interiérových dveří a zárubní, který jim, kromě kvalitních produktů, poskytne i veškerý servis. Vše je postaveno na propracovaném objednávkovém systému a týmu profesionálů. Díky této kombinaci Solodoor najde pro každého zákazníka takové řešení, které odpovídá jeho požadavkům. Cílem firmy, jak říká Martin Dozrál, je, aby každý zákazník dostal krásné a kvalitní dveře, které budou odpovídat jeho představám, a to vše v klidu a bez zbytečného stresu.

Nejde však jen o to, uspokojit ty, kteří – řečeno slovy klasika – „nemají hluboko do trezoru“. Postupem času v Solodooru optimalizovali portfolio dveří a zárubní tak, aby byli schopni nabídnout ekonomické provedení atraktivních dveří pro zákazníky citlivé na cenu přes zlatý střed až po luxusnější a speciální varianty.

„Myslím si, že rozsah nabídky v kombinaci s rychlostí, v jaké jsme výrobky schopni dodat, je naší výhodou oproti konkurenci.“

Společnost v současné době vyrobí ročně zhruba 180 000 dveří a 80 000 zárubní, čímž se řadí mezi největší výrobce na našem trhu, a dosahuje ročního obratu kolem 400 milionů korun.

Solodoor však nemá jen soukromé zákazníky. Staví i na partnerství s velkými stavebními firmami a realizuje též zakázky na kompletní vybavení developerských projektů svými produkty. Za zmínku stojí například developerský projekt Ponava City, kam Solodoor dodával bezpečnostní dveře DPB3 s úpravou HPL ve speciálních dekorech mimo standardní katalog – najdeme tu dveře žluté, stříbrné, červené či wasabi, i další téměř neuvěřitelné designové a technologické „vychytávky“.

Díky dvěma robotickým linkám na výrobu zárubní, které firma zavedla do provozu v roce 2020, došlo ke zdvojnásobení výrobní kapacity a snížení zmetkovosti o 40 %. (Zdroj: Solodoor)

Cit pro přírodu

Firma, kterou Martin Dozrál řídí, si shodně s jeho vlastním osobním přesvědčením zakládá na propracované strategii v oblasti kvality a environmentu. Díky tomu je, mimo jiná osvědčení a certifikáty, i držitelem označení Ekologicky šetrný výrobek.

„Osvědčení a označení, která zohledňují požadavky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, považuji za velmi přínosná především pro zákazníky, kterým pomáhají zorientovat se na trhu a vybrat si kvalitní výrobky a služby. Jsem hrdý na to, že naše společnost patří mezi jejich nositele,“ konstatuje Martin Dozrál a v souvislosti s certifikátem C-o-C PEFC, jehož je Solodoor držitelem, dodává: „Našim zákazníkům se snažíme vždy vycházet vstříc a v tomto případě jsme vyšli vstříc velmi rádi, protože myšlenky mezinárodní nevládní organizace PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), která propaguje udržitelné lesní hospodářství skrze nezávislou certifikaci třetích stran, jsou v souladu s naší dlouhodobou strategií. Pro naši výrobu nakupujeme PEFC certifikovanou surovinu, která pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem. Zákazníci, kteří hledají produkty vyrobené v souladu s principy trvalé udržitelnosti, se díky certifikátu C-o-C PEFC lépe zorientují na trhu a jednoduše najdou přesně takový výrobek, který hledají.“

Otázka ochrany životního prostředí je podle něj dnes zcela oprávněně v popředí zájmu. Ukazuje se, že zákazníci se čím dál více přiklánějí k výrobkům, jejichž výroba je šetrná k přírodě. V některých, ne zcela ojedinělých, případech se již ekologická odpovědnost firmy stává rozhodujícím faktorem při výběru společnosti, od které si zákazník výrobek koupí. A podíl zákazníků, kteří tento aspekt zohledňují, nebo dokonce vyžadují, nepochybně dále poroste. Váží si také skutečnosti, že jeho firma získala značku kvality Czech Made.

„Za kvalitou svých produktů si stojíme, proto nabízíme nestandardní pětiletou záruku. Jsme moc rádi, že nám byla opakovaně udělena značka Czech Made, která je naší konkurenční výhodou,“ dodává.


Oblíbeným produktem Martina Dozrála jsou dveře Vertigo – vlajková loď společnosti. Jde o velmi variabilní produkt – do dveří je možné na přání zákazníka nainstalovat např. zrcadlo, háčky, poličky, tabuli apod. Dveře mají takzvanou rámovou konstrukci, skládají se z jednotlivých dílů jako skládačka. Umožňuje to velkou variabilitu v různých tvarech a prosklení. Při jejich konstrukci byla věnována velká pozornost funkčním prvkům a výsledkem je, že zákazník si může vybrat z přednastavených možností a Solodoor mu vyrobí dveře na přání. Jsou to pochopitelně také jedny z nejdražších dveří v portfoliu společnosti, mají extrémně bytelnou konstrukci.

Zdroj: Solodoor

„Tento produkt máme v nabídce od roku 2015, byl to jeden z našich velkých inovačních projektů, na který jsem velmi hrdý. Zatím jsem nezaznamenal, že by někdo na našem trhu nabízel něco srovnatelně promyšleného a dotaženého,“ říká Martin Dozrál.


Investice, která se vrátí

Zdejší výroba prošla za posledních sedm let velkou technologickou obměnou, stejně tak došlo k výrazné modernizaci skladových a továrních budov.

„Již v roce 2014 jsme realizovali vysoké investice do modernizace naší výroby a jejího zázemí a od té doby v procesu modernizace pokračujeme. Celková investovaná částka se k dnešnímu dni vyšplhala na téměř 250 milionů korun českých. V rámci ní byly zrekonstruovány a zatepleny skladové a tovární budovy, bylo pořízeno například formátohranovací centrum (FHC), lisovací linka na dveřovku, širokopásová bruska, disková bruska, linka se stříkacím automatem, automatizovaná olepovačka a v neposlední řadě dvě linky na výrobu zárubní s robotizovaným zakládáním. Nyní je vše v plném provozu a my můžeme zákazníkům nabídnout dveře a zárubně v ještě lepší kvalitě a také v různých variantách dveřních hran,“ popisuje ředitel Dozrál.

Investované peníze se však jednoznačně vracejí. Například díky dvěma robotickým linkám na výrobu zárubní, které firma zavedla do provozu v roce 2020, došlo ke zdvojnásobení výrobní kapacity a snížení zmetkovosti o 40 %. V trendu robotizace a vytváření chytré továrny hodlá vedení firmy pokračovat i nadále. V současné době pracuje na komplexní studii automatizace zbytku výroby.

Zákazníci se čím dál více přiklánějí k výrobkům, jejichž výroba je šetrná k přírodě. (Zdroj: Solodoor)

Nenahraditelný kontakt s lidmi

Za jednu z nejdůležitějších věcí pro firmu považuje Martin Dozrál personální management, kterému se velmi intenzivně věnuje. Jeho cílem, který se mu přes všechna současná úskalí trhu práce daří plnit, je mít kvalitní tým lidí, od nejbližších spolupracovníků až po samotné výrobní dělníky. Tráví proto také hodně času ve výrobě, s lidmi „na place“. Věnuje se komunikaci s dělníky a mistry, kontakt s lidmi považuje za nenahraditelný. Je zastáncem otevřeného přístupu, chce být pro všechny zaměstnance kdykoliv dostupný. Každý může kdykoliv zaklepat na jeho dveře.

Ve společnosti také fungují odbory, je uzavřena kolektivní smlouva a mzdový systém je pevně daný. „Aktuálně projednáváme s odborovou organizací jeho novou podobu, kde pevná složka mzdy je stanovena na 80 % z reálně odpracovaných hodin, 20 % mzdy tvoří výkonnostní kritéria,“ přibližuje Dozrál.

Zdejší zaměstnanci mohou využívat celou řadu benefitů, mezi něž patří pět týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, zvýhodněné ceny pro zábavu a vyžití v Sušici, poukázky do supermarketu, dárky k narozeninám, dále pružná pracovní doba tam, kde je to možné. Zaměstnanci jsou také odměňováni, pokud přivedou nového zaměstnance, a mají peníze navíc při zaučování nováčků. Funguje zde stipendijní program pro děti zaměstnanců.

Nicméně ani této společnosti se nevyhnul současný, v pravém slova smyslu zhoubný trend, který vládne na českém trhu práce – lidé buď pracovat vůbec nechtějí, anebo mají takové požadavky na finance, které většina českých firem prostě nedokáže splnit.

„Problém se sháněním kvalitních zaměstnanců přetrvává v České republice již delší dobu. Kvalifikovaní řemeslníci jsou opravdu nedostatkové zboží. Ani covid nepřinesl v této oblasti zlepšení. I když se logicky očekávalo, že s krizí bude růst nezaměstnanost, a bude tak větší nabídka zaměstnanců na trhu práce, stále se potýkáme s problémem najít zručné dělníky,“ konstatuje Martin Dozrál.

Firma patří s více než 220 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v regionu a je opravdu stabilním zaměstnavatelem, který svým zaměstnancům kromě jistoty práce a výdělku nabízí také množství benefitů.

„Vývoj situace v posledních měsících ukazuje, že pravděpodobně bude docházet k zavírání malých firem z určitých segmentů trhu, např. automobilového průmyslu. Pro tyto lidi by naše firma určitě představovala řešení. Problém je ale v tom, že my hledáme specializovanou pracovní sílu – především CNC dělníky a truhláře, a ty není jednoduché sehnat,“ vysvětluje Dozrál.

Reklama

Minimalizovat škody

Fenoménem posledních dvou let, který se neblaze dotýká všech firem, je covid, respektive opatření proti němu. V Solodooru však situaci aktivně řešili a řeší, tak aby jejich dopad byl minimalizován.

„Již v létě loňského roku jsme v naší společnosti zavedli pandemický plán. Hlavním důvodem bylo vyhnout se uzavření továrny, ať již z důvodu mimořádných vládních opatření, nebo pokud by se v továrně potvrdil výskyt nákazy. Pandemický plán sleduje několik scénářů, od mírné prevence přes zpřísněnou prevenci až k uzavření části nebo celé továrny, a také se zabývá scénářem obnovy provozu. Na jaře, kdy se covid nevyhnul ani našim zaměstnancům a potýkali jsme se s více než 40% nemocností, jsme řešili hlavně zastupitelnost jednotlivých pracovních pozic,“ říká ředitel Dozrál a dodává: „S největšími problémy se stále potýkáme ve výrobě a jejím plánování. Chybí lidé a bojujeme s nedostatkem materiálů. Náš plánovací systém nám při takto masivních výpadcích v dodávkách materiálu nefunguje optimálně, každý den za pochodu přeorganizováváme výrobu, pokud nám chybí dodávka některého materiálu. Pracovní trh je na tom hůře než před covidem, což nikdo neočekával. Někteří naši zaměstnanci se nemohou vrátit zpět do ČR, úřady cizinecké policie pracují pomaleji, mají menší počet úředních hodin, a úřady v zahraniční jsou také často zavřené nebo provozně velice omezené.“

Problémy se bohužel v celé zemi stupňují. Podle slov Martina Dozrála se prudký růst cen, který zaznamenaly snad všechny obory, začíná projevovat v nákupním chování. Ti, kdo si našetřili a po otevření ekonomiky díky odložené spotřebě nakupovali, už nechtějí platit za některé zboží a služby tak závratné sumy a jejich útraty začaly zpomalovat. V segmentu interiérových dveří, který pandemii překonával obratově nadstandardně, se návštěvnost prodejen letos v září snížila o 10–15 %, a to srovnáváme již se slabým měsícem roku 2020.

„Segment dveří je také ovlivněn dostupností půjček a hypoték, které také podražují, a ne každý na ně dosáhne,“ uvažuje Martin Dozrál. „Výpadky zásobování v dalších oborech mají také vliv na nákupní chování. Zaměstnancům v automobilovém průmyslu hrozí odstávky, snížení příjmů, anebo dokonce propouštění, což je další skupina lidí, která bude nakupovat opatrněji. Obecně lidé zřejmě začínají spekulovat a raději vyčkávají na zlevnění.“

Podle jeho slov vzniká v Česku nový nákupní fenomén – neúměrně dlouhá doba dodání spojená s masivním zdražováním. Vedení Solodooru se však – zatím s úspěchem – snaží nepříznivou situaci zvládat.

„My jsme se snažili předzásobit nejdůležitějšími materiály, abychom stále dodržovali akceptovatelné termíny dodání,“ říká. „Dnes jsme schopni dodat většinu našich výrobků do 6–7 týdnů, zatímco trh dodává mezi 12 až 14 týdny. Připravili jsme se také na to, že lidé budou preferovat levnější varianty dveří. Dalším negativním faktorem je však bezesporu prudký nárůst cen energií, který se dotkne všech firem a domácností, a brání návratu ceny na úrovně, na které byli zákazníci ještě donedávna zvyklí.“

Portfolio dveří a zárubní optimalizovali v Solodooru tak, aby byli schopni nabídnout ekonomické provedení atraktivních dveří pro zákazníky citlivé na cenu přes zlatý střed až po luxusnější a speciální varianty. (Zdroj: Solodoor)

Budoucnost patří připraveným

A jak dnes Martin Dozrál vidí nejbližší i ty vzdálenější roky?

„Obávám, se, že nás bohužel čeká minimálně dočasné zásadní ochlazení trhu,“ říká. „Vše se zdražuje a lidé již na nákupy přestávají mít peníze, začínají šetřit. Já to vidím na návštěvnostech a prodejích u našich obchodních partnerů – návštěvnost je v posledních týdnech výrazně nižší, ale zase na druhou stranu pozorujeme výrazně vyšší úspěšnost cenových nabídek. To znamená, že lidé, kteří k obchodním partnerům dorazí, jsou již rozhodnutí, že nákup realizují. Obecně si myslím, že příští rok to bude velký boj o zákazníky.“

Podle jeho slov lze nyní pozorovat hodně nejistoty a nervozity – jak se budou vyvíjet ceny energií, situace kolem covidu, zda bude docházet k odstávkám a přerušování výroby v automobilovém průmyslu apod. Na jaře by se však ekonomika mohla zase postupně probouzet, nicméně celý příští rok budou lidé ostražití, ceny půjdou dolů jen pomalu.

„Z hlediska otázky růstu ekonomiky jsem spíše pesimista, jestli vůbec k nějakému růstu dojde, tak bude pomalý a ve velmi nízkých jednotkách procent,“ konstatuje ředitel Dozrál, avšak dodává: „Pokud se budeme bavit konkrétně o Solodooru, musím říci, že zde pesimista nejsem. Máme hodně uzavřených kontraktů na přímé dodávky do projektových zakázek, což je pro nás velmi zajímavý zásobník práce. Navíc máme nové stroje a celou výrobu se nám podařilo optimalizovat tak, že jsme zlepšili kvalitu našich výrobků a výrazně zkrátili dodací termíny. Zároveň k našim výrobkům nabízíme i související služby – ergonomický objednávkový systém, profesionální poradenství, montáž a servis. Věřím, že toto vše povede k tomu, že budeme i nadále akvizičně úspěšní. Myslím si, že v segmentu dveří cenová úroveň dnes odpovídá tomu, kolik by dveře měly opravdu stát. Segment dveří není cenově poškozený nesmyslným zdražováním.“

Domnívá se navíc, že z hlediska tržeb bude pro Solodoor letošní rok velmi zajímavý, protože s ohledem na růst cenové hladiny nemusí pokles v počtu kusů znamenat meziroční pokles tržeb. Dle aktuálních predikcí očekává, že meziročně jeho firmě tržby vzrostou o cca 5 %.

„Věřím, že do příštího roku se nám díky technologické převaze nad konkurencí – máme novou výrobu zárubní a výrazně inovovanou výrobu dveří, podaří získat nové zákazníky a že budeme akvizičně úspěšní,“ uzavírá Martin Dozrál. „Jsme spolehlivým partnerem s pružnou výrobní kapacitou, který nabízí kvalitní produkty. Máme obrovský sklad, takže naše možnosti z hlediska variability v náhradních materiálech jsou velké. Pokud dojde k ochlazení, tak jsme na to připraveni, už při první vlně covidu jsme se na to začali připravovat, máme v rámci pandemického plánu připravené scénáře, jak může výroba fungovat v případě různých omezení, není to pro nás nic nového. Rok 2022 tedy vidím z pohledu naší firmy optimisticky. Co se týká roku 2023, tak tam jsem pesimističtější a připouštím možnost, že může přijít krize nejen na českém, ale i na celosvětovém trhu, proto již nyní začínám pracovat na scénáři, abychom i případnou větší ekonomickou krizi ustáli.“

Společnost Solodoor se specializuje na interiérové dveře a obložkové zárubně, v nabídce má ale také vchodové bezpečnostní dveře. Vchodové dveře jsou samostatnou kategorií - zákazníci mají v tomto případě jiné požadavky než u dveří interiérových. Když vybíráme vchodové dveře, neměly bychom zapomínat na to, že vstupní dveře by měly být vždy bezpečnostní a důležitým parametrem při výběru firmy je certifikace produktu. Solodoor, který má ve svém portfoliu dřevěné vchodové bezpečnostní dveře, se rozhodl rozšířit svoji nabídku a nabídnout zákazníkům také vchodové bezpečnostní dveře s ocelovou kostrou, a proto navázal spolupráci se společností Next, největším českým výrobcem bezpečnostních dveří s více než 30letou tradicí. „Bezpečnostní dveře firmy Next mají tuhou ocelovou kostru, která je pro tyto účely ideální, a všechny její produkty jsou certifikované v českých zkušebnách podle norem EU. Jsem velmi rád, že díky naší spolupráci mohou zákazníci získat opravdu kvalitní vchodové bezpečnostní dveře Next určené do bytů v bytových domech se všemi Solo povrchy (solo Matrix, Solo 3D, Solo CP), a mohou si tedy vybírat ze široké nabídky našich dekorů. Zákazníci tedy již nemusí ani u vchodových dveří rezignovat na design a mohou vstupní dveře do bytu krásně sladit se dveřmi interiérovými a vytvořit si jednotný design své domácnosti.“

Vydání #12
Kód článku: 211227
Datum: 15. 12. 2021
Rubrika: Redakce / Management a řízení
Seriál
Související články
Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Související články
Ve svém životě bych nic neměnil

Tuto charakteristiku nám sdělil na závěr našeho rozhovoru Zdeněk Pelc, šéf GZ v Loděnicích, který je další osobností našeho seriálu podnikatelských příběhů. Byl dlouhá léta ředitelem Gramofonových závodů, po Sametové revoluci pak pokračoval jako ředitel společnosti GZ Media, které se roku 2007 stal většinovým vlastníkem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Růst navzdory pandemii

Jen málo oborů v ČR si zachovalo svůj růst i v době koronavirové pandemie. Vedle internetového retailu či logistiky je to oblast podnikových služeb. Obor, který vznikl zhruba před 15 lety, zaměstnává bezmála 120 tisíc lidí a staví na tradici českého průmyslu a díky digitálním technologiím není závislý na konkrétním místě výkonu práce.

Dělám věci jinak, než jsou zaběhlé stereotypy

Královstvím Vladimíra Kováře je jeho firma Unicorn. Firma vznikla v roce 1990 poté, co Vladimír Kovář pracoval na VŠE jako systémový programátor. Poté za zlomek ceny originálních školení vyškolil spoustu uživatelů, systémáků i programátorů v Sinixu, operačním systému založeném na Unixu od společnosti Siemens. Tady poznal, co firmám chybí, co potřebují ke svému chodu - a tak se mu rozšířily obzory o další témata. Tady lze viděl počátek Unicornu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Strojaři na hrad prostě patří!

Strojírenství je páteří průmyslu. Dokazuje to i skutečnost, že na podzim loňského roku si ve Španělském sále Pražského hradu významné strojařské firmy převzaly ocenění v rámci vyhlášení 26. ročníku Českých 100 nejlepších.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit