Témata
Reklama

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Málokterý podnik má vytvořenu proinovační firemní kulturu. Veškeré snažení o inovace je nekoncepční a nahodilé. Inovační procesy jsou příliš technicistní, zapomíná se na to, jak funguje mozek. Nahodilost inovačních kroků vytváří u zaměstnanců nejistotu a často i zmatek a promarní se mnoho času a energie. Energie znamená také chuť něco vymýšlet a měnit, ovšem po neúspěšných pokusech se vytrácí.

Reklama
Reklama

Inovační kultura

Má-li být firma inovačně úspěšná, potřebuje vytvořit inovační firemní kulturu. To znamená, že inovace se ve firmě stanou tématem hovorů číslo jedna. Všechny aktivity ve firmě budou směřovat k inovacím. Bude se sledovat konkurence i špičkové firmy v oboru a v odvětví: Co dělají jinak, že jsou ve svých oborech tak dobří? Čím se vymykají? Ve kterých firmách mají myšlení jednadvacátého století? Co se od nich dá naučit?

Druhým důležitým faktorem je mapování talentu u zaměstnanců a uchazečů o práci. Každý z nás má různé dispozice. Firma by si měla zmapovat druh a míru talentu, aby věděla, koho, kdy a na co přizvat či využít. Tito talenti potřebují seberealizaci, a tedy výzvy ke konkrétním inovacím a projektům. Ve většině korporátních společností schvalují inovační projekty, které dostávají všestrannou oficiální podporu firmy. Projekt má svého „kmotra“, rozpočet a publicitu. Pak se ještě tolerují tzv. „partyzánské projekty“ – ty nejsou podporované, obvykle nemají peníze, dělají prototypy ze svého, „na koleně“, ale často jsou úspěšnější než ty oficiálně schválené. A důležité je také trénovat tvůrce hodnot v kreativitě a inovačním myšlení. Proč? Cokoliv se netrénuje, zakrní.

Inovační návrh na stříbrném podnose?

Je příhodné, aby firma měla systém na registraci zlepšovacích návrhů (stačí v Excelu), který obsahuje popis zlepšovacího návrhu (ZN), datum, autora a předběžné stanovisko, co se s návrhem bude dít. Firma by nikdy neměla dopustit, aby příjemce ZN dal autorovi najevo, že přinesl hloupost. Jednak ten už nikdy nepřijde, a jednak to řekne všem spolupracovníkům. Je lepší, když se mu řekne, že předběhl dobu a že bude možné se k tomu vrátit za cca pět let.

Topmanažeři a manažeři pro inovace by neměli očekávat, že návrh na inovace od zaměstnanců bude mít dokonalý popis od A do Z, strukturu, popis rizik, ekonomické či technické výpočty apod. Autoři často přinesou hrubý, vágní popis, který musí být dopracován. Autor nápadu by měl být buď vedoucím, nebo členem projektového (realizačního) týmu – bude mít zájem na jeho brzkém dokončení.

Metody a techniky pro inovační projekty

Vedení inovačních projektů je složité a vyžaduje zkušené lidi. Za posledních osmdesát let bylo vymyšleno asi sto metod a technik, které usnadňují inovace. Metody a techniky rozhodně šetří čas, námahu, peníze a energii. Většina metod a technik má báječnou strukturu, systém návodných otázek, na které stačí odpovědět.
V lednu tohoto roku vydala VŠE v Praze knihu Kreativní metody v inovacích, která poskytuje praktické návody, jak rozvíjet kreativitu v týmech a dospět k hodnotným inovacím, za něž je zákazník ochoten zaplatit. Vývojáři a konstruktéři už dlouho postrádali návody, jak správně provádět každý bod inovačního procesu. Obvyklými částmi (kroky) inovačního procesu jsou:

Popis stavu, který se nevyvíjí správně. Něco je špatně, nevyvíjí se dobře. Například: klesají prodeje, konkurence firmu předhání, klienti odcházejí. Objevil se substitut, vynořily se náhlé regulace a předpisy, nastal teroristický útok či svět brzdí pandemie. Metodou pro rychlou orientaci v problému je metoda 5W+1H či myšlenková mapa. Pak následuje:

Sběr informací. Je třeba získat tolik relevantních informací, kolik je zapotřebí k pochopení problému (statistické informace, data, reporty, benchmarking apod.). Vhodnými metodami jsou zápisník, kolektivní zápisník, tzv. „projížděcí výzkum“ na internetu; brainstorming ve všech podobách.

Analýzy dat a informací. Analýzy typu dimenzionální analýza, Kepner-Tregoe metodika, AIDA, SWOT analýza, analýza silových polí, 99 otázek, interpretace analýz, hledání synergických souvislostí, parafráze klíčových slov, morfologická analýza.

Definice problému. Bez dobrého zvládnutí tohoto bodu nelze postoupit dále, protože se často stává, že firma řeší symptomy problému místo jeho podstaty – principu. Vhodnými metodami pro definice jsou parafráze klíčových slov, laddering, zkoumání hranic apod.

Hledání nápadu. To je nejnáročnější část. Nejlepšími metodami jsou analogie, synektika, bionika, SCAMPER, METEC, změna hranic zadání, dopředu–dozadu, Trigger metoda, metoda Galerie, Nominal Group Technique, KJ metoda, provokace, superhrdinové, TRIZ, metoda „What-if“, progresivní odhalování, Crawford Clip, metoda Osbornův seznam a brainstorming ve všech podobách, metoda rychlý člun, gamestorming. Když už máme několik nápadů, pak nastupuje:

Hledání řešení. Vhodnými metodami jsou advokát, srovnávací tabulky, druhé brýle, klarifikace, hraní rolí obhájců a soudců apod.

Implementace řešení. Běžné metody: plánovací scénáře, realizační scénáře, klasické řízení inovačních projektů.

Každý z těchto kroků má k dispozici asi pět až dvacet metod a technik. Je důležité vědět, jaké metody na který typ problému použít. Jak je „ohnout“, přizpůsobit či jak použít více technik najednou.

Komplexní metody

V dnešní době jsou moderní komplexní techniky kreativního řešení problémů, jako např. plánovací scénáře, které výborně popisuje Kotler a Caslione v knize Chaotika. Na tvorbu konceptů se hodí následující metody: strategie modrého oceánu a metoda VOIS, metody laddering, rámec deseti typů inovací apod. Metody Business Canvas a Lean Canvas jsou jednoduché byznysové metody pro nový obchodní model a nový produkt, méně se hodí pro konceptuální tvořivost. Oblíbená je i metoda Design Thinking. Má obvykle pět kroků či fází: empatickou, definování, tvorbu nápadů, prototypování a testování. Je velmi oblíbená. Její nejsilnější částí je empatické vnímání potřeb zákazníka. Její nejslabší částí je tvorba nápadů, na to nemá žádné nástroje a tápe. Musí se dodat odjinud.

Firmy si obvykle najímají facilitátory, kteří jim radí, jak kreativní metody a techniky používat. Díky knize Kreativní metody v inovacích, která je velmi jednoduchá a srozumitelná, se inovační týmy mohou pustit do inovací samy. Ohlas z praxe je vynikající. Je považována za výbornou „kuchařku na inovace“.

Důležité je začít a nebát se obtíží. Vynikající guru managementu Rowan Gibson řekl: „Pusťte se do inovací ihned. Prostředky se najdou cestou.“ Kdo přešlapuje na místě, ztrácí nadšení zaměstnanců. Restarty nadšení se zdaří málokdy.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 201008
Datum: 09. 10. 2020
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Firmy
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Související články
Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Shop Floor Management: War room pro pochopení operativních problémů

Shop Floor Management (SFM) je v současnosti hitem v oblasti štíhlé výroby. Velmi těžko se pro tento termín hledá český překlad. Je to soubor mnoha technik a opatření. Spíše se jedná o firemní kulturu. Nejblíže mu v češtině je asi výraz „dílenské řízení“. Pro znalce kaizen terminologie se pro SFM používá termín gemba kanri. Slovo gemba má v japonštině širší význam než pouze dílna nebo výroba. Znamená přímo místo dění. Kanri znamená kontrola nebo management. Takže SFM znamená řídit věci tam, kde se skutečně dějí.

Shop Floor Management - nástroj pro budování štíhlé kultury

Manažeři jednotlivých firem se snaží následovat to, co vidí u svých konkurentů, zákazníků a mateřských závodů – ve velké míře ve firmách zavádět nástroje štíhlé výroby. Vědí firmy a manažeři, proč to dělají? Tento jev má za následek, že nástroje, které byly zavedeny, nefungují jako systém v propojení s jinými nástroji štíhlé výroby, jsou odtrženy od reality v daném podniku a přidávají lidem práci. Jejich udržitelnost je velmi obtížná a nástroje přestávají plnit funkci.

Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na leden: Transformační trendy

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělám věci jinak, než jsou zaběhlé stereotypy.

Královstvím Vladimíra Kováře je jeho firma Unicorn. Firma vznikla v roce 1990 poté, co Vladimír Kovář pracoval na VŠE jako systémový programátor. Poté za zlomek ceny originálních školení vyškolil spoustu uživatelů, systémáků i programátorů v Sinixu, operačním systému založeném na Unixu od společnosti Siemens. Tady poznal, co firmám chybí, co potřebují ke svému chodu - a tak se mu rozšířily obzory o další témata. Tady lze viděl počátek Unicornu.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit