Témata
Zdroj: www.gity.cz

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

GiTy se stala zkušeným operátorem podnikových komunikačních služeb. Poskytovala řešení bezpečnosti a správy podnikových IP sítí a vytvářela univerzální prostředí pro přenos dat, hlasu a obrazu. Společnost měla několik prvenství – např. vybudovala optické páteřní sítě nebo zahájila provoz prvního řídicího satelitního datového centra. Dynamický růst rodinné firmy jak z učebnic ekonomie. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat.

Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Podnikatelka, investorka, mentorka – Čestná prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek – Viceprezidentka České manažerské asociace. Vystudovala VUT v Brně, Fakultu elektrotechnickou. Doktorský titul pod vedením prof. Milana Zeleného získala na Fakultě managementu UTB ve Zlíně. V rámci doktorandského studia absolvovala několik zahraničních odborných stáží na univerzitách v Číně, Singapuru a v Indii. V roce 1990 spoluzaložila rodinnou telekomunikační firmu GiTy, která se zabývala přenosem dat, hlasu a obrazu. Z důvodu nemožnosti generačního pokračování tuto firmu v roce 2008 prodali. V roce 1993 koupila společně se svým manželem strojírenskou firmu VUVL v Kuřimi, kterou přebudovali na rodinný podnik. V roce 2017 ji pak opět prodali. V roce 2008 se začala věnovat green economy a vytvořila nový stavební recyklovaný materiál Flexibuild, ze kterého je postaveno mnoho nízkoenergetických a pasivních domů. V roce 2015 pak své působení rozšířila o konzultační a investorské činnosti v oblasti startup. Za svůj dosavadní profesní život získala celou řadu manažerských a podnikatelských ocenění, uveďme klíčové: v roce 1995 od kanadské vlády obdržela ocenění Manažerka – podnikatelka roku, v roce 1997 obdržela od Klubu a nadace českých podnikatelů ocenění Křišťálové srdce za etiku v podnikání a o dva roky později následovalo vyznamenání nejvyšší, v roce 1999 byla na prestižní soutěži v Monaku mezi 50 podnikatelkami z celého světa oceněna Vedoucí podnikatelkou světa, Monako. Pravidelně přednášela na místních i mezinárodních konferencích na téma strategie podniku, řízení znalostí v podniku a vazba současných systémů řízení na Soustavu řízení Baťa, dále přednáší problematiku systému řízení podniku jako živého organismu (Company as living organism). Aktivně pracuje v oblasti podpory žen podnikatelek a manažerek v jejich podnikání. Vykonává funkci čestné prezidentky Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, je členkou boardu Women´s Forum. Je prezidentkou mezinárodní konference Žena tvůrčí osobnost třetího tisíciletí, která již měla 10 úspěšných ročníků na několika světových kontinentech. „Mladým ženám říkám, že jde skloubit roli leadera, podnikatelky a manažerky. Jen je třeba vědět, jak na to. Jsem rozená optimistka a dokážu překonávat překážky, mj. i díky tomu, že vím, že žádná obtížná situace netrvá věčně. I ty nejtěžší mají svůj konec,“ předává Olga Girstlová, matka čtyř dětí, své životní zkušenosti dalším generacím. (Foto: archiv Olgy Girstlové)

Pojďme si s paní Olgou povídat o milnících jejího podnikání a co jí získané zkušenosti daly do její další cesty v profesní i osobní rovině.

Reklama
Reklama


První odborné zkušenosti

Zlínská rodačka absolvovala v roce 1985 Fakultu elektrotechnickou VUT v Brně a poté nastoupila do brněnského závodu podniku ZPA Praha na pozici technologa pro slaboproudé rozvody, kde získala praxi na projektech pro jadernou elektrárnu Dukovany. I další její profesní působení bylo spjato s Brnem a nastoupila do zdejší pobočky podniku INPRO Praha na pozici vedoucího střediska kabelážních systémů pro počítačové sítě. Díky tomu získala první manažerské zkušenosti a odborné znalosti, včetně těch týkajících se optických sítí, které následně využila ve svém rodinném podnikání.

Na vlastní nohy…

Pro podnikání se rozhodla společně se svým otcem a manželem neprodleně po sametové revoluci. V květnu 1990 založili společnost GiTy, jejímž posláním bylo poskytovat službu svým zákazníkům „od zásuvky po satelit“. Zažívali nevídané období boomu budování komunikační infrastruktury. Vytvářeli počítačové sítě v objektech, mezi budovami v rozsáhlých areálech a mezi městy a státy.

Olga Girstlová vzpomíná: „Bylo to období ‚modrého oceánu celosvětově‛ a my jsme měli to životní štěstí být u toho a naplno vše realizovat ve spolupráci s našimi zaměstnanci – spolupracovníky, a společně jsme vytvořili mezinárodní společnost GiTy.“

Učili se věci za pochodu, nové zkušenosti získávali od svých obchodních amerických a britských partnerů. Realizovali velké pilotní projekty s plnou garancí provozu a servisu, což samozřejmě kladlo požadavky na 100% kvalitu majitelů a jejich spolupracovníků. V podnikání vždy vycházeli z trvalého odkazu hodnot a principů Tomáše a Jana Antonína Bati. V každodenním řízení společnosti uplatňovali principy 4S: spolupráce – spoluzodpovědnost – spoluúčast – spolupodnikání. Vize jejich podnikání byla přinést lidem hodnotu tam, kde to dává smysl, mění to jejich životy nebo byznys.

Realita devadesátek

Devadesátá léta byla podle Olgy Girstlové jiná, jen proto, že to byla doba před internetem. Technologie vznikaly a postupně přicházely na český trh, čímž se podnikatelské prostředí postupně měnilo. V prostředí IT a telekomunikačních služeb se vše rozvíjelo velmi rychle a běžně pro větší akceschopnost vznikaly aliance spolupráce mezi malými akčními firmami s velkými konzervativnějšími. Vznikalo tak silné konkurenční prostředí.

Tato fotografie má pro Olgu Girstlovou mimořádně vysokou hodnotu. Tomáš Baťa se pravidelně setkával se zaměstnanci GiTy na společných debatách. Celý její život a život její rodiny vychází z trvalých odkazů hodnot a principů Baťů. (Foto: archiv Olgy Girstlové)

Technologické expanze

Období v letech 1990 až 2000 bylo dobou velkého růstu a GiTy musela zvládat výzvy nových technologií, které se uváděly na trh a jejich zákazníci je požadovali. Museli investovat velký objem financí do vzdělávání svých zaměstnanců a do nových technologií, které vždy testovali předtím, než je jako součást komplexních řešení nabídli zákazníkům. „Vybudovali jsme VSAT Hub v Brně a poskytovali jako jedni z prvních satelitní služby přenosu dat, hlasu a obrazu,“ vzpomíná paní Olga a pokračuje, „používali jsme mezi prvními videokonference, které jsme nabízeli zákazníkům. Naši firmu jsme řídili online. Předběhli jsme dobu.“

Po 15 letech zvažovali, jak naložit s budoucností firmy. Budovali ji jako rodinné podnikání a v tomto duchu chtěli pokračovat i nadále. Ale všechny jejich čtyři děti si vybraly odlišné profesní cesty od předmětu podnikání GiTy. Nakonec tedy padlo rozhodnutí firmu připravit k prodeji a v roce 2008 se tak stalo.

Projekt recyklovaného odpadu

Následně Olga zvažovala, jakou cestou se dále vydat. Vždy inklinovala k oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Na pozvání Eisenhower Fellowship organizace strávila čtyři měsíce studia a praxe na předních amerických univerzitách, jako například na MIT Boston Institute Technology nebo na Stanfordské univerzitě v Kalifornii a Wharton University Philadelphie, a měla možnost se seznámit s principy tzv. green economy. Tato oblast se jí velmi zalíbila a rozhodla se tomuto novému trendu věnovat, a tak ve spolupráci s manželem vyvinula nový recyklovaný stavební materiál z tetrapackových potravinářských obalů – stavební desku Flexibuild, která získala evropský a americký patent. Je z ní postaveno několik desítek rodinných domů v ČR a aktuálně získala nový brand PackWall. Používá se jako izolační deska na střechy budov v USA a mj. díky spolupráci s americkým partnerem je na střeše továrny automobilky Tesla.

„Mám z tohoto projektu velkou radost a předběhli jsme dobu o 10 let. Naše vize se plně naplňují po mnoha letech nedůvěry konzervativců ve stavebním oboru a v dnešní době akcelerují čím dál více. V počátku jsem měla vizi výškových budov typu dřevostaveb a dnes již tyto budovy stojí např. v Norsku a nové se připravují k výstavbě,“ konstatuje Olga Girstlová.

Nadace ZET prof. Zeleného

Olgu Girstlovou s Milanem Zeleným seznámil Tomáš Baťa na vzpomínkovém setkání ve Zlíně. Tím bylo započato vzájemné přátelství a dlouhodobá spolupráce, která vyvrcholila v roce 2015 založením Nadace ZET. Jak je v zakladatelských listinách uvedeno: Nadace ZET je ustavena za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách. Podle slov paní Olgy je cílem nadace vrátit slovu podnikatel obsah, který k němu odjakživa patřil. Podnikatel má největší zodpovědnost a v ČR je jich celá řada, kteří svoji zodpovědnost berou velmi vážně, jsou úspěšní a zároveň podporují své lidi a región, ve kterém podnikají, a reprezentují svoji zemi ve světě.

Mezi klíčové aktivity nadace ZET patří Letní podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů a sociálně slabých rodin, který pomáhá mladé lidi rozvíjet a učí je zodpovědnosti zaměstnance, profesionála ve svém oboru a podnikatele. Podle paní Olgy teprve ten, kdo pochopí odpovědnost zaměstnance a roste jako profesionál (zvládne princip spolupráce, spoluzodpovědnosti a spoluúčasti na výsledku práce), se může stát podnikatelem. Je to v souladu s principy 4S Soustavy řízení Baťa, které byly zmíněny již v úvodu.

Česko má ve svém národním dědictví podnikatelský styl, který je po desetiletí stále funkční. Používají ho firmy, které jsou dnes velmi úspěšné, a propojují jej s aktuálními metodami, jako je např. Kaizen. Moderní manažerské metody a zkušenosti potvrzují jeho platnost i v současném světě. „Máme na zahradě zlato a my se v Nadaci ZET snažíme dát lidem do ruky motyku, aby si ho mohli vykopat,“ říká paní Olga. Velmi dobrým zdrojem inspirace a poznání je podle ní kniha profesora Milana Zeleného Cesty k úspěchu – trvalé hodnoty Soustavy řízení Baťa. Pan profesor věnoval autorská práva této své knihy ve prospěch Letního podnikatelského kempu a prodejem knihy na něm umožňuje účast mladých lidí, seznámení se s trvalými hodnotami Soustavy řízení Baťa a přijetí osobní zodpovědnosti za svůj život a své řízení financí.

V souvislosti s touto knihou se připravují webové stránky, které by měly sloužit jako platforma ke sdílení zkušeností a poznatků všech lidí, které tyto principy a hodnoty oslovují.

Mezi klíčové aktivity nadace ZET patří Letní podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů a sociálně slabých rodin.
Podnikatelský kemp patří k srdečním záležitostem Olgy Girstlové. Je klíčovou aktivitou Nadace ZET prof. Milana Zeleného. Kemp se koná každým rokem v červenci na zámku Vilémov na Vysočině a snaží se pomáhat mladým lidem z dětských domovů a sociálně slabých rodin rozvíjet a učí je zodpovědnosti zaměstnance, profesionála ve svém oboru a podnikatele. „Hledáme pro spolupráci mladé i zkušené manažery a podnikatele, aby sdíleli své poznání a zkušenosti s mladými lidmi na jejich startu profesního a dospělého života. Velmi jim pomáhá osobní komunikace a možnost si promluvit,“ vyzývá ke spolupráci Olga Girstlová. (Zdroj: archiv Nadace ZET)

Letošní 6. ročník kempu by se měl konat v termínu od 18. do 25. července 2021, avšak již nikoliv tradičně na zámku Vilémov, ale pravd. v resortu na jižní Moravě. Kempu jsou věnovány speciální internetové stránky, na nichž je možné získat více informací, stejně tak i na FB profilu. „Hledáme pro spolupráci mladé i zkušené manažery a podnikatele, aby sdíleli své poznání a zkušenosti s mladými lidmi na jejich startu profesního a dospělého života. Velmi jim pomáhá osobní komunikace a možnost si promluvit,“ vyzývá ke spolupráci Olga Girstlová. (Pozn. MM Průmyslové spektrum je součástí partnerské sítě Nadace ZET a mj. publikovala celou řadu materiálů, např. Seriál Mysleme globálně, jednejme lokálně, viz www.mmspektrum.com)

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit

   Znalosti a zkušenosti

   Přestože aktuálně paní Olga vstoupila do nových rolí, podnikatelka v ní i nadále zůstává. Jak říká: „To je, jako když máme vizi a dokážeme pro ni najít ty správné lidi. Firma je forma. Důležití jsou lidé. Technologie je pouze podpora a nástroj.“

   První její rolí je investorka – podporuje projekty, které jí dávají smysl a které jsou inovativní. Jsou to pro ni ony neprobádané nové modré oceány a zároveň podporují lokální ekonomiku. Druhou rolí je konzultantka, kdy pomáhá firmám zavádět metody, které se osvědčily jak jí, tak i dalším firmám. Jako konzultantka se cítí odpovědná za výsledek jejich zavádění, a proto je s firmami v průběhu celého projektu. Není prý ta, která poradí a tzv. zmizí. Třetí rolí je mentoring, ve kterém se věnuje osobnímu rozvoji manažerů a předává jim své získané zkušenosti.

   Olga Girstlová začínajícím podnikatelům: „Přijměte odvahu nést riziko, buďte pokorní, lidští, držte slovo, mějte svoji vnitřní integritu a stále se učte novým věcem.“

   Osobní poznání

   Dnes je Olga Girstlová v úžasném postavení. Vidí, jak se její rodina přirozeně rozrůstá a ona dnes svým vnoučatům může nabídnout jak nadhled, tak i oporu. „Podařilo se mi, nejlépe jak jsem uměla, skloubit role leadera, podnikatelky a manažerky. Všechny mne naplňovaly, všechny jsem si užila. Mladým ženám říkám, že to jde, jen je třeba vědět, jak na to. Jsem rozená optimistka a dokážu překonávat překážky, mj. i díky tomu, že vím, že žádná obtížná situace netrvá věčně. I ty nejtěžší mají svůj konec.“

   „Mladým ženám říkám, že jde skloubit roli leadera, podnikatelky a manažerky. Jen je třeba vědět, jak na to. Jsem rozená optimistka a dokážu překonávat překážky, mj. i díky tomu, že vím, že žádná obtížná situace netrvá věčně. I ty nejtěžší mají svůj konec,“ předává Olga Girstlová, matka čtyř dětí, své životní zkušenosti dalším generacím. (Foto: archiv Olgy Girstlové)

   Leader podle ní musí jít na neprobádaná místa jako první, ostatní následují jeho energii, musí jim být schopen dát prostor a zároveň držet hlavní myšlenku a vizi a neuhnout z ní. To je podle ní někdy nejtěžší.

   Jako podnikatelka se po prodeji GiTy nezastavila a dále brázdí modré vody oceány. Je pro ni důležité dobrodružství, umí pracovat s rizikem a zajímají ji nové trendy. Jako manažerka musí mít nápad, odpovědnost a potřebuje najít ty správné lidi do svého týmu, nese nejvyšší zodpovědnost za výsledek.


   Olga Girstlová je pragmatická žena, se kterou se život nemazlil. Prošla si náročným obdobím v podnikání i osobní rovině. Vychovala čtyři děti, bojovala se zákeřnou nemocí. Naše pracovní cesty se potkaly právě v Nadaci ZET, kde jsme společně pracovali na marketingové strategii nadace. Zde jsem poznal, že Olga není tou nepřístupnou ženou, jak jsem ji vnímal v době jejího působení v GiTy, ale empatickou a naslouchavou, která dokáže poradit, vnést do problému reálný pohled a hledat cesty k řešení. Je narozena na Silvestra a nedávno oslavila životní jubileum. Přeji jí do dalších let všechno dobré.

   Seriál
   Související články
   Proporcionální ventily s IO-Link technologií

   Emerson Aventics proporcionální ventily Sentronic Plus (614 serie) a Sentronic LP (617) jsou nyní k dispozici s integrovanou IO-Link komunikační technologií.

   Slabina subdodavatelských řetězců

   Díky pandemii koronaviru si v uplynulém roce našlo cestu k cyklistice spousta lidí a trh s koly, komponenty a cyklistickými doplňky, který dlouhodobě roste, nyní zažívá obrovský boom. To, že začíná více a více lidí jezdit na kole, se ale děje kontinuálně posledních několik let. Pandemie však tento nárůst zájmu výrazně urychlila. Zároveň však ale také odhalila některé slabiny globálního cyklistického trhu, které budou s největší pravděpodobností mít pro některé výrobce a prodejce kol či cyklo servisy vážné následky. Co se tedy vlastně stalo a co nás zřejmě čeká?  

   Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

   Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

   Související články
   Třpytivý svět krystalů

   Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Související články
   Implantáty z Čech až na konec světa

   V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

   MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

   Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

   Vývoj UHT nástrojů
   v plném proudu krizi navzdory

   Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

   Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

   Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

   Názorové fórum odborníků

   V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
   Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

   Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

   Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

   Fórum výrobních průmyslníků

   Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

   Fórum děkanů strojních fakult

   Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

   Semináře nově s high-tech technologiemi

   Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

   Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

   Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

   Reklama
   Předplatné MM

   Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

   Proč jsme nejlepší?

   • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
   • Vysoký podíl redakčního obsahu
   • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

   a mnoho dalších benefitů.

   ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

     Předplatit