Témata
Zdroj: Beznoska

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Tento článek je součástí seriálu:
Podnikatelské příběhy
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

„Můj děda byl od roku 1970 vedoucím dílny Chirurgie v Poldi Kladno,“ říká Pavel Milata, vnuk zakladatele a současný marketingový ředitel společnosti. „A naše firma vznikla právě díky dědovým zkušenostem z mnoha let práce v Poldovce.“

Dnešní vlastníci a vedení společnosti Beznoska (zleva):
Pavel Milata, marketingový ředitel
Eliška Milatová, exportní manažerka
Petr Milata st., externí poradce firmy
Alena Milatová, dcera zakladatele a majitelka
Petr Milata ml., jednatel společnosti
Stanislava Střesková, dcera zakladatele a majitelka
Lenka Janotová, vnučka zakladatele
Nad nimi busta Stanislava Beznosky, zakladatele firmy.

Právě v raných 70. letech vznikla v Poldi první kyčelní náhrada v ČR. Její generačně novější verzi prodává společnost Beznoska dodnes. V roce 1980 pak zde spatřila světlo světa souprava Poldi 5 pro osteosyntézu malých kostí. Ta byla v témže roce ohodnocena jako nejlepší výrobek Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství. V průběhu 80. let pak byly v dílně Chirurgie Poldi vyrobeny také implantáty pro vnitřní a zevní osteosyntézu a náhrady kyčelních kloubů. A u zrodu těchto i dalších produktů vynikajících kvalit stál Stanislav Beznoska.

„Dědovo rozhodnutí založit vlastní firmu bylo logickým spojením zkušeností a příležitosti,“ říká Petr Milata mladší, jednatel společnosti. „Přitom on neměl v oboru vzdělání, ale zato kromě velkých zkušeností měl i velkou odvahu jít do něčeho nového a neznámého.“

Reklama
Reklama

David proti Goliášům

U produktů, které firma Beznoska vyrábí, je skutečně těžké rozhodnout, který je nejvýznamnější či nejzajímavější. Pozoruhodné jsou totiž bezesporu všechny.

„Jedním, z těch produktů, na které jsme obzvláště hrdí, je totální endoprotéza kolene, kterou jsme vyvíjeli ve spolupráci s předními ortopedy v Čechách,“ říká Pavel Milata. „Má skvělé výsledky v oblasti životnosti a pohybových možností pacienta. Avšak moje osobní hvězda‘  v rámci našeho portfolia je náhrada kloubu palce ruky. Jednak proto, že má o mnoho menší rozměry než naše ostatní produkty, ale hlavně má úžasný dokonale jednoduchý operační postup a příjemné nástroje.“

„Všechny naše výrobky jsou pro nás významné. Pomohly nám totiž etablovat naši firmu na trhu a dokázat, že i malá rodinná firma je schopna více než konkurovat velkým nadnárodním hráčům,“ dodává Petr Milata.

Kolenní náhrada s rentgenem. (Zdroj: Beznoska)

Z materiálů, které jsou pro výrobu produktů firmy Beznoska využívány, jsou tím hlavním kovové slitiny. Konkrétně chirurgická ocel, případně slitina kobaltu, chromu a molybdenu. Ty se používají jak pro výrobu kolenních, tak kyčelních implantátů. Dále je zde hojně využívána titanová slitina, ze které se také vyrábí náhrady velkých kloubů. Podle slov Pavla Milaty obecně platí, že materiál musí být biokompatibilní a certifikovaný pro použití jako zdravotnický prostředek.

„Také používáme specifický polyethylen, který obecně řečeno simuluje funkci chrupavky, tedy slouží jako třecí materiál, například u kolene mezi holenní a stehenní kostí,“ vysvětluje Petr Milata a dodává: „Jsou to stejné materiály, jako používají všichni světoví výrobci, což je jasně dané a předepsané legislativou.“

Výroba takto sofistikovaných produktů však pochopitelně není jen otázkou lidí uvnitř firmy. „V rámci vývoje nových produktů s námi spolupracuje řada specialistů, jako jsou lékaři nebo kliničtí pracovníci, s nimiž úzce řešíme například i různé úpravy a vylepšení nástrojů k operacím. A v rámci různých zkoušek materiálů při vývoji také spolupracujeme s vysokými školami,“ říká Pavel Milata.

Reklama

Když odborníci jsou „úzký profil“

V průběhu své historie firma měla, a dodnes má, opravdu pestrou paletu zákazníků z mnoha zemí světa.

„Nejdále se naše produkty dostali do Vietnamu nebo Jihoafrické republiky,“ říká Pavel Milata. „V současnosti se soustředíme zejména na Evropu a rusky mluvící země. Avšak naším hlavním zákazníkem je tuzemsko. Konkrétně dodáváme do všech velkých nemocnic, například do pražského Motola či na Bulovku nebo do nemocnice u sv. Anny v Brně.“

Pro špičkové výrobky však není velkým problémem najít zákazníky, ale v našich podmínkách je pro jejich výrobu spíše těžké dokázat najít příslušně špičkové lidi. I s tím si však ve firmě Beznoska dokázali poradit.

„Problém se získáváním kvalitních lidí nespočívá ve specifičnosti naší výroby. Máme podobné požadavky jako většina výrobních firem,“ vysvětluje Pavel Milata. „Nedostatek vhodných kandidátů, kteří by se věnovali zámečnictví a obrábění kovů, je dnes všeobecnou bolestí. Problém spočívá v systému vzdělávání, který je v Čechách obecně špatně nastaven.“

Titanové kyčelní dříky. (Zdroj: Beznoska)

Dalším problémem jsou však podle jeho slov pracovníci v konstrukci, vývoji a v oblasti technologií. Ty je obecně těžké získat, ale pro menší firmu je to zvláště obtížné, protože nemůže konkurovat velkým firmám, většinou z automotive, které mají větší dosah na potenciální zaměstnance a finance na masivní investice do náboru.

„Odborníků zkušených a kompetentních v technických oborech je obecně na trhu velký nedostatek. Uvidíme, zda v této oblasti nepřinese nějaký zajímavý posun dopad covidové doby na výrobní firmy obecně,“ zamýšlí se Petr Milata a dodává: „Snažíme se spolupracovat s vysokými školami, například s VŠCHT, ale co se týče získávání absolventů, určitě máme ještě co zlepšovat.“

Uplatnění zde najdou tytéž profese jako v každé výrobní firmě, která pracuje s ušlechtilými ocelemi. Právě nyní firma Beznoska hledá samostatného konstruktéra. Tato profese však je v této oblasti skutečně „úzký profil“.

„Ano, hledáme konstruktéra a předpokládám, že ho budeme hledat ještě dlouho,“ konstatuje Pavel Milata. „Jednak kvůli absolutnímu nedostatku těchto lidí a jednak protože nám stále roste vývojový tým kvůli legislativním nárokům. Neočekáváme, že bychom sehnali konstruktéra, který by měl zkušenost s ortopedií, ač by to bylo úžasné. Všechny naše konstruktéry jsme museli zaučit, protože náš obor je přece jenom dost specifický. Můžeme však na tuto pozici přijmout kandidáta, který má všeobecný přehled a chuť se učit a vzdělávat.“

„Výroba zdravotnických prostředků má samozřejmě svá specifika, ale ty jsme schopni své potenciální zaměstnance v průběhu času naučit,“ doplňuje bratra Petr Milata.

Ruční výroba Beznoska s kolenní komponentou. (Zdroj: Beznoska)

Milníky: dobré i zlé

Již od počátku jejího fungování se do chodu firmy aktivně zapojily obě dcery zakladatele, Alena a Stanislava. Alena jako obchodní ředitelka a Stanislava jako asistentka Stanislava Beznosky. A též manžel paní Aleny, Petr, který začal ve firmě jako vedoucí výroby.

Od svého vzniku zaznamenala firma Beznoska několik milníků, zpravidla v podobě nových úspěšných výrobků, které uvedla na trh. Například v roce 1998 byla představena totální náhrada kolenního kloubu typ SVL či v roce 2017, kdy byla uvedena na trh rostoucí endoprotéza pro děti, za kterou v roce 2019 firma získala cenu TA ČR (viz článek Aby mohli skutečně žít).

„Za největší osobní milník však považuji rok 2016, kdy proběhla druhá generační obměna a do vedení jsme se dostali bratr Petr a já. To pro nás znamenalo převzít otěže společnosti a realizovat své plány a projekty. Zároveň jsme oba začali naplno chápat odkaz, který tady náš dědeček zanechal,“ vzpomíná Pavel Milata a dodává: „Dalším důležitým milníkem pak byl rok 2019, kdy jsme si jako firma, vinou legislativních změn u zdravotnických prostředků i v kontextu anticovidových opatření, sáhli na pomyslné dno a úspěšně jsme tuto krizi zvládli.“

Firma Beznoska vyrábí implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a traumatologie. Po celou dobu své existence je ryze českým rodinným podnikem, bez podílu cizího kapitálu. Na vývoji svých produktů dlouhodobě spolupracuje s četnými klinickými pracovišti. Díky tomu, a zejména díky neustálé inovaci výrobních technologií a výrobního programu, se firmě podařilo zrealizovat několik patentů, například patent 295413 Kyčelní kloubní jamky TC či patent v řízení PV – 2006-411 pro vazivový aparát a patent 297700 pro způsob modifikace UHMWPE ve spolupráci s ústavem makromolekulární chemie AV ČR.

„Tento nejdůležitější milník vlastně probíhá doposud, zejména co se týká covidu a v té souvislosti očekávaných změn v ekonomice a zdravotnictví,“ dodává jeho bratr. „Naše produkty bohužel spadaly do omezení vlády, neboť jejich použití přímo nesouviselo s ohrožením života. Proto naše prodeje, ergo zisky klesly prakticky na nulu. V důsledku toho jsme zaznamenali velkou ztrátu, což nám z dlouhodobého hlediska zpomalilo jisté projekty a investice, nicméně jsme neskutečně vděční, že jsme tuto dobu, jako firma, přežili.“

Ačkoli současná doba není pro nikoho lehká, a pro menší firmy už vůbec ne, vedení firmy Beznoska rozhodně nevidí svoji budoucnost nijak černě.

Od svého vzniku zaznamenala firma Beznoska několik milníků, zpravidla v podobě nových úspěšných výrobků, které uvedla na trh. (Zdroj: Beznoska)

„V nejbližší době musíme především zapracovat na tom, abychom se po roce nuceného covidového výpadku stabilizovali, ukotvili svou pozici v tuzemsku a expandovali dál do zahraničí,“ plánuje Pavel Milata. „Máme v plánu firmu dostat do povědomí veřejnosti, kterou zároveň chceme vzdělávat v problematice ortopedie. Lidé, kteří potřebují implantáty, aby mohli opět plnohodnotně žít, by měli vědět, že jim mohou pomoci kvalitní tuzemské výrobky.“

„Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo ustát poslední rok a těším se na projekty, které jsme kvůli covidu pozastavili,“ dodává Petr Milata. „Intenzivně pracujeme na nastartování stejného růstu, jaký jsme zažívali v předcházejících letech, přičemž naším cílem je zůstat i nadále rodinnou firmou.“

Vydání #6
Kód článku: 210638
Datum: 02. 06. 2021
Rubrika: Redakce / Management a řízení
Seriál
Firma
Beznoska

Firma je ryze českým rodinným podnikem, bez podílu cizího kapitálu, a to po celou dobu své existence. Má statut společnosti s ručením omezeným. Nejvyšším orgánem je valná hromada společníků, společnost obchodně vede a řídí jednatel. Je to středně velká firma se zázemím v kladenském regionu, ale její působnost je rozšířena na celé území České republiky i na zahraniční trhy. K nejdůležitějším patří Slovenská republika, kde byla v roce 2001 v Bánské Bystrici založena dceřiná firma Beznoska Slovakia. K hlavním obchodním partnerům dále patří především Rusko, Ukrajina, Libanon, Bulharsko, Belgie, Portugalsko, Estonsko a další země převážně Evropské unie. Vyrábí implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a traumatologie. Toto specifické zaměření zdejší výroby vyžaduje široký rozsah odborných znalostí technického a medicínského charakteru, proto úzce spolupracuje s předními odborníky z řad lékařů i metalurgů. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s četnými klinickými pracovišti na vývoji a díky neustálé inovaci výrobních technologií a výrobního programu se firmě podařilo zrealizovat několik patentů, například patent 295413 Kyčelní kloubní jamky TC či patent v řízení PV – 2006-411 pro vazivový aparát a patent 297700 pro způsob modifikace UHMWPE ve spolupráci s ústavem makromolekulární chemie AV ČR.

Číst dál
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit