Témata

Vzájemně prospěšná spolupráce

Ideální model spolupráce je ten, ze kterého profitují obě zainteresované strany, což vyžaduje pozitivní a vstřícný přístup s ochotou dospět k oboustranně prospěšnému řešení. Někdy bývá takové řešení označováno jako win-win. Ne vždy je však snadné toho dosáhnout. Rodinná firma na výrobu balicích strojů a linek Viking Mašek se sídlem ve Vlašimi takovou spolupráci navázala s jihočeským výrobcem obráběcích strojů Kovosvit MAS.

Mezi společností Viking Mašek a Kovosvit pokračuje již léta plynulý obchodní vztah. Již od devadesátých let společnost Viking Mašek nakupuje obráběcí stroje od tohoto výrobce. První NC stroje byly dodány touto společností. Nyní se jejich vztahy dále rozvíjejí a prohlubují. Poslední instalace nových strojů od Kovosvitu se uskutečnily v loňském roce, kdy firma koupila nové soustružnické centrum Masturn 550 a frézovací centrum MCV 800.

Výše popsaná situace je na první pohled naprosto standardní. Frézovací centrum MCV 800 je však mezi obráběcími stroji Kovosvit úplným nováčkem, který byl na trh uveden teprve v loňském roce. Při vývoji nového stroje nejprve vzniká tzv. prototyp, který se testuje z hlediska funkčnosti a bezpečnosti po všech stránkách. Po této fázi je třeba vyrobit první kus ze série a ten uživatelsky otestovat také. S pomocí prvního uživatele získává výrobce reference, podle nichž lze stroj v případě potřeby doladit. Zpravidla se jedná už jen o kosmetické úpravy (ergonomie, individuální potřeby apod.). Z takto nastavené spolupráce těží obě strany. Společnost Viking Mašek pořídila referenční stroj MCV 800 za zvýhodněnou cenu a na oplátku sdílí s Kovosvitem své poznatky o stroji a v chodu jej také prezentuje dalším zájemcům.

Nový za starý. Stařičká NC frézka MCV 750 dala prostor nové CNC frézce MCV 800. I přes větší pracovní prostory a vyšší výkon je nová frézka o mnoho kompaktnější.

Strojový park společnostmi Viking Mašek disponuje čtyřmi soustružnickými a sedmi frézovacími centry od společnosti Kovosvit. Obráběcí stroje Kovosvit zde podporují výrobu již více než dvacet let. Za tu dobu došlo samozřejmě také k obměně nejstarších strojů. Nicméně vzrůstající objem zakázek je příčinou dalšího rozšiřování strojového parku. Podle slov vedoucího výroby Ing. Holcnera jsou stroje Kovosvit kvalitní a spolehlivé, zaměstnanci jsou na ně i na jejich ovládací řízení zvyklí a servis z nedalekého Kovosvitu je rychlý a pohodový. Proto při zvažování další investice se nejprve obracejí na svého současného dodavatele – společnost Kovosvit. V blízké budoucnosti by to měl být tyčový soustruh, který je toho času ještě ve vývoji.

Druhá loňská investice s názvem Masturn 550 je jednoduchý CNC soustruh s polohovou revolverovou hlavou a naháněnými nástroji.

Také balicí stroj může být inteligentní

Viking Mašek je rodinný podnik, který vyvíjí balicí stroje s ohledem na jejich největší účinnost, spolehlivost a výkon. Součástí vývoje jsou také nové typy balení. Obecně lze říci, že balicí linky se skládají z balicího stroje, který je možné osadit různými typy dávkovačů podle baleného produktu. Pro další kontrolu lze do linky umístit kontrolní váhy, metaldetektor, rentgen a další přídavná zařízení. Součástí balicích linek je také následné balení sáčků do kartonu a paletizace.

Výkon linek je závislý především na baleném produktu a velikosti dávky. Tyto plně automatizované linky nevyžadují trvalou přítomnost obsluhy.

Neustálá inovace je jedním z charakteristických prvků firmy Viking Mašek. To se odráží v množství patentů, které celosvětově vlastní, a technických ocenění v posledních letech. Společnost si klade za cíl i nadále zlepšovat své stroje i linky podle požadavků zákazníků. Ke zvýšení kvality výroby mají také přispět nové stroje Kovosvit.

Oboustranně prospěšná spolupráce společností Viking Mašek a Kovosvit zahrnuje také servis na strojích. Pracovník Kovosvitu na fotografii zaškrabává lože stroje.
Vydání #4
Kód článku: 180442
Datum: 11. 04. 2018
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit