Témata
Reklama

Interdisciplinární studentské projekty

Profesor Stanislav Hosnedl před dvanácti lety přišel s ideou realizace týmových studentských konstrukčních a designérských projektů. Z původní studentské akce na Fakultě strojní ZČU v Plzni se rozrostla spolupráce napříč čtyřmi zdejšími fakultami, dvěma zahraničními univerzitami a patnácti tuzemskými a zahraničními firmami. Celým tímto vším prošlo při řešení 36 témat na 980 studentů. Letošní dvanáctý ročník byl opět v celé řadě aspektů výjimečný.


Studium odtržené od reality není v technických oborech přípustné. Je třeba mladé lidi seznamovat s praxí již během studia a formou takto koncipovaných projektů je zvednout od knih a skript a propojit teorii s jejími praktickými průmyslovými aplikacemi. Realizace takto formované spolupráce je ze strany pedagogů velmi náročná, ale pro zainteresované studenty má pak obrovský význam. Ti získávají skrze projekty možnost reálného pohledu na řešený problém, učí se spolupracovat v interdisciplinárním týmu, respektovat názory druhých a těžit ze společné synergie jejich odborných znalostí. Takové jsou studentské projekty DesIng2+.

Reklama
Reklama

Základy ve výuce

Integrujícím odborným a organizačním rámcem pro řešení studentských projektů je standardní akreditovaný předmět plzeňské Fakulty strojní nazvaný Systémové navrhování technických produktů. Na něj jsou při týmovém řešení projektů neformálně napojeny standardní akreditované předměty na spolupracujících fakultách, příp. univerzitách. Stávající akreditace však tomuto počinu příliš nenahrává. Profesor Hosnedl k tomu řekl: „Interdisciplinární spolupráce členů týmů i vyučujících z různých fakult probíhá mimo výukové hodiny, neboť všechny tyto aktivity mohou být prozatím řešeny pouze nad rámec akreditované výuky. Účast studentů na týmovém řešení projektů je proto v posledních letech dobrovolná. Studenti, kteří nechtějí nebo se nemohou zúčastnit, dostávají k řešení individuálně zadaná a hodnocená témata jako v kombinovaném studiu.“ Je obdivuhodné, jak velký zájem studenti projevují a do těchto dobrovolných projektů se zapojují. Letos se jednalo o cca 80 studentů. To vše svědčí o dobře nastaveném a definovaném byznys modelu, řečeno manažerským slovníkem.

Profesor Hosnedl je iniciátorem myšlenky týmových studentských konstrukčních a designérských projektů.

Projekt za 13 týdnů

Tuzemský strojírenský podnik Astos Machinery společně s německou konstrukční kanceláří Konstruktionsbüro Dostal z Edenstettenu jsou matadory této studentské soutěže. K nim letos poprvé přibyl rakouský výrobce vstřikovacích lisů Engel, konkrétně jeho kaplický výrobní závod, a dále jeden tým řešil dílčí projekt pro UWB Racing Team Pilsen při Západočeské univerzitě v Plzni.

Předmětem letošních projektů řešených 12 týmy studentů a studentek tří fakult ZČU v Plzni byly konstrukční a designérské návrhy svařovacího pracoviště (zadavatel Astos Machinery), elektricky poháněného vozíku pro tělesně postižené pro jízdu v přírodě na nezpevněných cestách (zadavatel Konstruktionsbüro Dostal), dopravníku typové řady FB 100 (zadavatel Engel strojírenská) a rámu studentské formule SAE včetně prostoru pro řidiče a aerodynamického křídla pro UWB Racing Team Pilsen.

Analogicky jako v předchozích letech řešily jednotlivé týmy pod vedením svých zvolených manažerů zadané projekty ve 13 týdnech zimního semestru. „Teoretickým a metodickým základem řešení projektů byly vyvinuté osvědčené a průběžně zdokonalované poznatky a metody znalostně integrovaného systematického kreativního konstruování předávané studentům naší strojní fakulty v rámci výuky,“ říká garant projektu profesor Hosnedl a pokračuje: „Klíčovým zdrojem nezbytných speciálních odborných poznatků a doporučení k řešení projektů pak opět byly konzultace od představitelů firemních partner. V dobrovolných soutěžních prezentacích po ukončení semestru byla hodnotitelskými komisemi složenými ze zástupců zúčastněných fakult a zadavatelů jednotlivých témat posuzována především aplikovatlenost navržených řešení v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení, systematičnost řešení a úproveň kozultačních aktivit.“ Důležitým kritériem podle profesora Hosnedla byla též kvalita vypracovaných podkladů, úroveň dokumentace, prezentace a týmové spolupráce.

Vystoupení Marcela Krause z Technologické agentury ČR bylo zaměřené na téma kreativní ekonomiky ve vztahu k zásadním změnám, které v naší společnosti za poslední roky zažíváme. Podle jeho slov se společnost musí vyrovnat se změnami dosavadních institucionálních, společenských, legislativních či kulturních vzorců.

Na začátku každého projektu je bezesporu vždy snaha sestavit takové týmy, aby optimálním způsobem splňovaly kritéria na ně v průběhu řešení kladená. Jedná se o hlediska konstrukční, designérská a v neposlední míře i zdravotnická. Představitelé zadavatelských podniků a institucí opět při hodnocení vyzdvihli vysokou a trvale rostoucí komplexní úroveň kreativity i řešení výsledků jednotlivých projektů. Konkrétně tým Roberta Priboly byl oceněn za nejlepší návrh svařovacího pracoviště, tým Veroniky Kratochvílové si odnesl vítězství v návrhu elektrického vozíku pro tělesně postižené, první místo za dopravník typové řady FB 100 získal tým Josefa Hromádky a projekt rámu studentské formule SAE byl nejlépe hodnocený z dílny Tomáše Kaliny a jeho týmu.

Ocenění a užitné vzory

Týmy, které se umístily nejvýše v jednotlivých projektech, získaly společně s diplomy od jednotlivých zadavatelů i mimořádné odměny. Všichni členové a členky úspěšných týmů rovněž obdrželi za své úsilí oficiální certifikát se stvrzením zadávající firmy o účasti na vyřešení příslušného projektu. Děkani zúčastněných fakult navíc každoročně oceňují nejlepší profesní výkony svých studentů nezávisle na umístění jejich týmů.

Workshop DesIng2+ se konal na půdě spolupořádající Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Účastníci měli pro workshop, paralelní výstavku studentských prací řešených v navazujících projektech i občerstvení vytvořené příjemné prostředí. Po ukončení akce ještě řada účastníků, zejména zahraničních, využila pozvání k prohlídce ateliérů fakulty. MM Průmyslové spektrum bylo hrdým partnerem workshopu DesIng2+.

Pro úspěšné týmy jsou významným oceněním jejich práce rovněž udělované užitné a průmyslové vzory podané na vybrané části navržených řešení. Doposud jich takto bylo Úřadem průmyslového vlastnictví celkem přijato na třicet. I toto bezesporu svědčí o úrovni celého projektu.

Vzhledem k uvedenému komplexnímu pojetí a dlouhodobému trvání je celý projekt velmi pozitivně hodnocen nejen ze strany aktivních účastníků, ale i při jeho prezentacích ve světě.

Pro studenty je práce v mezioborových týmech z hlediska studia i budoucí praxe velmi prospěšná. Mají možnost si na skutečných zadáních od renomovaných firem ověřit, co obnáší práce na tak komplexních projektech, které od nich vyžadují nejen odborné znalosti a dovednosti, ale i schopnost fungovat v týmu a svoji práci následně před vrcholovými manažery zadávajících firem obhájit,” říká děkan FDULS doc. Josef Mištera.

Západočeská univerzita

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 160616
Datum: 08. 06. 2016
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
I jako čerstvý senior představil MSV řadu novinek

Účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu, ať už v roli vystavovatele, nebo pouhého návštěvníka, je v našem oboru již tak trochu nepsaným pravidlem. Tato akce si ovšem i po 60 letech stále drží svou úroveň, a to v nadnárodním měřítku. Jako každý rok také letos zde byly představeny prověřené produkty i spousta novinek a užitečných technických informací.

Vývoj ve znamení funkce a designu

Slovo design je v posledních letech používáno možná až příliš často, a to jak běžném životě, tak i v odborném prostředí. Někdy bývá ale jako designový označován spíše jen minimalistický vzhled produktu, bez ohledu na jeho funkci a životnost. Jinak je tomu ovšem ve strojním průmyslu, kde design platí jako skutečné propojení estetiky, kvality a funkce. Pravidla hry jsou jasná a současní zákazníci nestojí o kompromisy. Zajímavou úlohu přitom mají především výrobci průmyslových komponent, jejichž produkty se mají stát nerušivou, ale zároveň estetickou a funkční součástí celku.

Ovládací prvky s drážkou pro pero

Snahou výrobců průmyslových součástí je především vývoj kompatibilních prvků, které splňují příslušné normy, vyhovují specifikům provozu, v němž jsou používány a jsou kompatibilní s dalšími sériově vyráběnými komponenty. Klientovi tak vycházejí výrobci vstříc také, co se týče ceny a rychlosti dodávky. Společnost Elesa+Ganter se stejným cílem neustále vyvíjí nové produkty anebo další varianty již zavedených výrobků. Příkladem tohoto trendu je rozšíření řady ovládacích prvků o varianty s drážkou pro pero (dle DIN 6885/1).

Související články
Regulační prvky a utahovací kolečka

Regulační prvky a utahovací kolečka tvoří standardní součást portfolia snad každého výrobce normalizovaných součástí. I v této oblasti je však stále co zlepšovat, o čemž svědčí nedávno představené novinky od spolešnosti Elesa+Ganter – ovládací kolečka MBR, kruhové libely GN 2277, ruční trojhranná utahovací kolečka v hygienickém provedení GN 5445 a bezpečnostní ruční kolečka se zámkem VLSK.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Normalizované součásti v široké škále barev

Díky současným materiálům a technologiím mohou výrobci vyvíjet nové, pro průmysl doposud netradiční barvy, jež přispívají nejen k estetickému vzhledu celku, ale často také k vyššímu bezpečnostnímu či hygienickému standardu koncové aplikace.

Designová řešení pro omezené prostory

Sériově vyráběné komponenty musejí být často navrženy tak, aby dobře plnily svou funkci i ve velmi stísněném prostoru a současně neztrácely na dalších kvalitách, jako je estetický vzhled, bezpečnost či dlouhá životnost. Na tento požadavek trhu průběžně reaguje výrobce Elesa+Ganter, v jehož portfoliu lze nalézt opravdu širokou nabídku „prostorově nenáročných“ prvků.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Česká zbrojovka se světovým zvukem

Pistole ČZ-75 je druhou nejkopírovanější krátkou zbraní na světě, v zámoří se na zbraně z České zbrojovky Uherský Brod stojí fronty. Čeští zbrojaři mají trefu. Neodolali jsme a přijali pozvání do 20hektarové zbrojovky na pomezí Valašska a Slovácka.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit