Témata
Reklama

Výroba otvorů v GT rozvaděči turbovrtulového motoru

Turbovrtulové motory řady H – konkrétně typ H80 – vyrábí GE Aviation Czech v pražských Letňanech již pět let a nalezneme je například v dopravníkovém letounu L410 či v zemědělském Thrush 510G. Turbovrtulový motor GE série H se skládá přibližně z 3 000 dílů. Od začátku roku se na výrobě částečně podílí také elektroerozivní hloubička Penta 1060 CNC.

Srdcem motorů H80 je generátor, který se skládá z kompresoru, komory a generátorové turbíny. Ve stručnosti to funguje tak, že je do kompresoru nasáván vzduch z okolní atmosféry, tam je stlačen a přesunut do spalovací komory. Při vstřiknutí paliva vznikají během hoření horké plyny, které pohánějí turbínu generátoru. Turbína pohání kompresor, který vytváří stlačený vzduch nutný k hoření paliva, a zbytek horkých plynů se využívá na pohon turbíny, připojené k vrtuli.

Z výše popsaného lze tvrdit, že jde o komplexní pohonný systém, kde velmi záleží na kvalitě každé součásti. Proto se při výrobě každého komponentu hledí na vysokou kvalitu zpracování, k čemuž mimo jiné pomáhají také kvalitní výrobní stroje. Jedním z mnoha strojů ve strojovém parku GE Aviation Czech je od nového roku česká elektroerozivní hloubička Penta 1060 CNC. Používá se na hloubení otvorů v rozvaděči generátorové turbíny (GT).

Reklama
Reklama

Robustní konstrukce motorů GE řady H a 3D design lopatek dramaticky snižují spotřebu paliva a přinášejí vyšší termodynamický výkon 1 040 koní. (Zdroj: GE Aviation)

Otvory v lopatkách jsou nezbytnou součástí rozvaděče

Hlavní funkcí rozvaděče GT je usměrnění spalin z plamence v optimálním úhlu na lopatky turbíny za účelem maximálního využití kinetické energie a tlaku plynu. Otvory, které se na plně automatické hloubičce Penta 1060 CNC vyrábějí, jsou umístěny poblíže odtokové hrany lopatky v rozvaděči a slouží k vytvoření filmu chladnějšího vzduchu na povrchu odtokové hrany, aby nedocházelo k přehřátí materiálu odtokové hrany lopatky přímým stykem horkého plynu.
V případě, že by otvory nebyly průchozí, došlo by k výraznému tepelnému namáhání odtokové hrany s vysokou pravděpodobností destrukce alitační vrstvy (ta slouží jako tepelný štít materiálu lopatky před přímým stykem rozžhavených spalin s materiálem lopatky) a následně k poškození odtokové hrany lopatky. To by znamenalo změnu průtokového čísla rozvaděče s možnými důsledky na parametry motoru a hlavně výrazné snížení životnosti dílu.

Rozvaděč GT usměrňuje spaliny na lopatky turbíny za účelem maximálního využití kinetické energie a tlaku plynu. Otvory v lopatkách zvyšují životnost dílu.

Tři osy nestačí

Původně byly otvory na lopatkách rozvaděče hloubeny na dvou menších tříosých hloubičkách, avšak jejich zastaralost již neodpovídala požadavkům moderního výrobního závodu. Nová hloubička je plně automatická, a proto ji bylo možné zapojit do výroby s vícestrojovou obsluhou. Jediné, co musí obsluha nyní provádět, je zakládání a vykládání rozvaděčového kola. V pracovní vaně stroje (1 900 x 1 100 mm) se obráběný rozvaděč s průměrem 400 mm doslova utopí, ale výsledky jsou vynikající. Stopatnáct přesně vyhloubených otvorů (pět na každé z 23 lopatek) stroji zabere asi osm hodin práce. K vyhloubení děr do letecké slitiny Inconel jsou používány wolframové elektrody o průměru 0,5 mm, jejichž dodavatelem je také společnost Penta Trading.

Při výběru nové elektroerozivní hloubičky byly hlavními požadavky plně automatický provoz, vysoká přesnost a přijatelná cena. „Oproti původním tříosým hloubičkám má nový stroj tři osy navíc. Ty budeme v budoucnu využívat také k výrobě komponent pro nový typ motoru ATP,“ upozorňuje manažer oddělení trvalého zlepšování pan Voleník na pozitiva nového stroje. Vedle splnění všech požadavků si objednavatel chválí také velmi přátelský a lidský přístup zaměstnanců Penta Trading. „Velmi si vážíme přístupu pana Kohouta, který se o stroj stará doteď. Know-how, které nám předává, využijeme při plánování výroby nových dílů pro motor ATP,“ dodává pan Voleník.

Elektroerozivní hloubička Penta 1060 CNC je šestiosý stroj pracující v plně automatickém provozu…
… také výměna nástrojů je automatická.

Výroba pokročilého motoru ATP v nové centrále začne v roce 2022

Zcela nový typ motoru ATP (Advanced Turboprop) s kompresním poměrem 16:1 má nižší spotřebu paliva až o 20 %. Výkon na hřídeli 1 240 koňských sil ho řadí do kategorie motorů pro všeobecné letectví s výkonem 1 000–1 600 shp. V porovnání s konkurenčními výrobky má však o 10 % vyšší výkon za letu. Konstrukce motoru ATP předpokládá interval mezi opravami 4 000–6 000 letových hodin. Finální certifikace motoru je v plánu na rok 2019. Tři roky nato začne výroba motorů ATP v nové centrále, kterou GE Aviation Czech v Letňanech buduje.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspketrum.com
Eva.buzkova@mmspketrum.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 171030
Datum: 03. 10. 2017
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Speciální řezné nástroje - budoucí trendy

Zákaznické dny společnosti Hofmeister slouží k utužení partnerských vztahů, k informování o nových technologiích a k vzájemnému sdílení zkušeností a vždy to bývá zábava.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Projekt snů 2

Významnost roku 2017 pro firmu Okuma – výrobce CNC obráběcích strojů – neznamená pouze oslavy 120. výročí založení společnosti, ale i uvedení do provozu v pořadí druhého nejmodernějšího automatizovaného závodu, firmou označovaného jako Projekt snů (Dream Site 2 – dále PS2) v místě japonské centrály.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit