Témata
Foto: J. Zubák

Slabé světlo na konci dlouhého tunelu

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) na dubnové tiskové konferenci představila výsledky aktuálního konjunkturálního průzkumu, který provedla mezi svými členy a mezi německými firmami působícími v České republice. Z průzkumu vyplývá, že výhled na letošní rok je mírně optimistický, ale klesající investiční výdaje, zejména ve zpracovatelském průmyslu, ohrožují konkurenceschopnost ekonomiky.

Reklama
Výsledky konjunkturálního průzkumu prezentoval vedoucí komunikace & public affairs ČNOPK Christian Rühmkorf (vlevo) a výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer (vpravo). (Foto: J. Zubák)

Situaci dále zhoršuje tlak na náklady a také administrativní zátěž. Podnikatelé v současné době spatřují největší riziko v poklesu poptávky doma i v zahraničí, následovaném nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a rostoucími cenami energií. Jako investiční lokalita si Česká republika vede hůře – její atraktivita pro investory za poslední čtyři roky výrazně poklesla. Firmy v současné době zaujímají mnohem kritičtější postoj k „produktivitě a motivaci k výkonu“ a také ke „kvalifikaci zaměstnanců“. V těchto parametrech nedokážeme držet rok s neustále se zvyšujícími nároky na nové technologie.

Na tiskové konferenci vystoupil rovněž Milan Šlachta, reprezentant společnosti Bosch Group CZ & SK a prezident ČNOPK. (Foto: J. Zubák)

Ekonomický průzkum německých zahraničních komor (AHK) se provádí každý rok paralelně v 16 zemích regionu střední a východní Evropy; v České republice se letos průzkumu zúčastnilo 140 firem z česko-německé hospodářské sféry (členů ČNOPK a německých firem působících v České republice). Z nich největší skupiny tvořily firmy zaměřující se na služby (42 %) a na zpracovatelský průmysl (39 %). Dále byly mezi respondenty zastoupeny tyto obory: obchod (11 %), stavebnictví (6 %), zásobování energií a vodou, jakož i zpracování odpadů (2 %).

Reklama
Reklama
Reklama

Výsledky průzkumu prezentoval Christian Rühmkorf, vedoucí komunikace & public affairs ČNOPK, společně s Bernardem Bauerem, výkonným členem představenstva ČNOPK. Pan Rühmkorf přítomným novinářům ukázal vybrané grafy vývoje hodnocení ekonomické situace a podmínek pro podnikání z pohledu firem a k jednotlivým zjištěním a trendům připojil komentáře komory. Průzkum se zabýval hodnocením ekonomické situace (celého hospodářství i vlastní firmy, ekonomickým vyhlídkám a očekáváním, vývoji investičních výdajů, rizikům hrozícím ekonomickému rozvoji a podmínkám pro podnikání). Do průzkumu bylo zařazeno i aktuální téma digitalizace, neboť ta hraje ústřední roli v transformaci ekonomiky a v její konkurenceschopnosti.

Současná ekonomická situace České republiky, jak ji vnímají oslovené firmy, se v poslední době zhoršuje a nyní je nejhorší od roku 2013. (Zdroj: ČNOPK)

Podrobnou zprávu o průzkumu s interpretací jeho výsledků a také kompletní výsledky s grafy najdete v tiskové zprávě, zveřejněné na internetových stránkách ČNOPK.

V této tabulce je shrnuto, jak firmy známkují různé faktory ovlivňující jejich podnikání u nás. Na prvních místech žebříčku spokojenosti je členství České republiky v Evropské unii, kvalita telekomunikačních služeb a kvalita a dostupnost místních dodavatelů, naopak nejhůře je hodnocena dostupnost kvalifikovaných pracovních sil, transparentnost při zadávání veřejných zakázek a efektivita státní správy. (Zdroj: ČNOPK)

Na tiskové konferenci vystoupil rovněž Milan Šlachta, reprezentant společnosti Bosch Group CZ & SK, a prezident ČNOPK, a Martin Kořínek, výkonný ředitel Grammer & Grammer Servicecenter CZ. Na dálku se prostřednictvím videochatu připojily paní Hana Součková, generální ředitelka společnosti SAP Česká republika, a paní Melanie Vogelbachová, vedoucí oddělení mezinárodní hospodářské politiky a práva zahraničního obchodu v Německé průmyslové a obchodní komoře v Berlíně. Paní Vogelbachová nabídla komentáře k současné situaci německé ekonomiky, kde rovněž panuje pochmurná nálada, byť naděje na hospodářské oživení jsou posilovány klesajícími cenami energií a mezispotřeby, klesající mírou inflace a mírně rostoucí světovou ekonomikou. Celkově však situace zůstává v současné době nejistá.

Související články
O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Smysl a úspěch podnikání

Český podnikatel Leon Jakimič věří, že pokud byznysmen dobře chápe smysl svého podnikání a obklopí se kvalitními lidmi, tak se úspěch dostaví. O hodnotách, budování a vedení globální firmy, která si umí najít koncového zákazníka po celém světě, je rozhovor se zakladatelem nadnárodní společnosti Lasvit.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit