Témata
Foto: R. Dvořák

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

V posledním čtvrtletí 2021 americká ekonomika v důsledku zotavování se z pandemie koronaviru meziročně vzrostla o 6,9 %. I přes přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích je celkově v dobré kondici. Vzhledem k velikosti amerického trhu není jeho potenciál zdaleka vyčerpán a v současné době by si exportéři více než kdy dříve měli uvědomovat výhody politické stability této exportní destinace.

Americké strojírenství

USA jsou stále druhým největším světovým trhem se strojírenskými produkty a zároveň druhým největším průmyslovým výrobcem po Číně. Již před pandemií se americká administrativa snažila kombinací daňových, obchodních a regulatorních opatření vytvořit podnikatelské prostředí vstřícné pro návrat a další expanzi výrobních společností na území USA. V nadcházejícím období lze očekávat schválení dalších administrativních kroků s cílem zmírnit enormní závislost na importech mimo jiné průmyslových výrobků a strojních zařízení především z Číny. Lze také očekávat, že produkty vybraných průmyslových sektorů budou označeny za strategickou nezbytnost, což napomůže částečné renesanci amerického průmyslu. Podíl průmyslové výroby na HDP poklesl v roce 2019 na 11 % (v roce 2005 představoval 15 %) a tato hodnota nadále přetrvává. Poptávku po strojních zařízeních a technologiích pokrývá z 60 % dovoz. Poptávka po strojních zařízeních bude závislá na vývojových trendech v jednotlivých výrobních sektorech. Trendem v postcovidovém období bude snaha o přiblížení výroby místnímu zákazníkovi (tzv. lokalizace výroby) ať již z důvodu hrozby výpadků v rámci subdodavatelských řetězů, či z důvodu obavy z eskalace obchodních válek a s tím souvisejícího zavádění dovozních tarifů.

Exportní diverzifikace

České firmy jsou exportně významně závislé jak na trhu EU, tak na trzích východních zemí, což v současné době představuje značné riziko pro jejich stabilitu. Proto je žádoucí svoji pozornost odklonit od těchto rizikových teritorií a diverzifikovat exportní příležitosti. Poté, co USA uvalily cla na čínské zboží, jsou americké firmy nuceny hledat obchodní partnery na jiných trzích, včetně Evropy, což pro nás představuje jedinečné příležitosti. I přes ekonomické zpomalení vzhledem ke covidu-19 představuje americký trh stále velmi perspektivní destinaci zejména pro dovoz inovativních výrobků. Problémy Evropy způsobené destabilizací energetického sektoru se pochopitelně amerického trhu netýkají, a naopak místní firmy posilují v globální konkurenci s evropskými společnostmi, neboť do ceny zboží se jim rostoucí energie nepropisuje. Nastává tak pro nás velmi vhodná doba pro zahájení vstupu na americký trh např. formou založení joint venture vyústěného ve společnou výrobu. Velkou šanci mají ty firmy, jejichž výrobky a služby nesou vysokou přidanou hodnotu, pro kterou jsou USA tím správným trhem. A mezi ně bezesporu strojírenské firmy patří.

Pro vstup na americký trh si česká firma může zvolit jednu z forem svého působení. Přímý export je vhodný pro vývoz výrobků s nižší přidanou hodnotou či menšího množství. Nepřímý export je exportem prostřednictvím místního distributora, resp. obchodního zástupce. Firma také může založit v USA obchodní či výrobní pobočku, většina firem volí obdobu našeho s.r.o. – formu LLC (Limited Liability Company). Prodej z konsignačního skladu je další možností prodeje zboží v USA. Konsignační sklad je obvykle zřizován u výhradního prodejního zástupce v USA.

IMTS 2022 Chicago – české stopy

V polovině září se po koronavirové pauze konala největší veletržní událost amerického kontinentu zaměřená na obráběcí technologie a komponenty. Veletrh IMTS – Manufacturing Technology Show se tradičně konal na chicagském výstavišti McCormick Place, nacházejícím se na břehu Michiganského jezera. Organizátorem veletrhu IMTS byla americká asociace AMT – The Association For Manufacturing Technology. (Pozn. redakce: Veškeré významné veletrhy na světě pořádají lokální profesní svazy v pronajatých veletržních areálech). Česká republika letos poprvé veletrh zařadila do Programu českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách pod gescí MPO. Společná česká expozice, díky dlouhodobým vztahům Svazu strojírenské technologie s pořadatelem, byla umístěna v nejprestižnějším severním pavilonu. Realizátorem byla renomovaná společnost Exponex, která má na tomto poli bohaté zkušenosti.

Na 2 000 expozic veletrhu IMTS 2022 bylo rozloženo v celkem devíti pavilonech zabírajících výstavní plochu přes 100 tis. m2. Celkem se v průběhu celého veletrhu registrovalo přes 86 tis. návštěvníků. Po Číně je USA druhým největším trhem co do spotřeby obráběcích strojů. (Foto: R. Dvořák)

Obchodní příležitosti

Podpora podnikatelských subjektů na veletrzích a výstavách v zahraničí patří mezi nejefektivnější nástroje pro jejich expanzi na nové trhy a udržení stávajících. Umožňuje osobní setkání a jednání s relevantními obchodními partnery, získávání nových prodejních kanálů a distributorů, kontakt s odbornou veřejností, analýzu nových trhů a jejich specifik, mapování konkurence a další. Program českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách je v souladu s Exportní strategií ČR a je zaměřený na export zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou, a napomáhá tak expanzi českých firem (zejména malých a středních) na zahraniční trhy.

Veletrh IMTS 2022 byl zařazen do tohoto programu. Stát Illinois, především pak oblast Chicaga, je významnou průmyslovou a obchodní základnou USA a historicky zde existují pevné obchodní vazby s Českou republikou. Ve společné expozici ČR se prezentovalo celkem devět českých výrobních společností (v abecedním pořadí): Hestego, Ideal-Trade Services, KSK Precise Motion, RETOS Varnsdorf, TGS nástroje-stroje-technologické služby, TMC CR, TOS Olomouc, TOS Varnsdorf a Walter CZ.

Reklama
Reklama
Reklama

Tuzemský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, patřil mezi prezentované firmy v národní expozici s největšími zkušenostmi na zdejším trhu. Dlouhodobě zde provozoval dvě dceřiné společnosti, jejichž činnost vedení firmy následně utlumilo a zaměřilo se na renomované lokální zastoupení. Podle Jana Rýdla ml., generálního ředitele TOS Varnsdorf, specifika zdejšího obchodování spočívají především ve skutečnosti, že zákazníci hledí na poměr ceny a přidané hodnoty, jsou velmi zkušení, znají konkurenci, vyžadují produkty šité na míru, a samozřejmě i servisní zázemí, včetně skladu náhradních dílů.

ITS Group, skupina firem, kterou na veletrhu reprezentovala Monika Šimánková společně s majitelem Ivo Bezlojou, má zkušenosti na zdejším trhu především z oblasti chemického průmyslu a skrze dceřinou společnost se jí podařilo v tomto sektoru realizovat velmi zajímavé zakázky. V oblasti strojírenství mají dodávky těchto firem tzv. terciární charakter, kdy z Evropy dodávané stroje světových výrobců jsou osazeny jejich komponenty, konkrétně kuličkovými šrouby (KSK Precise Motion) a teleskopickými kryty (Hestego).

České firmy uvedly, že v průběhu veletrhu IMTS 2022 jednaly o detailech obchodů, které by mohly přinést v následujících letech více než 350 mil. Kč, a to nejen na trhu v USA, ale i v Mexiku. Společnou expozici navštívila řada stávajících partnerů a také díky akvizici jak před konáním veletrhu, tak i v jeho průběhu prostřednictvím sociálních sítí, na ni zavítala celá řada nových potenciálních partnerů nejen z USA. Dalšího ročníku, konaného v roce 2024, by se mělo zúčastnit ještě více českých oborových výrobců. (Foto: R. Dvořák)

České oficiální účasti

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dlouhodobě podporuje české firmy na zahraničních veletrzích. Podle slov Vladimíry Formanové z Odboru řízení exportní strategie a služeb MPO jsou tyto podpory rozděleny do různých kategorií. „Kategorie B, která vyžaduje účast alespoň šesti subjektů, včetně jedné asociace, je mezi zájemci nejvíce využívána.“ Impulz pro podporu dané akce musí směřovat od profesních asociací a svazů. Na portálu MPO v sekci Zahraniční obchod se nachází vždy aktuální seznam podporovaných veletrhů. „Mezi klíčové podmínky firemní účasti patří registrace podnikatelského subjektu v ČR a jeho výrobní nebo servisní charakter,“ říká paní Formanová a pokračuje: „Nerozlišuje se velikost firmy ani její sídlo. Důležitá je konkurenceschopnost daného výrobku či služby, se kterou chce na daný trh přijít a uspět zde.“ Každá firma má v průměru nárok na plochu od pěti do devíti metrů čtverečních. V rámci strategie konkurenceschopnosti ČR jsou podporovány veletrhy z oblastí elektrotechniky, letectví, zdravotnictví a v poslední době také cirkulární ekonomiky.

Reklama
Po čtyřech letech se 12. září 2022 otevřely brány chicagského výstavište McCorming Place Convention Center, kde se do soboty koná International Manufacturing Technology Show IMTS – největší veletrh amerického kontinentu zaměřený na obráběcí technologie a komponenty. Akce se řadí mezi nějvětší čtyři světové veletrhy této komodity, ke kterým náleží evropské EMO, čínský CIMT/CMMT a samozřejmě japonský Jimtof. Ze všech akcí vám vždy MM Průmyslové spektrum přinášelo živé výstupy.

Vstup na americký trh, kvůli jeho velikosti, náročnosti, dravosti a vzdálenosti, byl pro české firmy vždy velmi náročný a v současné době se tato náročnost mnohonásobně prohlubuje, což však přináší výzvy a nové možnosti. V USA je nyní vysoká nezaměstnanost, a kupní síla se tak snížila. Produkty standardní spotřeby s nízkou přidanou hodnotou, kterých je na trhu přetlak, jsou velmi těžko umístitelné. Naopak výrobky s vysokou přidanou hodnotou otevírají nové cesty.

Perspektivní obory na trhu USA

 • doprava a infrastruktura;
 • energetika;
 • průmysl a strojírenství;
 • zábavní průmysl;
 • zdravotnictví a farmaceutický průmysl;
 • zdravá výživa.

Podrobnější informace k oborovým příležitostem jsou dostupné v aktuální Mapě strategických příležitostí, vydané MZ ČR.

Vydání #11
Kód článku: 221116
Datum: 16. 11. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit