Témata
Zdroj: Jirka

České firmy na MSV: Ideální místo pro setkávání

Firma Jirka ze Zbečníku u Hronova navazuje na historii, sahající až do roku 1936, kdy byla bratry Jirkovými v obci založena kovárna. Druhá světová válka zastavila slibný rozvoj společnosti a krátce po jejím konci byl podnik znárodněn. V roce 1999 byla založena firma Jirka a spol. Dnes, kromě dalších produktů, vyrábí vodotěsné a prachotěsné magnetické snímače vhodné pro obráběcí stroje nebo kterákoli jiná zařízení, s nimiž je potřeba přesně odměřovat polohu. S výrobou magnetických snímačů také souvisí výroba vlastních digitálních indikací řady BC a TS-MAX. Firma Jirka patří již dlouhou řadu let k vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Nejen o tom jsme hovořili s Ing. Radkem Jirkou, jednatelem a CEO společnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
České firmy na MSV 2024
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Domníváte se, že je pro české strojírenské firmy těžší uspět na trhu než pro zahraniční firmy stejného zaměření?

R. Jirka: Určitě ne. Ze zkušeností víme, že stále větší budoucnost má vlastní vývoj, výroba a její specializace. V oblasti digitálního odměřování byl velmi složitý začátek a uspění na trhu. Na začátku jsme vyráběli několik magnetických snímačů, navíc s nutností dovozu magnetických pásek a z velké části i digitálních indikací. Naše snímače byly sice kvalitní, nicméně pro zahraniční distributory nezajímavé z důvodu malého rozsahu nabídky. Díky neustálému vývoji jsme dnes schopni nabídnout komplexní sortiment, zároveň prokázat již svoji zkušenost v této výrobě, a dnes víme, že jsme stále více vnímáni svými zahraničními konkurenty.

Setkání se zákazníky jsou velmi inspirativní. Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti, znají své potřeby. Proto si z veletrhu vždy odvážíme spoustu zajímavých poznatků a podnětů pro další vývoj,“ říká Radek Jirka. (Zdroj: Jirka)

MM: Do jaké míry vaší firmě pomáhá účast na oborových veletrzích, zejména na MSV, ale i na dalších, pokud se jich účastníte?

R. Jirka: MSV v Brně se účastníme od roku 2005. Bereme to jako místo setkání zejména s našimi stávajícími zákazníky. Po takto dlouhé době je již velmi obtížné najít zákazníka, který naši firmu nezná. Na druhou stranu veletrh považujeme za ideální místo pro informování našich zákazníků o novinkách v našem výrobním programu, o vývoji a dalším směřování firmy. Navíc setkání se zákazníky jsou velmi inspirativní. Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti, znají své potřeby. Proto si z veletrhu vždy odvážíme spoustu zajímavých poznatků a podnětů pro další vývoj.

MSV v Brně se firma účastní od roku 2005. (Zdroj: Jirka)

MM: Které trendy ve vašem oboru považujete za nejvýznamnější? A jak jsou podle vás v rámci MSV akcentovány?

R. Jirka: Rozhodně je to automatizace. Problém všech firem je získat nové zaměstnance, růst platů (což ale osobně považuji za správné). Proto je ale nutné hledat možnosti zefektivnění činnosti ve firmě a úspory potřeby zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama

V zápustkovém kování jsou také možnosti automatizace výroby, nicméně naše firma se zabývá výrobou menších sérií, speciálních výkovků, kde je zavedení automatizace poměrně problematické.

MM: Jak vnímáte vývoj na trhu ve vašem oboru za posledních 10 let?

R. Jirka: Podle našich zkušeností se začíná vracet význam vlastní výroby. Ještě před pár lety stačilo dovézt výrobek a ten zde prodávat, v lepším případě, pod jinou značkou, někdy dokonce uvedený jako výrobek evropského výrobce. Pro dovozová měřidla naše firma sice používala rodinnou značku Tigre, ale vždy jsme zákazníka jasně informovali, která zařízení jsou vyráběna naší firmou a která jsou pouze dovozem (byť se zajištěným servisem). Pro lepší přehlednost jsme v loňském roce uvedli novou značku Pride, kterou jsou označena dovozová měřidla, a původní značka Tigre je používána pouze na naše výrobky.

Výkovky, tedy polotovary pro geodetické znaky, z produkce firmy Jirka. Tyto výrobky firma dodává jako polotovar dalšímu výrobci. (Zdroj: Jirka)

Výhodou vlastních výrobků jsou rychlé dodávky (vlastní výrobou chybějící výrobky rychle doplňujeme na sklad), možnosti výroby speciálních variant. Vlastní výroba a rychlé dodávky nám pomohly získat nové zákazníky, kteří dříve preferovali konkurenční značky. V době přerušených přepravních řetězců měli tito „výrobci“ omezenou možnost dovážet zboží a zákazníci se začali obracet na naši firmu.

Reklama

MM: A kde byste chtěl vidět vaši firmu za dalších 10 let? Neboli, co plánujete pro dohlednou budoucnost?

R. Jirka: Firma má dnes velmi stabilní zaměstnance, kteří mají zkušenosti, a dokonce mohu tvrdit, že i určitou hrdost na odváděnou práci. Proto jednoznačně převažující činností firmy bude výroba – jak v oblasti zápustkového kování, tak vývoj a výroba v oblasti digitálního odměřování.

Vlastní výroba a rychlé dodávky pomohly získat nové zákazníky, kteří dříve preferovali konkurenční značky. (Zdroj: Jirka)

Dovoz měřicí techniky nám zcela jistě na začátku pomohl vstoupit do výroby digitálních odměřování, otevřel nám nové možnosti, nicméně je zcela jasné, že díky potřebě výroby speciálních zařízení, úpravy stávajících zařízení, servisu, rychlosti dodávek, ojedinělosti výrobků je vlastní výroba jasným dalším směrem vývoje firmy.

Vydání #5
Kód článku: 240511
Datum: 02. 05. 2024
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Firmy
Veletrhy Brno

Předmětem podnikání akciové společnosti Veletrhy Brno je poskytování obchodních služeb v oblasti pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu včetně poskytování technických služeb spojených s touto činností.

Společnost Veletrhy Brno je renomovanou vedoucí veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami veletržních expozic pro tuzemské a zahraniční zákazníky v zahraničí je rovněž významným exportérem obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje v ČR a SR unikátní infrastrukturu pro konání hromadných akcí – veletrhů, kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí.

V České republice zastupuje veletržní společnost Messe Düsseldorf.

Číst dál
Jirka a spol.

Firma navazuje na historii sahající až do roku 1936, kdy byla bratry Jirkovými v obci Zbečník u Hronova založena kovárna. Postupně se pak hlavním sortimentem kovárny stala výroba seker a ručního nářadí, které bylo pod ochrannou známkou Jirka a Tigre vyváženo do celého světa. Druhá světová válka však zastavila slibný rozvoj společnosti a krátce po jejím konci byl podnik znárodněn. V roce 1999 byla založena firma Jirka a spol. Původní zaměření firmy, tj. výroba zápustkových výkovků, později doplněná o CNC obrábění, bylo v roce 2002 rozšířeno o dovoz měřidel a jejich kalibraci. U dovážených měřidel firma vždy kladla důraz na kvalitu měřidel, nikoliv na jejich cenu. Z tohoto důvodu byla ve společnosti v roce 2007 založena kalibrační laboratoř, která provádí kalibrace měřidel dovážených jak firmou Jirka, tak i jinými dodavateli.
Firma dovážela optické snímače, které jsou sice přesné, cenově velmi dostupné, nicméně je lze poměrně snadno poškodit prachem nebo například emulzemi. Proto zde začali mezi roky 2008 a 2009 hledat možnost použití magnetických snímačů polohy. Ty jsou vodotěsné, prachotěsné a lze je vyrobit v jakékoliv délce. Protože na trhu nenašli žádnou vhodnou volbu, zahájili vlastní vývoj těchto snímačů. Dnes může firma nabídnout celou řadu magnetických snímačů, které jsou vhodné pro obráběcí stroje nebo jakákoliv jiná zařízení, s nimiž je potřeba přesně odměřovat polohu. S výrobou magnetických snímačů také souvisí výroba vlastních digitálních indikací řady BC a TS-MAX.
Z důvodu výroby vlastní elektroniky, možnosti programování vlastního softwaru, technických zkušeností zaměstnanců i dobře vybavené nástrojárny se firma v poslední době zaměřila také na vývoj a výrobu speciálních měřicích přípravků. Současným velkým projektem je například výroba zařízení pro měření klikových hřídelí.
Firma Jirka vyváží výrobky nejen do zemí EU, ale například do Jižní Korey, Indie nebo přes svého obchodního zástupce do USA.

Číst dál
Související články
Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Propojená výroba na Blechexpo 2017

„Get connected“ – prezentace firmy Trumpf na veletrhu Blechexpo se ponese zcela v duchu zasíťování výroby. Společnost představí pod pojmem TruConnect řešení pro Smart Factory. „Stále menší velikosti výrobních dávek a kratší dodací lhůty představují pro všechny společnosti stejné výzvy. A to i přesto, že každá výroba je jiná. Naše portfolio TruConnect vychází vstříc různým potřebám,“ říká Reinhold Groß, ředitel prodeje a služeb ve firmě Trumpf. „Přístup je přitom zcela komplexní,“ pokračuje. „TruConnect znamená výrobní řešení, sestávající z hardwaru, softwaru a služeb.“

Lokální, přesto světový Intertool 2016

Začátkem května 2016 se uskutečnila v celém areálu výstaviště Messe Wien přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava Smart Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a těšila se nebývalé návštěvnosti.

V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit