Témata
Reklama

Lokální, přesto světový Intertool 2016

Začátkem května 2016 se uskutečnila v celém areálu výstaviště Messe Wien přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava Smart Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a těšila se nebývalé návštěvnosti.

Veletrhu se zúčastnilo celkem 439 domácích i zahraničních vystavovatelů a navštívilo ho celkem 21 546 návštěvníků z řad odborné veřejnosti, což představuje meziroční nárůst o 4,5 %. Toto číslo s přihlédnutím k tomu, že se jedná spíše o lokální veletrh, není rozhodně malé. Příčinou nárůstu návštěvnosti mohl být také fakt, že letos poprvé bylo možné zúčastnit se bezplatně po předchozí registraci na webových stránkách veletrhu.

Pozoruhodně vysoký podíl (43,5 %) připadl na odborníky z průmyslového sektoru, kteří navštívili Intertool úplně poprvé. Mnoho odborných návštěvníků se navíc zúčastnilo obou výstav, což vedlo k podstatnému zvýšení návštěvnosti, zejména v prvních třech dnech.

Zájem návštěvníků i úspěšnost propojení obou akcí pozitivně hodnotil také provozní generální ředitel společnosti Reed Exhibitions, která výstavy pořádala, Benedikt Binder-Krieglstein: „Podpora různých odvětví, zájem návštěvníků a v neposlední řadě i aktivní zapojení všech zúčastněných jasně ukazují, jaký význam má takováto platforma průmyslového sektoru pro Rakousko jako průmyslovou základnu.“

Reklama
Reklama

Češi na vídeňském výstavišti

Letošní výstava Intertool představila nová a progresivní řešení aktuálních otázek v kovoprůmyslu. Předvedlo je celkem 274 vystavovatelů, včetně mnoha předních firem z oboru, a také společnosti, které ve Vídni vystavovaly poprvé. Mezi nováčky můžeme jmenovat i čtyři české firmy, které přijaly pozvání na veletrh Intertool od české agentury na podporu obchodu CzechTrade. Společnost Alfun, a. s., je servisním centrem, které se zabývá příčným a podélným dělením plechů a pásů na vlastních dělicích linkách a pilách. Motivací přijet do Vídně byla hlavně snaha navázat nové kontakty s rakouskými výrobci a započít nové spolupráce. Stejnou motivaci měla i zlínská společnost Lambro 92, a. s., která na veletrhu Intertool prezentovala výrobu laserem podélně svařovaných nerezových trubek a profilů. Jednatel společnosti HaS Lanškroun, s. r. o., Karel Hrodek posuzuje účast na vídeňském veletrhu jako významnou. Hned několik zájemců podle jeho slov projevilo zájem o výrobu a služby v oboru pasivních elektronických součástek, zejména pak o výrobu přesných dílů či individuálních řešení speciálních výrobních strojů a přípravků pro elektronickou výrobu. S menším nadšením pak hodnotí účast na veletrhu obchodní manažer děčínské společnosti KDP assembly, s. r. o., Luboš Tojnar. Přestože se veletrh nesl v duchu digitalizace a plnění standardů Průmyslu 4.0, kde se předpokládá neustálý přenos objemných dat a neustávající komunikace mezi jednotlivými prvky výroby, konstrukce, obchodu apod., o široký sortiment kabelových systémů byl jen malý zájem. Dá se tedy předpokládat, že návštěvníci byli opravdu spíše z oblasti kovodělného průmyslu, a stánek firmy KDP assembly by se asi spíše hodil do vedlejší haly s výstavou Smart Automation. Přesto několik zajímavých kontaktů podle Tojnara přibylo.

Česká agentura na podporu obchodu v zahraničí pozvala na Intertool čtyři české průmyslové podniky.

Již na odchodu z výstavy jsem ve foyeru narazila na rozlehlý stánek města Třebíče. Překvapená jejich přítomností jsem se dala do řeči s inženýrkou Hájkovou, která velmi poutavě vyprávěla o svém městě. Hlavním cílem přítomnosti třebíčského stánku na veletrhu bylo získání investorů do vznikající průmyslové zóny na hranicích města a prezentace malebného místa, které se nachází v nedalekém sousedství vídeňského regionu a pyšní se památkami UNESCO, za účelem zvýšení turistického ruchu. Po veletrhu hodnotí paní Hájková účast velmi pozitivně. Podle jejích slov hned několik zájemců projevilo vážný zájem o průmyslovou zónu a vyptávalo se na dopravní dostupnost a volné prostory k podnikání. Na stánek zavítala i paní Tauberová, která zastává pozici obchodní radové na Velvyslanectví ČR v Rakousku. Projevila zájem navázat spolupráci s OHK Třebíč. Prezentace města zaujala i paní Virčíkovou, ředitelku Prešovské regionální komory SOPK, která ji považuje za skvělou inspiraci pro jejich region.

Nejnavštěvovanější doprovodnou akcí bylo letos „Austrian 3D-printing forum“, ke kterému byla přidružena také speciální výstava s tištěnými produkty.

Doprovodný program klíčovou složkou výstavy

Výstava Intertool poskytla platformu pro firmy, produkty a služby. Její program obsahoval čtyři speciální akce: výstavu Procesní řetězec, seminář Pokročilá výroba v produkci strojního zařízení, 7. výroční shromáždění sítě ÖGfZP pro nedestrukční testy a Rakouské fórum pro 3D tisk. Návštěvnost akcí byla vyšší než kdykoliv předtím.

V době výstavy osm týdnů stará novinka společnosti Trumpf – disk AluMaster na broušení hliníkových svařenců za minimálního vzniku hliníkového prachu.

Anketa mezi odbornou veřejností

Přestože datum výstavy Intertool 2016 nebylo zvoleno zrovna nejlépe – pár týdnů předtím se uskutečnil mnohonásobně větší Hannover Messe nebo USETEC v Kolíně nad Rýnem – a vystavovatelé ze stejného důvodu neprezentovali své poslední novinky, většina dotázaných z řad odborné veřejnosti ji hodnotí pozitivně. Čtyři z pěti dotazovaných (79 %) byli velmi spokojeni s úrovní výstavy. Zhruba polovina návštěvníků objevila nové produkty a 44,4 % nalezly nové potenciální dodavatele. Souběžné pořádání výstav Intertool a Smart Wien ocenilo sedm z deseti dotazovaných (69,4 %).

Eva Buzková, Vídeň

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 160656
Datum: 08. 06. 2016
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
V říjnu do Milána

Po šesti letech se podnik nazvaný EMO opět vrací do italského Milána. Bezesporu to bude radostnější pohled do expozic, než tomu bylo právě v roce 2008, kdy vrcholila světová finanční krize, která si vybírala svoji daň především na průmyslové výrobě. I když obráběcí a tvářecí technologie letos svůj veletržní boom již zažily, a to v květnu na CIMT v Pekingu, určitě se vyplatí vypravit se do Milána i třeba proto, že v bezprostřední blízkosti výstaviště Fiera Milano se koná celosvětová výstava EXPO, pro niž je říjen posledním měsícem konání a jejíž zhlédnutí jistě stojí za to.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přípravy na veletržní duo v nejlepším

Na nejdůležitější veletržní termín pro kovozpracující branži v roce 2015 v Německu zve do Lipska od 24. do 27. února veletržní duo Intec a Zuliefermesse. Středobodem výstavní nabídky obou veletrhů, kde je očekáváno dohromady kolem 1 400 vystavovatelů, budou výrobní technologie pro zpracování kovů a subdodavatelský průmysl.a 

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina, ze společnosti TOX Pressotechnik, Mgr. Tomáše Kašpárka ze společnosti Bossard CZ a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit