Témata
Zdroj: Kovo Staněk

České firmy na MSV: Trendy pro konkurenceschopnost

Firma Kovo Staněk se v několika svých výrobních závodech zabývá zakázkovou výrobou a výrobou tryskacích zařízení vybavených metacími turbínami pro urychlování proudu abraziva. Tato zařízení slouží k povrchové úpravě hutního materiálu, výkovků, svařenců, odlitků, různých obrobků po tepelném zpracování a před nanášením nátěrových hmot či jako k mezioperaci v procesu povrchové úpravy. Tryskací zařízení nabízí v několika typech – bubnová, stolová, závěsná, průběžná – v typizovaných katalogových provedeních i v individuálních designech podle požadavku konkrétního zákazníka. Firma Kovo Staněk patří již řadu let k vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Především o MSV jsme proto hovořili s Ing. Lumírem Dufkem, obchodně technickým manažerem společnosti.

Tento článek je součástí seriálu:
České firmy na MSV 2024
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Domníváte se, že je pro české strojírenské firmy těžší uspět na trhu než pro zahraniční firmy stejného zaměření?

L. Dufek: Domnívám se, že šance uspět je pro české strojírenské firmy s inovativním produktem stejná jako pro firmy zahraniční. Během několika desetiletí, od návratu k soukromému podnikání, mnoho firem upustilo od tendence dávat a priori přednost nákupu zařízení tradiční západoevropské provenience. Zákazníci v České republice, ale i v sousedních zemích dokážou ocenit kvalitu našich tryskačů, technické poradenství ve všech fázích projektu a dostupnost prodejního a poprodejního servisu. Naše společnost prodává tryskací zařízení zákazníkům v České republice, na Slovensku, v Polsku i v dalších zemích, a to nejen místním, ale i zahraničním firmám.

Za nejvýznamnější trend současné doby považuji automatizaci výrobního procesu. Tento trend se objevuje u produktů mnoha vystavovatelů a obecně odpovídá tendenci maximálně automatizovat a digitalizovat veškeré výrobní procesy,“ říká Lumír Dufek.
(Zdroj: Kovo Staněk)

MM: Do jaké míry vaší firmě pomáhá účast na oborových veletrzích, zejména na MSV, ale i na dalších, pokud se jich účastníte?

L. Dufek: Účast na MSV Brno vysílá směrem k našim zákazníkům, dodavatelům, ale i k široké technické veřejnosti signál, že firma je již přes 30 let přítomna na trhu a nabízí stroje vysoké kvality při použití inovativních technických řešení. Na našem stánku prezentujeme vždy některý ze strojů tak, aby si každý zájemce mohl vyzkoušet jeho jednoduché intuitivní ovládání a seznámit se s jeho funkcemi. Zájem o vystavovaný exponát je vždy značný – vždyť našimi zákazníky jsou lakovny, dodavatelé hutního materiálu, kalírny, výrobci svařenců, slévárny a firmy z dalších strojírenských odvětví. Krom veletržní prezentace se účastníme odborných konferencí, ale klademe důraz na individuální kontakt se zákazníkem a svoje výrobky prezentujeme i během referenčních návštěv a testování technologie v naší společnosti.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Které trendy ve vašem oboru považujete za nejvýznamnější? A jak jsou podle vás v rámci MSV akcentovány?

L. Dufek: Za nejvýznamnější trend současné doby považuji automatizaci výrobního procesu, kterou naši zákazníci vyžadují a oceňují – při rostoucích cenách manuální práce a nedostatku pracovníků, zejména na nočních směnách. Naše projekty obsahují manipulační dopravníky a další konstrukční a ovládací prvky zajišťující provoz s minimem obslužného personálu. Tento trend se objevuje u produktů mnoha dalších vystavovatelů a obecně odpovídá tendenci maximálně automatizovat a digitalizovat veškeré výrobní procesy.

Společnost Kovo Staněk prodává tryskací zařízení zákazníkům v České republice, na Slovensku, v Polsku i v dalších zemích, a to jak místním, tak i zahraničním firmám. (Zdroj: Kovo Staněk)

MM: Jak vnímáte vývoj na trhu ve vašem oboru za posledních 10 let?

L. Dufek: V posledních 10 letech jsme se zaměřili na zvýšení efektivity technologie. Naše tryskače jsme začali postupně osazovat výkyvnými bloky tryskacích turbín, umožňujícími zasažení většího prostoru tryskací komory abrazivem, a tím i zvýšení efektivity tryskacího cyklu. I když jsme se zpočátku setkávali s pochybovačnými stanovisky, že další pohyblivé zařízení na stroji může být potenciálním zdrojem poruchy, v současné době prodáváme většinu našich tryskačů osazených právě výkyvnými bloky.

MM: A kde byste chtěl vidět vaši firmu za dalších 10 let? Neboli, co plánujete pro dohlednou budoucnost?

L. Dufek: V dohledné budoucnosti se bude naše společnost vyrovnávat s požadavkem zachování stávající kvality a technického vývoje a současně konkurenceschopné cenové úrovně. Bude to znamenat investice do výrobního zařízení, do konstrukčních programů a interního logistického systému, ale hlavně do dalšího vzdělávání zaměstnanců, kteří pro společnost zůstávají klíčovým parametrem jejího dalšího vývoje.


České firmy na MSV: Veletrh jako inspirace

Firmu První hanácká BOW založili již v roce 1993 tři kolegové – Oldřich Brzokoupil, Petr Opravil a Jan Wagner – aby vyšli vstříc profesionálům i amatérům z oblasti strojírenství. Společně tedy „ušli“ již 30 let a jejich cesta se po celou tu dobu nese ve znamení výroby a obchodování se stroji pro kovo- a dřevoobrábění, čisticí či manipulační technikou, CNC stroji, kompresory a s mnoha dalšími produkty. Je tedy logické, že firma patří k tradičním vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Především na toto téma jsme hovořili s Ing. Petrem Opravilem, jednatelem společnosti.

Vydání #4
Kód článku: 240413
Datum: 03. 04. 2024
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Související články
Jak se dělá veletrh: Vnímat přání vystavovatelů

Ve dvou předchozích dílech našeho seriálu „Jak se dělá veletrh“ jsme hovořili se dvěma řediteli MSV v Brně. Tentokrát jsme oslovili třetího – Lukáše Helana, obchodního ředitele společnosti Veletrhy Brno.

Jak se dělá veletrh: Logistika a výstavba stánků

V minulém dílu našeho seriálu „Jak se dělá veletrh“ jsme tuto (ale nejen tuto) otázku položili řediteli Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, abychom se na MSV podívali více ze šířky. Tentokrát jsme se zaměřili na řešení praktických problémů, a oslovili jsme proto Michala Čechuru, ředitele realizace expozic tohoto prestižního veletrhu.

Jak se dělá veletrh: Tradice i novinky

Je s podivem, že ačkoli Karel Čapek ve své knížce „Jak se co dělá“ zmínil mnohé zajímavé oblasti lidského konání, veletrh nikoli. Kdyby to byl udělal, určitě bychom dnes museli napsat něco jiného, tento mistr pera by jej určitě popsal zcela dokonale. Protože se však Karel Čapek nad otázkou „Jak se dělá veletrh?“ nezamýšlel, uděláme to ve třech dílech našeho seriálu rozhovorů my. V prvním díle se můžete dočíst, jak to vidí Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Související články
Veletrh a mladí lidé? Samozřejmě ano!

Zahájení 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu je již otázkou pouhých několika dní. Abychom se z úst nejpovolanějších dozvěděli, co můžeme na této prestižní akci letos očekávat a na co se můžeme těšit, oslovili jsme Ing. Tomáše Moravce, nového generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV: Chytře na povrchy

Redakce MM Průmyslového spektra navštívila v rámci letošního MSV též zajímavou prezentaci společnosti Media CZ. Ta je již více než 30 let největším dodavatelem aplikačních technologií pro mokré lakování a lepení.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Štěstí musíte jít naproti, negativní zkušenost vás nesmí zlomit

Když většina českých studentů po roce 1989 odcházela studovat do Ameriky nebo na Západ, Kateřina Haring byla v té době jediná studentka, která se rozhodla studovat v Rusku. Na znalosti ruského prostředí a mentality si postavila byznys. Dnes její společnost Dynamic Group staví expozice po celém světě. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou nejstarší asociace podnikatelek v České republice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit