Témata
Foto: Tino Kratochvíl

Veletrh a mladí lidé? Samozřejmě ano!

Zahájení 63. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu je již otázkou pouhých několika dní. Abychom se z úst nejpovolanějších dozvěděli, co můžeme na této prestižní akci letos očekávat a na co se můžeme těšit, oslovili jsme Ing. Tomáše Moravce, nového generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Na pozici generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno jste už od prosince loňského roku. Za tu dobu se již na výstavišti leccos odehrálo. Co považujete od té doby do dnešních dnů za to nejvýznamnější?

T. Moravec: Ano, na pozici jsem nastoupil v prosinci, ale už v závěru listopadu jsem zahajoval festival Life v den vyhlášení nouzového stavu. V průběhu prosince došlo na základě porušení celosvětových logistických řetězců a průmětu do možností prezentace novinek vystavovateli ke zrušení veletrhů Salima a EmbaxPrint, následně pak Motosalonu a Techagra. I bez Techagra a úspěšně, byť v menším formátu, proběhly veletrhy Silva Regina a Biomasa. Za nejvýznamnější považuji skutečnost, že se veletrhy opět rozbíhají a nabírají na atraktivitě. Doba covidová snad tímto byla pro veletrhy ukončena, a přestože se objevily s agresí Ruska vůči Ukrajině nové zdroje problémů, je období budování očkovacích i uprchlických center ve veletržních areálech snad již minulostí.

U mnoha firem dochází ke generačním obměnám a nově nastupující manažeři si nemusí plně uvědomovat účinnost veletrhů. Naší rolí je tuto představu změnit a přiblížit jim veletrhy jako efektivní a moderní obchodní nástroj,“ říká Tomáš Moravec. (Foto: Tino Kratochvíl)

MM: A měl jste možnost akce naplánované před vaším nástupem do funkce nějak ovlivnit?

T. Moravec: Samozřejmě. Každý veletrh má svoji přípravnou fázi, a ta se u všech veletrhů na světě kvůli covidem způsobené nejistotě v pořádání veletrhů zkrátila. Tedy nelze připravovat veletrhy na základě pravidel a podmínek platných do roku 2019 – je třeba vyšší flexibilita celého veletržního soustrojí. Jen menšina vystavovatelů se s jistotou přihlašuje na veletrh rok dopředu nebo déle; rozhodnutí o účasti nebo neúčasti často vyplývají z vývoje ekonomického výsledku roku.

MM: Jak vnímáte pozici Mezinárodního strojírenského veletrhu ve srovnání s dalšími akcemi na vašem výstavišti z pohledu svých předchozích pozic v rámci managementu Veletrhů Brno?

T. Moravec: Mezinárodní strojírenský veletrh je klíčovým veletrhem v portfoliu Veletrhů Brno. Nejen z hlediska celkového realizovaného obratu, ale i z hlediska kompletního využití všech lidských a materiálových zdrojů firmy, včetně využití zázemí rozsáhlého areálu brněnského výstaviště. Jedná se v podstatě o zkoušku dosažitelného veletržního maxima. Jako pořadatelé zajišťujeme vystavovatelům kompletní servis od výstavní plochy přes služby a technické přívody až po individuální atypické veletržní expozice. A kupříkladu ročník 2021, který byl vyvrcholením podzimní veletržní sezony roku 2021 v areálu BVV, se vynuceným posunem termínu do listopadu dostal do termínové kolize s největším veletrhem v Düsseldorfu – Medica, čímž došlo k naprostému vyčerpání realizačních zdrojů. Veletrhy Brno totiž provozují pobočku v areálu výstaviště v Düsseldorfu a jsou klíčovým dodavatelem výstavby na všech veletrzích v Düsseldorfu.

Lákadlem bude již zmíněná expozice Digitální továrna 2.0, která letos obsadí rekordní plochu a představí zajímavá digitální řešení. (Zdroj: Veletrhy Brno)

MM: MSV je i mezi světovými veletrhy již dlouhodobě chápán jako TOP z hlediska úspěšnosti, zájmu i vysoké kvality. Čím to je podle vás způsobeno?

T. Moravec: Důvodem je nepochybně kombinace velikosti a obsahu; přítomnost vystavovatelů i návštěvníků s rozhodovacími kompetencemi a vysoká míra zastoupení zahraničních vystavovatelů tvoří mix, který generuje úspěšná jednání a obchodní dohody. MSV je mezinárodním veletrhem, a stává se tak příležitostí pro setkání klíčových oborových hráčů z celého světa.

MM: Které změny oproti minulým ročníkům připravujete v organizaci letošního ročníku?

T. Moravec: Zásadní změnou je zkrácení průběhu veletrhu na čtyři dny, tj. zahajovacím dnem bude úterý 4. října. Cílem je dosažení vyšší efektivity v účasti pro vystavovatele a potenciální možnost úspor zkrácením průběhu veletrhu. MSV bude rozsahem větší než ročník 2021, počet zastoupených firem přesahuje 1 200. Novým příspěvkem v digitalizaci pro letošní ročník MSV je kromě již etablovaného a úspěšného projektu Digitální továrna 2.0 i virtuální prostředí msvdigital.cz, které pilotně nabízíme vybraným partnerům k rozšíření efektu účasti na veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Slyšela jsem, že vaší prioritou je přiblížit – nejen MSV, ale i ostatní vaše veletrhy – mladým lidem. Jak se tato myšlenka projevuje?

T. Moravec: Mladší generace mají mnohem blíže k online médiím, sociálním sítím a celkově k interaktivním formám obsahu. Na tyto způsoby komunikace se snažíme více zaměřit i při propagaci veletrhů. Kromě samotných návštěvníků však považuji za důležité zaměřit se také na vystavovatele. U mnoha firem totiž dochází ke generačním obměnám a nově nastupující manažeři si nemusí plně uvědomovat účinnost veletrhů. Naší rolí je tuto představu změnit a přiblížit jim veletrhy jako efektivní a moderní obchodní nástroj. Nezapomínáme samozřejmě ani na studenty. O významu veletrhů přednášíme na vysokých školách, kde se zaměřujeme zejména na předávání zkušeností z praxe. Pro vystavovatele pořádáme semináře s tematikou přípravy efektivní účasti na veletrzích.

MM: Budou letos v řadách vystavovatelů převažovat české firmy, nebo zahraniční? A jak je to s účastí Evropy oproti vzdálenějším destinacím?

T. Moravec: I v letošním roce MSV potvrzuje svůj význam z hlediska mezinárodnosti. Zahraničních vystavovatelů bude kolem 40 %. Z objektivních důvodů spojených s dozvuky pandemie převládají firmy z Evropy. Oficiální účast formou kolektivních expozic chystají Finsko, Francie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Tchaj-wan.

MSV je mezinárodním veletrhem, a stává se tak příležitostí pro setkání klíčových oborových hráčů z celého světa. (Zdroj: Veletrhy Brno)

MM: Která země bude letos partnerskou zemí MSV? A proč?

T. Moravec: Partnerem bude francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který je počtem obyvatel i rozlohou srovnatelný s Českou republikou. Jedná se zároveň o nejprůmyslovější oblast Francie. Sídlo zde má řada významných průmyslových firem a každoročně zde nově vzniká mnoho inovativních společností. Partnerství vzniklo ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou především na základě spokojenosti regionu s minulou účastí na veletrhu. Letošní prezentace firem tak bude rozsáhlejší a na veletrh přijede i oficiální delegace regionu. Připraven je také doprovodný program v podobě francouzsko-českého fóra na téma udržitelného průmyslu a energetické efektivity.

MM: Předpokládáte, že se v rámci MSV může nějak projevit současná nanejvýš nešťastná politická situace na východ od nás?

T. Moravec: Ekonomika i průmysl procházejí vzhledem k aktuální situaci komplikovaným obdobím. Řada firem se potýká s narušením odběratelsko-dodavatelských vztahů a vysoká inflace spolu s energetickou krizí vnášejí do plánování značnou nejistotu. Strojírenský veletrh na druhou stranu může znamenat pro firmy příležitost, jak najít nové obchodní partnery a vstoupit na nové trhy. Na kvalitě veletrhu se tedy situace negativně neprojevila, naopak zde vyvstala nová témata, kterým se MSV bude věnovat.

Reklama

MM: Která to konkrétně jsou?

T. Moravec: V první řadě již zmíněná energetika. V doprovodném programu, zaměřeném na aktuální oborová témata, nechybí několik konferencí týkajících se právě energetické stability a udržitelného průmyslu. Celkově téma průmyslové efektivity bude viditelné napříč jednotlivými obory veletrhu. Připravujeme také Business den Ukrajiny, kde se české firmy dozví více o možnostech vyplývajících z procesu obnovy ukrajinské ekonomiky.

MM: Jaké další speciální akce chystáte? A můžete nás stručně seznámit s těmi, které považujete za nejvýznamnější?

T. Moravec: První den veletrhu, tedy v úterý, se uskuteční tradiční sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na výstaviště tak přijedou nejvyšší političtí představitelé, v čele s předsedou vlády. Středeční Fórum aditivní výroby se zaměří na 3D tisk v kontextu tradičních výrobních technologií. Digitalizaci průmyslu se bude věnovat například čtvrteční konference s názvem Biomorfní průmysl. Návštěvníci se mohou těšit také na komentované prohlídky veletrhu MSV Tour.

MM: Na co dalšího se letos mohou návštěvníci těšit?

T. Moravec: Lákadlem bude již zmíněná expozice Digitální továrna 2.0, která letos obsadí rekordní plochu a představí zajímavá digitální řešení. Dobře zastoupen bude i klíčový obor MSV, kterým je obrábění a tváření – letos navíc zvýrazněn prostřednictvím souběžně konaného veletrhu IMT. Úspěch u návštěvníků každoročně zaznamenává i obor 3D tisk, který se vrací do pavilonu A1. Zajímavý program i exponáty nabídne také Česká národní expozice věnující se zejména českému předsednictví v Radě Evropské unie.

V doprovodném programu, zaměřeném na aktuální oborová témata, nechybí několik konferencí týkajících se energetické stability a udržitelného průmyslu. (Zdroj: Veletrhy Brno)

MM: Předloňský ročník MSV byl zrušen kvůli naprosté nejistotě ohledně anticovidových opatření. Dá se předpokládat, že letos již nic podobného nehrozí?

T. Moravec: Nic nenasvědčuje tomu, že by byla zavedena opatření omezující průběh veletrhu. Díky zkušenostem z realizace předchozích akcí jsme schopni vytvořit bezpečné prostředí pro všechny účastníky veletrhu. Věřím, že před sebou máme veletrh v takové podobě, jakou známe z dob před pandemií.

MM: Jakou účast, jak z hlediska počtu vystavovatelů, tak návštěvníků letos předpokládáte?

T. Moravec: Těší mě, že vystavovatelé projevili o účast zvýšený zájem. Na veletrhu se bude prezentovat přes 1 200 firem z 25 zemí, což je 20% nárůst oproti loňskému ročníku. Otevíráme také o tři pavilony více. Expozice vystavovatelů tedy zaplní dohromady osm hal. Očekáváme, že brněnské výstaviště přivítá během čtyř dnů 50 tisíc návštěvníků.

MM: Co byste chtěl našim čtenářům závěrem sdělit?

T. Moravec: Rád bych je pozval na osobní návštěvu veletrhu, který je vždy neopakovatelnou příležitostí načerpat komplexní informace o strojírenském oboru i možností setkání se zajímavými osobnostmi. Účast na veletrhu dost často ovlivňuje profesní, a někdy i osobní život tak, jak to bylo například i v mém případě. Doporučuji tedy čtenářům tuto příležitost využít.

Související články
Jak se dělá veletrh: Vnímat přání vystavovatelů

Ve dvou předchozích dílech našeho seriálu „Jak se dělá veletrh“ jsme hovořili se dvěma řediteli MSV v Brně. Tentokrát jsme oslovili třetího – Lukáše Helana, obchodního ředitele společnosti Veletrhy Brno.

Jak se dělá veletrh: Tradice i novinky

Je s podivem, že ačkoli Karel Čapek ve své knížce „Jak se co dělá“ zmínil mnohé zajímavé oblasti lidského konání, veletrh nikoli. Kdyby to byl udělal, určitě bychom dnes museli napsat něco jiného, tento mistr pera by jej určitě popsal zcela dokonale. Protože se však Karel Čapek nad otázkou „Jak se dělá veletrh?“ nezamýšlel, uděláme to ve třech dílech našeho seriálu rozhovorů my. V prvním díle se můžete dočíst, jak to vidí Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Jak se dělá veletrh: Logistika a výstavba stánků

V minulém dílu našeho seriálu „Jak se dělá veletrh“ jsme tuto (ale nejen tuto) otázku položili řediteli Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, abychom se na MSV podívali více ze šířky. Tentokrát jsme se zaměřili na řešení praktických problémů, a oslovili jsme proto Michala Čechuru, ředitele realizace expozic tohoto prestižního veletrhu.

Související články
Trendy pro MSV:
Nové směry rozvoje

Mezinárodní strojírenský veletrh 2021 byl velmi úspěšný. Nyní se připravuje další, již 63. ročník, a s ním i řada novinek a zajímavostí. V termínu 4.–7. října 2022 se však v Brně sejdou nejen na slovo vzatí profíci z oblasti strojírenství. Společně s MSV se budou konat i specializované veletrhy IMT, Plastex, FOND-EX, Welding a Profintech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Přípravy na Mezinárodní strojírenský veletrh 2021 vrcholí

Od 8. do 12. listopadu se na brněnském výstavišti uskuteční 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Na společné tiskové konferenci to potvrdili český ministr průmyslu a obchodu, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno a generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na letošním strojírenském veletrhu, jehož hlavním tématem je digitalizace průmyslu, se bude prezentovat celkem 1 016 firem z 35 zemí.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit