Témata
Foto: I. Heisler

Novinky a trendy v obrábění a robotizaci

Na začátku letošního dubna uspořádala společnost FANUC ve svém sídle v pražských Horních Počernicích odborný seminář s „kódovým jménem“ Robodrill Day, věnovaný možnostem a příležitostem v oblasti obrábění a automatizace. Spolu s hostitelskou firmou se na akci jako partneři podílely také společnosti Dormer Pramet, SMW-Autoblok, Blaser Swisslube, Blum-Novotest, SolidCAM, Robotizace.eu a BroxTec. My jsme využili možnosti zúčastnit se jako mediální partner.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama
Prostor pro prezentace byl díky hojné účasti obsazen téměř do posledního místa. (Foto: I. Heisler)

Seminář zahájil jménem pořádající společnosti FANUC Czech Jiří Bažata, sales manager divizí Robotics a Robomachines, jenž se ujal role hlavního organizátora. V úvodu stručně představil japonskou firmu FANUC, jež je jedním z největších globálních výrobců produktů pro průmyslovou automatizaci. Zmínil historii firmy a hlavní skupiny jejích produktů (CNC řízení a servopohony, roboty, obráběcí a vstřikovací stroje, stejně jako řešení pro sběr dat a pro jejich zpracování). Zdůraznil, že vývoj a výroba všech produktů značky FANUC probíhá v Japonsku, a připomněl hlavní firemní zásady: striktní preciznost a transparentnost. Společnost FANUC dbá na udržitelnost, k níž přispívá především dlouhou životností zařízení, a na kvalitu servisu, jehož součástí je dostupnost náhradních dílů a technická podpora.

Role hlavního organizátora se jménem pořádající společnosti FANUC Czech ujal Jiří Bažata, sales manager divizí Robotics a Robomachines. (Foto: I. Heisler)

Obráběcí centra Robodrill

Druhou prezentaci dne uskutečnil obchodní zástupce produktů Robodrill Marek Stupňánek, jenž posluchače seznámil s vertikálními obráběcími centry Robodrill a především s jejich novou řadou, nazvanou α-DiB Plus. Tyto stroje, z nichž jeden byl předveden v činnosti na místě, jsou k dispozici ve třech velikostech a ve dvou stupních výbavy: v tříosém a pětiosém provedení. Všechny modely nabízejí rychlou výměnu nástrojů, na výběr je pět různých vřeten, lišících se rychlostí otáčení a výkonem. K dispozici jsou přídavné čtvrté osy pro soustružení a sklopně-otočné stoly pro pětiosé obrábění s možností soustružení. Stroje jsou určeny pro snadnou automatizaci – mimo jiné je lze osadit čelními, pravými nebo levými automatickými dveřmi – a možná je také automatizace s integrovaným robotem. Zmíněn byl rovněž systém monitorování spotřeby elektrické energie s vizualizací.

Pozornosti návštěvníků se těšily ukázky obrábění na stroji Robodrill D21LiB5P/24K. (Foto: I. Heisler)

Obráběcí nástroje

Následovala prezentace společnosti Dormer Pramet. Její zástupce Petr Pustina nejprve představil firmu, jež je součástí skupiny Sandvik a vznikla v roce 2014 sloučením britské značky monolitních nástrojů Dormer a českého výrobce destičkových nástrojů Pramet. Firma má ve světě pět výrobních jednotek, 21 obchodních zastoupení a více než 1 500 zaměstnanců. Její katalog zahrnuje 40 000 produktů, sortiment pokrývá soustružení, frézování, obrábění otvorů, závitování a upínání nástrojů. Hlavní důraz je kladen na odborné znalosti – všichni obchodníci jsou především technici, schopní poskytnout technickou podporu. V druhé části své prezentace pan Pustina představil letošní produktové novinky: tvrdokovové vrtáky a závitníky, PVD materiál pro soustružení, univerzální frézy a také polotovary HSS-E. Řadu z těchto novinek mohli účastníci vidět v akci při ukázkách obrábění na stroji Robodrill D21LiB5P/24K, kdy probíhalo čelní rovinné frézování, vrtání a závitování, trochoidní tvarové frézování a srážení hran.

U stánku firmy Dormer-Pramet byly k vidění novinky z její nabídky řezných nástrojů. (Foto: I. Heisler)

Systémy pro upínání dílců a pro manipulaci

Michal Stryk ze společnosti SMW-Autoblok pak v rámci svého vstupu seznámil účastníky akce s touto německou firmou a jejími produkty. Firma s centrálami v Německu a v Itálii se zabývá vývojem a výrobou upínací a manipulační techniky, jakož i příslušenství pro automatizaci soustruhů a obráběcích center. Prezentace se soustředila na upínání obrobků včetně systémů nulových bodů, stejně jako na uchopovací systémy pro průmyslové a kolaborativní roboty a jejich příslušenství. Sesterská společnost SMW-electronics se zabývá digitalizací a automatizací procesů a vyrábí induktivní systémy pro bezkontaktní přenos napájení a dat; dále se zabývá výrobou digitálních senzorů pro silové upínací systémy, mechatronických svěráků a sklíčidel pro upínání obrobků a mechatronických uchopovacích systémů.

Michal Stryk ze společnosti SMW-Autoblok v rámci své prezentace seznámil účastníky akce s touto německou firmou a jejími upínacími systémy. (Foto: I. Heisler)

Chytrá správa kapalin

Další přednášky se ujala Stanislava Krýslová z českého zastoupení švýcarského výrobce řezných kapalin Blaser Swisslube. Krátce představila firmu a hlavní skupiny jejích produktů, jimiž jsou emulze s obsahem minerálního oleje, rostlinné emulze na bázi esterů a syntetické roztoky bez oleje. Dále se soustředila na automatickou kontrolu koncentrace chladicí kapaliny; hodnota koncentrace ovlivňuje jak spotřebu kapaliny, tak její životnost, stejně jako životnost nástrojů a stabilitu procesu. Představila automatický systém správy kapalin, složený ze senzoru LiquidTool, sledujícího koncentraci a teplotu kapaliny, ze zařízení AutoPilot pro automatické doplňování emulze a z příslušné řídicí aplikace.

Reklama
Reklama
Reklama

Přesné inprocesní měření nástrojů i obrobků

Zástupce německé společnosti Blum-Novotest Lukáš Pavliš poté prezentoval tohoto výrobce měřicí techniky, jehož doménou jsou dotykové i bezkontaktní nástrojové a obrobkové sondy a příslušný software. Česká pobočka firmy, sídlící v Kroměříži, působí kromě Česka a Slovenska také v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. V rámci své prezentace pan Pavliš představil bezdotykový optoelektronický mechanismus měřicích sond a také novinku ze skupiny laserových nástrojových sond LaserControl – model LC50 Digilog VS. Zmínil rovněž nový měřicí a automatizační software FormControl X a jeho funkce, které zahrnují například automatické výpočty kompenzací na základě měření obrobku.

Lukáš Pavliš ze společnosti Blum-Novotest o přestávce zájemcům vysvětloval princip funkce měřicích sond. (Foto: I. Heisler)

Program CAM integrovaný do systémů CAD

Dalším prezentujícím byl Vojtěch Havlíček, zástupce izraelské společnosti SolidCAM, která vyvíjí a distribuuje stejnojmenný CAM software. V Brně má tato firma část technické podpory a vývoje a obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko. Univerzální software SolidCAM je integrován do CAD systémů SolidWorks, Autodesk Inventor a Solid Edge, v nichž umožňuje přímé použití 3D modelů. Pan Havlíček popsal výhody této integrace a nabídl konkrétní příklady využití programu SolidCAM při různých soustružnických a frézovacích operacích. Dále se zaměřil na popis inteligentní vysokorychlostní frézovací technologie iMachining (2D i 3D) a na výhody automatické optimalizace dráhy nástroje a řezných podmínek – tato optimalizace udržuje konstantní zatížení vřetena a stálou tloušťku třísek a využívá celou řeznou část nástroje.

Společnost Blaser Swisslube prezentovala automatický systém správy kapalin, složený ze senzoru LiquidTool, sledujícího koncentraci a teplotu kapaliny, ze zařízení AutoPilot pro automatické doplňování emulze a z příslušné řídicí aplikace. (Foto: I. Heisler)

Robotizace obsluhy CNC strojů – možnosti a přínos

Poslední prezentace se ujal opět Jiří Bažata. Nejprve nabídl statistické údaje Mezinárodní robotické federace o vývoji počtu robotů nainstalovaných v jednotlivých odvětvích průmyslu u nás i ve světě a pak shrnul hlavní přínosy zavádění robotických řešení do výroby. Ukázal přehled jednotlivých typů robotů s jejich nejdůležitějšími vlastnostmi, podle nichž je třeba pro danou aplikaci vybrat vhodný model. Uvedl příklady operací vhodných pro robotizaci a také modelové příklady uspořádání robotizovaných pracovišť. Věnoval se také otázce volby mezi průmyslovým a kolaborativním robotem z hlediska vhodnosti pro konkrétní úlohy. V poslední části své prezentace ukázal možnosti propojení robotů s CNC řídicími systémy strojů – v případě strojů s řídicím systémem FANUC jde o snadné propojení prostřednictvím ethernetové sítě FL-net; propojení se systémy ostatních výrobců lze realizovat pomocí všech běžných komunikačních sběrnic, jež společnost FANUC také podporuje.

Zdeněk Pechal a Irena Pechalová z firmy BroxTec představili dopravníky třísek, kontejnery na třísky a systémy na jímání průmyslových kapalin a na jejich filtraci. (Foto: I. Heisler)

Na závěr vše shrnul do hlavního sdělení: Použití robotů u obráběcích CNC strojů je osvědčené řešení, vhodné a dostupné pro malé, střední i velké série. Toto řešení zvyšuje kvalitu, spolehlivost, opakovatelnost a především produktivitu výroby.

Reklama

Prezentace partnerských firem

Zástupci firem, jež se na akci spolupodílely, prezentovali své produkty a svá řešení jednak formou zmíněných přednášek, jednak u stánků, kde po celou dobu konání akce předváděli zájemcům svá řešení a odpovídali na jejich dotazy.

Sakury na prostranství před průčelím budovy letos začaly kvést už na začátku dubna. (Foto: I. Heisler)

Jiří Bažata nám na závěr poskytl hodnocení akce ze svého pohledu a rovněž na základě zpětné vazby získané od účastníků a od partnerských firem: „Šlo už o třetí ročník tohoto odborného semináře. Letos jsme přivítali 50 hostů z 33 firem, spolu s organizátory se tu dnes setkalo 75 osob. Akce splnila naše očekávání, hosté nejvíce oceňovali praktické ukázky obrábění, skladbu partnerů a šíři záběru jejich produktů a také celkové pojetí semináře, jenž nabídl vyváženou kombinaci přednášek zaměřených na konkrétní technologie a na řešení s prostorem pro individuální technické diskuze a konzultace. Pozitivní ohlas mělo také představení možností plynoucích z využití průmyslových a kolaborativních robotů při obsluze obráběcích strojů. Naši partneři zase uvítali zejména moderní prostory a technické vybavení a líbila se jim příjemná atmosféra a dobrá organizace celé akce.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Přehlídka novinek v robotizaci

Společnost FANUC Czech ve svém sídle v Horních Počernicích na přelomu letošního května a června uspořádala tradiční akci nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Společně s 18 technologickými partnery a 15 systémovými integrátory hostitelé připravili přehlídku robotických řešení pro nejrůznější průmyslové aplikace.

Veletrh robotických příležitostí

Ve dnech 18. a 19. května letošního roku uspořádala společnost FANUC Czech ve svých nových prostorách akci příznačně nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Na akci se formou přednášek a expozic s praktickými ukázkami robotů a robotických technologií prezentovala nejen hostitelská firma, ale také 20 jejích partnerů. Na veletrh během dvou dní zavítalo 265 registrovaných návštěvníků ze 105 firem, pozvání jsme přijali také my.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit