Témata
Foto: I. Heisler

Přehlídka příležitostí pro robotizaci výroby

Veletrh Robotických Příležitostí – setkání dodavatelů robotických systémů a jejich zákazníků – uspořádala ve svém novém sídle v pražských Horních Počernicích společnost FANUC Czech poprvé před dvěma lety a veletrh se zařadil mezi akce, které mají pevné místo v našich kalendářích. Letos se ve dnech 28.–30. května konal třetí ročník a opět šlo o zdařilou a hojně navštívenou akci.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama
Tato robotická buňka, obsluhující dva obráběcí stroje, je sestavena z průmyslového robotu, umístěného na pojezdové dráze od firmy Güdel, a ze samostatného robotu kolaborativního, operujícího na vnější straně ohrady. (Foto: I. Heisler)

Spolu s pořádající firmou se na přípravě letošního ročníku podílelo 20 technologických partnerů a 18 systémových integrátorů; partnerských firem tedy bylo opět o něco více než dřív. Každá z těchto firem zde představila své produkty a řešení pro různé průmyslové aplikace, a tak návštěvníci získali ucelený obraz o šíři uplatnění robotiky v mnoha oblastech průmyslové výroby. Každý mohl v bohaté nabídce najít informace týkající se jeho aktuálních požadavků, poradit se o dané problematice s přítomnými odborníky a získat potřebné kontakty. Vzhledem k tomu, že vystavující firmy měly možnost pozvat na akci své stávající i potenciální zákazníky a partnery, skladba účastníků odpovídala cílové skupině zájmu zapojených subjektů.

Expozice společnosti Galatek, která se specializuje na lakování a povrchové úpravy, prezentovala robotické lakovací pracoviště. (Foto: I. Heisler)
Univerzální robotická buňka HXG s modulární koncepcí pochází z dílny firmy ACAM Solution. (Foto: I. Heisler)

Zároveň byla akce vhodnou příležitostí k navazování a prohlubování kontaktů mezi partnerskými firmami a k vzájemné výměně zkušeností.

Veletrh zabral celé přízemí budovy. Na více než 30 stanovištích byly rozmístěny expozice jednotlivých partnerů s ukázkami produktů a s příklady jejich aplikací.

Reklama
Reklama
Reklama

Stanoviště technologických partnerů

U jednotlivých partnerských stánků se návštěvníci seznámili s produkty zúčastněných firem a zhlédli ukázky vybraných aplikací. Například společnost Güdel představila svou horkou novinku – lineární pojezd speciálně navržený pro kolaborativní roboty, firma Sick svoji nabídku senzorů a bezpečnostních řešení pro roboty, společnost Schunk Intec uchopovací techniku. U stánku společnosti Mitutoyo byla k vidění její měřicí technika, v expozici společnosti Galatek si bylo možné prohlédnout zařízení pro robotické lakování a pro povrchové úpravy. Mezi partnery byly také společnosti Hiwin (výrobce lineární techniky a polohovacích systémů), Fronius (specialista na svařování), Smart View (výrobce osvětlení a systémů pro strojové vidění) a Ayes (dodavatel brýlí a aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu).

Kolaborativní robot FANUC pracoval také v rámci expozice společnosti Klimasoft Robotics, jež se zabývá integrací robotů. (Foto: I. Heisler)
Expozice firmy Hiwin, výrobce lineární techniky a polohovacích systémů. (Foto: I. Heisler)

Stánky systémových integrátorů

Systémoví integrátoři prezentovali využití robotů většinou ve svém oboru. Například společnost LaserTherm dodává robotické systémy s laserovými technologiemi, firma ARC-Robotics poskytuje komplexní služby v oblasti automatizovaných celků, integrací robotů se zabývá firma Klimasoft Robotics, další systémový integrátor ACAM Solution vyvinul a dodává univerzální robotickou buňku HXG, jejíž modulární koncepce umožňuje snadnou přestavbu linky, jestliže se změní výrobní program.

Reklama
Partnerem Veletrhu robotických příležitostí je také německá firma Murrelektronik, výrobce elektroniky do rozvaděčů, rozhraní, I/O systémů a připojovací techniky. (Foto: I. Heisler)

Doprovodný program

Ve dvou přednáškových místnostech se po všechny tři dny střídali zástupci partnerských firem a integrátorů. Technologičtí partneři ve svých přednáškách představili své produkty, které s roboty souvisejí – doplňky, periferie a příslušenství i celá řešení. V krátkých prezentacích sice nestihli zájemcům sdělit všechny informace ani odpovědět na všechny jejich dotazy, ale pozvali je ke svým stánkům, kde jim mohli své produkty předvést a nabídnout katalogy a další, podrobnější informace. Také systémoví integrátoři ve svých přednáškách prezentovali oblasti své působnosti a konkrétní realizované projekty.

Na stanovištích v prostorách veletrhu své produkty a řešení představily také firmy Lapp, Smart View, VUTS, Fronius, Stasto, Ayes a další. (Foto: I. Heisler)
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Novinky a trendy v obrábění a robotizaci

Na začátku letošního dubna uspořádala společnost FANUC ve svém sídle v pražských Horních Počernicích odborný seminář s „kódovým jménem“ Robodrill Day, věnovaný možnostem a příležitostem v oblasti obrábění a automatizace. Spolu s hostitelskou firmou se na akci jako partneři podílely také společnosti Dormer Pramet, SMW-Autoblok, Blaser Swisslube, Blum-Novotest, SolidCAM, Robotizace.eu a BroxTec. My jsme využili možnosti zúčastnit se jako mediální partner.

Přehlídka novinek v robotizaci

Společnost FANUC Czech ve svém sídle v Horních Počernicích na přelomu letošního května a června uspořádala tradiční akci nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Společně s 18 technologickými partnery a 15 systémovými integrátory hostitelé připravili přehlídku robotických řešení pro nejrůznější průmyslové aplikace.

Související články
Veletrh robotických příležitostí

Ve dnech 18. a 19. května letošního roku uspořádala společnost FANUC Czech ve svých nových prostorách akci příznačně nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Na akci se formou přednášek a expozic s praktickými ukázkami robotů a robotických technologií prezentovala nejen hostitelská firma, ale také 20 jejích partnerů. Na veletrh během dvou dní zavítalo 265 registrovaných návštěvníků ze 105 firem, pozvání jsme přijali také my.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

Seminář japonské techniky

Tradičně v předprázdninovém čase pořádá společnost FANUC Czech pro své stávající a potenciální zákazníky seminář, kde vedle tradiční japonské filozofie firmy (co nejširší komponentová soběstačnost) představuje produktové potfolio v celé své šíři, a samozřejmě prezentuje novinky za poslední období, a v neposlední řadě poskytuje praktické rady uživatelům. Nejinak tomu bylo v Humpolci ve Fabrika Hotel, kam opět po roce zavítalo na čtyřicet zájemců.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Snadné propojení robotů a strojů

Aktuální trendy zvyšování efektivity a automatizace obráběcích strojů se dotýkají jakékoli výroby, od malých smluvních dílen až po velkosériové výrobce. Těchto cílů lze dosáhnout nejen implementací odolných, přesných a vysoce kvalitních výrobních zařízení, ale také použitím inovativních softwarových modulů. Ve skutečnosti mohou uživatelé vytvářet přidanou hodnotu díky jednoduché aktualizaci softwaru.

Největší stánek na MSV v historii firmy

Společnost FANUC bude letos na MSV v Brně opět jedním z významných vystavovatelů. Impozantní stánek sice bude na tradičním místě v hale P, ale s jinou koncepcí a mnohem větší, než byli návštěvníci zvyklí vídat dříve.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit