Témata
Foto: I. Heisler

Společnost FANUC Czech ve svém sídle v Horních Počernicích na přelomu letošního května a června uspořádala tradiční akci nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Společně s 18 technologickými partnery a 15 systémovými integrátory hostitelé připravili přehlídku robotických řešení pro nejrůznější průmyslové aplikace.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Trendy automatizace a robotizace průmyslové výroby stále nabírají na síle, a tak letos pořadatelé naplánovali veletrh na tři dny, aby uspokojili rostoucí počet zájemců o toto odborné setkání. A zájem byl velký, akci navštívilo 647 registrovaných návštěvníků z 308 firem.

Nová budova v průmyslovém areálu Nord Park v pražských Horních Počernicích, kam se společnost FANUC Czech přestěhovala na jaře roku 2021, má výrazné průčelí ve firemních barvách. (Foto: I. Heisler)

Robotické aplikace a partnerské produkty

Jak už jeho název napovídá, veletrh je zaměřen na využití robotů v průmyslové praxi. Expozicím pochopitelně dominovaly roboty z produkce pořádající firmy. Ty zde bylo možno vidět v řadě aplikací od manipulace a montáže přes paletizaci, svařování, frézování a broušení či obsluhu CNC strojů a vstřikovacích lisů až po povrchové úpravy či kamerovou kontrolu kvality. Technologičtí partneři pak představovali své produkty, které s roboty souvisejí – doplňky, periferie a příslušenství i celá řešení. Byly tu polohovací systémy, pojezdy, robotická chapadla, svařovací a šroubovací systémy, obráběcí vřetena, senzorika a bezpečnostní systémy a systémy pro lakování, mazání a lepení, nechyběly kamerové systémy, měřicí technika, a samozřejmě ani software CAD/CAM a prostorové skenery.

Největší část budovy zabírá velkorysá předváděcí hala. V ní byla soustředěna většina expozic partnerských firem. (Foto: I. Heisler)

Nešlo ovšem o pouhou výstavu, na místě byli k dispozici odborníci ochotní podat zájemcům podrobné informace o prezentovaných produktech a konzultovat s nimi řešení konkrétních problémů.

Jedním z tradičních partnerů veletrhu je tchajwanská firma Hiwin – výrobce lineární techniky a polohovacích systémů, jehož produktové portfolio zahrnuje mimo jiné pojezdové dráhy k robotům. (Foto: I. Heisler)
Společnost Watech je specialistou na automatizaci a robotizaci technologií pro povrchové úpravy a lepení. Také ona představovala svoje řešení prostřednictvím partnerského stánku na veletrhu. (Foto: I. Heisler)
Reklama
Reklama

Doprovodný program přednášek

Během celé akce probíhaly ve dvou přednáškových místnostech odborné přednášky – v jednom sále se v rychlém sledu čtvrthodinových prezentací střídali zástupci technologických partnerů, druhý sál byl vyhrazen pro systémové integrátory. Zájemci tak měli možnost zhlédnout například prezentace firem Güdel (o lineární robotice), Dopag (o dávkovacích a směšovacích technologiích), Amtech (o mobilní robotice a automatizaci), Schunk (o trendech a novinkách v oblasti robotického příslušenství a chapadel), Stasto (o periferiích pro roboty), Mitutoyo (o měření a kontrole kvality), Fronius (o robotických aplikacích), Hiwin (o lineární technice a polohovacích systémech) a Watech (o využití robotiky při lakování a lepení). Zástupci systémových integrátorů, mezi nimiž byly firmy Desseq, DEL, Compas, Eola, Eprin, Montekord, Rob4Job nebo Resim, představovali konkrétní projekty i moderní technologie pro robotické aplikace.

Firma Stasto z Týnce nad Sázavou má ve své nabídce pneumatické prvky, různé periferie pro roboty a manipulační a podávací techniku od evropských výrobců. (Foto: I. Heisler)
Partnerem veletrhu je rovněž japonská firma Mitutoyo, která je předním světovým výrobcem přesných měřicích přístrojů. (Foto: I. Heisler)
Svůj rozsáhlý sortiment produktů pro elektrické a elektronické instalace (elektroniku do rozvaděčů, rozhraní, I/O systémy a připojovací techniku) na veletrhu představovala také německá firma Murrelektronik. (Foto: I. Heisler)

Po celou dobu trvání veletrhu byly pro všechny účastníky k dispozici nejen prostory na jednání, ale samozřejmě také občerstvení. Díky pěknému počasí bylo možno k rozhovorům využít i příjemné posezení na lavičkách na klidném prostranství před budovou. Vystavovatelé, jichž jsme se ptali na hodnocení přínosu účasti na této akci, velmi oceňovali nejen možnost cíleně si pozvat konkrétní zákazníky a obchodní partnery, ale i skladbu ostatních návštěvníků. Na rozdíl od velkých veletrhů, kde zpravidla proudí anonymní davy tisíců lidí bez konkrétního zájmu, na tuto tematicky zaměřenou akci přišli jen lidé z firem, profesionálové, kteří se o robotiku skutečně zajímají.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletrh robotických příležitostí

Ve dnech 18. a 19. května letošního roku uspořádala společnost FANUC Czech ve svých nových prostorách akci příznačně nazvanou Veletrh robotických příležitostí. Na akci se formou přednášek a expozic s praktickými ukázkami robotů a robotických technologií prezentovala nejen hostitelská firma, ale také 20 jejích partnerů. Na veletrh během dvou dní zavítalo 265 registrovaných návštěvníků ze 105 firem, pozvání jsme přijali také my.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit