Témata
Reklama

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

V oblasti pneumatických pohonů je práce nejsnazší: u každého z vybraných pohonů najdete v katalogu firmy tlačítko „engineering“ s ikonou kalkulačky – pod ním se skrývá simulační nástroj, který se snaží co nejvíce přiblížit vámi zadané představě o pohybu válce. Snadno si vyzkoušíte, jaký vliv bude mít například větší hadice, odlišný ventil apod. Výsledkem simulace je obvod optimalizovaný tak, aby neobsahoval zbytečné rezervy. Software rovněž poskytne grafy s údaji o pohybu, rozpisky použitého materiálu a odkazy na všechny podklady a modely CAD 3D.

Reklama
Reklama

Nástroj PositioningDrives

U elektrických pohonů to jde také lehce, jakkoli se úkol může zdát obtížnější. Ve skutečnosti postačí spustit nástroj PositioningDrives (dostupný zdarma na internetu) a zadat svoje přání, ať už ve formě jednoduchého stanovení hlavních parametrů nebo jako přesně požadovaný průběh pohybů. Software odpoví mnoha řešeními, která si můžete seřadit podle libovolných hledisek. Z pohledu optimalizace je pak snadné zvolit tu možnost, která nejlépe splňuje vaše představy. Pokud například dáváte přednost pohonu s řemenem či vřetenem, servomotorům či motorům ServoLite, vedení kluznému či valivému, vyberte si je. Žádná další optimalizace není nutná. Na rozdíl od skládání a výběru jednotlivých částí pohonu (často od různých výrobců) je vždy pamatováno na „koeficient rezervy“ jen jednou, nikoliv poprvé pro mechaniku pohonu, podruhé pro převodovku a potřetí pro motor. PositioningDrives obsahuje koeficient jediný, přesto je možné (a také správné a výhodné) vybrat tu kombinaci, která má nejvyšší vytížení, například 99 %.


Zadání pro výběr pneumatického válce. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Handling Guide Online

Novinkou v oblasti softwarových pomůcek je příručka pro výběr manipulátoru, nazvaná HGO (Handling Guide Online). Na rozdíl od minulosti už nemusíte zadávat parametry, posílat je specialistům firmy a čekat na nabídku. Nově můžete sami nastavit parametry manipulace a manipulátor se vytvoří přímo před vašima očima, na míru zadaným požadavkům a optimalizovaný z hlediska schopností.


Výsledky simulace pneumatického pohonu. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Festo Design Tool

Nejnovějším, drobným, ale důležitým přírůstkem je FDT (Festo Design Tool) – nástroj, s jehož pomocí si doslova během sekund vymodelujete válec včetně jeho upevnění, koncovky na pístnici, čidel pro snímání poloh apod. Tento model lze exportovat do vybraného formátu – tedy přímo do vašeho CADu. A nejen to, pouhým kliknutím připravíte objednávku. Učinit tak můžete ve třech různých podobách:

1. získáte rozpisku jednotlivých pozic v sestavě, kterou lze objednat standardním způsobem, například také přes tzv. online-shop;
2. získáte zvláštní objednací číslo (vytvořené jen pro vás), pod kterým společnost Festo dodá jako jedinou položku celou sestavu jednotlivých dílů v jediné zásilce. Ušetříte tak mnoho práce v nákupu, logistice a při montáži, neboť vše jde mnohem rychleji, protože všichni pracují pouze s jedinou položkou;
3. opět získáte zvláštní objednací číslo, skrývá se pod ním znovu celá sestava, tentokrát dokonce smontovaná podle vašeho modelu. Úspory jsou ještě vyšší díky menší náročnosti při montáži na stroj.

Nástroj PositioningDrives pro výběr a optimalizaci elektrického pohonu. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Optimalizovaná konstrukce

Pokrok v ulehčení a zrychlení práce konstruktérů je jedním z předpokladů, jak vyhovět stále kratším dodacím lhůtám strojů a zařízení vynuceným rychlými změnami trhu. Tento článek je jen malou ukázkou novinek. Mezi ostatní novinky patří výběr válců, kyvných pohonů, otočných stolů, tlumičů nárazu, fluidních svalů, elektronického tlumení dojezdu pneumatiky SoftStop (patentu firmy Festo), chapadel, oddělovačů, vakuových obvodů s přísavkami, ventilů a ventilových terminálů, jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, hadic a šroubení, desek se vzduchovým polštářem atd. Nástroje jsou denně využívány mnoha konstruktéry nejen díky rychlosti výpočtu a výběru, ale i díky optimálnímu stanovení velikostí a parametrů požadovaných dílů. Jen tak lze zvýšit především energetickou účinnost celku.

Ing. Zdeněk Haumer

Festo

vaclav_lacina@festo.com

www.festo.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141225
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Software pro strojaře
Autor:
Firmy
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Související články
Přístup k platným datům až do výroby

S vývojem výpočetní techniky a jednotlivých aplikací a systémů pronikaly do různých oblastí fungování výrobních společností rozličné – většinou samostatné a autonomní – aplikace. Postupem času se začaly objevovat komplexnější informační systémy, které zahrnovaly větší celky podle oblastí fungování ve struktuře společnosti (ekonomika, PaM, sklady, logistika, výroba aj.). Cílem tohoto článku je zamyslet se nad přínosy situace, kdy je nasazení standardního PLM/PDM systému z oblasti předvýroby (vývoj, konstrukce, technologie) rozšířeno dále do výroby, a to až na pracoviště k jednotlivým strojům (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje atd.).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit