Témata
Vydání #12
Prosinec 2014Téma měsíce

Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění

Komponenty obráběcích strojů, Nekonvenční technologie obrábění

Články

Servis

Vliv spolupráce a dalších inovačních aktivit firem na jejich úspěch

V posledních letech jsou hodně diskutovanými tématy inovace, jejich vliv na podnikání a nezbytnost firem inovovat. Dá se říci, že inovace jsou stavěny do pozice klíčové podmínky rozvoje firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti a produktivity. Částečně je to dáno tím, že některé firemní aktivity zahrnované mezi inovační aktivity patří k činnostem, které jsou pro úspěch na trhu těžko nahraditelné, jako například externí spolupráce i využívání různých informačních zdrojů. Inovačními aktivitami jsou pak rozuměny všechny výzkumné, technologické, organizační, finanční a marketingové kroky, které jsou určeny k zavedení inovace.

Milníky průmyslu

Magazínu MM bude 120 let – nebude však slavit sám: v seriálu „Milníky průmyslu“ publikovaném v různých médiích připomene vynikající inovace posledních 120 let. Velké firmy, malé firmy, společnosti národní i nadnárodní, ty všechny mají zásluhu na tom, že se konstrukce strojů stala hnacím motorem světové ekonomiky.

Lipsko 2015 - povinný termín ve strojírenském kalendáři

V únoru 2015 se Lipsko opět stane dějištěm nejdůležitější a největší veletržní akce kovozpracující branže celého roku v Německu. Od 24. do 27. února zve do veletržního města své návštěvníky duo veletrhů Intec a Z. Tato akce se pevně etablovala jako nedílná součást středoevropského veletržního kalendáře. I na nadcházejícím ročníku budou v Lipsku opětovně zastoupeny početné české podniky - aby vybudovaly a dále prohlubovaly dlouhodobé obchodní vztahy s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Každý se stává vítězem

Zodpovídají za výchovu technické inteligence pouze školy? Neměly by převzít svůj podíl i firmy? Vezměme si příklad z lékařských fakult, které jsou v blízké vazbě s klinikami, kam mladí medici chodí na praktické zkušenosti. Je to otázka, která se často řeší u různých kulatých stolů. Tam bohužel tyto úvahy ale často i skončí. Společnost Siemens je firmou činu a od záměru má blízko k jeho realizaci. Jednou z mnoha jejích aktivit na poli technického školství je soutěž o Putovní pohár partnerských škol Siemens – Sinumerik Cup, zatím nejmladší platforma podpory technického vzdělávání této společnosti.

V zajetí japonských technologií

Firma Misan ve svém moderním showroomu v Lysé nad Labem pravidelně pořádá odborné semináře na rozličná témata, které výrobní podniky denně řeší ve svých provozech. Scénáře jsou obdobné, dva dny pro odborné návštěvníky, třetí den je určen studentům ze středních a vysokých škol. Nejinak tomu bylo i v polovině listopadu.

Podpory výzkumu, inovací a podnikání

Vývoj hospodářství v Evropě je v posledních letech charakterizován četnými ekonomickými problémy (finanční krize, dluhová krize), které ve svých důsledcích znamenají stagnaci či jen křehké oživení. Většina evropských ekonomik si uvědomuje, že disproporci mezi disponibilními kapacitami a místní poptávkou může dlouhodobě řešit pouze exportem.

EuroBlech 2014

Profil 23. mezinárodního veletrhu EuroBlech 2014 zahrnuje celý technologický řetězec zpracování plechu: plechy, polotovary a hotové výrobky, manipulaci, separaci, formování, ohýbání plechu, spojování, svařování, zpracování trubek/profilů, povrchovou úpravu, zpracování hybridních struktur, nástroje, kontrolu kvality, systémy CAD/CAM, simulační softwary, tovární vybavení a R&D. Přihlášeno bylo 1 600 vystavovatelů z 38 zemí. Oproti předešlé výstavě to představuje nárůst v počtu vystavovatelů o 5 %. Poměr mezi domácími (německými) a zahraničními vystavovateli byl přibližně 50:50. Ze zahraničních vystavovatelů šlo hlavně o Itálii, Čínu, Turecko, Nizozemsko, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko, USA a Velkou Británii.

Komplexní řešení vývojových úkolů pro průmyslové firmy

Vývoj a realizace speciálních strojních zařízení je komplexní úloha, která se rozpíná od prvních technických náčrtů přes konstrukci vhodného řešení, zajištění výroby dílců až po kompletní fyzickou realizaci. V celém procesu je nutno stále sledovat naplnění požadovaných technických parametrů a také celkové náklady, které mají vždy svůj limit.

Electronica 2014 přivádí k zamyšlení

Pravidelně ob rok se koná v Mnichově populární veletrh výrobků a služeb v oblasti elektroniky Electronica. Nejinak tomu bylo i letošní rok v době od 11. do 14. listopadu, kdy hlavní pozornost byla vedle obecných kritérií energetické účinnosti a bezpečnosti zaměřena na aplikace elektroniky v automobilovém průmyslu, konstrukci vestavných systémů a na lékařskou elektroniku. Po dvou letech tak veletrh prezentuje na finální produkci úroveň pokroku ve výrobě jednotlivých elektronických prvků i celých systémů a potažmo i směry vývoje a rozsahu elektronické výroby. Podle dat německého svazu elektrotechnického a elektronického průmyslu (ZVEI) vzrostl celosvětový trh s elektrotechnickými a elektronickými výrobky oproti předchozímu roku o 4 % a dosáhl tak úrovně přibližně 3,6 bilionu eur.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Plánování směnného provozu a odstávky nemusejí být noční můrou

Efektivní využití lidských zdrojů se zohledněním sezonních výkyvů a mimořádných situací vede ke značným finančním úsporám. Schopnost predikce očekávaného objemu práce v čase a tomu adekvátní množství lidských zdrojů může být proto klíčovou výhodou. Při plánování odstávek nebo směnného pracoviště je proto vhodné vycházet z monitoringu reálných dat. Porovnáním plánu s vykázanou realitou lze získat zpětnou vazbu pro zpřesnění budoucích odhadů. Moderní systémy pro řízení lidských zdrojů mohou řešení tradičních úloh pro směnné provozy a odstávky usnadnit.

České vs. slovenské studium strojařiny

Na jaře letošního roku jsme při příležitosti ukončení osmiletého působení na pozici děkanů největších tuzemských strojních fakult přinesli společný dvojrozhovor s profesorem Hrdličkou (FS ČVUT v Praze) a profesorem Doupovcem (FSI VUT v Brně). Tento materiál se setkal s velkým zájmem nejen u čtenářů z akademické obce, ale i z výrobní sféry. Rozhodli jsme se podobný koncept dvojrozhovoru s představiteli strojních fakult zrealizovat znovu, ale tentokrát mimo jiné i s informačním přesahem v podobě přeshraničního.

Lasery v Leibingerově nadaci 2014

Koncem letošního září se opět po dvou letech udílely v rámci Leibingerovy nadace, o které se v našem časopise pravidelně zmiňujeme, ceny za vybrané vynikající výsledky dosažené v různých oblastech využití laserů a laserových technologií. Tři ceny inovace, dotované částkou třicet, dvacet a deset tisíc eur, by měly obsáhnout co nejširší sféru uplatnění laseru, a to nejen v průmyslu, ale i v jiných oborech lidské činnosti.

Zima se blíží!

Jestli jste milovníci zimních radovánek, tak si zajisté po loňském zklamání přejete, aby letos napadaly celé závěje sněhu, a vy jste mohli zase vytáhnout ze sklepů lyže a oddávat se potěšení z jízdy a kochat se výhledy do zasněžené krajiny. V hromady sněhu doufají pochopitelně i výrobci lyží, jak nám potvrdil generální ředitel výrobního podniku lyží Sporten Ján Hudák v září na tiskové konferenci v Novém Městě na Moravě. Po představení novinek pro rok 2014–15 nám otevřeli dveře i do výrobních hal podniku a seznámili nás s technologiemi výroby lyží.

Trendy

Nožové držáky pro vnitřní soustružení a nový utvářeč

Úspěšná řada malých, ale výkonných nástrojů pro soustružení Rhino Rush přichází s dalším rozšířením svého portfolia.

Nové otočné stoly pro polohování obrobků

Firma Fibro je průkopníkem mezi výrobci otočných stolů a s více než 150 různými typy těchto stolů nabízí v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší program od jednoho výrobce. Její otočné stoly jsou používány jako natáčecí nebo polohovací osy nebo jako nosiče obrobků ve vysoce produktivních obráběcích strojích, montážních a výrobních zařízeních.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Precizní závitové nástroje

Šrouby jsou i dnes v moderní době plné počítačů a kosmických technologií nejčastější strojní součástí a není snad stroje nebo zařízení, kde by se nevyskytovaly. Funkční část šroubu tvoří závit, jehož chody jsou navinuty s určitým stoupáním kolem válcového či kuželového jádra. Liší se svým profilem v závislosti na druhu použití. V drtivé většině případů se používají závity s pravým stoupáním, ojediněle z konstrukčních důvodů s levým.

Aktivní kontaktní příruba pro senzitivní úkoly

Aktivní kontaktní příruba ACF se stává nedílnou součástí robotických pracovišť, kde je vyžadována nejvyšší možná kvalita obrábění a garantovaná opakovatelnost provedení požadované pracovní operace. Příruba je zvláště vhodná například pro senzitivní úkoly typu leštění a broušení povrchů.

Novinky z veletrhu přicházejí do praxe

Na trh přichází další zajímavý produkt z vývojové dílny firmy Iscar – unikátní kompaktní modul adaptéru pro zvýšení otáček vřetena až do oblasti high speed, který je určen pro malé průměry frézovacích nástrojů. Druhá novinka je z oblasti obrábění miniaturních dílů a je určena pro aplikace soustružení.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Modulární frézy z řady TungFlex

Vybrané frézovací produkty byly rozšířeny o další řadu modulárních frézovacích těles TungFlex. Tato řada přináší díky zaměnitelnosti frézovacích hlav spolu s různými adaptéry více flexibility.

Pomocník pro automatizovanou výměnu palet

Paletový modul VERO-S NSA plus a robotická spojka VERO-S NSR byly vyvinuty speciálně pro automatizovanou výměnu palet. Oba produkty plní svoji funkci precizně, a tím zajišťují dlouhodobě stabilní proces.

Symbol nové výkonové třídy

V podobě nástroje DC170 představuje společnost Walter prvního zástupce nové výkonové třídy vrtáků ze slinutých karbidů. Nástroj je charakteristický novým designem fazetek a povrchovou úpravou v barvě mědi s nezaměnitelnou drážkovanou strukturou. Je určen pro vrtání materiálů tříd ISO-P a ISO-K.

3D antikolizní systém pro motorová vřetena

Kolize nástroje při pracovním nebo polohovacím rychloposuvu přináší vysoké silové účinky na motorová vřetena třískových obráběcích strojů. Výsledkem takových kolizí jsou pětimístné cifry za opravu vážně poškozených motorových vřeten. Tyto náklady může eliminovat 3D antikolizní ochrana vřetena Smart machine MSP, která je již k dispozici pro frézovací centrum Mikron HPM 800U HD.

Evropské premiéry na AMB

Následující text navazuje na článek Světové premiéry na AMB, uveřejněný v předchozím vydání MM Průmyslového spektra, a seznamuje s novinkami společnosti DMG Mori, které byly ve Stuttgartu na evropském kontinentu představeny poprvé.

Výroba

Standardizace - kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo nahlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439. Mnoho požadovaných ověřování lze přitom jednoduše docílit používáním standardizovaných produktů a řešení, což vede k vítanému zlepšení ochrany osob a zařízení.

Efektivní aplikace laseru

Technické strojírenské veřejnosti není příliš známo, že v současné době existují technologické aplikace, které doslova drží srovnatelný krok s inovacemi v oblasti informačních technologií. Jednou takovou je aplikace laseru. Naší snahou bude vám tyto technologie představit.

Software pro strojaře

Řízení flotily vozíků na dálku

Systém Toyota I_Site vychází vstříc moderním potřebám efektivního manažerského řízení flotily vozíků. Rozvoj této chytré technologie a spektrum jejího využití je navíc neustále podporován novými službami – aktuálně inteligentní kartovou čtečkou Smart Access a aplikací pro chytré mobilní telefony.

Monotematická příloha

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Nová bezdrátová 3D myš pro profesionály

Společnost 3Dconnexion uvedla na trh další bezdrátovou 3D myš s plným výběrem profesionálních funkcí – 3Dconnexion SpaceMouse Pro Wireless.

Missler Software jako součást evropského projektu FibreChain

Projekt FibreChain odráží rostoucí potřebu inovativních, optimalizovaných procesů výroby z uhlíkových vláken při současném snižování nákladů. Hlavním úkolem projektu je vývoj procesu výroby komponent z uhlíkových vláken s požadavkem na snížení času i nákladů výroby při současném požadavku na co nejvyšší kvalitu produkované 3D struktury výrobku.

Data z měřicích přístrojů do mobilu a do cloudu

Fluke Connect představuje nový způsob, jak bezdrátově přenášet naměřená data z měřicích přístrojů do chytrých telefonů a do cloudu, zlepšuje udržování týmové komunikace, bezpečnost a produktivitu.

Software pro strojaře 2014 - úvod

Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé, jako kdyby byly včera. Opět po roce je tu i Software pro strojaře, oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum, a přitom ta loňská jako by ještě voněla čerstvou tiskařskou černí...

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

Tebis - sofistikované procesní řešení

Proces. Význam tohoto slova přesně vystihuje, co Tebis znamená. CAD/CAM software Tebis – spolu s obchodními i odbornými znalostmi poskytovatele softwaru – umožňuje podporovat uživatele v jejich úsilí ke zvýšení produktivity a tvorby hodnot.

Zajímavé CAD řešení nejen na převod CAD formátů

V roce 2014 rozšířila firma technology-support, s. r. o., svou nabídku poskytovaných řešení o plošný a objemový 3D modelář ZW3D CAD. Jedná se o plnohodnotné a cenově velmi zajímavé řešení (od 1 000 eur za licenci), jehož nespornou výhodou je široká nabídka převodníků pro import i export dat, která je nedílnou součástí všech variant tohoto řešení. Převodníky tedy není třeba samostatně dokupovat.

3D tisk nabízí příležitosti pro byznys

Bouřlivý rozvoj v oblasti 3D tisku a aditivní výroby a „demokratizace“ tohoto odvětví vytvořily prostor pro nové obchodní příležitosti. Ty sahají od domácích hobby strojů k potenciální výstavbě budov s pomocí 3D tisku ve vesmíru.

TDS-Technik pro DraftSight

V dnešní době mají uživatelé na výběr mnoho CAD systémů, které umožňují vytvářet výkresy ve formátu DWG. Jedním z nich je DraftSight, který si i u nás získal řadu příznivců. Jeho uživatelé mají nyní k dispozici nový produkt, který jim vytváření výkresů usnadní – strojírenskou nadstavbu TDS-Technik pro DraftSight.

Optimalizace snímače tlaku vestavěného v pneumatikách

Tlakové snímače slouží k monitorování tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách ovlivňuje výkon automobilu a tím i jeho spotřebu, proto snímače tlaku můžeme stále častěji najít v základní výbavě vozů střední a vyšší třídy. Snímač musí být navržen tak, aby byl odolný proti opotřebení a aby byl schopen funkce i při rotaci kola automobilu.

Nová generace přístrojů pro měření vibrací

Společnost SKF právě uvedla na český trh horkou novinku mezi přístroji pro vibrační diagnostiku – SKF Wireless MicroVibe, což je snadno ovladatelné kompaktní zařízení, které umožňuje svým uživatelům bezpečně, rychle a jednoduše vyhodnotit problémy s rotačními částmi strojů.

Přístup k platným datům až do výroby

S vývojem výpočetní techniky a jednotlivých aplikací a systémů pronikaly do různých oblastí fungování výrobních společností rozličné – většinou samostatné a autonomní – aplikace. Postupem času se začaly objevovat komplexnější informační systémy, které zahrnovaly větší celky podle oblastí fungování ve struktuře společnosti (ekonomika, PaM, sklady, logistika, výroba aj.). Cílem tohoto článku je zamyslet se nad přínosy situace, kdy je nasazení standardního PLM/PDM systému z oblasti předvýroby (vývoj, konstrukce, technologie) rozšířeno dále do výroby, a to až na pracoviště k jednotlivým strojům (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje atd.).

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit