Témata
Reklama

Precizní závitové nástroje

Šrouby jsou i dnes v moderní době plné počítačů a kosmických technologií nejčastější strojní součástí a není snad stroje nebo zařízení, kde by se nevyskytovaly. Funkční část šroubu tvoří závit, jehož chody jsou navinuty s určitým stoupáním kolem válcového či kuželového jádra. Liší se svým profilem v závislosti na druhu použití. V drtivé většině případů se používají závity s pravým stoupáním, ojediněle z konstrukčních důvodů s levým.

Šrouby a matice jsou normalizovány a jsou běžně dostupným artiklem v  dostatečné kvalitě. Pokud jsou však závity pro šrouby předepsány konstruktéry přímo ve strojírenských součástech, je třeba je kvalitně s  patřičnou přesností vyrobit. V některých průmyslových odvětvích kvalita závitů v součástech určuje funkčnost i bezpečnost celých zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama

Některé technické učebnice dodnes znají jen klasické řezací závitníky.

Vedle těchto klasických závitníků firma Gühring vyrábí nejmodernější nástroje v tomto oboru – tvářecí závitníky a závitové frézy, včetně multifunkčních závitových fréz s ostřím pro předvrtání a sražení náběžné hrany závitu.

Bohatý program závitovacích nástrojů je plně přizpůsoben současným požadavkům na precizní procesně stabilní nástroje. Tyto nástroje jsou vyráběny z nejnovějších optimálních řezných materiálů – z velmi kvalitních rychlořezných ocelí klasických i práškových. Další skupina těchto nástrojů se vyrábí ze slinutých karbidů vlastní výroby, optimalizovaných pro konkrétní použití v jednotlivých skupinách obráběných materiálů. Správně navržená geometrie a depozice optimálních tenkých vrstev pak předurčují dané nástroje pro konkrétní aplikace. Výběr příslušného typu závitovacího nástroje z rozsáhlého programu nepřeberného množství typů závitů usnadňuje systém kompasu. Ten směruje techniky pomocí přehledných barevně rozlišených tabulek a odpovídajících barevných proužků na nástrojích k rychlé orientaci ve skupinách obráběných materiálů a způsobu použití.

Bohatý program závitovacích nástrojů je plně přizpůsoben současným požadavkům na precizní procesně stabilní nástroje.

Klasické závitníky s řeznými hranami

Jsou vyráběny v obrovské škále z rychlořezných ocelí a ze slinutých karbidů, také bez vnitřního chlazení i s vnitřním chlazením s centrálním kanálem nebo s radiálními výstupy, v provedení pro průchozí i  neprůchozí závity strojní a ruční. Správnou funkci s patřičnou trvanlivostí zaručuje také depozice optimálních tenkých vrstev. Nejmarkantnějším přínosem z hlediska efektivnosti je rozdíl při nasazení závitníků ze slinutých karbidů proti závitníkům z rychlořezných ocelí. Praktický nárůst produktivity a trvanlivosti je uveden na příkladu.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Tvářecí závitníky

Jedná se o nástroje pro beztřískovou výrobu vnitřních závitů. Závit vzniká tvářením za studena, kdy jednotlivá vlákna materiálu nejsou odřezána, ale povrch předvrtaného otvoru je přetvořen do závitového tvaru. Nástroje se vyznačují v příčném řezu polygonem, opatřeným závitovým profilem s patřičným stoupáním. Průměr předvrtaného otvoru je větší než pro řezací závitníky.

Výhody tvářecích závitníků je možné shrnout do následujících bodů:
- při procesu nevznikají žádné třísky;
- závity průchozí i neprůchozí mohou být vyráběny se stejným nástrojem;
- jeden typ lze použít pro více skupin obráběných materiálů;
- odpadá nebezpečí přeřezání závitu při výrobě;
- odpadají chyby stoupání i stranová úhlová chyba závitu;
- díky neodřezaným, ale naopak zhutněným povrchovým vláknům od tvářecího procesu je únosnost závitu vyšší;
- závity mají lepší kvalitu povrchu;
- závitování je možné vyššími rychlostmi, protože tvárnost mnoha materiálů se s rostoucí rychlostí tváření zlepšuje, trvanlivost nástrojů tím není negativně ovlivněna;
- nástroje jsou masivnější a stabilnější, nebezpečí zlomení se oproti řezacím závitníkům výrazně snižuje.

Také tvářecí závitníky jsou vyráběny ve velkém spektru z  rychlořezných ocelí a ze slinutých karbidů, také bez vnitřního chlazení i  s vnitřním chlazením s centrálním kanálem nebo s radiálními výstupy. Správnou funkci s vysokou trvanlivostí zaručuje i depozice optimálních tenkých vrstev. Nejmarkantnější přínos z hlediska efektivnosti je rozdíl při nasazení tvářecích závitníků ze slinutých karbidů proti tvářecím závitníkům z rychlořezných ocelí. Praktický nárůst produktivity a  trvanlivosti je uveden na dalším příkladu.

Závitové frézy

Tyto nástroje se už v základu odlišují od závitníků. Závitové frézy nemají profil závitu ve šroubovici s konkrétním stoupáním, ale závitové zuby jsou za sebou uspořádány s určitou roztečí T. Závity v obrobcích se zhotovují pomocí CNC cirkulárních závitovacích programů – šroubovou interpolací, tj. superpozicí kruhového a lineárního pohybu nástroje. Vzájemným různým složením těchto elementárních pohybů ve směru stoupání závitu a směru otáčení kruhového pohybu mohou být obecně vyrobeny odlišné závity.

Konečný konkrétní závit vznikne jako obalová plocha trajektorií rotačního pohybu jednotlivých zubů, které jsou při kruhovém pohybu nástroje plynule posouvány do materiálu ve směru stoupání závitu. Pro válcový závit je třeba jen jedna kruhová otáčka. Kuželové závity jsou složitější, jejich podoba vznikne díky čtyřem kruhovým otáčkám, během nichž je kuželové stoupání dovnitř závitu náležitě korigováno.

Výhody závitových fréz je možné shrnout do následujících bodů:

- při použití závitníků větších průměrů stoupá potřebný příkon, při frézování závitů je potřebný příkon s ohledem na postupný úběr materiálu minimální;
- hlavní časy obrábění jsou krátké díky vysoké řezné rychlosti a rychlosti posuvu;
- žádné axiální proříznutí;
- třísky jsou velmi krátké, obrobky se snadno čistí;
- s jednou závitovou frézou je možné zhotovit závity s rozlišným průměrem nebo s jinou tolerancí se stejným stoupáním;
- s jedním nástrojem lze vyrobit pravý i levý závit;
- jedna geometrie nástroje pokryje více skupin obráběných materiálů;
- hloubka závitu až do dna neprůchozího závitu je bezproblémová;
- při poškození nástroje je možné závit snadno dokončit;
- vysoké využití nástrojů díky servisu opětného ostření a depozice tenké vrstvy.

Mezi omezení této technologie patří limitovaná hloubka závitu s ohledem na patřičnou tuhost nástroje vzhledem k jeho délce a průměru.

Závitové frézy univerzální, kombinované vrtací i mikrofrézy ve standardním provedení pokrývají širokou škálu závitových rozměrů.

Závitové frézy jsou vyráběny ze speciálních jemných slinutých karbidů, s  optimální geometrií a jsou opatřeny tenkými vrstvami podle nejnovějších trendů. Jsou pro vnitřní závity v jednoduchém provedení s krčkem nebo bez krčku, v kombinované verzi se zahlubovacím ostřím a také jako multifunkční nástroje – vrtací závitové frézy, s vnitřním chlazením nebo bez něho. K dispozici jsou i závitové frézy na vnější závity, také pro mikroobrábění i pro aplikace v tvrdých materiálech.


Pro zvětšení klikněte na obrázek

Speciální závitové frézy vhodně doplňují program standardních nástrojů.

Ucelený komplexní závitovací program zahrnuje také závitové čelisti pro vnější závity a veškerou upínací techniku – držáky, kleštiny, synchrovyrovnávací držáky, rychloupínací pouzdra.

Všechny závitovací nástroje firmy Gühring jsou vhodné i pro aplikace s  minimálním množstvím procesní kapaliny – MQL. Tyto aplikace jsou šetrné k  životnímu prostředí. Některé součásti jsou při zhotovování závitů již ve finální podobě, jejich znečištění procesní kapalinou není možné. Odpadají náklady na pracné čištění již hotových dílů

Dr. Ing. František Plánička

frantisek.planicka@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141235
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Související články
Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit