Témata
Reklama

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

V kombinaci s nejnovějšími vysoce výkonnými substráty a geometrií břitových destiček byla technologie povlaků Dragonskin navržena tak, aby zvýšila odolnost destiček proti opotřebení. Výsledkem je prokazatelné zvýšení produktivity až o 80 procent, což uživatelům poskytuje významnou konkurenční výhodu. Břitové destičky s novým utvařečem třísky -XU jsou dodávány pro všechny skupiny obráběných materiálů podle ISO tak, aby pokryly celou oblast soustružení nízko-, středně- i vysokolegovaných ocelí, které mají tendenci tvořit dlouhé třísky.

Reklama
Reklama
Reklama
Utvařeč třísek -XU je exkluzivní novinkou společnosti WNT. Optimální použití nachází v obrábění podél kontury, v kopírování s proměnlivou hloubkou řezu a při středním hrubování.

Univerzální -XU utvařeč je určen pro dokončovací až lehce hrubovací řezy, a to v širokém rozsahu aplikací. Vzhledem ke schopnosti utvářet třísku u materiálů náchylných ke tvoření dlouhých třísek je vhodný zejména pro břitové destičky používané na soustružnických obráběcích centrech, kde přináší zvýšení spolehlivosti tvorby krátkých třísek. Samozřejmě to platí i pro běžné soustruhy.

Speciální struktura nového povlaku Dragonskin. Aplikací nejnovější technologie povlakování se dosáhlo vyšší houževnatosti základní vrstvy. Společně s lepší přilnavostí ke krycí vrstvě se celkově zvětšila tloušťka povlaku, což přináší řadu výhod, jak technologických, tak i v nákladových položkách.

Konstrukce utvařeče je aplikována u břitových destiček CNMG, DNMG, VNMG a WNMG podle ISO. To umožňuje řešit hlavní problémy související s tvorbou třísek při obrábění ocelí a generovat velmi nízké řezné síly, takže tyto destičky lze používat i na soustruzích s nízkým výkonem hnacího motoru, stejně jako na vysokovýkonných soustruzích. Aplikace destiček na obráběcích centrech zajišťuje tvorbu drobných třísek, udržuje čistotu pracovního prostoru stroje a tím umožňuje automatizovanou bezobslužnou výrobu. Toto dodatečné zvýšení bezpečnosti provozu znamená snížení prostojů i nákladů na nástroje, protože břitové destičky nejsou poškozovány nevhodnými třískami. Navíc menší třísky představují menší riziko pro obsluhu stroje, která tak není vystavena nebezpečí poranění o dlouhé, stuhové třísky.

Geometrie utvařeče -XU je vyvinutá pro optimální lámání třísek. Vytvrzený povrch zajišťuje jejich plynulé odvádění z místa řezu a má též vliv na stálost řezné hrany. O maximální procesní bezpečnost se pak stará dokonale vybroušený povrch. Volba hloubky řezu je v rozmezí 0,4 až 4,5 mm a posuvu 0,12 až 0,4 mm.

Přednosti utvařeče –XU:
• optimální procesní bezpečnost pro obráběcí centra i v případě bez stálé přítomnosti obsluhy;
• bezpečné odvádění třísek s malým objemem;
• snížení nákladů na nástroje;
• minimalizace nebezpečí poranění dlouhými třískami.

„Nové povlaky typu Dragonskin a nové geometrie břitových destiček jsou ve společnosti WNT výsledkem rozsáhlých zkušeností a investic do neustále probíhajícího vývoje. V centru všeho, co děláme, je i nadále zvyšování produktivity a obchodní úspěchy našich zákazníků. Snížením doby pracovního cyklu stroje, zvýšením trvanlivosti nástroje nebo prostě usnadněním práce našich zákazníků prostřednictvím nových produktů, jako je -XU utvařeč třísky, jim pomáháme při zvyšování konkurenceschopnosti,“ říká Jan Úlovec, obchodní ředitel WNT pro Českou republiku a Slovensko.

Antonín Holub

jan.gryc@wnt.com

www.wnt.com/cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141240
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Související články
Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Budoucnost nástrojových materiálů bez kritických kovů

V současné době jsou nejrozšířenějšími nástrojovými materiály slinuté karbidy a nástrojové oceli. Slinuté karbidy, tedy cermety tvořené vysokým podílem karbidů, převážně karbidu wolframu, a dále TiC, TaC a NbC, a kobaltem jako pojivem jsou využívány především pro výrobu výměnných břitových destiček pro strojní obrábění, případně vrtáků do zdiva a betonu. Díky výborné otěruvzdornosti a velmi dobré lomové houževnatosti jsou v poslední době tyto materiály využívány pro různé aplikace, jako je obrábění ocelí, litin i neželezných kovů.

Nanokompozitný povlak 4. generácie - nACRo4

Počas technologického procesu, akým je rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvárnenie atď., je dôležité ochrániť nástroj s kvalitným povlakom, pričom sa dosiahne zníženie opotrebenia a naopak zvýšenie životnosti samotného nástroja. V dnešnej dobe nanoštrukturované povlaky priťahujú pozornosť mnohých vedcov po celom svete z dôvodu syntetizovania materiálov s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Nanokompozitný povlak nACRo4 (nanokompozitná vrstva 4. generácie) sa skladá z nanokryštalických zŕn AlCrN, ktoré sú zabudované do amorfnej matrice Si3N4.

Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol při minimálních nákladech je nezbytné sledovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách.

Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Patrick De Vos

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

PKD a CBN nástroje

Nástroje s řeznými hranami z PKD (polykrystalického diamantu) a CBN (kubického nitridu boru) jsou obzvlášť vhodné pro opracování hůře obrobitelných a vysoce abrazivních materiálů. V těchto případech dosahují vysokých kvalitativních parametrů zároveň při velké efektivnosti, tj. enormních trvanlivostí spolu s vynikající kvalitou obrobených povrchů při extrémní procesní spolehlivosti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit