Témata
Reklama

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

V kombinaci s nejnovějšími vysoce výkonnými substráty a geometrií břitových destiček byla technologie povlaků Dragonskin navržena tak, aby zvýšila odolnost destiček proti opotřebení. Výsledkem je prokazatelné zvýšení produktivity až o 80 procent, což uživatelům poskytuje významnou konkurenční výhodu. Břitové destičky s novým utvařečem třísky -XU jsou dodávány pro všechny skupiny obráběných materiálů podle ISO tak, aby pokryly celou oblast soustružení nízko-, středně- i vysokolegovaných ocelí, které mají tendenci tvořit dlouhé třísky.

Reklama
Reklama
Utvařeč třísek -XU je exkluzivní novinkou společnosti WNT. Optimální použití nachází v obrábění podél kontury, v kopírování s proměnlivou hloubkou řezu a při středním hrubování.

Univerzální -XU utvařeč je určen pro dokončovací až lehce hrubovací řezy, a to v širokém rozsahu aplikací. Vzhledem ke schopnosti utvářet třísku u materiálů náchylných ke tvoření dlouhých třísek je vhodný zejména pro břitové destičky používané na soustružnických obráběcích centrech, kde přináší zvýšení spolehlivosti tvorby krátkých třísek. Samozřejmě to platí i pro běžné soustruhy.

Speciální struktura nového povlaku Dragonskin. Aplikací nejnovější technologie povlakování se dosáhlo vyšší houževnatosti základní vrstvy. Společně s lepší přilnavostí ke krycí vrstvě se celkově zvětšila tloušťka povlaku, což přináší řadu výhod, jak technologických, tak i v nákladových položkách.

Konstrukce utvařeče je aplikována u břitových destiček CNMG, DNMG, VNMG a WNMG podle ISO. To umožňuje řešit hlavní problémy související s tvorbou třísek při obrábění ocelí a generovat velmi nízké řezné síly, takže tyto destičky lze používat i na soustruzích s nízkým výkonem hnacího motoru, stejně jako na vysokovýkonných soustruzích. Aplikace destiček na obráběcích centrech zajišťuje tvorbu drobných třísek, udržuje čistotu pracovního prostoru stroje a tím umožňuje automatizovanou bezobslužnou výrobu. Toto dodatečné zvýšení bezpečnosti provozu znamená snížení prostojů i nákladů na nástroje, protože břitové destičky nejsou poškozovány nevhodnými třískami. Navíc menší třísky představují menší riziko pro obsluhu stroje, která tak není vystavena nebezpečí poranění o dlouhé, stuhové třísky.

Geometrie utvařeče -XU je vyvinutá pro optimální lámání třísek. Vytvrzený povrch zajišťuje jejich plynulé odvádění z místa řezu a má též vliv na stálost řezné hrany. O maximální procesní bezpečnost se pak stará dokonale vybroušený povrch. Volba hloubky řezu je v rozmezí 0,4 až 4,5 mm a posuvu 0,12 až 0,4 mm.

Přednosti utvařeče –XU:
• optimální procesní bezpečnost pro obráběcí centra i v případě bez stálé přítomnosti obsluhy;
• bezpečné odvádění třísek s malým objemem;
• snížení nákladů na nástroje;
• minimalizace nebezpečí poranění dlouhými třískami.

„Nové povlaky typu Dragonskin a nové geometrie břitových destiček jsou ve společnosti WNT výsledkem rozsáhlých zkušeností a investic do neustále probíhajícího vývoje. V centru všeho, co děláme, je i nadále zvyšování produktivity a obchodní úspěchy našich zákazníků. Snížením doby pracovního cyklu stroje, zvýšením trvanlivosti nástroje nebo prostě usnadněním práce našich zákazníků prostřednictvím nových produktů, jako je -XU utvařeč třísky, jim pomáháme při zvyšování konkurenceschopnosti,“ říká Jan Úlovec, obchodní ředitel WNT pro Českou republiku a Slovensko.

Antonín Holub

jan.gryc@wnt.com

www.wnt.com/cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141240
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Vysokoteplotní kluzné vrstvy vanadu

Intenzifikace řezných procesů zvyšuje teplotu řezů. S tím souvisejí mimo jiné zvýšené nároky na tepelnou stabilitu použitých otěruvzdorných povlaků. Možným řešením je vývoj PVD povlaků s funkcí vysokoteplotních lubrikantů, které jsou schopny snížením koeficientů tření řezné teploty snižovat. K jedněm ze slibných a již studovaným systémům patří PVD vrstvy s přídavkem vanadu, které za vysokých teplot tvoří Magnéliho oxidické fáze se zmíněnou schopností. Velkým problémem je však trvanlivost těchto fází při mechanickém namáhání v průběhu obrábění. Příspěvek je věnován některým praktickým aspektům přípravy PVD vrstev CrVN a jejich vlastnostem.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Související články
Moderní povlakovací zařízení

Společnost Oerlikon Balzers zahájila v Jihlavě přípravy k instalaci nového nejmodernějšího povlakovacího zařízení Ingenia s S3p technologií (Scalable Pulsed Power Plasma).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přesné obrábění malých vnitřních průměrů

Pro soustružení malých průměrů součástí, společnost Tungaloy Corporation vyvinula novou řadu monolitních soustružnických nožů ze slinutého karbidu s produktovým označením Tiny Turn.

Průmyslové aplikace nových povlaků

Firma Liss, a.s., poskytuje služby v oblasti vakuového nanášení povlaků a galvanických vrstev. V oblasti povlakování nástrojů a precizních komponentů využívá výhradně technologie firmy Platit, se kterou společně patří do skupiny BCI Group, se sídlem ve Švýcarsku.

Nový segmentovaný nanokompozitní povlak

Společnost SHM se věnuje vývoji nanokompozitních povlaků již od roku 1996. V letošním roce uvádí na trh nejnovější výsledek vývoje - segmentovaný nanokompozitní povlak s obchodním názvem TripleCoating SI.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Cermety s vysokou tuhostí

Vysoký výkon při soustružení uhlíkových a slitinových ocelí přináší nově vyvinuté cermetové materiály společnosti Tungaloy Corporation.

Neliší se jenom vzhledem

Společnost WNT rozšiřuje program zapichování a upichování o nové dvě TK sorty Dragonskin HCR1335 a HCN1345 přednostně aplikačně určené pro oceli. Výjimečnost nových vyměnitelných břitových destiček spočívá v novém typu substrátu, jedinečném povlaku a maximální procesní bezpečnosti.

Zvyšování produktivity při obrábění

Obrábění patří ke klíčovým výrobním technologiím. Hlavní předností obrábění je schopnost realizovat téměř neomezenou škálu tvarů a velikostí obrobků s potřebnou přesností a jakostí povrchu v kusové i sériové výrobě. Pro obrábění součástí na CNC strojích jsou dnes běžně komerčně dostupné všechny potřebné nástroje: softwarová CAD+CAM podpora včetně virtuálních simulací a postprocesorů na jedné straně, hardwarová realizace v podobě moderních obráběcích strojů a nástrojů na straně druhé.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit