Témata
Reklama

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

V kombinaci s nejnovějšími vysoce výkonnými substráty a geometrií břitových destiček byla technologie povlaků Dragonskin navržena tak, aby zvýšila odolnost destiček proti opotřebení. Výsledkem je prokazatelné zvýšení produktivity až o 80 procent, což uživatelům poskytuje významnou konkurenční výhodu. Břitové destičky s novým utvařečem třísky -XU jsou dodávány pro všechny skupiny obráběných materiálů podle ISO tak, aby pokryly celou oblast soustružení nízko-, středně- i vysokolegovaných ocelí, které mají tendenci tvořit dlouhé třísky.

Reklama
Reklama
Utvařeč třísek -XU je exkluzivní novinkou společnosti WNT. Optimální použití nachází v obrábění podél kontury, v kopírování s proměnlivou hloubkou řezu a při středním hrubování.

Univerzální -XU utvařeč je určen pro dokončovací až lehce hrubovací řezy, a to v širokém rozsahu aplikací. Vzhledem ke schopnosti utvářet třísku u materiálů náchylných ke tvoření dlouhých třísek je vhodný zejména pro břitové destičky používané na soustružnických obráběcích centrech, kde přináší zvýšení spolehlivosti tvorby krátkých třísek. Samozřejmě to platí i pro běžné soustruhy.

Speciální struktura nového povlaku Dragonskin. Aplikací nejnovější technologie povlakování se dosáhlo vyšší houževnatosti základní vrstvy. Společně s lepší přilnavostí ke krycí vrstvě se celkově zvětšila tloušťka povlaku, což přináší řadu výhod, jak technologických, tak i v nákladových položkách.

Konstrukce utvařeče je aplikována u břitových destiček CNMG, DNMG, VNMG a WNMG podle ISO. To umožňuje řešit hlavní problémy související s tvorbou třísek při obrábění ocelí a generovat velmi nízké řezné síly, takže tyto destičky lze používat i na soustruzích s nízkým výkonem hnacího motoru, stejně jako na vysokovýkonných soustruzích. Aplikace destiček na obráběcích centrech zajišťuje tvorbu drobných třísek, udržuje čistotu pracovního prostoru stroje a tím umožňuje automatizovanou bezobslužnou výrobu. Toto dodatečné zvýšení bezpečnosti provozu znamená snížení prostojů i nákladů na nástroje, protože břitové destičky nejsou poškozovány nevhodnými třískami. Navíc menší třísky představují menší riziko pro obsluhu stroje, která tak není vystavena nebezpečí poranění o dlouhé, stuhové třísky.

Geometrie utvařeče -XU je vyvinutá pro optimální lámání třísek. Vytvrzený povrch zajišťuje jejich plynulé odvádění z místa řezu a má též vliv na stálost řezné hrany. O maximální procesní bezpečnost se pak stará dokonale vybroušený povrch. Volba hloubky řezu je v rozmezí 0,4 až 4,5 mm a posuvu 0,12 až 0,4 mm.

Přednosti utvařeče –XU:
• optimální procesní bezpečnost pro obráběcí centra i v případě bez stálé přítomnosti obsluhy;
• bezpečné odvádění třísek s malým objemem;
• snížení nákladů na nástroje;
• minimalizace nebezpečí poranění dlouhými třískami.

„Nové povlaky typu Dragonskin a nové geometrie břitových destiček jsou ve společnosti WNT výsledkem rozsáhlých zkušeností a investic do neustále probíhajícího vývoje. V centru všeho, co děláme, je i nadále zvyšování produktivity a obchodní úspěchy našich zákazníků. Snížením doby pracovního cyklu stroje, zvýšením trvanlivosti nástroje nebo prostě usnadněním práce našich zákazníků prostřednictvím nových produktů, jako je -XU utvařeč třísky, jim pomáháme při zvyšování konkurenceschopnosti,“ říká Jan Úlovec, obchodní ředitel WNT pro Českou republiku a Slovensko.

Antonín Holub

jan.gryc@wnt.com

www.wnt.com/cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141240
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Související články
Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cermety s vysokou tuhostí

Vysoký výkon při soustružení uhlíkových a slitinových ocelí přináší nově vyvinuté cermetové materiály společnosti Tungaloy Corporation.

Neliší se jenom vzhledem

Společnost WNT rozšiřuje program zapichování a upichování o nové dvě TK sorty Dragonskin HCR1335 a HCN1345 přednostně aplikačně určené pro oceli. Výjimečnost nových vyměnitelných břitových destiček spočívá v novém typu substrátu, jedinečném povlaku a maximální procesní bezpečnosti.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Moderní povrchové úpravy

Akciová společnost Liss byla založena a je 100% vlastněna švýcarskou skupinou B.C.I. Group. Od svého založení před více jak 22 lety se vyprofilovala na oblast inovací, zavádění nových technologií a postupů především v oblasti povrchového inženýrství a povrchových úprav. Aktivně působí nejen v oblasti aplikací a vývoje tenkých PVD povlaků. Nabízí svoje služby i v oblasti galvanických vrstev, metalizace nevodivých materiálu a depozici optických vrstev.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Řezné materiály současnosti

Řezné materiály a nástroje odedávna určovaly produktivitu výroby a kvalitu obráběné produkce. Někdy je úchvatné pozorovat, jak malé množství řezného materiálu odolává nesmírnému mechanickému a teplotnímu zatížení při úběru materiálu, které dosahuje nejvyšších hodnot, pozorovatelných v technologické praxi. Často se nástroj musí včas vyměnit, i když na břitu mnohdy nejsou pouhým okem vidět stopy opotřebení, neboť nástroj není již chráněn tvrdými povlaky a nikdo nemůže riskovat havárii stroje a prostoje ve výrobě.

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit