Témata
Reklama

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Optimalizace řezných podmínek a strategie obrábění vede ke zkrácení strojních časů, zvyšování produktivity, a tím ke snížení strojních nákladů. Technici firmy Grumant však přistupují k procesu obrábění komplexně a se stejnou péčí se věnují i optimalizaci časů vedlejších. Tím lze přinést další neméně zajímavé úspory a navýšení strojní kapacity a zároveň místo dřiny při upínaní a přepínaní obrobků přinést lidem ve výrobě pohodlí při zachování výkonů. Jedná se o časy na seřízení stroje nebo nástrojů nebo manipulaci s obrobkem. V dnešním textu se však zaměříme na upínání obrobku a nastavení nulového bodu.

Reklama
Reklama
Základní deska Zero Clamp je vlastně univerzální platformou pro rychlé, přesné a bezpečné upínání obrobků, svěráků a palet s různými přípravky.

Systému upnutí s nulovým bodem jsme se věnovali v samostatných článcích v minulých vydáních MM Průmyslového spektra. Tento systém umožňuje rychlé upínání přípravků, svěráků nebo samotných obrobků s vysokou opakovanou přesností, vysokou spolehlivostí a bezpečností. Využití najde při frézování, soustružení, elektroerozivním obrábění nebo při kontrole a měření.

Z praktického hlediska umožní využití tohoto systému jednoduché normování vedlejších časů upínání obrobků a nastavení nulového bodu. Například v případě použití palet s upínacími přípravky umožní upnutí obrobku do přípravku v překrytém čase, kdy stroj obrábí. Po obrobení kusu pak proběhne rychlá výměna palet, která spočívá v uvolnění systému stlačeným vzduchem, samotné výměně palet (dle hmotnosti palety ručně nebo s vyžitím manipulační techniky) a upnutí palety odpojením stlačeného vzduchu ze základní desky. Tento proces lze pak poměrně snadno automatizovat za použití robota a zakladače pro uskladnění palet s přípravky s upnutými kusy. Délka bezobslužného provozu pak záleží na délce cyklu a počtu palet v zakladači. A právě stanovení norem na kompletní proces obrábění umožní jeho plnou kontrolu.

Časový snímek umožní hodnotit výrobní proces na daném stroji komplexně a ukáže kde hledat úspory vedlejších časů.

Podle způsobu upínání obrobku pak může systém upnutí nulového bodu přinést zajímavé finanční úspory. Jako příklad poslouží časový snímek směny na stroji WFT 130 CNC (stolová vyvrtávačka, firma Fermat), který byl pořízen technology společnosti Grumant u jednoho z jejich zákazníků. Tyto časové snímky slouží jako základ pro komplexní analýzu procesu obrábění. Všimněte si, že upínání obrobku a najetí nulového bodu zabere v tomto případě 55 minut. A to se jednalo o poměrně jednoduché upnutí, kde většinu času zabrala instalace kostek sloužící k podepření obrobku. Při použití systému upnutí s nulovým bodem by došlo k redukci tohoto času na 15 minut. Časová úspora by pak byla rovných 1000 Kč. Pokud by se takto upínalo každý den na dvou směnách, ušetří zákazník 10 000 Kč za týden. Za rok pak úspora překročí částku půl milionu Kč.

Při upínání složitějších dílů pak mohou potřebné přípravné časy dosáhnout ještě větších hodnot, a proto je žádoucí přesunout upínání obrobku mimo pracovní prostor stroje a využít překrytého času.

Nové oddělení konstrukce Grumant

Jak o systém upnutí s nulovým bodem, tak o robotizaci Zerobot je v Německu obrovský zájem. Konstrukce firmy ZeroClamp je tak v současné době plně vytížena poptávkami od německých zákazníků. Aby mohla firma Grumant efektivně nabízet tento systém a poskytovat jeho plnou podporu, bylo rozhodnuto o rozšíření technického oddělení. Nešlo pouze o to přijmout nové pracovníky, ale hlavně o to se důkladně seznámit se systémem ZeroClamp. Principy jeho fungování jsou poměrně jednoduché. Při samotné konstrukci základních desek je ale nutno pochopit a dodržovat řadu detailů a pravidel. Celé oddělení konstrukce a značná část technologického oddělení tak strávila celé dva týdny v německém městě Bruckmühl na školení na centrále firmy ZeroClamp. Detailně se zde seznámili se všemi detaily konstrukce, výroby a montáže tohoto systému. Výsledky tohoto školení na sebe nenechaly dlouho čekat a krátce po návratu připravilo nové oddělení první návrhy základních desek pro zákazníky firmy Grumant.

Potřebujete navýšit výrobní kapacitu na stávajících strojích? Zkuste se zaměřit na vedlejší časy. Odborníci firmy Grumant mohou díky čtvrtstoletí získaných zkušeností na trhu obráběcích nástrojů a technologických služeb komplexně posoudit výrobní proces a poté navrhnou možná řešení.

Grumant

Zdeněk Bělín

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180659
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Související články
Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit