Témata
Reklama

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Některé z nich vám představíme v tomto příspěvku.

Reklama
Reklama
Reklama

Vrtáky HighFeedDrill C900

WNT kontinuálně vyvíjí úspěšný koncept vrtáků HighFeedDrill C900 a zákazníkům nabízí tuto řadu nově rozšířenou o délku 2x D (obr. 1). Ta je též vybavena vnitřním přívodem pro procesní kapalinu a je dostupná v průměrech od 14,0 do 63,0 mm, tak jako v případě 3x D. Další dostupná délka 4x D je schopna vrtat až do 54 mm a délka 5x D do průměru 41 mm. Odstupňování průměrů je závislé na průměru, kde u menších je to po 0,5 mm a u větších průměrů po 1 mm. Vyměnitelné břitové destičky jsou dostupné v 11 velikostech a použitelné v závislosti na průměru držáku. Významným charakteristickým znakem vrtáků HFD od WNT je, že pro všechny rozměry a pro středové i vnější lůžko používá shodnou geometrii, která má široký záběr použitelnosti v materiálech skupiny P, M, K, N a S podle ISO. Tato přednost dělá z tohoto vrtáku excelentní nástroj po stránce technické i ekonomické.

Charakteristické znaky

• Stejná obvodová a středová břitová destička se shodnou velikostí (obr. 2), materiálem (SK sorta CCN 1430 s optimální kombinací houževnatosti a otěruvzdornosti) a geometrií optimalizovanou pro vrtání s vysokými posuvy na otáčku (až 0,34 mm, v závislosti na průměru vrtáku, délce vrtané díry, obráběném materiálu a použité řezné rychlosti);
• čtyřbřité univerzální destičky SONT s utvářečem třísky M30 (obr. 3) ve velikostech ISO 042105, 052306, 062506, 072907, 083308, 093808, 104408, 124810, 135012, 155312 a 175612;
• tuhá konstrukce umožňuje pracovat s maximálním posuvem na otáčku i pro díry 5x D;
• pozvolné zavrtání do materiálu díky shodné geometrii destiček a úhlu náběhu.

K výhodám vrtáků HighFeedDrill C900 patří především snadná manipulace, nulové riziko záměny, snížení skladovacích položek, zvýšení produktivity při současně vysoké spolehlivosti procesu, dobré navrtávací vlastnosti, vysoká spolehlivost a rentabilita procesu, a to i za ztížených podmínek při navrtávání.

Obr. 1. Nový vrták C900 2x D má vnitřní přívod kapaliny.
Obr. 2. Střední i obvodová břitová destička jsou shodné velikosti.
Obr. 3. Utvářeč třísky na VBD SONT

Kleština s klínovou pojistkou proti vytažení nástroje

Inovativní kleština CENTRO|P.WD ER 32/40 (obr. 4) se vyznačuje tím, že k dodatečnému spolehlivému zajištění nástroje proti vytažení využívá speciální pojistný klínek s dvojitým kuželem. Tato nová kleština v kombinaci s upínači typu Centro P je bezpečné řešení, které především prodlužuje životnost nástroje a zvyšuje bezpečnost procesu.

Tato kleština spojuje přesnost upínače Centro-P se silovými přednostmi upínače Weldon. Úhly sklonu kuželového klínku a upínacího pouzdra jsou navzájem propojeny za účelem dosažení maximální přesnosti. Centro-P vytváří dvojnásobné přídržné síly ve srovnání s upínacím pouzdrem DIN. Konstrukce upínače Centro-P je podstatně tužší, než je tomu u upínacího pouzdra DIN, protože kleštinový upínač je kompletně uložen v kuželi. Kleština se vyznačuje maximálně možným tlumením, vysokou přesností vyvážení, vysokou tuhostí a maximálním obvodovým házením do 6 μm (při 3x D).

Garantované vlastnosti

• Absorpce vysokých axiálních sil při obrábění obtížně obrobitelných materiálů;
• vysoké přídržné momenty upínačů během výrobního procesu;
• zabránění vysouvaní nástroje při těžkém obrábění;
• bezpečné hrubovaní v případě velkého úběru materiálu;
• bezpečné vysoce výkonné frézovaní (HPC ‒ High Performance/Productive Cutting);
• bezpečné obrábění obtížně obrobitelných materiálů;
• stoprocentní jištění proti vytažení nástroje.

K hlavním přednostem inovované kleštiny patří především její čistě mechanické upnutí, jelikož procesní teplota neovlivňuje upnutí. Dále možnost dalšího dovybavení díky kompatibilitě se všemi staršími typy upínacích kleštinových pouzder Centro-P. Pro dovybavení je nutná pouze kleština s klínovou pojistkou. Kleština disponuje velkým rozsahem upínače Centro-P a zachovává veškeré výhody, které nabízí upínač Centro-P, jako je tlumení či přesnost.

Obr. 4. Inovativní kleština CENTRO|P.WD využívá speciální pojistný klínek.

Povlak Dragonskin pro zapichování a upichování

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky pro zapichování a upichování z materiálu Dragonskin HCR1325 jsou dodávány v systému GX (dvoubřité destičky GX09, GX16 a GX24), systému SX (jednobřité destičky s utvářeči třísky -M1, -M2 a -F2, které umožňují i kopírovací soustružení se spolehlivým utvářením třísky), systému FX (jednobřité destičky s celou řadou specializovaných utvářečů třísky, od jemného obrábění v případě nestabilních dílů až po vysoce výkonné obrábění za stabilních pracovních podmínek) a systému LX (jednobřité destičky pro extrémní případy použití, od šířky zápichu 8,0 mm).

Další generace nové technologie povlakování

Nová a jedinečná technologie povlakování byla realizována na základě dlouholetých zkušeností společnosti WNT ve vývoji nových metod povlakování. Díky progresivnímu přístupu k inovacím i díky know-how společnosti v oblasti práškové metalurgie zaručují břitové destičky s tímto povlakem vynikající úběr obráběného materiálu.

Nová technologie povlakování Dragonskin WNT je symbolem maximální odolnosti proti opotřebení v nejtěžších pracovních podmínkách. Na základě sofistikovaného vývoje vznikl nový nástrojový materiál, který v důsledku kombinace nejmodernějších, vysoce výkonných substrátů a nové struktury extrémně tvrdého a otěruvzdorného povlaku umožňuje dosahovat vysokých řezných rychlostí a zvýšené procesní spolehlivosti a bezpečnosti.

Povlak se skládá z několika vrstev oxidu hlinitého, jejichž tloušťka činí 500 až 700 nanometrů. V této tloušťce je oxid hlinitý (který v normálním případě vykazuje černou barvu) transparentní a láme světlo. Vyměnitelná břitová destička se proto jeví být zelená a červená, což usnadňuje identifikaci opotřebení (opotřebení mění povrchovou strukturu a tím i zabarvení břitu).

Nový materiál HCR1325 svojí univerzálností nahrazuje až tři stávající materiály společnosti WNT. Je přednostně určen pro obrábění materiálů ve skupinách P25 a K30 podle ISO, kde přináší zvýšení výkonu až o 80 %. Vysokou procesní bezpečnost vykazuje také za ztížených pracovních podmínek, např. u přerušovaného řezu. Zlepšuje odvádění třísek při současném prodloužení trvanlivosti břitové destičky, snižuje řezné odpory, maximálně omezuje nalepování třísek a v důsledku nižšího opotřebení zaručuje snížení jednotkových nákladů.

Obr. 5. Struktura povlaku Dragonskin WNT

Nové nástroje a materiály WNT pro frézování

Vzhledem k neustále rostoucí poptávce společnost WNT zcela přepracovala svoje osvědčené typy fréz pro obrábění materiálů ve skupinách P, M a K podle ISO. Ve skupině P jsou dodávány frézy osazené břitovými destičkami tvaru A, C, L, O, R, S, T a X z nových materiálů pod názvem DCX1230 a DPX1235, které úspěšně nahrazují stávající řady. Výběr ve skupině M je nyní mnohem širší než u současného programu a dostupné jsou materiály DPX2225, DCX2235 a DPX2240. Skupinu K zastupují nové materiály DCX3215 a DPX3220, které opět úspěšně nahradily stávající program. Tyto destičky, v kombinaci se současnými frézovacími systémy WNT, prokazují vynikající odolnost proti opotřebení při srovnatelných jednotkových strojních časech. Společnost tak svým zákazníkům garantuje konkurenční výhodu v oblasti procesní bezpečnosti i produktivity práce. Nové povlaky Dragonskin se vyznačují vyšší houževnatostí základní vrstvy povlaku a velmi hladkým povrchem horní vrstvy povlaku, který pozitivně ovlivňuje tření mezi třískou a čelem destičky (zlepšená adheze navíc umožnila zvýšit celkovou tloušťku této vrstvy). Výsledkem je pak snížení míry opotřebení při současném zvýšení trvanlivosti nástroje a snížení jednotkových nákladů, minimální nalepování třísek a jejich spolehlivý odvod, nižší řezné odpory, široký rozsah použití a maximální procesní bezpečnost.

Zpracováno redakcí z podkladů firmy WNT

jan.gryc@wnt.com

//www.wnt.com/cz/

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 150547
Datum: 06. 05. 2015
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Související články
Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Nanokompozitný povlak 4. generácie - nACRo4

Počas technologického procesu, akým je rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvárnenie atď., je dôležité ochrániť nástroj s kvalitným povlakom, pričom sa dosiahne zníženie opotrebenia a naopak zvýšenie životnosti samotného nástroja. V dnešnej dobe nanoštrukturované povlaky priťahujú pozornosť mnohých vedcov po celom svete z dôvodu syntetizovania materiálov s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Nanokompozitný povlak nACRo4 (nanokompozitná vrstva 4. generácie) sa skladá z nanokryštalických zŕn AlCrN, ktoré sú zabudované do amorfnej matrice Si3N4.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit