Témata
Reklama

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Reklama
Reklama

Měření tvaru a drsnosti v jednom systému

Společnost Alicona představila optický měřicí systém InfiniteFocus 5. generace, jehož technické vlastnosti byly na veletrhu oceněny Zlatou medailí.
InfiniteFocus G5 je vysoce přesný, mimořádně rychlý a flexibilní 3D měřicí přístroj. Předností novinky je, že jediným systémem zajistí měření tvaru i drsnosti povrchu. Rozsah měřitelných povrchů je téměř neomezený, což umožňuje využití koaxiálního osvětlení a optimalizované kruhové LED světlo. Mimo to všechny osy přístroje jsou vybaveny vysoce přesným kodérem zajišťujícím velmi přesný pohyb stolku. Uživatel tak provádí sledovatelná měření kombinující vysokou rozlišitelnost s vysokou přesností a opakovatelností.

InfiniteFocus G5 využívá objektivy 2,5x–100x na motorizované hlavě, snadno se instaluje, nevyžaduje údržbu ani speciální pracovní prostředí. Přístroj je určen pro kontrolu velmi přesných součástí a mikrostruktury povrchu. Ve výrobě nástrojů a forem představuje světový standard zabezpečování jakosti, uplatní se při kontrole břitů nástrojů, kompletního tvaru a drsnosti vrtáků, fréz, výměnných břitových destiček atd. Při optimalizaci materiálu a výroby je InfiniteFocus maximálně přínosný ve výrobě součástí malých rozměrů, součástí automobilů, lékařských přístrojů, vstřikovacích forem, lze jej využít v leteckém a elektronickém průmyslu.

Optický měřicí přístroj Alicona InfiniteFocus G5 zajistí přesné 3D měření tvaru a drsnosti v jednom systému. Na letošním MSV v Brně obdržel Zlatou medaili.

Obráběcí hlava s paralelní kinematikou

Aplikace obráběcí hlavy Sprint Z3 na obráběcím centru výrobce Scharmann u strojů řady Ecospeed umožňuje výrobu součástí ze slitin hliníku podstatně rychleji, než zajišťují všechny dosud existující technologie obrábění. To je výsledkem výrazného snížení hmotnosti pohyblivých částí systému a konstrukčního řešení bez rotačních energovodů, které běžně limitují rotační osy obráběcích strojů. Obrábění složitých součástí využívá pět souvisle řízených os. Např. snížení strojního času obrábění přepážky křídla z 80 minut na 46 minut představuje přínos v produktivitě 42,5 % v porovnání s běžnou technologií současně používaných obráběcích strojů.

Prakticky ověřený koncept obráběcí hlavy Sprint Z3 s paralelní kinematikou tvoří tři identické lineární poháněné osy, uložené radiálně ve válcovém vřeteníku a rovnoměrně natočené o 120°. Každá lineární osa se skládá z dvojice valivých vedení, předepnutého kuličkového šroubu, motoru zapojeného napřímo spojkou a přímého odměřování. Vřetenová platforma je spojena s každou lineární osou pomocí ramena. Vlastní vřeteno je v provedení s přímým pohonem, jedná se o vysokofrekvenční elektrovřeteno s výkonem 125 kW.

Společnost Dörries Scharmann Technologie GmbH (DST) vyvinula a patentovala koncepci obráběcích center pro optimální výrobu monolitních částí letadel z hliníkových slitin již v roce 1995. Obráběcí hlava Sprint Z3 byla úspěšně adaptována do strojů Scharmann na modulovou řadu s názvem Ecospeed, která tak umožní obrábění součástí v délkách od méně než 1 m až do 25 metrů.

V současnosti je u zákazníků instalovaná a plně využívaná necelá stovka strojů Ecospeed. V první polovině roku 2015 byl úspěšně instalován stroj Scharmann Ecospeed F 2060 s dvoupaletovou výměnou palet 2 000x6 000 mm u českého výrobce Aero Vodochody Aerospace. Na dodávce se podílel český zástupce DST a skupiny Starrag – společnost Ludačka Machine Tools.

Obráběcí hlava Sprint Z3 zabudovaná v obráběcím centru Ecospeed

Měřicí systém s plovoucí kamerou

Britský výrobce vysoce přesných měřicích přístrojů – firma Baty – představil novou konstrukci inovovaného měřicího systému VuMaster. Ten nevyužívá konvenční posuvový stolek nebo snímač, ale nahrazuje jej „plovoucí“ měřicí kamerou pohybující se na vzduchových ložiskách v celém prostoru měření. Bezkontaktním způsobem, ve velkém rozsahu měření 400 x 300 mm, získá uživatel velmi rychle přesné výsledky kontroly. Výrobce garantuje přesnost měření < 7,5 μm s rozlišením 0,001 mm. Předností přístrojů je, že součást je měřena v klidu, takže jsou úsporné z hlediska časů i upínacích přípravků.

VuMaster lze obsluhovat manuálně nebo CNC. Postup kontroly je možné zaznamenat a uložit. Při opakované výrobě v manuálním režimu tento „program“ vede obsluhu s využitím předdefinovaného postupu, obnovením stejných světelných podmínek a využitím videodetekce hran, k automatickému získání charakteristických dat. U modelů CNC je tento proces prováděn automaticky. Výsledkem měření je vytvoření výkresu s kompletním rozměrovým okótováním kontrolované součásti včetně vyznačení, zda je rozměr v toleranci, nebo mimo ni.

Přístroj je vybaven výkonným a snadno zvládnutelným softwarem Fusion Touch. Předností je i použití dotykového monitoru a velmi rychlé zpracování výsledků měření v grafické nebo tabelární formě.

Měřicí systém Baty VuMaster 2D, přesnost měření < 7,5 μm

Vysoká kvalita dokončovaných povrchů

Novou generaci strojů pro dokončovací technologie obrábění proudem brusiva nabízí německá společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH. Stroje využívají inovovanou technologii broušení, při které se jeden nebo více obrobků v držáku spouští do brusného nebo lešticího média ve válcovém bubnu. Úpravu povrchu obrobku zajišťuje proudění brusiva po povrchu při současném otáčení bubnu i obrobku. Průměr bubnu dosahuje až 2 m a rychlost otáčení 15 m.s-1.

Technologie SF (stream finishing) využívá vysoké rychlosti brusného materiálu vyvolávající vysoké kontaktní tlaky na povrchu obrobku. Takto je zajištěna finální úprava i malých tvarově složitých nebo špatně přístupných povrchů s vysokou přesností a jakostí. Dosahovaná drsnost povrchu je na úrovni Ra = 0,01 μm.

Uvedenou technologii výrobce zdokonalil při vývoji strojů DF-Tools určených speciálně pro úpravy a dokončení nástrojů. Stroje charakterizují skloněné držáky nástrojů zajišťující úpravu čelních povrchů i složité geometrie. Držáky mají nezávislý pohon s nastavitelnou rychlostí, což zajistí optimální úpravu drážek nástrojů. Stroje jsou vybaveny automatickou identifikací délky nástroje s určením hloubky ponoru, což zvyšuje spolehlivost procesu úprav. Duální pohon umožňuje nezávislou regulaci rychlosti bubnu i obrobků.

Rotační rychloupínací držák dokončovaných nástrojů na stroji DF-Tools – detail

Frézy pro 5osé dokončování

Čelní stopkové frézy TOP-Cut výrobce Emuge Franken GmbH představují novou skupinu řezných nástrojů, které umožní obrábění delšími břity, což je významná přednost v operacích načisto a dokončování. Přínosem těchto dokončovacích nástrojů je nejen větší axiální hloubka řezu (ap), ale i výrazné zlepšení jakosti obrobeného povrchu. Např. při frézování klasickým nástrojem kulového tvaru je dosaženo při ap = 0,5 mm drsnosti Ra = 1,22 μm, na stejném povrchu frézou TOP-Cut je to ap = 1,5 mm a Ra = 0,46 μm. Monolitní frézy ze slinutých karbidů charakterizují široké aplikační možnosti, a to nejen při obrábění běžných materiálů (ocelí, litin, slitin Al, Cu apod.), ale zejména při frézování hůře obrobitelných materiálů (slitin Ti, Ni a Co) Výrobce doporučuje jejich využití ve výrobě lopatek, oběžných kol a jejich částí, dále ve výrobě forem (např. pro pneumatiky).

Nový typ fréz je nabízen ve čtyřech tvarových provedeních: v soudkovitém, oválném, kuželovém a čočkovitém tvaru. Konstrukce těchto multifunkčních nástrojů využívá tři nebo čtyři spirálové drážky, s úhlem stoupání 30°, v rozsahu průměrů 4–16 mm, s tolerancí tvaru funkční části ±0,01 mm. Výrobce zdůrazňuje, že frézy zajistí vysokou efektivnost dokončování s nízkou úrovní chvění při řezání. Nástroje vyžadují chlazení studeným vzduchem. K tomu výrobce nabízí vlastní kompletní chladicí aparaturu i tepelný upínač nástrojů Shrink – Master HL-2 pro průměr stopek 3 až 32 mm.

Fréza TOP-Cut při obrábění náboje kola

Unášeč s mazáním

Nový unášeč firmy Schunk se dvěma paralelními rameny a typovým označením PGN-plus Permanent 2 vybavený permanentním mazáním představuje nadstandardní technologii Schunk nové generace. Systém permanentního mazání vyvinutý firmou znamená zlepšení funkčních vlastností a především významné zvýšení životnosti unášečů s kluznými vodicími plochami. Inovovaná konstrukce unášeče navíc prakticky nevyžaduje údržbu v provozu. Základním prvkem novinky Schunk PGN-plus jsou patentovaná robustní vedení s profilem několika zubů, která jsou na trhu bezkonkurenční. S novým systémem PGN-plus Permanent 2 nyní firma optimalizuje univerzální pneumatické unášeče a postupně inovuje již existující výrobky.

Unášeč PGN-plus Permanent 2 s mazáním vodicích ploch

Permanentní mazání PGN-plus Permanent 2 je provedeno tak, že zásobník s mazivem se plynule přesouvá podél celé délky zubového vedení a zajišťuje nepřetržité mazání. Systém zajišťuje i udržování stálé zásoby maziva. Současně je na mazaných plochách průběžně a rychle vytvářen pravidelný film, a to i v případech krátkých zdvihů ramen. Tyto nové unášecí jednotky jsou nabízeny ve velikostech 50 až 125 mm a předpokládá se brzké rozšíření na celý sortiment PGN-plus.

Ing. Zdeněk Novák

novakzdene@seznam.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 151145
Datum: 11. 11. 2015
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výkon bez kompromisů

Mercedes-Benz má dlouhou a úspěšnou historii v oblasti motoristických soutěží. Od šedesátých let minulého stroletí pocházejí přesně seřízené motory vítězných vozů Mercedes od AMG - kdysi nezávislé firmy, kterou založili dva inženýři ze společnosti Mercedes, dnes už vlastní výkonové divize společnosti.

Veletrh obrábění v novém pojetí

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

Chicagský IMTS 2012 je již za dveřmi

Doslova za dveřmi je největší strojírenská akce na západní polokouli a v sudých letech druhá největší show USA po veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas, záříjový veletrh International Manufacturing Technology Show 2012.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn 2. Řízení podnikových procesů

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit