Témata
Vydání #11
Listopad 2015Téma měsíce

Ekodesign v konstrukci a následném provozu výrobních zařízení (obrábění, tváření),

Monotematická příloha: Strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení.

Články

Servis

Silniční detektor lži

Kontrola stavu povrchu vozovky znamená nutnost vrtání sond a dopravních omezení. Ruští vědci však vymysleli neinvazivní metodu, pomocí níž lze kvalitu silnic měřit za běžného provozu. Hlavní práci odvádí radiační zářič z dílny Rosatomu.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Industry 4.0 - realita nebo fikce?

Letošní strojírenský veletrh v Brně v návaznosti na německé akce doslova rezonoval Industry 4.0. (Veletrhy Brno jsou vlastněny Messe Düsseldorf.) Přestože jde o iniciativu vlády paní Merkelové již z roku 2011 a od letošního roku Česko-německá obchodní a průmyslová komora společně se svými partnery z řad jejích členských firem a následně i resortní ministerstva a Technologická agentura ČR realizovali a realizují celou řadu seminářů a konferencí, technická veřejnost tuzemských firem je tímto aktuálním „fenoménem“ zatím poněkud nedotčena, takže není tzv. na programu dne.

Co mají společného borelióza, aerosolové nádobky, čmeláci a monokrystal?

Zdánlivě neslučitelné věci spojuje nedávno udělená Cena TA ČR, která již potřetí hodnotila nejlepší projekty ve čtyřech různých kategoriích. Letos proběhla slavnostní akce s názvem Den Technologické agentury ČR v budově Národní technické knihovny v Dejvicích a slavnostní předání cen pak v nové budově Národního muzea, za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností. Autoři vítězných projektů převzali originální ceny z dílen sklárny Moser.

Inovace 2015, Téma 9: Podmíny úspěšné inovace

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Funkčnost a ergonomičnost v progresívním nadčasovém designu

Pojetí expozice TOS Kuřim-OS a ČKD Blansko-OS na letošním milánském veletrhu EMO směle konkurovalo světovým leaderům, kteří udávají směr ve svých komoditách. Prezentovaná novinka – šestiosá horizontka s označením FUT – obklopená vkusně řešenou celkovou koncepcí stánku a sympatické hostesky tvořily tu pravou veletržní atmosféru pro každého, kdo do expozice zavítal.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

70 let jaderné energetiky v Rusku

Jaderná energetika není zrovna strojírenský obor. Ale jak je známo, na výrobu jakékoliv strojní součásti je potřeba nemalé množství energie. A protože je stálým trendem spotřebu energie snižovat, věnuje se tomu i téma tohoto listopadového vydání – ekodesign. V České republice zhruba 35 % vyrobené elektrické energie pochází z jaderných elektráren. V celosvětovém kontextu zatím neexistuje lepší energetický zdroj, který by současně pokryl rostoucí nároky na energii a přitom nepřispíval ke zhoršování životního prostředí.

Seminář o robotickém obrábění

Robotová divize Stäubli společně se svými partnery, společnostmi Intemac Solutions, Semaco tools and software a Ultratech, uspořádala seminář zaměřený na využití robotů pro obrábění. Akce se konala v prostorách firmy Intemac Solutions v Kuřimi.

Hloubkové vrty elektrickou plazmou

Geotermální energie zosobňuje zdroj energie, který má předpoklad definitivně vyřešit lokální energetickou závislost na fosilních palivech.

Strojírenské konstruování na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze, Brně a Liberci.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Je jedno, co umíte, důležité je, co uděláte, Část 3. Diagnoza Konstruktér

Průmyslové podniky jsou plné kreativních a činorodých lidí, kteří dokážou chrlit nápady jeden za druhým. Nápadů jsou plné šuplíky. Má to však jeden háček. Do průmyslové praxe se dostane pouze zlomek těchto nápadů. Kde se stala chyba? Jak to udělat?

Vždy dbám na vztah pedagoga se studentem

Jméno Petra Zuny je odjakživa spjato s českým technickým školstvím, oblastí výzkumu, vývoje a inovací a problematikou materiálového inženýrství. Celou profesní kariéru věnoval těmto oblastem a bezesporu tomu tak bude i nadále. Následující rozhovor s profesorem Petrem Zunou se konal při příležitosti udělení Zlaté medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy, kterou obdržel v letošním roce.

Dodávky obráběcích strojů spolu s technologií

Téma dnešní reportáže bude možná trochu netradiční. Tentokrát jsem nezamířil do výroby obdivovat stavbu nových strojů ani technologické parametry řezných nástrojů, ale ve výrobním závodě společnosti TOS Varnsdorf jsem si povídal s jejím obchodním ředitelem Milošem Holakovským a obchodním zástupcem společnosti Walter CZ Pavlem Büttnerem o zajímavém synergickém efektu, jaký přináší spolupráce výrobce obráběcích strojů s výrobcem řezných nástrojů.

Bezpečnost firemních dat, část 7.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Elektroerozivní stroje z Thajska míří do celého světa

Výrobky japonských firem mají mezi svými uživateli obecně dobré jméno díky své preciznosti a vysoké kvalitě. Nejinak je tomu v oblasti obráběcích strojů a ani EDM technologie není výjimkou. Největším světovým výrobcem elektroerozivních strojů je právě japonská společnost Sodick. Díky pozvání od společnosti Zenit, která firmu Sodick v České republice a na Slovensku zastupuje, jsme měli možnost nahlédnout do jejích výrobních závodů v thajském Bangkoku.

Jak lépe organizovat naši firmu

Mnozí se snaží vykročit do budoucnosti, avšak druhou nohu mají zaklesnutou v minulosti a namísto pohybu stojí rozkročené na místě. Dříve pracovaly firmy ve stabilním a předvídatelném prostředí, kde se vytyčovaly plány, centrálně se řídila jejich realizace, kontrolovaly se odchylky od plánů a pracovních standardů. Ale doba se změnila.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 3. Tradice jako závaží

Průmyslová tradice a vyspělost naší země byly celé minulé století neoddělitelně spjaty s vysokou úrovní středního technického vzdělání. Vedle učňovských škol, které připravovaly na manuální profese v průmyslu, představovaly „průmyslovky“ ideál chlapeckého vzdělání s vysokým respektem a perspektivou celoživotního uplatnění v profesích tzv. modrých límečků (blue collar workers) tvořících základ dobře situované střední třídy. Inovace probíhaly tempem, které příliš nehrozilo znehodnocením dovedností získaných ve škole, případně umožňovalo jejich plynulé doplňování a rozvíjení v průběhu pracovní kariéry.

Trendy

Ekodesign & čeští výrobci obráběcích strojů

O pohled na současný stav ekodesignu v komoditě obráběcích strojů jsme požádali zástupce vybraných tuzemských výrobců, kteří se touto problematikou aktuálně zabývají. Oslovili jsme společnosti Kovosvit, Toshulin, TOS Kuřim-OS a TOS Varnsdorf, konkrétně Jiřího Mindla, Vojtěcha Frkala, Dušana Maláška a Tomáše Kozloka.

Ekodesign v inovačním procesu

Problematice ekodesignu se na stránkách MM Průmyslového spektra pravidelně věnujeme po teoretické i praktické stránce. Víme, že na ekodesign můžeme pohlížet jako na proces navrhování a vývoje výrobku, kde se vedle klasických vlastností, jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade shodný důraz i na dosažení minimálního dopadu výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu.

Dirty Beauty - Popelka v říši strojů, část 2.

První dojem si o předmětech vytváříme na základě reality, kterou vidíme. Pak přichází informace o funkčnosti a reference. Na EMO Milano většina výrobců potvrdila trend prvního dojmu – stroje na to byly připraveny. Ukázalo se, že důvěru budí funkční, čisté a jednoduché tvary, ovšem perfektně zpracované. Velký krok správným směrem udělala společnost TOS Kuřim, která představila první stroj v novém, povedeném designu. Mezi velkými horizontkami dominovala Sorulace – vsadila na ergonomii a bezpečnost, a povedlo se. Stroj FXR-W vybavený inovativním systémem DAS pro zvýšení kvality povrchu a výkonu stroje si prostě zamiluje každý pracovník obsluhy. Bereme to jako výzvu, na hannoverské EMO 2017 vytvoříme další českou krásku.

Monitorování energie

S rostoucími cenami energií a s tresty za nesplnění cílů Kjótského protokolu nelze ignorovat nutnost zlepšovat energetickou efektivitu. První krok k šetření energií představuje zjištění přesných informací o tom, kdy a kde ji spotřebováváme. Proto je klíčovým prvkem efektivního řešení vyspělé měření spotřeby energie. Systém APROL EnMon nabízí nepřetržité monitorování spotřeby energie v podobě samostatné jednotky nebo integrované součásti systému řízení procesů.

Šetří lasery energii? Jak je to s lasery, ekologií a ekonomií?

Ekologie v průmyslu je téma, které se dnes velmi často probírá. Jedná se o mimořádně širokou problematiku, zahrnující úspory energií, eliminaci či alespoň snížení vzniku zdraví ohrožujících zplodin či omezení potřeby nebezpečných chemikálií v oblasti průmyslové výroby. V dnešním článku se na tuto problematiku podíváme z hlediska výhod a nevýhod jednotlivých laserových technologií, které se díky klesající ceně při zachování dobrých technických parametrů a nízkých provozních nákladů dostávají i do podniků s menším obratem a nižším počtem zaměstnanců.

Opatření pro úspory energií při provozu obráběcích center

Úspora energií a ekologičnost je důležité a často řešené téma ve většině firem zabývajících se nejen výrobou obráběcích center. V následujícím článku je pár aplikačních příkladů energeticky úsporných řešení. Jedná se o snížení elektrické spotřeby strojů pomocí funkcí Power Safe a Auto Power Off.

Průkopnické řezání laserem

Existují dvě možnosti vytvoření řezného plánu pro řezání laserem. První z nich je konvenční naprogramování řezného plánu. U tohoto postupu však uživatelé plýtvají časem i surovinou. Švýcarská firma AL-Cut si zvolila druhou možnost: aplikaci ByOptimizer.

Nejúspornější chlazení rozváděčových skříní

Na veletrhu Hannover Messe 2015 představila společnost Rittal světovou novinku v chlazení rozváděčových skříní – generaci chladicích jednotek Blue e+ – jako mílový krok vpřed nejen v oblasti úspornosti. Vedle výrazně vyšší energetické účinnosti oproti dosavadním řešením chlazení zaujmou tato zařízení také svojí flexibilitou, bezpečností a pohodlnou manipulací.

Jedna na vše, vše s jednou

Firma Walter AG rozšířila svou řadu fréz M4000 o jednu drážkovací frézu a jednu frézu na T drážky. Další novinkou je, že systémová vyměnitelná destička pro všechna těla nástrojů je nyní k dispozici v dalších velikostech, geometriích a z nového typu řezného materiálu. To umožňuje cílené a přesné přizpůsobení individuálním obráběcím úkolům.

Črta o horizontce aneb Současnost a perspektivy vývoje jedinečného stroje

Dnešní obraz světa obráběcí techniky a možností jejího rozvoje skýtá nebývalou šíři a rozmanitost. Nové a náročnější obráběcí úlohy, překotný rozvoj technologie obrábění, nové možnosti ve stavbě obráběcích strojů spolu s novými přístupy k organizaci, celkovému zabezpečení a šetrnosti pracovního procesu radikálně a dynamicky hýbou celým oborem a mimo jiné zreálňují odvážné vize návrhářů, vývojářů, výzkumníků či manažerů, donedávna ještě z říše snů. Navenek zdánlivě výrazněji nedotčena progresivními vývojovými trendy, deklarujíc tak svou dnes již historickou výjimečnost, ba nezastupitelnost, v tomto světě září jedna z mála současných stálic kategorizace obráběcích strojů – horizontka.

Továrna budoucnosti otevřena v Německu

Technologický podnik, který otevřela společnost Festo v německém Scharnhausenu, je názornou ukázkou automatizace budoucnosti. Továrna, kde automatizační společnost vyrábí ventily, ventilové terminály a elektroniku, je charakterizována úspornými a energeticky efektivními procesy, výrobky nejvyšší kvality, výslovným zaměřením na zákazníka i udržitelnou a zelenou výrobou.

Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Nástroje EcoTurn pro soustružení

EcoTurn je ucelenou řadou břitových destiček pro soustružení, které jsou rozměrově menší než standardní ISO destičky. Proto je EcoTurn nejen řadou ekonomickou, ale také ekologickou, díky menší spotřebě zdrojů, než je běžné u standardních destiček. Nicméně i přes menší velikosti destiček EcoTurn odpovídá jejich výkon téměř standardním ISO destičkám.

Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Výroba

Na povrchové úpravě záleží

V průmyslovém prostředí jsou často kladeny velmi vysoké nároky na vlastnosti jednotlivých komponent strojů a zařízení, jež jsou v provozu používána. Výrobci jsou nuceni zohledňovat specifické podmínky koncových aplikací již při samotném vývoji svých produktů – důležitá je přitom nejen konstrukce prvku, ale též užitý materiál a jeho povrchová úprava.

Obrábění v pěti osách

Multifunkční pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 700 V-5X s konstrukcí typu horní gantry je nejmenším zástupcem moderních pětiosých strojů z portfolia společnosti Kovosvit MAS. Prototyp stroje MCU 700 byl uveden na trh již v roce 2005 a od té doby bylo vyrobeno přes 150 kusů.

Aplikace kovového 3D tisku v motorsportu

Technologie laserového spékání práškových kovů, jako jsou např. korozivzdorné, nástrojové oceli, slitiny titanu, hliníku, CoCr, Inconelu nebo drahých kovů (Au, Ag), se nazývá LaserCusing. Systém vyrábí součásti aditivní technologií, kdy dochází k lokálnímu natavení ve vrstvách nanášeného kovového prášku pomocí laseru.

Ozubená kola hýbou světem

Bez ozubení je náš technický svět téměř nepředstavitelný. Ozubená kola spojená s jinými přenášejí krouticí momenty z jedné hřídele na druhou, mění počet otáček nebo směr otáčení. Přeměňují lineární pohyby na otáčivé a naopak, nebo spolu spojují osy otáčení pod různými úhly. V převodovkách mnohonásobně zvyšují nebo snižují počet otáček a krouticích momentů. Precizní hodinové strojky se pak skládají z mnoha ozubených koleček vyrobených s mikronovou přesností, které hýbou ručičkami mechanických hodinek. Oproti tomu převodovky používané v energetickém průmyslu přenášejí výkon několika tisíců kilowattů.

Nové nástroje nejen pro frézování korozivzdorných ocelí

Společnost Dormer Pramet uvádí na trh druhou řadu nových výrobků, které jsou zaměřeny na produktovou značku Pramet. Hlavní listopadovou novinkou této značky je zcela nová řada čelních fréz a destiček pro ekonomické frézování korozivzdorných ocelí.

Průmyslové chlazení

Nedávná tropická vedra vedla ke zvýšenému zájmu o problematiku chlazení a klimatizace. A podle meteorologů a klimatologů bychom se měli připravit na to, že horké dny nebyly rozhodně poslední.

Zjišťování tlumicí vlastností obráběcích strojů

Má-li se produktivita a přesnost obráběcích strojů zvyšovat, musí se zajistit jejich tuhost a stabilita. Proto je nutné znát tlumicí vlastnosti jejich částí. Vhodná zkušební zařízení nyní společně s rozšířenou metodikou zkoušení umožňují zjišťovat opakovaně parametry tlumení pro prizmatická vedení.

Tlumící úložné základové prvky snižují vibrace

Vibrace ovlivňují kvalitu práce, produktivitu a tím i hospodárnost provozu obráběcích strojů. Instalace stroje na systémy uložení pomocí tlumicích eleastomerů snižuje značně snižuje vlastní i v okolí vznikající vibrace.

Automatizace ve výrobním podniku Maserati

S pomocí článkových robotů a vyspělých softwarových aplikací, které jsou schopny simulovat každou výrobní fázi, využívá firma Maserati inovativní robotická řešení od společnosti Comau pro konstruování dvou nejluxusnějších vozů této společnosti – Quattroporte a Ghibli.

Monotematická příloha

Všelék pro vaši firmu? Kvalitní data

Stejně jako bez kvalitních surovin nepřipravíte chutný pokrm, nelze bez kvalitních informací efektivně řídit firmu. Přesná data jsou nejlepší podnikovou investicí, bez nichž vás nespasí ani sebelépe optimalizované procesy.

SpaceClaim dokáže překlenout svět CAD systémů

Jako vývojový partner pro automobilový průmysl v oblasti strojírenství musí být poradenská firma Otte schopna používat snadno a efektivně data z Catie a Pro/Engineeru. Přímý 3D modelář SpaceClaim splňuje všechny tyto požadavky pro zpracování modelů, a navíc je i cenným nástrojem pro úpravu velmi poškozených modelů nebo takových, které v jiném CAD systému ani nelze otevřít. Kromě toho je velmi intuitivní bez nutnosti absolvování rozsáhlých školení.

Mastercam a Robotmaster pro programování robotů

Vysoká míra konkurenčního prostředí v průmyslu si žádá flexibilní a efektivní řešení v průběhu celého procesu výroby. V rámci softwarové části celého procesu mohou poskytnout vynikající služby CAD/CAM systémy Mastercam a Robotmaster.

Metrologie v automatické výrobě

Názory na aktivity SMLC – Smart Manufacturing Leadership Coalition – a hlavně německou výzvu Industrie 4.0 jsou různé. Nikdo asi dnes nedokáže spolehlivě předpovědět, zda výrobní technologie jsou skutečně na počátku nové etapy, nebo je to spíše marketingový produkt. Jedno je ovšem vidět na první pohled: Technické prostředky používané ve výrobě se velmi rychle mění, a to hlavně v oblasti elektronických řídicích systémů, jejich programového vybavení a vzájemné provázanosti. Téměř žádný výrobní stroj nebo přístroj se už neobejde bez elektronické jednotky schopné kromě vlastního řízení neustále komunikovat s okolím.

Zobrazování a vyhodnocování 3D CAD souborů

Potřebujete pracovat s 3D modely, odměřovat, sdílet data v týmu a přitom je pro vás klasický CAD zbytečně drahý?

Přesvědčivé řešení pro nástrojárny

Bavorský výrobce nástrojů s dlouhodobou tradicí říká, že základem jeho úspěchu jsou dvě důležité věci: průmyslově zaměřená technologie, jako je softwarové řešení VISI pro střižné nástroje, a programování čtyř- a pětiosých CNC strojů.

Edgecam pětiosé obrábění ve výrobě vstřikovacích forem

Společnost Tooltech UK z Plymouthu se zabývá výrobou lisovacích nástrojů a vstřikovacích forem pro odlévání metodou ztraceného vosku. V průběhu uplynulých let nepřetržitě investovala do modernizace strojového parku i do softwarového vybavení. Protože chce maximálně zefektivnit výrobu, v této snaze nepolevuje ani nyní. Nedávno proto zakoupila nové obráběcí centrum, aby pomocí pětiosého obrábění mohla dramaticky zkrátit výrobní časy.

Novinky v SolidWorks 2016

Společnost Dassault Systèmes uvádí na trh novou verzi svého portfolia 3D konstrukčních softwarových aplikací – SolidWorks 2016 –, která 2,7 milionu svých uživatelů přináší nové uživatelské rozhraní, vylepšené funkce a rozšířené možnosti navrhování.

Plánování výroby: jak to nedělat

Autoři textu již více než 10 let působí na českém trhu a pomáhají výrobním firmám zlepšovat proces plánování, a tím i dosahovat klasického výrobního trojimperativu „včas, rychle, efektivně“. Během těchto let jsme zjistili, že ve výrobě je zcela zásadní umět rozeznat správné postupy od špatných. Přitom pro významné zlepšení u většiny firem není nutné hned dělat vše nejlépe na světě, stačí jednoduše eliminovat špatné postupy.

TDS-Technik pro AutoCAD LT

I v dnešní době, kdy je nabídka 2D a 3D CAD systémů na trhu velmi pestrá, si stále vysokou popularitu udržuje software AutoCAD LT od společnosti Autodesk. Uživatelé zde mají k dispozici řadu funkcí pro vytváření a úpravu DWG výkresů, ale pokud si práci chtějí výrazně urychlit a usnadnit, mají možnost použít další výkonný nástroj: strojírenskou nadstavbu TDS-Technik.

Trendy ve výrobě? Optimalizací procesů ke spojenému zákazníkovi

„Jsme tu pro vás, vaše potřeby nás zajímají a rádi jim vyhovíme.“ Firmy, které uplatňují tento přístup, mají v dnešní silně konkurenční době zelenou. K tomu, aby mohly dílčí zákaznické požadavky uspokojit, potřebují platformu v podobě ERP systému, která přesně a bez průtahů plní všechna zákaznická přání. Informační systém QI s integrovaným nástrojem pro pokročilé plánování výroby APS zajistí efektivní a optimalizovanou výrobu, na jejímž konci bude spokojený zákazník.

Milion barev v rapid prototypingu

3D tisk v dnešní době zasahuje prakticky všechny vědní obory a nabízí možnosti, které nejsou doposud celé veřejnosti známé.

Monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů

V dnešní době, která klade velké nároky na rychlost dodávek, kvalitu provedení a co nejnižší cenu, je nezanedbatelnou konkurenční výhodou monitoring výroby.

NCSIMUL - software nejen pro simulaci

NCSIMUL je modulární systém, jehož jádrem je NCSIMUL Machine – základní simulační modul CNC strojů.

Mobilní aplikace a snímač vibrací pro sběr technických dat

Společnost SKF vyvinula systém SKF Enlight tvořený novou výkonnou mobilní aplikací a snímačem s rozhraním Bluetooth. Tento produkt umožňuje pracovníkům bez odborných znalostí pořizovat technická data, jako jsou například informace o vibracích a teplotě, pomocí běžných mobilních zařízení. Získané údaje lze použít pro přístup ke specializovaným analýzám společnosti SKF.

Ideální manipulační systém za pouhých 20 minut

Nový softwarový nástroj Handling Guide Online rekordně urychluje návrh a vytvoření modelu správného manipulačního systému připraveného k přímé instalaci. Software je součástí internetového katalogu a pomůže zkrátit cestu od prvního nápadu až ke konečnému uvedení manipulátoru do provozu.

Virtuálně zprovozněný Merkur

Prostředí virtuální reality je dnes v technické praxi zcela běžně používaný nástroj – pro design a konstrukci, tvorbu obráběcích programů či pro virtuální pevnostní simulace, simulace přenosu tepla, proudění kapalin apod.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit