Témata
Reklama

Průkopnické řezání laserem

Existují dvě možnosti vytvoření řezného plánu pro řezání laserem. První z nich je konvenční naprogramování řezného plánu. U tohoto postupu však uživatelé plýtvají časem i surovinou. Švýcarská firma AL-Cut si zvolila druhou možnost: aplikaci ByOptimizer.

Tonimu Räberovi zvoní telefon. Zákazník na druhém konci potřebuje kovové rozpěry na schodiště: 800 kusů se složitou geometrií, z oceli o síle 10 mm. „Zvládnete to do zítřka? Podrobnosti vám pošlu e-mailem.“ Urgentní zakázka. Toni Räber však zůstává klidný: „Připravíme vám cenovou nabídku.“

Reklama
Reklama
ByOptimizer rozmísťuje díly určené k vyřezání na kovový plát tak blízko sebe, že mezery mezi nimi (tedy odřezky) jsou minimální.

Toni Räber je jedním ze dvou ředitelů firmy AL-Cut, která působí v oblasti kovovýroby a zásobuje zákazníky po celém Švýcarsku. Nedávno se tato firma s devíti zaměstnanci nastěhovala do nové výrobní haly nedaleko města Luzern. „Vyrábíme malé série a také prototypy. Zakázky přesahující 500 kusů jsme donedávna dělali jen výjimečně,“ vysvětluje Toni Räber. Velké série je obtížné získat kvůli tvrdé cenové konkurenci.

Časy se však mění, jelikož AL-Cut již několik měsíců využívá aplikaci ByOptimizer. Online služba firmy Bystronic optimalizuje řezání laserem průkopnickou tvorbou řezných plánů. Aplikace ByOptimizer je založena na nově vyvinuté clusterové technologii, která zarovnává vyřezávané díly na kovovém plátu tak blízko jeden druhému, že mezery mezi nimi (tedy odřezky) jsou úplně minimální. Umístěním jednotlivých dílů tak blízko sebe se zkracují řezné dráhy laseru. Kromě úspory materiálu tento způsob umožňuje i zkrácení řezného času.

Snadná obsluha softwaru

Čím nižší je spotřeba materiálu a čím kratší je řezný čas, tím lepší může být cena. To jsou klíčové prvky dobré cenové nabídky pro zákazníka. Jelikož zákazník obvykle obdrží cenovou nabídku od několika dodavatelů, cena představuje rozhodující faktor. „Použití rychlého laseru je jen polovina vítězství,“ říká Toni Räber. Dosahujete sice vysoké řezné rychlosti, rozhodující je však předchozí procesní krok: optimální seskupení dílů na kovový plát.

Thomas Seeholzer (vlevo) a Toni Räber provádějí závěrečnou kontrolu řezných procesů na monitoru laserového řezacího stroje.

Jen pár minut po telefonátu přichází do firmy e-mail od zákazníka s podrobnostmi objednávky. Nyní nastupuje Thomas Seeholzer, firemní expert na řezání laserem. Zadává údaje z přílohy e-mailu do softwaru BySoft 7. Na monitoru se zobrazí podlouhlý díl připomínající nejvíce ramínko na šaty.Úkolem aplikace ByOptimizer je umístit celkem 800 těchto polygonálních dílů na několik kovových plátů tak, aby zbytkový materiál (odpad) byl co nejmenší. Thomas překontroluje požadovaný díl na výkrese. Potom soubor odešle do aplikace k dalšímu procesnímu kroku. Tato online služba je integrovaná přímo do BySoftu 7, což zjednodušuje zpracování dat, jelikož uživatel se během všech procesních kroků pohybuje v tomto softwarovém rozhraní.

Thomas Seeholzer klikne na tlačítko „uploaď“. Nyní vše probíhá automaticky. ByOptimizer odešle údaje k zakázce do serverového centra, kde se aplikuje algoritmus a vytvoří řezný plán. Databáze zahrnující přes 300 parametrů poskytuje komplexní informace o ideálních řezných procesech a různém chování materiálů určených k řezání. Na základě všech těchto informací ByOptimizer vytvoří ideální řezný postup pro oněch 800 dílů požadovaných zákazníkem firmy AL-Cut.

Co se kvality týče, AL-Cut nepřijímá žádné kompromisy. Bez ohledu na úsporu materiálu a času musí firma dodávat dokonalé díly.

Jakoby 300 odborníků pracovalo současně na vytvoření nejlepšího možného řezného plánu pro AL-Cut. Zohledňují se všechny relevantní aspekty: Jsou díly určené k vyřezání rozmístěny na kovovém plátu ideálně? Jsou řezné dráhy laseru a rychlosti posunu naprogramovány tak, aby se zamezilo rizikům? Lze snížit teplo tvořené laserem v rámci řezaného materiálu? Kolik průrazů je třeba na jeden obrys? Musí být do řezného plánu zahrnuty i mikrospoje, aby vyřezávané díly zůstaly spojeny se zbytkovým plátem?

Po padesáti minutách Thomas Seeholzer obdrží hotový řezný plán. Ohromeně si na monitoru prohlíží seskupení dílů: „Páni, z plátu tam nezůstane skoro žádný zbytkový materiál.“ Díly na virtuálním řezném plánu jsou umístěny tak blízko sebe, že vzniká mnoho řezných hran a zůstává jen několik mezer. Tento způsob seskupení má dvě výhody: šetří místo na kovovém plátu a zkracuje řezný čas, někdy až o 50 %, neboť u společných obrysů stačí jeden řez namísto dvou.

S pomocí online služby ByOptimizer lze provádět výpočty na základě velmi přesných údajů a vypracovat tak přesnou cenovou nabídku za relativně krátkou dobu. Dokonce ještě než AL-Cut optimalizovaný řezný plán navržený aplikací zakoupí, může ho schválit a využít k vypracování cenové nabídky pro zákazníka. Virtuální řezný plán poskytuje Thomasi Seeholzerovi veškeré důležité informace předem: požadované množství materiálu, řezné délky a dobu zpracování. AL-Cut provede jen závaznou rezervaci řezného plánu, jakmile zákazník potvrdí objednávku.

Rukou? Nemožné!

Co by vyžadovalo manuální vytvoření řezného plánu srovnatelného s tím, který vypracoval ByOptimizer? Thomas Seeholzer se zasměje: „Spoustu know-how a trpělivosti.“ Programátor musí znát přesné chování plátu určeného k řezání laserem. Chování materiálu se mění v závislosti na řezné rychlosti a síle laseru. Teplo generované laserovým paprskem vyvolává v řezaném materiálu napětí. To pak může způsobit problémy, zejména při řezání nahusto seskupených dílů.

ByOptimizer zohledňuje všechny tyto detaily, které nemůže vést neustále v patrnosti ani zkušený uživatel. Zejména při hektickém pracovním vytížení. „Třeba jako dnes,“ říká Thomas. „Přijde poptávka a já nechci strávit spoustu času tvorbou řezného plánu.“ Algoritmus ByOptimizeru je přesnější než člověk, především v každodenním stresovém pracovním prostředí výrobní dílny.

AL-Cut získává objednávku. Zákazník právě potvrdil cenovou nabídku. Dodací lhůta je 24 hodin. Thomas Seeholzer teď rezervuje řezný plán v ByOptimizeru a odesílá ho přímo do laserového řezacího systému. Firma používá šestikilowattový stroj Bystar výrobce Bystronic. Provede závěrečnou kontrolu řezných procesů na monitoru laserového systému, načež se stroj pouští do práce: 800 dílů na jedenácti kovových plátech a celkový řezný čas necelé čtyři hodiny.

Moc toho nezbylo: Thomas Seeholzer ukazuje zbytek plátu po řezání

Po několika počátečních řezech Thomas Seeholzer kontroluje vyřezané díly. Zastaví laser, otevře bezpečnostní dvířka a z řezacího roštu vyjme dva vyřezané díly. „Čisté řezné hrany. Dobrý výsledek,“ ohodnotí znalecky. Co se kvality týče, použitím ByOptimizeru musí AL-Cut dosáhnout stejné úrovně jako při konvenčním programování řezného plánu. Jsou-li konečné výsledky dobré, úspora materiálu a kratší řezné časy díky online službě poskytují firmě AL-Cut konkurenční výhodu.

Pomocí aplikace ByOptimizer vytvoří Thomas Seeholzer optimální řezný plán velmi rychle.

„Samozřejmě že nejprve jsme měli určitě obavy. Byli jsme skeptičtí,“ vysvětluje Toni Räber. Na rozdíl od řezných plánů vytvořených konvenčním postupem je při využití ByOptimizeru nutné spoléhat se zcela na novou technologii. Brzy se však ukázalo, že online služba poskytuje dobré výsledky. A navíc podněcuje. Například k přijímání velkosériových objednávek. ByOptimizer zrychluje průběh celé pracovní operace: od vypracování cenové nabídky přes optimální seskupení dílů určených k vyřezání na kovovém plátu po bezchybné řezání v laserovém systému.

Toni Räber je jedním ze dvou ředitelů firmy AL-Cut, která využívá aplikaci ByOptimizer společnosti Bystronic.

Po přibližně čtyřech hodinách je všech 800 dílů vyřezaných. Thomas Seeholzer již kovové rozpěry úhledně naskládal na palety. Za přístrojem Bystar leží jedenáct zbytkových plátů. Thomas Seeholzer zvedne ten vrchní: „Moc tady toho do sběru nezůstalo.“ Firma AL-Cut u této zakázky ušetřila přibližně 30 % materiálu. Bez ByOptimizeru by byly potřeba alespoň čtyři další pláty, na nichž by toho zbylo mnohem více.

Bystronic

Oliver Hergt, Foto: Daniel Rihs

Karolína Skalková

karolina.skalkova@bystronic.com

www.bystronic.com

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Vývoj v oblasti 3D tisku z kovu pokračuje

Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která kombinuje plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v pěti osách, oceněna Zlatou medailí. „Ocenění ještě zvýšilo motivaci celého týmu, který na vývoji technologie pracuje,“ říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS. A prozradil, že firma chystá další novinky v oblasti 3D tisku z kovu.

Související články
Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvýšení hodnoty díky softwaru

Vybavit se tím správným softwarem se vyplatí, jelikož zvýší produktivitu i zisk společnosti. Tady je důkaz.

Automatická analýza jakosti výlisků

S rozvojem hromadné výroby karoserií automobilů má toto téma stále narůstající význam. Optická 3D - měřicí technika v posledních deseti letech doznala v lisařině stále většího použití.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit