Témata
Reklama

Metrologie v automatické výrobě

Názory na aktivity SMLC – Smart Manufacturing Leadership Coalition – a hlavně německou výzvu Industrie 4.0 jsou různé. Nikdo asi dnes nedokáže spolehlivě předpovědět, zda výrobní technologie jsou skutečně na počátku nové etapy, nebo je to spíše marketingový produkt. Jedno je ovšem vidět na první pohled: Technické prostředky používané ve výrobě se velmi rychle mění, a to hlavně v oblasti elektronických řídicích systémů, jejich programového vybavení a vzájemné provázanosti. Téměř žádný výrobní stroj nebo přístroj se už neobejde bez elektronické jednotky schopné kromě vlastního řízení neustále komunikovat s okolím.

To zahrnuje výměnu dat s ostatními decentralizovanými řídicími jednotkami i jednoduchou, intuitivní a bezpečnou interakci strojů a obsluhujícího personálu.

Datové propojení jednotlivých pracovišť, autodiagnostika, automatická korekce parametrů, rozhodovací algoritmy, preventivní detekce poruch, archivace provozních dat a měřicích protokolů – to jsou požadavky automatizovaných a bezobslužných výrob. Hlavním tahounem změn je zřejmě automobilový a elektrotechnický (polovodičový) průmysl, kde automatizace a vyloučení lidských chyb je jedinou cestou k opakovatelné spolehlivosti a přijatelné výrobní ceně. Ovšem už to nejsou jen auta a počítače. Předměty každodenní spotřeby jsou běžně tak složité a jejich cena tak nízká, že se nedají vyrábět jinak než hromadně v automatizovaných továrnách. Chceme stále nové a dokonalejší výrobky za nižší ceny, přitom nechceme trávit čas ani čtením návodu, natož studováním, jak je nejlépe a dlouho používat. A tento přístup je nejen na straně spotřebitelů – ale i pracovníků továren a obsluh strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Sada měřicích cyklů GoProbe jsou dodávané společně v testovací sadou, plastovým zkušebním dílcem a podpůrnou aplikací na chytré mobilní telefony.

Letošní výstava EMO 2015 opět ukázala, kolik úsilí věnují výrobci řídicí techniky a průmyslového softwaru obecně vývoji uživatelských rozhraní s cílem nahradit do určité míry nedostatkovou kvalifikaci a zkušenost obsluhy.

Jakákoliv automatizace a omezení lidského faktoru ve výrobě znamená nutnost měření a aktivní zpětné vazby v celém výrobním procesu. To je výzva a příležitost pro všechny, kdo se zabývají metrologií a zpracováním měřených údajů. Diagnostika, měření, sběr a předávání dat v automatických provozech není jen nějaké zbytné vylepšení nebo urychlení, ale stává se naprostou nutností a standardem. Jestliže například robot špatně založí obrobek nebo kus nedosedne v přípravku kvůli znečištění, vyrobíme zmetek a/nebo poškodíme nástroj – pokud vhodným měřením nezkontrolujeme polohu kusu před obráběním. V ideálním případě se stroj s robotem „domluví“ a chybu operativně napraví bez nutnosti asistence zvenčí.

Není tedy divu, že právě software a automatizace výroby byly zdůrazněny v expozici metrologické firmy Renishaw na veletrhu MSV Brno 2015, ale i EMO 2015 v Itálii.
Renishaw je aktivní především v technologii přesného měření na souřadnicových měřicích strojích, odkud technika a zkušenosti (hardware i software) postupně pronikají do oboru pracovních (především obráběcích) strojů. Zatímco souřadnicový měřicí stroj hodnotí a dokumentuje až výsledek, měření na obráběcím stroji má šanci vnést do procesu aktivní zpětnou vazbu – měření mezi jednotlivými operacemi a operativní rozhodování o dalším postupu podle výsledků měření.

Software se obecně vyvíjí pod tlakem dvou zdánlivě protichůdných požadavků:

Prvním požadavkem je řešení velmi složitých úloh, nové funkce a komunikační schopnosti. Kromě samozřejmé přesnosti měření je požadovaná i právě určitá míra autonomie, adaptivní řízení, rozhodování, komunikace s ostatními automatizačními prvky jako roboty nebo měřicími stanicemi, dále pak archivace a vizualizace dat apod.

Tímto směrem jde například software Renishaw Productivity Plus určený k tvorbě zákaznických měřicích cyklů podle modelu součásti. Uživatelské cykly lze vnořit mezi jednotlivé obráběcí operace a na základě výsledku pak part-program větvit.

Software Renishaw Productivity Plus je určený k tvorbě zákaznických měřicích cyklů podle modelu součásti.

Nebo pevné měřicí cykly Inspection Plus s technologií Supa Touch s prvkem umělé inteligence jsou schopné zkrátit dobu měření adaptivním nastavením podmínek měření během kalibrace. Tyto cykly dnes mohou měřit i v obecně natočeném systému obrobkových souřadnic a generovat měřicí protokoly.

Druhým požadavkem je jednoduchá obsluha z pohledu operátora. Intuitivní ovládání bez požadavků na školení a vzdělání, které je v technických oborech skutečně nedostatkovým zbožím. Základní úlohy ručního měření musí zvládnout obsluha stroje bez školení, a pokud možno i bez přečtení návodu. Tomu vychází vstříc nová sada měřicích cyklů GoProbe, dodávaných společně v testovací sadou, plastovým zkušebním dílcem a podpůrnou aplikací na chytré mobilní telefony. Na EMO 2015 byla představena nová verze interaktivního grafického rozhraní GUI přímo na obrazovce řídicího systému Mazatrol, podobné aplikace existují i pro Fanuc a Okumu – velmi rozšířené CNC systémy bez vlastních měřicích cyklů.

Ing. Jan Loos

Renishaw

iva.straitova@renishaw.com

www.renishaw.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 151164
Datum: 11. 11. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Software pro strojaře
Autor:
Firmy
Související články
Virtuálně zprovozněný Merkur

Prostředí virtuální reality je dnes v technické praxi zcela běžně používaný nástroj – pro design a konstrukci, tvorbu obráběcích programů či pro virtuální pevnostní simulace, simulace přenosu tepla, proudění kapalin apod.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

Související články
Internet věcí - zpracování, agregace a analýza dat

Internet věcí je vznikající trend, kde je velké množství vestavěných zařízení propojeno s internetem. Řešení na bázi internetu věcí pokrývají široké spektrum aplikací od životního prostředí přes domácí automatizaci až po nasazení v průmyslu. Výpočetní a vývojové prostředí Matlab a Simulink firmy MathWorks nabízí plnou podporu vývoje aplikací v této oblasti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Využití neuronových sítí v optické kontrole

Většina moderních výrobních firem aktivně řeší, jak během výrobního procesu dosáhnout co nejvyšší kvality, za co nejnižší náklady. Přesto může dojít k chybě a vyráběný produkt není v požadované kvalitě. Důvodů může být mnoho, od špatného vstupního materiálu, přes poruchu některého ze strojů, či chyby operátora.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit