Témata
Reklama

Podnikové výzkumné centrum formuje budoucnost vývoje materiálů

Eureka je aplikační laboratoř společnosti JSP, výrobce materiálu Arpro, která nabízí vývoj a výrobu prototypů, jejich testování a ověřování prvních sériových výrobků. Umožňuje dokonce experimenty s technologiemi, jako je například laminace či zalisovávání vkládaných dílů s možností ověření 3D tolerancí.

Materiály prošly v posledních letech bouřlivým vývojem. Konstruktéři se neustále snaží posunovat hranice, přicházejí s novými provedeními a zlepšují užitné vlastnosti bez kompromisů na kvalitu materiálů. V důsledku těchto trendů společnost JSP během pouhých tří let od chvíle, kdy otevřela svou špičkovou podnikovou laboratoř nazvanou Eureka, zaznamenala výrazný posun v požadavcích zákazníků – na rozdíl od tradičně poptávaného lisování podle dodaných podkladů se nyní spíše jedná o potřebu zásadních inovací v oblasti výroby a vývoje materiálů.

Reklama
Reklama
Reklama

Dostupný aplikovaný výzkum

Klíčovou roli ve vývoji materiálových technologií v Eurece hraje zdejší špičkový lis, který umožňuje kontrolovat a zaznamenávat všechny kroky a parametry, a to včetně procesů natlakování a konečné úpravy v peci, díky čemuž lze zkoumat celou škálu materiálů a prostřednictvím telemetrického systému dosahovat skutečně extrémních rozměrových tolerancí. Jednoduše řečeno, lis dovoluje odborníkům sledovat spotřebu energie, dobu cyklu a přesnost lisování a dodává jim údaje v reálném čase, jež jsou rozhodující pro optimalizaci konstrukce a materiálů při zpracování Arpro.

Pokud výrobci například z automobilového odvětví chtěli zkoumat technologie lehčených materiálů, mohli dosud jen požádat externí firmu, která jim vyrábí lisované díly, aby pro ně dočasně vyřadila z běžné výroby výrobní lis, což už samo o sobě znamenalo značné náklady a narušení normálních výrobních harmonogramů. Díky možnosti využít laboratoř Eureka v době, kdy to potřebuje, nemusí výrobce přerušovat běžnou výrobu. K dispozici má dostatek strojového času a může využít nezávislého odborného poradenství a technické podpory, což představuje nejlepší řešení pro rychlý vývoj.

Takto dostupné vývojové prostředí a možnost testování láká významné výrobce a konstruktéry výzkumu a vývoje z různých odvětví, včetně automobilového průmyslu, vzduchotechniky nebo výroby nábytku. Nabídka Eureky tak díky hlubokému propojení laboratoře s praxí v oborech lisování a vývoje materiálů přináší zcela mimořádné možnosti v oblasti vývoje. Technikové a odborníci z Eureky navíc dokážou pružně upravit výrobu materiálů na základě nových informací, které vyplynou během procesu, ať už jde obecně o zlepšení vlastního lisování nebo například o speciální uplatnění Arpro coby trvanlivého a přizpůsobivého materiálu. Laboratoř se může pochlubit týmem specialistů, kteří dokonale znají možnosti laboratorního vybavení a materiálu Arpro – to Eureku odlišuje od podobných zařízení jinde ve světě.

Zelená pro nekonvenční aplikace

Odborníci z Eureky spolupracují se zákazníky z nejrůznějších odvětví a s významnými výrobci z automobilového nebo sportovního průmyslu či odvětví interiérového designu na vývoji materiálových řešení, přičemž se neustále snaží posunovat hranice a hledat plné uplatnění pro bezpočet výhod materiálu Arpro. V důsledku strategie společnosti JSP zaměřené na rozšiřování našeho trhu se netradičně přemýšlející odborníci sami seznamují s možnostmi materiálu Arpro v nejrůznějších aplikacích, jsou si vědomi jeho potenciálu a dokážou jej využít i ve vlastních projektech.

Kromě dlouhodobých vztahů se společnostmi, jako je BMW, vyhledává JSP aktivně nová partnerství s dalšími firmami, například s výrobcem sportovních potřeb Salomon nebo výrobcem kancelářského nábytku Herman Miller, který si sám uvědomil potenciál materiálu Arpro a oslovil společnost přímo. Ačkoliv neexistuje jedna odpověď nebo řešení pro všechny, Eureka je důležitou součástí strategického procesu, jehož komplexní telemetrický systém může pomoci firmám při zavádění realizovatelných řešení jejich nápadů, jež jim otevírají nové možnosti. Možnost využít technické a zkušební vybavení laboratoře, zkrácení celkové doby realizace, snížení nákladů, zrychlení procesu vývoje a návrhu a využití materiálu Arpro nese ovoce v podobě celé řady úspěšných projektů.

BMW i8 – o krok před ostatními

Přední dodavatel automobilových dílů Magna International použil materiál Arpro při vývoji zcela nové skořepiny dveřního panelu, která snížila hmotnost přibližně o 22 procent a zlepšila deformační vlastnosti. Nahoru se vyklápějící dveře BMW i8 jsou charakteristickým znakem tohoto vozu a zdůrazňují jeho sportovní charakter. Aby dveře splňovaly technické i estetické požadavky společnosti Magna, musel být dveřní panel vyroben z pevného, ale zároveň lehkého materiálu – řešení nabídl materiál Arpro.

Aplikace materiálu Arpro umožnila u vozu BMW i8 jako u prvního sériově vyráběného automobilu použít nůžkové dveře.

Bez použití tohoto lehčeného materiálu, který snižuje nejen hmotnost, ale díky vývoji v laboratoři Eureky i investice do nástrojového vybavení (o celou polovinu), a který slouží rovněž jako izolace dveřního panelu a umožňuje zabudování kabelových průchodek a dalších prvků elektroinstalace, by nebylo možné v tomto voze jako v prvním sériově vyráběném automobilu použít tzv. nůžkové dveře.

Jelikož šlo o skutečně revoluční prvek, testování dveřních panelů v Eurece muselo být velmi náročné a přineslo celou řadu výzev. Nejsložitější byl inženýrský proces, protože na jedinou součást byly kladeny nejrůznější funkční požadavky. Materiál Arpro musel při velmi malé tloušťce zajistit odolnost, strukturu a pevnost a současně umožnit zabudování dalších prvků jako lemování, reproduktory, spínače nebo tepelná a zvuková izolace a to vše s minimálními rozměrovými tolerancemi, jak to vyžaduje vozidlo prémiové třídy. Stejně náročná byla příprava lisovacího přípravku. Radikální design vyžadoval několikeré iterace. Hotový díl je hladký, elegantní a přispívá k celkovému úspěchu provedení interiéru vozu. Konečný výsledek je technicky dokonalý a vzhledově přitažlivý.

Lyžařské boty Salomon – rychlost na svazích

Využití materiálu Arpro v podešvi nové řady lyžařských bot Salomon X-Pro nejen snížilo jejich hmotnost asi o 15 procent, ale současně o 30 procent zlepšilo tepelnou izolaci. Díky využití materiálu Arpro lze každou botu přizpůsobit různým velikostem a tvarům nohy a tím zvýšit komfort lyžařů. Bota ve výsledku poskytuje vyšší stabilitu a netlačí kolem kotníků.

Využití materiálu Arpro v podešvi nové řady lyžařských bot Salomon X-Pro snížilo jejich hmotnost a současně zlepšilo tepelnou izolaci.

Před inovačním využitím v lyžařských botách našel materiál Arpro u společnosti Salomon uplatnění při výrobě helem, kde díky své schopnosti absorbovat nárazy nabízí uživatelům optimální ochranu.

Herman Miller – realizace koncepce Živá kancelář

Řada Metaform-Portfolio z dílny specialisty na kancelářský nábytek Herman Miller, která je vyrobena výhradně z materiálu Arpro, přináší oživení do stále se měnících kancelářských prostor. Tvoří ji kolekce modulárních prvků, které jsou lehké, snadno se konfigurují a lze je sestavit bez použití nástrojů. S jejich pomocí lze jednoduše vytvořit uzavřené prostory různých půdorysů a velikostí, na jejichž stěny je možné upevnit police a prezentační pomůcky, a vybudovat tak pracoviště přizpůsobené individuálním potřebám.

Metaform-Portfolio využívá vlastností materiálu Arpro k vytvoření prostředí umožňujícího svobodný pohyb a vycházejícího vstříc potřebám moderní kanceláře. Dokáže se přizpůsobit rozšíření personálu i novým technologiím a představuje tak novátorskou „živou kancelář“. Modulární bloky se vyznačují stupňovitou konstrukcí poskytující prostor pro prezentační pomůcky a materiály, které jsou vždy v pohodlném dosahu, a podporují tak tvořivost a zvyšují produktivitu.

Poptávka vyžaduje neustálý rozvoj

Laboratoř Eureka může spolupracovat na vývojových programech v jakékoliv fázi. Díky možnosti realizovat více kroků vývojového procesu v jediném centru můžeme přidat ještě další hodnotu k tomu, co požadují zákazníci. Kromě práce laboratoře Eureka je ovšem rozhodující podpora a odborné znalosti společnosti JSP v oboru materiálů, jež pomáhají zrychlit proces inovace, snížit investice do nástrojového vybavení a zajistit dodávku realizovatelného řešení, jak dokazují výše uvedené úspěšné projekty.

Možnost otestovat nové nápady, ať už je jejich autorem JSP či odběratelé nebo uživatelé materiálu Arpro, dovoluje zkoušet nové technické limity a přináší nové a nové náměty na budoucí vývoj materiálu Arpro, který zohledňuje požadavky koncových uživatelů. Mezi vývojem a výrobou tak vzniká účinné propojení, v němž Eureka přináší důležitou zpětnou vazbu. Vývojové iterace jsou díky tomu rychlejší a přesnější.

Se stále se zvyšující snahou o vyšší energetickou účinnost navíc roste rozsah uplatnění lehčených materiálů. Kombinace nízké hmotnosti, schopnosti pohlcovat energii a izolačních a strukturních vlastností materiálu Arpro je ideální pro uplatnění v dopravě nebo oblasti topení a chlazení, kde se stále častěji vyžaduje účinnost a úspornost, což generuje bezpočet nových nápadů. S tím, jak se vyvíjejí další aplikace, se pod vedením odborníků z Eureky objevují další a další možnosti použití materiálu Arpro.

Přínos pro vývoj i vzdělávání

Kromě vývoje nových materiálů má laboratoř Eureka přínos i v oblasti vzdělávání v oboru lisování. Díky dostupnosti nejnovějších technologií a technik je to skvělé místo pro praktickou výuku. Bezprostřední propojení teorie a praxe přináší měřitelné a viditelné výsledky. Díky odbornosti a rozsáhlým zkušenostem zdejších pracovníků může laboratoř pokrýt i velmi specializovaná témata a nabídnout vzdělání osobám s různou úrovní schopností.

Už od svého vzniku chce laboratoř Eureka být dynamickou spojnicí s trhem, jež podporuje vývoj inovačního procesu s využitím materiálu Arpro, a to zejména ve vztahu s OEM, kde lze realizovat první výrobní série společně s vývojovým útvarem partnera. Nové možnosti použití, nové objevy v oblasti materiálů a spolupráce s dalšími firmami a společnostmi naznačuje, že ani v budoucnu se nebudou pracovníci laboratoře nudit a stále častěji se na ně budou obracet netradičně přemýšlející odborníci, kteří hledají originální a zajímavé inovace pro rozmanitá odvětví používající materiál Arpro.

Rob Pluska

JSP International

www.Arpro.com

vera@jwa.cz

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Aditivní technologie pro Průmysl 4.0

Výrobní stroje pracující na principu aditivních technologií si generují samy vlastní výrobní strategii a dráhy. Nepotřebují zvláštní přípravu výroby. Ta spočívá pouze v umístění výrobku do výrobního prostoru stroje.

Aditivní technologie (nejen) v leteckém průmyslu

3D tisk, neboli aditivní výroba, v dnešních dnech zažívá opravdový boom. Většina firem technického zaměření, které jsou na špičce v oblasti inovací, tuto technologii vlastní, nebo alespoň externě využívá. Obdoba této technologie však není v přírodě nová, ani nijak výjimečná.

Související články
Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Letošní veletrh Formnext slibuje hojnou účast

Formnext, přední světový veletrh aditivní výroby a průmyslové produkce nové generace, slaví úspěšný start do nového veletržního roku – navzdory poněkud utlumené ekonomické situaci v Německu a globálním politickým výzvám se do konce února přihlásilo již přibližně 574 společností z 35 různých zemí.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý, už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Inovativní aplikace v mezinárodním byznysu

Plastikářský veletrh nazvaný prostě „K“ (neboli Kunststoff), konaný každé tři roky v Düsseldorfu, představuje největší světovou koncentraci aktuálních oborových inovací, dává nahlédnout na trendy budoucí a to vše na platformě vzájemné komunikace s výhledem dobře realizovaného obchodu. High-tech produkty a řešení a nejvyšší počet zastoupených výzkumných ústavů z něj vytváří ekosystém pro vizionářské impulzy vedoucí k dalšímu vývoji. Vítejte v Düsseldorfu od 19. do 26. října 2016.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, Sekce Materiálové inženýrství a technologie

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborně podporovat rozvoj technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR, sdružující přední specialisty daného oboru, poskytují expertní a poradenské služby a vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím vycházejícím z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra budeme čtenářům v průběhu roku 2016 jednotlivé odborné sekce postupně představovat.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Ambiciózní projekt: Vývoj a výzkum nanomateriálů

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů současnosti jsou obory zabývající se nanomateriály a nanotechnologiemi. Tato velmi perspektivní disciplína nachází široké uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Jde však o vědní obor velmi mladý, takže principy výroby, aplikací a jejich zkoušení nejsou dosud dostatečně popsány. A to byl právě impulz pro vznik Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci.

Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Aditiva s nanočásticemi a vlastnosti procesních kapalin

Myšlenka, že lze v různých výrobních procesech použít kovoobráběcí kapaliny - Metalworking Fluids (MWF), aby se zajistila kvalita obrobku, snížilo opotřebení nástroje a zvýšila produktivita procesu, je velmi stará. Už Leonardo da Vinci vytvořil několik testovacích sestav umožňujících analýzu tření za různých podmínek.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit