Témata

Nové technologie osvětlení vozidel

Získat zkušenosti s novými zdroji světla bylo cílem jednoletého projektu Ideag, do něhož se na konci roku 2017 pustila mladoboleslavská společnost EDAG Engineering CZ. Výsledný prototyp zadní lampy navržené pro model Škoda Superb ukazuje možnosti využití tří moderních technologií: elektroluminiscenční fólie, OLED panelu a COB LED destiček.

„Naším předchozím projektem byl přední světlomet Taranis. Přední světlomety řeší specifickou problematiku, takže jsme se rozhodli rozšířit své poznatky prostřednictvím práce na zadním světle a seznámit se přitom s technologiemi použitelnými pro homogenní signalizaci,“ popisuje prvotní motivaci vedoucí projektu Ideag Luboš Kozák.

Z trojice zvažovaných modelů Škoda nakonec zvítězil Superb, ve hře byly ještě Kodiaq a Karoq. „Facelifty byly v době vzniku našich návrhů živými projekty, chtěli jsme se vyhnout případným designovým podobnostem se stylingem Škody,“ vysvětluje Kozák. „Superb nám zpočátku připadal pro naše záměry vhodnější, postupně jsme se však některých cílů museli vzdát. Původně jsme chtěli zadní lampu určenou do zástavby sériového vozu snížit, snahou bylo zachovat okolní plechy. To se nám však kvůli dodržení viditelnosti funkcí a celkového designového vyznění nakonec nepovedlo.“

Důkladný výběr technologií

Projekt začínal hledáním vyhovujících zdrojů světla, jejich měřením a testováním. „Snažili jsme se o homogenní svítivost. Na základě testování jsme vybrali nejvhodnější zdroje pro jednotlivé funkce – pro směrové světlo technologii OLED, pro obrysové světlo elektroluminiscenční fólii a pro brzdové světlo a zpátečku COB LED destičky, které nás mile překvapily vysokou svítivostí,“ říká vedoucí projektu. Protože EDAG Engineering CZ pracoval na lampě Ideag více než rok, bylo nutné počítat i se změnami výkonových charakteristik jednotlivých zdrojů. S ohledem na vývojové trendy se proto řešitelé snažili zachovat možnost realizovat funkce i lépe – zástavbově.

První návrh nového osvětleníPo stanovení zdrojů světla a jejich velikosti následovaly designové návrhy a poté vlastní konstrukce. Všechny díly byly zhotoveny 3D tiskem, některé na firemní tiskárně, jiné u externích dodavatelů. Souběžně s konstrukcí pracovali vývojáři na návrhu a realizaci elektronických obvodů a programování ovládací mobilní aplikace. Obvody byly navrženy tak, aby zdroje bylo možné doregulovat elektronicky i softwarově. Výsledný produkt byl podroben zátěžovému testu.

Know-how pro budoucnost

Během roční práce na projektu získali elektronici z EDAGu cenné zkušenosti se současnými technologiemi, i když museli překonat určitá omezení. „Byli jsme limitováni především tvary zdrojů. Nepovedlo se nám získat pro spolupráci žádného z velkých výrobců OLED technologií, takže volba komponent byla výrazně omezena. Pokud jste výrobcem pouze jednoho vzorku, nejste pro sériového dodavatele zajímavým partnerem,“ objasňuje Kozák.

Časová osa inovačních projektů, které byly v jednotlivých letech realizovány.


Nasadit do projektu vždy nejnovější technologie přitom bývá obtížné. „Na trhu se neustále objevují nové a nové trendy a dokončení projektu pak může být nekonečný příběh,“ podotýká jeho kolega Aleš Paldus, vedoucí oddělení elektriky a elektroniky, které se věnuje i vývoji světelné techniky. Firma proto podle něj aplikuje některé agilní metody, známé z vývoje softwaru, i v oblasti konstrukce, aby dokázala pružně reagovat na změny.

„V tomto projektu jsme získali několik nových zkušeností, které budeme moci využít v budoucnu. Třeba se nám podaří ještě více zkrátit čas mezi objevením nové technologie a zapracováním do reálného vzorku. I když samozřejmě nikdy není zaručeno, že nové technologie úspěšně projdou měřením a zátěžovými testy, těšíme se na další projekty, v nichž můžeme využít laser či další novinky,“ dodává Paldus.

Jedna z prvotních skic světla a držáku v organickém designu, který je pro nás typický.

Zapojili se i studenti

Na vývoji zadní lampy Ideag se podílelo také několik studentů VŠB – Technické univerzity Ostrava. Přestože spolupráci omezovaly softwarové překážky (studentské licence z principu nespolupracují s komerčními, takže studenti byli vázáni na vymezený čas a místo, kde mohli na projektu pracovat), jejich zapojení bylo rozhodně přínosem. Prototyp lampy Ideag doplněný o atraktivní stojan nyní poslouží i k prezentaci společnosti EDAG Engineering CZ jako budoucího možného zaměstnavatele studentů technických oborů.


Jednotlivé díly tvořící celé světlo.

„Letos se zaměřujeme především na hlubší vztahy se středními a vysokými školami. Pro studenty je vždy zajímavější, když jim můžeme představit reálné projekty, na kterých se podíleli jejich kolegové,“
říká specialista marketingu Marek Mázl.

„Plánujeme také přednášet v rámci relevantních předmětů na školách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme,“ doplňuje Peter Popp, jednatel společnosti. Odborníci z EDAG Engineering CZ přitom představí studentům své projekty, k nimž přinesou i názorné ukázky. „Například součástí prezentace zaměřené na přístrojovou desku bude i seznámení s prototypem konkrétního modelu, který naše firma navrhla a zkonstruovala. Díky tomuto interaktivnímu způsobu výuky si studenti dokážou lépe představit celý proces vývoje daného dílu,“ uzavírá Popp.

Finální produkt s organickým designem - vše vytisknuto na 3D tiskárně.

Světelné zdroje použité u zadní lampy IDEAG

LED technologie COB (Chip On Board) – LED čipy jsou umístěny na keramickém plošném spoji a pokryté vrstvou luminoforu, což umožňuje rovnoměrný rozvod tepla generovaného LED čipy. Ty mohou být na malé ploše umístěny ve větší koncentraci, takže lze dosáhnout vyššího světelného výkonu v porovnání s konvenčními LED diodami.

Elektroluminiscenční fólie – využívá přímou přeměnu elektrické energie na světlo umístěním vrstvy elektroluminiscenčního materiálu do elektrického pole, které vzniká mezi dvěma dalšími vrstvami – elektrodami. Všechny vrstvy jsou chráněny plastovým obalem.

OLED (Organic Light-Emitting Diode) – typ LED diod, kde se jako elektroluminiscenční látka využívají organické materiály. Ty jsou uloženy mezi dvě elektrody, z nichž alespoň jedna je průhledná. Výhodou je nízká hmotnost a možnost použít pružné podklady, nevýhodou pak kratší životnost organických materiálů.

EDAG Engineering CZ

Ing. Marek Mázl

marek.mazl@edag.cz

www.edag.cz

Vydání #4
Kód článku: 190409
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Trendy / Moderní výrobní technologie
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit