Témata
Reklama

Monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů

V dnešní době, která klade velké nároky na rychlost dodávek, kvalitu provedení a co nejnižší cenu, je nezanedbatelnou konkurenční výhodou monitoring výroby.

Zákazníci v oblasti CNC obrábění se jednoznačně shodují, že jedním z hlavních přínosů monitoringu je možnost zachycení aktuálního stavu ve výrobě. V případě klesajících hodnot parametrů spojených s výrobním procesem mohou výrobní CNC provozy okamžitě učinit kroky vedoucí k nápravě. Pro tento článek jsme si na základě svých dlouholetých zkušeností v monitoringu výroby připravili několik otázek a odpovědí, které často při své práci řešíme.

Reklama
Reklama
Schéma monitoringu výroby prostřednictvím řešení t-cimco

Co může zahrnovat implementace monitoringu výroby?

Každá instalace je připravena zákazníkovi na míru. Monitorovací řešení t-cimco spojuje praxí ověřený software pro tvorbu, správu a monitoring výroby CIMCO s dlouholetou zkušeností firmy technology-support, s. r. o., v oblasti výroby na CNC obráběcích strojích. Výsledkem může být monitoring výroby, který poskytne informace o časovém využití stroje zachycením jeho aktuálních stavů ve výrobě, včetně informaci, jako jsou:
• údaje o vyráběné zakázce získané z informačního systému;
• údaje o operátorovi z docházkového systému;
• údaje o prostojích na stroji a jejich důvodech;
• údaje o technologických parametrech a nastavení potenciometrů během výroby.

Co přináší přehled o aktuálním dění ve výrobě?

Řešení t-cimco přehledně zobrazuje aktuální dění ve výrobních CNC provozech na monitoru počítače nebo chytrém telefonu. Zobrazení doplní o informaci, jak jsou plněny základní parametry výroby – počet vyráběných dílců nebo procentuální vytížení strojů. Z rychlého náhledu je také zřejmé, který operátor je u stroje nebo jaká zakázka se aktuálně vyrábí.

Vrátila se investice do nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.)?

Nástroje t-cimco umožňují popsat stav před nákupem (výchozí stav) a po zavedení (žádaný stav) nové technologie do výroby. Na základě zjištěných parametrů, jako je čas v řezu, efektivita a kvalita pracoviště apod., je možné objektivně vyhodnotit návratnost a dlouhodobý přínos investice.

Lze zjistit, zda je strojní čas efektivně využíván?

Řešení t-cimco dokáže pracovat s informacemi nejenom z monitorovaných strojů, ale také z přídavných zařízení, jako jsou například terminály, pomocí nichž může obsluha monitorovaného stroje on-line zadávat změny ve výrobě včetně identifikace operátora, vyráběné zakázky a prostojového času. Na základě těchto informací lze stanovit graf efektivity daného pracoviště.

Efektivita výroby, správa NC programů a výrobní dokumentace

Jaké jsou skutečné náklady na výrobu daného dílce?

Řešení t-cimco sleduje dlouhodobě výrobu dané zakázky a dokáže stanovit přesný nebo průměrný čas na výrobu daného dílce. Na základě skutečného výrobního času lze následně stanovit normu, zkontrolovat kalkulaci nabídky, případně využít zjištěný skutečný čas na odhad kalkulace podobného dílce. Lze rovněž porovnávat skutečný výrobní čas mezi jednotlivými monitorovanými stroji. Zjištěné údaje je možné následně exportovat do firemního informačního systému, který tak má aktuální informace o počtu vyrobených kusů a skutečných nákladech na jejich výrobu.

Jaké stroje je možné monitorovat?

V rámci našeho zaměření jde především o CNC obráběcí stroje (např. Mazak, Mori Seiki, Brother, Okuma, Haas) a stroje s řídicími systémy (např. Fanuc, Siemens, Heidenhain). Nicméně během naší praxe jsme monitorovali i konvenční stroje, brusky, elektroerozivní stroje i roboty.

Jaké parametry je možné sledovat?

Parametry pro monitoring strojů jsou závislé na stáří a možnostech řídicího systému. U nových strojů jsou nejčastěji sledovány počty vyrobených kusů, čas obrábění, nastavení potenciometrů, název spuštěného programu, stav alarmu, stav zastavení běhu stroje, výměna palet atd.

Proč do výroby pořizovat další software?

Běžná strojírenská firma obvykle vlastní kolem pěti různých druhů strojírenského softwaru. Nejčastějším složením je jeden software na přípravu výroby, dva na konstrukci a dva na NC programování. K nim je potřeba přičíst ještě informační systém a všudypřítomný Excel, resp. MS Office. Všechny tyto programy byly nakoupeny s vidinou, že přinesou zvýšení efektivity výroby. Pokud se však zákazníka zeptáme, zda ví, jaký je skutečný dlouhodobý přínos daného softwaru, technologie, stroje nebo nástroje ve spojení s výrobním časem stroje, většinou odpoví: „My si myslíme...“. U řešení t-cimco však zákazník najde přesnou a jednoznačnou informaci o konkrétních přínosech, a to i v dlouhodobém horizontu. Ze získaných informací je zřejmé, že průměrná návratnost investice do tohoto řešení je kolem jednoho roku.

Jaké další možnosti nabízí t-cimco řešení?

Další velkou oblastí pro řešení t-cimco je centrální správa NC programů a jejich přenos do CNC strojů. To je v dnešní době často požadováno s ohledem na množství probíhajících auditů ve výrobě. Prostřednictvím řešení t-cimco je možné pro audit předložit kompletní dokumentaci o změnách a odlaďování NC programů. Současně je k dispozici i zajištění centrální správy výrobní dokumentace.

Kdo je dodavatelem řešení t-cimco?

Řešení t-cimco dodává firma technology-support, s. r. o., která od roku 2003 působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů. Snahou firmy je nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale především partnerem nabízejícím řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a CimatronE je součástí portfolia společnosti i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu výrobní dokumentace a monitoring výroby CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhu a programátory CNC obráběcích strojů a pro CAD konstruktéry.

František Machara

GibbsCAM 2015 s novou technologií UKM

GibbsCAM 2015 představuje svoji novou technologii Univerzální kinematický stroj (UKM). GibbsCAM s technologií UKM byl vyvíjen pro další zjednodušení programování, poskytnutí flexibility pro snadnou podporu kinematiky nejpokročilejších CNC obráběcích strojů a přesnou simulaci všech komponent i funkcí stroje. Software rovněž nabízí významná vylepšení v celé produktové řadě, od vytváření geometrie po strategie dráhy nástroje, a také vylepšení v oblasti nástrojů včetně integrace knihovny nástrojů Adveon.

Podpora dlouhotočných CNC soustruhů
Pokročilé nástroje v oblasti multifunkčního obrábění

V oblasti multifunkčního obrábění (MTM) přibyla podpora dlouhotočných CNC soustruhů, kde technologie UKM umožňuje lepší možnost řízení pohybů dlouhotočných CNC soustruhů mezi operacemi a poskytuje plnou podporu činnostem při přípravě NC programů, jako je synchronizace os a spojené vrtání, a plně podporuje simulaci stroje. Od verze GibbsCAM 2015 jsou plně podporovány i ostatní konfigurace komplexních MTM strojů, jako jsou frézovací/soustružnické stroje s otočným stolem či vícekanálové nesoustružnické stroje, jako například frézky s několika stoly a několika nástrojovými hlavami, nebo frézky s pevnou lunetou či s výměníkem palet a rovněž také vícevřetenové soustruhy.

Kompletní simulace všech pohyblivých komponent CNC stroje

Samozřejmě nechybějí různá obecná vylepšení systému stejně jako řada novinek v oblastech produkčního frézování a soustružení a simulací, včetně například nové strategie obrábění na polohovacích otočných stolech (TMS). Pro zákazníky v České republice a na Slovensku bude verze technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM 2015 uvolněna na začátku listopadu 2015 a bude plně lokalizovaná do českého jazyka.

-zd-

technology-support

fmachara@t-support.cz

www.t-cimco.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 151131
Datum: 11. 11. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Software pro strojaře
Autor:
Firmy
Související články
Přístup k platným datům až do výroby

S vývojem výpočetní techniky a jednotlivých aplikací a systémů pronikaly do různých oblastí fungování výrobních společností rozličné – většinou samostatné a autonomní – aplikace. Postupem času se začaly objevovat komplexnější informační systémy, které zahrnovaly větší celky podle oblastí fungování ve struktuře společnosti (ekonomika, PaM, sklady, logistika, výroba aj.). Cílem tohoto článku je zamyslet se nad přínosy situace, kdy je nasazení standardního PLM/PDM systému z oblasti předvýroby (vývoj, konstrukce, technologie) rozšířeno dále do výroby, a to až na pracoviště k jednotlivým strojům (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje atd.).

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Související články
Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit