Témata

Monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů

V dnešní době, která klade velké nároky na rychlost dodávek, kvalitu provedení a co nejnižší cenu, je nezanedbatelnou konkurenční výhodou monitoring výroby.

Zákazníci v oblasti CNC obrábění se jednoznačně shodují, že jedním z hlavních přínosů monitoringu je možnost zachycení aktuálního stavu ve výrobě. V případě klesajících hodnot parametrů spojených s výrobním procesem mohou výrobní CNC provozy okamžitě učinit kroky vedoucí k nápravě. Pro tento článek jsme si na základě svých dlouholetých zkušeností v monitoringu výroby připravili několik otázek a odpovědí, které často při své práci řešíme.

Schéma monitoringu výroby prostřednictvím řešení t-cimco

Co může zahrnovat implementace monitoringu výroby?

Každá instalace je připravena zákazníkovi na míru. Monitorovací řešení t-cimco spojuje praxí ověřený software pro tvorbu, správu a monitoring výroby CIMCO s dlouholetou zkušeností firmy technology-support, s. r. o., v oblasti výroby na CNC obráběcích strojích. Výsledkem může být monitoring výroby, který poskytne informace o časovém využití stroje zachycením jeho aktuálních stavů ve výrobě, včetně informaci, jako jsou:
• údaje o vyráběné zakázce získané z informačního systému;
• údaje o operátorovi z docházkového systému;
• údaje o prostojích na stroji a jejich důvodech;
• údaje o technologických parametrech a nastavení potenciometrů během výroby.

Co přináší přehled o aktuálním dění ve výrobě?

Řešení t-cimco přehledně zobrazuje aktuální dění ve výrobních CNC provozech na monitoru počítače nebo chytrém telefonu. Zobrazení doplní o informaci, jak jsou plněny základní parametry výroby – počet vyráběných dílců nebo procentuální vytížení strojů. Z rychlého náhledu je také zřejmé, který operátor je u stroje nebo jaká zakázka se aktuálně vyrábí.

Vrátila se investice do nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.)?

Nástroje t-cimco umožňují popsat stav před nákupem (výchozí stav) a po zavedení (žádaný stav) nové technologie do výroby. Na základě zjištěných parametrů, jako je čas v řezu, efektivita a kvalita pracoviště apod., je možné objektivně vyhodnotit návratnost a dlouhodobý přínos investice.

Lze zjistit, zda je strojní čas efektivně využíván?

Řešení t-cimco dokáže pracovat s informacemi nejenom z monitorovaných strojů, ale také z přídavných zařízení, jako jsou například terminály, pomocí nichž může obsluha monitorovaného stroje on-line zadávat změny ve výrobě včetně identifikace operátora, vyráběné zakázky a prostojového času. Na základě těchto informací lze stanovit graf efektivity daného pracoviště.

Efektivita výroby, správa NC programů a výrobní dokumentace

Jaké jsou skutečné náklady na výrobu daného dílce?

Řešení t-cimco sleduje dlouhodobě výrobu dané zakázky a dokáže stanovit přesný nebo průměrný čas na výrobu daného dílce. Na základě skutečného výrobního času lze následně stanovit normu, zkontrolovat kalkulaci nabídky, případně využít zjištěný skutečný čas na odhad kalkulace podobného dílce. Lze rovněž porovnávat skutečný výrobní čas mezi jednotlivými monitorovanými stroji. Zjištěné údaje je možné následně exportovat do firemního informačního systému, který tak má aktuální informace o počtu vyrobených kusů a skutečných nákladech na jejich výrobu.

Jaké stroje je možné monitorovat?

V rámci našeho zaměření jde především o CNC obráběcí stroje (např. Mazak, Mori Seiki, Brother, Okuma, Haas) a stroje s řídicími systémy (např. Fanuc, Siemens, Heidenhain). Nicméně během naší praxe jsme monitorovali i konvenční stroje, brusky, elektroerozivní stroje i roboty.

Jaké parametry je možné sledovat?

Parametry pro monitoring strojů jsou závislé na stáří a možnostech řídicího systému. U nových strojů jsou nejčastěji sledovány počty vyrobených kusů, čas obrábění, nastavení potenciometrů, název spuštěného programu, stav alarmu, stav zastavení běhu stroje, výměna palet atd.

Proč do výroby pořizovat další software?

Běžná strojírenská firma obvykle vlastní kolem pěti různých druhů strojírenského softwaru. Nejčastějším složením je jeden software na přípravu výroby, dva na konstrukci a dva na NC programování. K nim je potřeba přičíst ještě informační systém a všudypřítomný Excel, resp. MS Office. Všechny tyto programy byly nakoupeny s vidinou, že přinesou zvýšení efektivity výroby. Pokud se však zákazníka zeptáme, zda ví, jaký je skutečný dlouhodobý přínos daného softwaru, technologie, stroje nebo nástroje ve spojení s výrobním časem stroje, většinou odpoví: „My si myslíme...“. U řešení t-cimco však zákazník najde přesnou a jednoznačnou informaci o konkrétních přínosech, a to i v dlouhodobém horizontu. Ze získaných informací je zřejmé, že průměrná návratnost investice do tohoto řešení je kolem jednoho roku.

Jaké další možnosti nabízí t-cimco řešení?

Další velkou oblastí pro řešení t-cimco je centrální správa NC programů a jejich přenos do CNC strojů. To je v dnešní době často požadováno s ohledem na množství probíhajících auditů ve výrobě. Prostřednictvím řešení t-cimco je možné pro audit předložit kompletní dokumentaci o změnách a odlaďování NC programů. Současně je k dispozici i zajištění centrální správy výrobní dokumentace.

Kdo je dodavatelem řešení t-cimco?

Řešení t-cimco dodává firma technology-support, s. r. o., která od roku 2003 působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů. Snahou firmy je nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale především partnerem nabízejícím řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a CimatronE je součástí portfolia společnosti i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu výrobní dokumentace a monitoring výroby CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhu a programátory CNC obráběcích strojů a pro CAD konstruktéry.

František Machara

GibbsCAM 2015 s novou technologií UKM

GibbsCAM 2015 představuje svoji novou technologii Univerzální kinematický stroj (UKM). GibbsCAM s technologií UKM byl vyvíjen pro další zjednodušení programování, poskytnutí flexibility pro snadnou podporu kinematiky nejpokročilejších CNC obráběcích strojů a přesnou simulaci všech komponent i funkcí stroje. Software rovněž nabízí významná vylepšení v celé produktové řadě, od vytváření geometrie po strategie dráhy nástroje, a také vylepšení v oblasti nástrojů včetně integrace knihovny nástrojů Adveon.

Podpora dlouhotočných CNC soustruhů
Pokročilé nástroje v oblasti multifunkčního obrábění

V oblasti multifunkčního obrábění (MTM) přibyla podpora dlouhotočných CNC soustruhů, kde technologie UKM umožňuje lepší možnost řízení pohybů dlouhotočných CNC soustruhů mezi operacemi a poskytuje plnou podporu činnostem při přípravě NC programů, jako je synchronizace os a spojené vrtání, a plně podporuje simulaci stroje. Od verze GibbsCAM 2015 jsou plně podporovány i ostatní konfigurace komplexních MTM strojů, jako jsou frézovací/soustružnické stroje s otočným stolem či vícekanálové nesoustružnické stroje, jako například frézky s několika stoly a několika nástrojovými hlavami, nebo frézky s pevnou lunetou či s výměníkem palet a rovněž také vícevřetenové soustruhy.

Kompletní simulace všech pohyblivých komponent CNC stroje

Samozřejmě nechybějí různá obecná vylepšení systému stejně jako řada novinek v oblastech produkčního frézování a soustružení a simulací, včetně například nové strategie obrábění na polohovacích otočných stolech (TMS). Pro zákazníky v České republice a na Slovensku bude verze technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM 2015 uvolněna na začátku listopadu 2015 a bude plně lokalizovaná do českého jazyka.

-zd-

technology-support

fmachara@t-support.cz

www.t-cimco.cz

Vydání #11
Kód článku: 151131
Datum: 11. 11. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Software pro strojaře
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit