Témata
Vydání #5
Květen 2015Téma měsíce

Nové trendy v PVD a CVD povlakování. Řezné nástroje v třískovém obrábění.

Progresivní materiály ve strojírenství.

Články

Servis

Neusnout na vavřínech

Nový systém inovací jako nedílná součást aktivit průmyslového podniku – i toto téma bylo diskutováno na letošním Strojírenském fóru v Obecním domě v Praze a my vám ho nyní přiblížíme v rozhovoru s prof. Jiřím Markem.

Kudy vede cesta k úspěchu?

Odpověď na otázku v titulku jsme hledali v rozhovoru s významným českým průmyslovým designérem Martinem Tvarůžkem. Jeho ateliér sídlící v Brně pracuje pro firmy po celé republice i v zahraničí.

Přírodní modely inspirují automatizační techniku

V polovině dubna se v na hannoverském výstavišti konal přední světový veletrh technologií Hannover Messe 2015, který v pěti dnech sdružil průmyslovou automatizaci a IT, techniku pohonu, fluidní techniku a energetickou techniku, techniku životního prostředí, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj.

Standardním nástrojem na nestandardní otvory

Výroba hydraulických bloků vyžaduje nejen pečlivost. I v tomto odvětví se projevuje stále rostoucí tlak na produktivitu obráběcích operací. Kromě frézování, vrtání či závitování zde přichází ke slovu i hluboké vrtání. Na pozvání společnosti Walter CZ jsem se zajel podívat do společnosti Czetec, kde nástroj ze standardního sortimentu Walter významně pomohl ke zkrácení výrobních časů.

Veletrh Laser World of Photonics

Od 22. do 25. června 2015 se v Mnichově představí největší mezinárodní přehlídka laserového a fotonického průmyslu – veletrh Laser World of Photonics 2015. Současně s veletrhem se koná World of Photonics Congress 2015, kde bude mít své dostaveníčko mezinárodní vědecká elita.

Kdo probudí Růženku?

Profesor Ján Košturiak před patnácti lety publikoval velice nadčasový článek nazvaný „Vysoké školy spia tvrdým spánkom Šípkovej Ruženky“, který je bohužel stále aktuální i doposud. Ptáte se, proč bohužel? Poněvadž se za tu dobu k lešímu nic nezměnilo, právě naopak… Kdyby se tehdejší Rektorská konferece spíše než autorem samotným zabývala poselstvím a signály, které svým textem směrem ke školství pan profesor vysílal, nemuselo se jak slovenské, tak i naše vysoké školství nacházet v současném stavu, na který poukazují již nejen ti, kteří absolventy zaměstnávají, ale i akademická obec samotná.

Buďme více ambiciózní

Podpora exportu a jeho financování ‒ to bylo téma, které otevřelo druhý ročník Strojírenského fóra, které se uskutečnilo v polovině března v Obecním domě v Praze a my jsme vás o něm podrobněji informovali v minulém vydání MM Průmyslového spektra.

Co letos chystá veletrh v Mnichově?

Letošní rok 2015 určila OSN jako rok světla a technologií založených na energii světla. Už to samo o sobě je oceněním technologií fotoniky – především technologií na bázi laserového paprsku.

Bezpečnost firemních dat, část 2.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

INDUSTRIE 4.0: čas kvapí

Jak dobře je Německo připraveno na Industrie 4.0? Ze studie MHP vyplynulo, že 24 % dotázaných neví, co to Industrie 4.0 je. Snad je to také proto, že pro tento pojem existuje 134 definic. Výzkum provedený institucí CSC dokonce ukazuje, že téměř každý druhý vedoucí pracovník se domnívá, že německé podniky technickou a strukturální přestavbu k zesítěné výrobě (Industrie 4.0) nezavedou. Přesto čas kvapí: kdo se již nyní tímto tématem nezabývá, ztrácí kontakt.

Inovace 2015, Téma 4: Aspekty zavedení inovačního procesu ve firmě

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Kov nad všechny smaragdy

O třetinu lehčí než hliník, mimořádně tvrdý, tuhý a přitom velmi pevný kov. Beryllium, z pohledu chemiků „otec“ žádaného šperkařského minerálu smaragdu, je právem považováno za kov budoucnosti. Má své nezastupitelné místo v kosmických technologiích, palivových tyčích v reaktorech jaderných elektráren, urychlovačích částic. Z jeho slitin s mědí se vyrábí téměř nezničitelné nářadí, ale také žesťové nástroje. Příměsi beryllia najdeme v podmořských internetových kabelech nebo v bateriích mobilních telefonů.

Rozšíření evropského skladu náhradních dílů

Na konci března 2015 bylo v belgické Lovani (Leuven) poblíž Bruselu za účasti 130 hostů otevřeno European Parts centrum firmy Yamazaki Mazak. Následující reportáž vám přinese bližší pohled nejen na slavnostní akt otevření, ale především na centrum samotné a odraz jeho existence na poprodejní služby evropským zákazníkům.

Kovosvit MAS a výzkumné centrum RCMT

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) při Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze ze své podstaty aplikačního výzkumu již dlouhodobě spolupracuje s výrobními podniky. Patří mezi ně zejména celá řada výrobců obráběcích strojů ‒ k zásadním partnerům pak Kovosvit MAS, se kterým se spolupráce datuje hned ke vzniku pracoviště po roce 2000.

Američani v Barceloně

Začít podnikat v odvětví obrábění není vůbec snadné. Úspěch často závisí na tom, zda se vám povede na trh přijít s něčím novým. Zakladatelé firmy Blumeprot sídlící v Barceloně se v roce 2011 rozhodli vytvořit subdodavatelskou obráběcí dílnu se zaměřením na komponenty s vyšší hodnotou, zejména na prototypy a malé série předvýrobních komponentů.

Strojírenská technologie na VŠ

S ohledem na hlavní téma tohoto vydání jsme oslovili jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na strojírenskou technologii. Naší nabídku vyslyšela pracoviště na ČVUT, VUT, TUL A VŠB.

Plasty jako konstrukční materiál

Polymery jsou stále využívanějším materiálem nejen ve strojírenství. Díky svým vlastnostem nahrazují v mnoha případech kovové materiály. Na druhé straně jsou s nimi spojeny i problémy, jako např. jejich recyklace.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Informační technologie

Současná tendence při práci s plechy a kovy? Automatizace procesů

Neúprosný trend dnešních dní velí: preciznost především. Právě přesnost je totiž u odvětví, ve kterých se pracuje s kovy a plechy, hlavním jmenovatelem úspěchu. Navíc je nutné držet krok s trhem, tedy připravit výrobky k prodeji v co nejkratší době a s co nejnižšími náklady. Není proto divu, že společnosti stále častěji automatizují své firemní procesy.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Inovace

Inovativní firma roku 2014: VÚHŽ

Soutěž Česká inovace vyhlásila nejlepší tuzemské inovace roku 2014. Jednou ze tří společností oceněných v kategorii Inovativní firma je VÚHŽ, a. s., (původně Výzkumný ústav hutnictví železa) za digitální hladinoměr určený pro hutní provozy (kontilití), kde je pro výrobu kvalitních ocelí potřeba zajistit ustálenou výšku hladiny tekuté oceli v krystalizátoru.

Trendy

Nový univerzální přesný nástrojový upínač

Vysoce přesný univerzální upínač nástrojů pro frézování, vrtání, vystružování nebo řezání závitů zvyšuje efektivitu obrábění díky upínání téměř bez obvodového házení.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Inovace v povlakovacích zařízení

Obor povlakování patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblast nástrojů. Inovace v povlakování jsou hnacím motorem mnohých změn v používaných materiálech i v samotné konstrukci nejen u řezných nástrojů. Pro vytváření tohoto inovačního prostředí jsou zapotřebí neustále investice do nových a vyspělých technologií povlakování.

Využití povlaků pro zvýšení životnosti hoblovacích nožů

Nanostrukturované povlaky použité jako povrchová úprava hoblovacích nožů pro obrábění dřeva z rychlořezné oceli přinesly výrazné zvýšení životnosti nástroje a tím i zvýšení kvality povrchu obráběného dřeva.

Konkurenceschopná výroba začíná kvalitním řezným nástrojem

Technologie obrábění tvoří společný základ pro řadu výrobních technologií. Touto zdánlivě jednoduchou technologií se vytvářejí různé tvary a rozměry rozmanitých součástí požadované kvality, další nástroje pro technologie tváření, vstřikování nebo lití pod tlakem. Dlouhodobým cílem je využívání zejména nástrojů s definovanou geometrií ostří, které má zásadní využití pro CNC a CAD/CAM technologie. Tato geometrie a její trvanlivost záleží na řezném materiálu a na podmínkách zatěžování v jednotlivých technologiích.

Frézy pro precizní dokončování

Řada dokončovacích fréz TungFineBall s vyměnitelnou destičkou je určena pro vysoce precizní dokončování. Unikátní upínací mechanismus destičky kombinovaný se systémem přívodu procesní kapaliny dělá z tohoto produktu vhodný nástroj pro obrábění forem a zápustek či komponent pro letecký průmysl.

Nové konstrukce nástrojů s VBD

Když se renomovaný korejský výrobce nástrojů pro obrábění TaeguTec před více než pěti lety objevil na českém trhu, měl v silné konkurenci velmi těžkou pozici. Přesto se brzy začal cílevědomě prosazovat a jeho tuzemský zástupce, společnost TaeguTec ČR, s. r. o., každoročně navyšuje svůj podíl na tuzemském trhu s řeznými nástroji.

Efektivnější obrábění díky lepšímu využití potenciálu řezných nástrojů

V dnešním silně konkurenčním prostředí je stále větší tlak na snižování konečné ceny produktu. Existuje v podstatě několik možných způsobů, jak v této soutěži s vlastní výrobou obstát. Jednou z nich je i efektivnější způsob výroby, a to při zachování nebo lépe zvýšení kvality obrobků. To samozřejmě platí i pro oblast výroby třískovými technologiemi obrábění.

Nové HPC výstružníky - maximální výkon pro všechny materiály

Výrobci precizních řezných nástrojů jsou zároveň stěžejními „dodavateli“ produktivity v oblasti obrábění. Jejich inovace přinášejí zákazníkům – obráběčům – stabilní výkonné procesy při snižování výrobních nákladů.

Nové řezné materiály pro soustružení oceli

Společnost Seco doplnila svou revoluční technologii povlakování břitových destiček Duratomic o nové funkce, čímž znovu posouvá výkon v obrábění kovů na další úroveň.

Asymetrické vyvrtávání přináší vyšší produktivitu

Přesné vyvrtávání je významnou operací při výrobě mnoha důležitých součástí. Přesnost a kvalita povrchu otvorů pro čepy klikové hřídele ve skříni bloku motoru má přímý vztah k výkonu a spotřebě paliva, zatímco doba potřebná pro jejich obrábění ovlivňuje produktivitu závodu, kde se bloky motorů vyrábějí. Také v mnoha jiných konstrukčních dílech jsou přesné otvory základním předpokladem pro jejich správnou funkci. Jelikož takovéto otvory mají velmi úzké výrobní tolerance, je jejich výroba nákladná, zdlouhavá a i malá chyba nebo omyl mohou vést ke zničení drahého obrobku. Odpovědí společnosti Kennametal je vyvrtávací tyč pro geometrické a asymetrické vyvrtávání, která si již získala přízeň řady uživatelů.

Inovace upichovacích a zapichovacích nástrojů nekončí

Ti, kdo měli možnost navštívit výrobní závod Iscar Ltd. v Izraeli, jistě si povšimli hesla napsaného nad budovou, jímž firma hodnotí sama sebe: „Jsme firma, kde inovace nikdy nekončí“. Podívejme se tedy postupně na některé produktové řady, jejichž charakter se skutečně neustále vyvíjí.

Deformace stopkových frézovacích nástrojů při obrábění

Neustálý tlak na snižování cen výrobků, a tudíž snižování výrobních nákladů, vede ke hledání progresivnějšího frézování. Patrný je především vývoj nových řezných nástrojů, jejich povlaků, optimalizovány jsou strategie třískového obrábění a zpřesňovány jsou matematické modely predikující jednotlivé detaily řezného procesu.

Výroba

Nový model výpočtu provozní trvanlivosti ložisek

Společnost SKF na veletrhu v Hannoveru představila nový průkopnický model, který konstruktérům pomůže přesněji vypočítat trvanlivost ložisek v konkrétních aplikacích díky zohlednění většího počtu působících faktorů než dříve. Nový model představuje významný krok vpřed pro průmysl a výrobcům originálních zařízení (OEM) a koncovým uživatelům přinese vyšší jistotu při výběru ložisek pro konkrétní aplikace. To se následně projeví zlepšenou trvanlivostí ložisek a snížením provozních nákladů.

Využití laseru při dělení a značení materiálů

Jaký typ laseru je vhodný pro jaký materiál? Jaký výkon je třeba pro dělení desky o zadané síle? Jaké asistenční plyny lze pro řez použít a jaké výsledky s daným typem plynu lze očekávat? Jakým laserem značit a jakým řezat?

Principy filtrace olejových a emulzních mlhovin

Problém tvorby emulzního a olejového aerosolu vznikl teprve v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století, kdy obráběcí stroje začaly být osazovány vřeteny s vysokými otáčkami, systémy chlazení s vyššími pracovními tlaky a s nástupem nástrojů s vnitřním chlazením. To vyvolalo nejprve potřebu plného krytování obráběcích strojů a následně nezbytnost odsávání a filtrace vnitřního prostoru stroje, protože aerosol (v podstatě velmi lehká a teplá vzdušnina) měl tendenci unikat všemi otvory ze stroje ven a nejvíce přímo ohrožoval pracovníka, který po ukončení pracovního cyklu stroje musel otevřít dveře stroje, aby mohl vyměnit obrobek.

Tangenciální frézovací systém a kazetový systém pro upichování

Firma Horn nyní doplňuje v praxi již osvědčený tangenciální frézovací systém 409 o 90° stopky fréz a frézovací hlavy s dalšími roztečemi zubů. Další novinkou tohoto výrobce je rozšíření programu upichování o systém kazet 842 pro obrábění menších obrobků

Nové pistole pro dávkování dvousložkových lepidel

Společnost Nordson EFD nabízí nové ruční, pneumatické a bezšňůrové pistole pro dávkování dvousložkových lepidel, které se vyznačují provozní odolností, ergonomickým provedením a uživatelskou přívětivostí.

Ideální snoubení designu a užitné hodnoty

Trendy ve strojírenství se zaměřují stále více na design. Důraz je kladen na snadnější obsluhu, snížené nároky na prostor a zároveň na výrazně snížené systémové náklady. Při výrobě takových strojů je nutné chytře kombinovat méně nákladné sériové komponenty a individuálně navržené součásti. Zajímavou referencí takového řešení je řada obráběcích strojů Planet V od výrobce Supfina, která je vybavena systémem rozváděčů a souvisejících technologií Rittal.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 3.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí.

CNC hrotové brusky pro vnější válcové plochy

Řady brusek označené jako GP14W, GP15W, GA14W, GA15W jsou určeny pro broušení přesných dílů v hromadné výrobě do délky 250 mm a průměru do 150 mm, nejlépe pro stabilní, velmi přesné broušení malých součástí používaných v automobilech, motocyklech, hydraulických zařízeních, v domácích spotřebičích atp. Konstrukce stroje včetně jeho zakrytování je řešena tak, aby stroj mohl být zastavěn do výrobních linek.

3D analýzy a filtrace profilu povrchu

Kvalitativní rozvoj měřicích a zejména vyhodnocovacích metod pro posuzování kvality textury povrchu urychlil praktickou aplikovatelnost dokonalejší prostorové charakteristiky jeho profilu. Komplexnější popis vlastností povrchu je přínosný nejen pro jeho detailnější poznání, ale především rozšířením poznatků o vztahu stavu povrchu k jeho funkčnímu chování.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit