Témata
Reklama

Nové HPC výstružníky - maximální výkon pro všechny materiály

Výrobci precizních řezných nástrojů jsou zároveň stěžejními „dodavateli“ produktivity v oblasti obrábění. Jejich inovace přinášejí zákazníkům – obráběčům – stabilní výkonné procesy při snižování výrobních nákladů.

Při obrábění jednotlivých dílů dělíme většinou operace na hrubovací a dokončovací. Vystružování je většinou poslední operací při obrábění díry. Zde je pak vyžadována vysoká kvalita vystružovaných otvorů – kruhovitost, válcovitost i drsnost povrchu. Vyhodnocuje se také rozměrová stabilita vystružených otvorů v závislosti na opotřebení nástroje. Jedním z hlavních kritérií je přitom celková trvanlivost výstružníku. U těchto nástrojů je zákazníky vyžadována vysoká procesní spolehlivost, neboť obráběné díly jsou většinou v závěrečné fázi a bylo do nich vloženo již mnoho práce a energie.

Reklama
Reklama
Výstružníky inovační technologie HR 500 kompletní řady Exclusive Line pro vystružování ve všech materiálech
Výstružníky HR 500 pro vystružování průchozích děr (dolní) i neprůchozích děr (horní)

Vysoce výkonné výstružníky HR 500

Firma Gühring disponuje komplexním programem vysoce výkonných výstružníků s označením HR 500. V tomto programu se nacházejí výstružníky pro obrábění všech materiálů. Optimální kombinace speciálních geometrií, nových řezných materiálů a deponovaných tenkých vrstev zaručují vynikající jakosti vystružených otvorů při vysokých výkonech. Ucelený standardní nástrojový program umožňuje vystružovat otvory v rozsahu průměrů od 2,97 do 76,00 mm. Pro komplexní pokrytí tak velkého rozsahu jsou k dispozici následující typy nástrojů:

• tvrdokovové (dále TK) monolitní až do průměru 20,00 mm;
• nástroje s TK a cermetovými pájenými řeznými destičkami do průměru 40,00 mm;
• hlavy s TK a cermetovými pájenými řeznými destičkami až do průměru 76,00 mm;
• mezirozměry a stupňové výstružníky v rámci doplňkového programu Active.

Tyto nástroje řady Exclusive Line pro vystružování průchozích (HR 500 D) a neprůchozích děr (HR 500 S) byly vyvíjeny podle nejnovějších trendů ve strojírenském oboru jako komplexní systém zahrnující řezný materiál, aplikaci povlaku, geometrii a řezné parametry.

Litinová struktura má pravidelné rozdělení staženin, výstružník HR 500 GUSS dosáhl při trvanlivosti 60 m jakost drsnosti povrchu Ra = 0,46 µm.
Při extrémní velikosti staženin a jejich nepravidelném rozložení musí být při vyhodnocování dosažené jakosti drsnosti povrchu zohledněn podíl vad struktury.

Monolitní HPC výstružníky

Důležitou součástí programu HR500 jsou TK monolitní HPC výstružníky umožňující ve většině ocelí řeznou rychlost až vc = 250 m.min-1 a posuv na otáčku řádově kolem f = 1,0 mm.ot.-1. Tyto parametry jsou pak na stejné úrovni jako u cermetových výstružníků, avšak bez „cermetových“ omezujících nevýhod. U těchto monolitních výstružníků odpadají problémy při výrobě při broušení (nevznikají ultrajemné mikrotrhliny) a jsou výrobně levnější. Oproti cermetovým výstružníkům je možné progresivně obrábět téměř všechny druhy materiálů včetně měkkých i legovaných nerezových ocelí. Výstružníky se také s velkým úspěchem používají pro obrábění kalených ocelí i s tvrdostí 60 HRC. Vystružování přerušovaných otvorů, aplikace při nestabilnějších upnutích nebo na starších strojích nejsou v těchto případech žádný problém.

Výstružníky HR 500 D pro opracování průchozích děr

Speciálně vyvinutá geometrie s přímými profilovými drážkami umožňuje nasazení extrémně vysokých řezných parametrů i u hlubších děr. Zároveň je díky vynikajícímu přístupu řezné kapaliny k místu řezu bezproblémový odchod jemných třísek před vlastní řeznou hranou. Zde použitá varianta vnějšího chlazení pomocí podélných drážek vybroušených přímo ve stopce umožňuje přesné směrování řezné kapaliny přímo do drážek profilu. Velikou výhodou oproti systému vnitřního chlazení je, že namáhaná přední řezná část výstružníku je kompaktní a není narušena ani zeslabena perforací od kanálů vnitřního chlazení, nedochází zde tudíž ani k hromadění třísek a ucpávání u vyústění. Odpadá zde také problém se změnou polohy výstupních otvorů vnitřního chlazení po přeostření výstružníku. Optimalizace průtoku chladicí kapaliny byla samozřejmě modelována pomocí CFD – simulace mechaniky proudění.

Chlazení HR 500 GT využívá centrálního šroubu na čelní straně s poměrně velkou plochou hlavou, pod níž ústí chladicí kanály a která otáčí a směruje chladicí kapalinu přímo na břity nástroje. Toto řešení je přihlášeno k patentování.

Příklad nasazení výstružníku HR 500 D u zákazníka – obrábění průchozí díry v materiálu 20MnCr5 o průměru 8 H7 do hloubky 25 mm. Řezné parametry:

• vc = 200 m.min-1;
• f = 1,6 mm.ot.-1;
• vf = 12 700 mm.min-1 (!).

Trvanlivost břitu je 4 000 děr, tj. 100 metrů.

Výstružníky HR 500 S pro opracování neprůchozích děr

Tento typ výstružníku je opatřen jedním centrálním chladicím kanálem, jeho poměrně velká plocha zaručuje přívod optimálního množství do místa řezu. Speciální geometrie s přímými profilovými drážkami pak bezproblémově odvádí drobné třísky z místa řezu proti směru posuvu.

Vysokou efektivitu je možné dokladovat na příkladu vystružování otvoru o průměru 8H7 do hloubky 30 mm v legované zušlechtěné oceli 42CrMo4 s pevností 950 N.mm-2, chlazení emulzí tlakem 4 MPa. V tomto případě je možné zkrátit hlavní řezný čas pro každou díru až padesátkrát:

• vc = 250 m.min-1;
• f = 1,0 mm.ot.-1;
• vf = 9 950 mm.min-1.

Dosažená drsnost povrchu při těchto extrémních řezných podmínkách se pohybuje v rozmezí od Rz = 1,5 do Rz = 3,5 µm při trvanlivosti břitu výstružníku 45 m.

Výstružníky HR 500 GUSS

Vývoj nových produktů se nezastavil, základní program HPC výstružníků byl dále rozšířen o nástroje pro vystružování obrobků z litiny. Hlavní výhodou deponovaného povlaku s označením Signum je, že s uvedeným nástrojem můžeme opracovávat jak šedou, tak i tvárnou litinu. Nový povlak se totiž vyznačuje extrémní tvrdostí (od 5 500 HV), vynikající přilnavostí a vysokou tepelnou odolností. Kromě toho tyto výstružníky dosahují ještě lepší kvality obrobených povrchů a zvýšené trvanlivosti při vysoké procesní stabilitě.

Příklad nasazení výstružníku HR 500 GUSS u zákazníka – obrobek ze šedé litiny GG-30 – brzdový třmen, otvor 18,00 mm H7. Řezné parametry:

• vc = 200 m.min-1;
• f = 1,2 mm.ot.-1.

Dosažená drsnost povrchu je menší než Ra = 0,8 µm při trvanlivosti výstružníku 48 m.

Pokud jsou litinové materiály kvalitní a dostatečně homogenní, je možné běžně dosahovat při vystružování těmito nástroji kvalitu povrchu Ra < 1,6 µm v šedé litině a Ra < 1,2 µm v tvárné litině. Zde je při vyhodnocování drsnosti povrchu limitujícím faktorem spíše kvalita litiny – viz znázornění na dvou příkladech struktur a vyhodnocení.

Výstružníky HR 500 ALU

Tyto monolitní HPC výstružníky umožňují při opracování hliníkových slitin dosahovat hodnot trvanlivosti a jakosti povrchu na úrovni mezi hodnotami dosahovanými tradičními monolitními a PKD výstružníky. Přesto jsou možné posuvové rychlosti dokonce vyšší než u PKD nástrojů. Při optimálních řezných parametrech a ostatních okrajových podmínkách nedochází k nalepování třísek. K tomu velkou měrou přispívají optimalizovaná geometrie nástroje i depozice tenké vrstvy s označením Carbo.

Pro příklad – výstružník v neprůchozím otvoru 7H7 v materiálu AlMgSi1:

• vc = 400 m.min-1;
• n = 18 000 ot.min-1;
• f = 2,2 mm.ot.-1;
• vf = 40 000 mm. min-1.

Trvanlivost břitu je 300 m. Dosažená kvalita povrchu Rz v rozmezí 1,1 až 1,8 µm, rozdíl průměrů max. 2 µm.

Výstružníky HR 500 G

Na základě vynikajících výsledků, které dosahují monolitní TK vysoce výkonné výstružníky HR 500 (které jsou však k dispozici do průměru 20,00 mm), byla vyvinuta další řada navazující na tento koncept s označením HR 500 G pro rozsah průměrů od 20,00 do 40,00 mm. Tyto výstružníky jsou v provedení s pájenými TK nebo cermetovými řeznými destičkami a jejich základní geometrie odpovídá monolitním, přičemž jejich výroba je daleko ekonomičtější. Proti jiným systémům s vyměnitelnými hlavami mají tyto výstružníky i další výhody – vykazují vyšší stabilitu díky monolitní tuhé konstrukci těla nástroje, dosahují lepších hodnot radiálního házení (odpadá jedno přechodové místo), přívodní chladicí kanál není zúžený, odpadá nebezpečí protočení a je zde možné vyšší radiální zatížení. Výstružníky s cermetovými řeznými destičkami jsou bez povlaku, s TK destičkami jsou s deponovanou vrstvou Signum nebo Carbo.

Výstružníky HR 500 GT

Také pro průměry větší než 40,00 mm je aplikována technologie HR 500. Celá škála inteligentních řešení zde zaručuje, že i u těchto velkých průměrů je možné využít vysokých řezných parametrů při vynikající kvalitě vystružených otvorů. Rozmanitost tohoto semistandardního programu vystružovacích hlav s velmi krátkými dodacími termíny opět zaručuje obrábění všech druhů materiálů. Zde jsou opět analogicky k programu pro menší průměry pájené řezné destičky tvrdokovové nebo cermetové. Pro TK destičky pak obdobně připadají v úvahu depozice povlaků Signum, nanoA, případně Carbo. Optimální chlazení nástroje je zaručeno důmyslným systémem, který je přihlášen k patentování. Princip je v centrálním šroubu na čelní straně s poměrně velkou plochou hlavou, pod níž ústí chladicí kanály a která otáčí a směruje chladicí kapalinu přímo na břity nástroje. Ucpání výstupu chladicích kanálů jemnými třískami je v tomto případě nemožné. Malá konstrukční výška tohoto šroubu dovoluje bezproblémové vystružování neprůchozích otvorů až do dna. V případě potřeby však může být tento šroub odmontován. Tento program je také skvěle doplněn prodlužovací upínací technikou. Pro vystružovací hlavy jsou standardně k dispozici hydraulická upínací pouzdra s délkou l1 až 295 mm. Je také velice výhodné použít modulární systém 6x6.

Upínací program GM 300 pro dokončovací operace s označením 6x6

Tento upínací program je postaven na modulární bázi držáků pro dokončovací obrábění s nejpřesnějším provedením například pro PKD/CBN nástroje pro jemné obrábění či vysoce výkonné výstružníky HR 500. Ten díky šesti blíže k sobě uspořádaným seřizovacím šroubům pro radiální a axiální nastavení umožňuje velmi snadno provádět úpravy a korekce polohy řezné hrany vůči symetrii rotace. Nástroje jsou pak nastaveny pro obrábění bez kymácivého efektu v mikrometrické přesnosti. Díky možnostem výběru upínačů (hydraulických, tepelných či HPC) a rozhraní (jako HSK či SK) je velmi snadné sestavit si optimální modul. Přívod chladicí kapaliny je bezztrátový díky použití těsnicího mezipouzdra. Pro konečné obrábění bez vibrací je k dispozici 6 otvorů se závity v základním tělese pro precizní dovyvážení celé kompletní sestavy upínače i s nástrojem.

Upínací program GM 300 zaručuje dostatečně širokou škálu upínačů k sestavení optimálního modulu pro dosažení maximální přesnosti nastavení výstružníku.

Přínosy výstružníků HR 500

Konečný uživatel nasazením výstružníků HR 500 ve výrobě profituje hned několikrát, protože získá:

• extrémní vysoké řezné podmínky;
• extrémní snížení hlavních časů obrábění a tím i podstatné úspory ve výrobě;
• široké spektrum pro nasazení;
• vysokou procesní spolehlivost;
• v rámci standardního programu příznivé ceny, krátké dodací termíny;
• mezirozměry jsou k dispozici v rámci speciálního programu, a to rychle a levně díky rozsáhlému skladu polotovarů.

Vývojem a zavedením na trh nových progresivních výstružníků HR500 se posouvá hranice technických možností o jeden stupeň výše. Nasazení tvrdokovů pro „cermetové“ řezné podmínky bylo až do poslední doby bráno jako nemožné. Dnes tento trend u technických odborníků vzbuzuje velký zájem.

Dr.-Ing. František Plánička

Gühring

sekretariat@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 150527
Datum: 06. 05. 2015
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Související články
Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Nová generace tangenciálních rohových fréz

Nové tangenciální rohové frézy se vyznačují inovativním trojúhelníkovým tvarem okraje břitové destičky, který poskytuje řezným hranám výjimečnou pevnost.

Automatický systém hlídání použitého adaptéru

Společnost Kelch, která se specializuje na periferie a služby pro výrobce a uživatele strojů pro třískové obrábění, představuje plně automatické monitorování modulů MoDeTec. Tento patentovaný systém zabraňuje výběru nesprávných adaptérů ve výrobě, čímž se předchází vysokým následným škodám v podobě poklesu kvality, poškození stroje a zastavení výroby.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Efektivní identifikace nástrojů a přenos dat

Systémový dodavatel Kelch GmbH uvádí na trh řešení Kelch QR pro kompletní, procesně spolehlivou identifikaci nástrojů, která zároveň přenáší data nástrojů do obráběcího stroje. Kelch QR je koncipováno jako jednoduché ekonomické řešení, které umožňuje podnikům zavést bez velkých dodatečných nákladů standardy Smart Factory a Průmyslu 4.0. Následující text představuje běžné metody, jako jsou tištěné etikety, postprocesor a moderní systémy, například RFID čipy a systémy pro správu nástrojů, a porovnává je s Kelch QR jako s jednoduchou a ekonomickou alternativou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit