Témata
Reklama

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Na 4 000 m2 výstavní plochy byly předvedeny ukázky obrábění „na živo“ na všech typech nabízených strojů a byla zde představena i nejnovější automatizační a softwarová řešení. Fascinující večerní akce v Ars Electronica Centre Linz a Stadlerhof Wilhering poskytly perfektní prostředí pro večerní veletržní program početné a nadšené skupiny návštěvníků eventu.

Reklama
Reklama
Reklama
Nové standardní provedení stroje M30-G s robotem do nosnosti 60kg


Ve srovnání s konferencí Technology Meeting 2017 vzrostl počet návštěvníků letošní interní firemní výstavy téměř o 20 %. To je pro výrobce obráběcích strojů v Linci rozhodně skvělý výsledek. Většina hostů přicestovala z Rakouska, Německa a sousedních zemí. Česká republika a Slovensko zaznamenaly také nový rekord – osobní pozvánku od týmu Ludačka Machine Tools přijala necelá padesátka spokojených specialistů výrobních strojírenských podniků napříč obory.

Čeští výrobci strojů

Osobně mě opravdu těší, že kromě zákazníků, kteří v posledních letech investovali do strojového parku a pořídili si špičkové stroje WFL Millturn, jsme zaznamenali i příjemný počet nových potenciálních zákazníků. Velkou radost nám tradičně udělala návštěva tuzemských výrobců obráběcích strojů, pro které nabízíme zajímavá a komplexní řešení pro specializovanou výrobu rotačních součástí od nejmenších až po dílce do hmotnosti 70 tun.

Technologické setkání zaznamenalo i velký zájem od zákazníků ze severní a jižní Ameriky a současně z blízkého východu a tradičně silné Číny. Celkový počet účastníků lehce přesáhl počet 1 200 osob.

Zaujatí zákazníci

Čas na práci i na zábavu

Návštěvníci byli především nadšeni velkým množstvím nabízených a představených speciálních technologických opcí, které WFL nabízí. Zákazníci se mohou spolehnout na vysoce kvalitní technické a technologické znalosti zaměstnanců WFL, zejména s ohledem na komplexní obrobky. Výrobci z nejrůznějších průmyslových odvětví cestovali z blízkých i vzdálených oblastí, aby diskutovali o optimálních technických možnostech svých výrobních úkolů ve WFL. Zejména v oblasti měřicí techniky, digitalizace a automatizace projevili návštěvníci velký zájem o budoucnost technologií obrábění.

Uspořádání interního veletrhu WFL


Široká nabídka byla prezentována nejen během dne, ale i večerní program měl co nabídnout. V úterý se pod heslem „Tech Night" v centru Ars Electronica v Linci konala prohlídka muzea s průvodcem a působivá vesmírná show v Deep Space. Na večeři v horním patře při příjemné jazzové hudbě si hosté mohli vychutnat výhled na Dunaj a krásně osvětlený Linz. Druhý večer byl tradičně slaven pod názvem „Rakouská noc“ na náměstí ve Wilheringu. Kromě zajímavého kvízu, skvělých cen pro vítěze a atmosférické hudby mohli hosté zažít jedinečný večer s klasickými rakouskými lahůdkami.

Už se těšíme na další WFL Technology Meeting v roce 2021!

WFL Millturn Technologies

Zbyněk Ludačka

zbynek@ludacka.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190623
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Tooling 4.0 - nová koncepce obrábění a nástrojů

Současnou výrobu nástrojů charakterizuje intenzivní cenová a technická konkurence, která iniciuje další výzkum i vývoj nových metod a prostředků přinášejících pokrok v oboru. Přínosem v tomto směru by měla být i nová koncepce obrábění a vybavení nástroji nazvaná Tooling 4.0 (Nástroje 4.0). Nový systém, doplněný industrializací operací, by měl zmenšit neproduktivní činnosti a zkrátit výrobní procesy omezením počtu variant součástí nástrojů i procesů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit