Témata
Reklama

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Automatizovaná řešení od firmy Hurco nabízejí možnost úspěšně řešit rostoucí nedostatek odborníků, konkrétně pro výrobu SME. Jestliže roboty přeberou nakládání a vykládání CNC strojů, pak mohou být specialisté využiti pro náročnější úkoly. To vede ke snížení jednotkových nákladů a efektivnějšímu rozmístění personálu.

„Spolupracujeme s různými dodavateli automatických nakládacích systémů,“ říká Michael Auer, generální ředitel Hurco Německo. „To nám dovoluje uspokojit širokou paletu různých provozních požadavků a umožňuje našim zákazníkům mít udržitelnou cestu ke zvýšení produktivity při stejné výrobní kvalitě.“

To v praxi znamená, že Hurco informuje své zákazníky o vhodných automatizačních řešeních na trhu, jako je Erowa, BMO Automation nebo ZeroClamp, a podporuje je během jejich zavádění. To může dokonce zahrnovat použití DNC rozhraní pro integrování obráběcího stroje do stávajícího systému řízení procesu. Software v tom případě přebírá organizační úkoly a zpracovává výrobní zakázky přes připojená obráběcí centra v souladu s programem.

Reklama
Reklama

Operátor nakládá stojany do buňky, programuje obráběcí stroj, spouští program a systém potom spustí provoz.

Kombinace s nakládacími systémy

Praktický příklad aplikace odpovídajícím způsobem prezentuje Erowa, Robot Compact 80 nebo BMO Titanium, robot obsluhující dvě CNC obráběcí centra umístěná napravo a nalevo od nakládacího systému. Díly určené k obrábění jsou dopravovány do robotické buňky na zásobnících. Robotické rameno integrované v rámci buňky je pak jednotlivě umísťuje do obráběcího centra Hurco a po dokončení je vyjímá pro uložení zpět do zásobníků v buňce. Nový nakládací robot Zerobot® od firmy ZeroClamp navíc vyměňuje nástroje a úchopy flexibilním způsobem v průběhu výrobního procesu.

Příklad EROWA Robot Compact 80: Robotické rameno umísťuje obrobky jednotlivě do obráběcího centra HURCO a vyjímá obrobené součásti po dokončení.

„Vše, co zbývá pro operátora je programování obráběcího stroje a nakládání polic do buňky,“ vysvětluje Auer.

Jako mnoho smluvních výrobců vidí Peter Lemke, generální ředitel firmy MAL Metall - und Anlagenbau Lemke, automatizaci jednotlivých výrobních kroků jako jedinou volbu k dobrému splnění požadavku na zakázky bez ohledu na nedostatek personálu.

„Už jsme delší dobu lomili rukama nad hledáním schopných obráběčů,“ popisuje situaci. „Integrace nakládacího robota nám umožňuje provádět druhou nebo třetí směnu s menším počtem personálu.“

Hurcoinfo@mediacontor.de

Něco navíc…

Video z provozu zmíněných strojů si můžete prohlédnout zde.

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190619
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit