Témata
Reklama

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Obchodní ředitel Miloš Holakovský k vývoji nových strojů poznamenává: „Za posledních osm let se nám daří držet inovační cyklus, každé dva roky vyrobíme a představíme jeden nový stroj. Rok 2019 je výjimečný, letos představujeme dva nové, absolutně odlišné stroje.

Jednou ze zmíněných novinek je další verze obráběcího centra WHT 130. Přelomovým produktem je však portálový stolový stroj WVM 2600 T. Poprvé ve své 116leté historii tak firma vstupuje do dalšího segmentu obráběcích strojů, kterým jsou portálové stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Přelomovým produktem je portálový stolový stroj WVM 2600 T.

Miloš Holakovský říká: „Oficiálně jsme nový stroj WVM 2600 T představili svým prodejcům z celého světa v rámci akce TOSmeet 2019. Novinka je určena pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů, zejména obrobků velkých hmotností a rozměrů nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny, ocelí, ale i z dalších dnes moderních materiálů používaných v automobilovém a leteckém průmyslu.“

Pro obrábění svrchu

„Potřebovali jsme doplnit nabídku technologií našich horizontek,“ popisuje začátek vývoje portálového stroje Michal Macháček, vedoucí marketingu a pokračuje: „Naší snahou je rozšířit portfolio výrobků tak, abychom mohli svým zákazníkům nabízet stroje, které umožňují využití technologií pro obrábění svrchu. Naše portálové stroje jsou tak schopné obrábět hliníkové formy, titanová křídla, lože a stojany obráběcích strojů a další obrobky podobného charakteru.“

Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako jejich frézovací a vyvrtávací stroje a obráběcí centra. Stroje řady WVM je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jejich technologické možnosti. Jsou koncipovány jako stolové portálové stroje se svisle výsuvným smykadlem. Nabízeny jsou v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství (frézovací hlavou) nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství.

„Současné provedení vřeteníku odpovídá technologiím definovaným při vývoji našich horizontek,“ upřesňuje Michal Macháček charakteristiku stroje a dodává: „Připravujeme další provedení stroje WVM, které bude pro obrábění lehko obrobitelných materiálů vybaveno vhodnou frézovací hlavou s vyššími otáčkami, a to jak z naší produkce, tak hlavou s elektrovřetenem“.

Rám stroje WVM 2600 T je tvořen sestavou podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník pohybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou provedeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či více částí (z modulů 3 500, 4 000 a 5 500 mm) podle délky pojezdu X. Je provedeno jako odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení a ozubený hřeben pro pojezd stolu. Příčník je proveden jako odlitek z šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy lineárního valivého vedení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vedení pro výsuv smykadla v ose Z.

Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, který tvoří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku. Na vřeteníku je umístěn motor, včetně řemenového převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla a bezpečnostní brzda výsuvu smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je vyvažována symetricky po stranách hydraulickými válci.

Do dalších branží

Společnost chce oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává horizontky. „Současně také chceme portálové stroje nabízet těm svým zákazníkům, kteří vedle již používaných našich horizontek preferují pro některé technologie portálové řešení, které umožňuje dosáhnout lepší tuhosti při upnutí obrobků,“ nastiňuje Michal Macháček. „Oslovujeme zákazníky nejen z obecné strojařiny, ale především z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Věříme, že právě zde najdou naše portálové stroje největší uplatnění.“

Stroj WVM 2600 T je první v řadě. „Kromě již nabízených stolových strojů je vyvíjen další typ – spodní gantry,“ vysvětluje Michal Macháček. „U něho mohou pro upnutí obrobku sloužit nejen upínací desky a otočné stoly, ale také například karuselovací stoly.

TOS Varnsdorf tak letos představil další opěrný pilíř své produkce (stávajícími jsou osvědčené stolové a deskové vodorovné vyvrtávačky) a svojí inovovanou nabídkou dává zákazníkům k dispozici možnost využít stroje s moderní technickou koncepcí konstrukce a vysokou úrovní výkonnostních parametrů.

TOS Varnsdorf

Ladislav Plaňanský

lplan@tosvarnsdorf.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190644
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Související články
Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit