Témata
Reklama

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Obchodní ředitel Miloš Holakovský k vývoji nových strojů poznamenává: „Za posledních osm let se nám daří držet inovační cyklus, každé dva roky vyrobíme a představíme jeden nový stroj. Rok 2019 je výjimečný, letos představujeme dva nové, absolutně odlišné stroje.

Jednou ze zmíněných novinek je další verze obráběcího centra WHT 130. Přelomovým produktem je však portálový stolový stroj WVM 2600 T. Poprvé ve své 116leté historii tak firma vstupuje do dalšího segmentu obráběcích strojů, kterým jsou portálové stroje.

Reklama
Reklama
Přelomovým produktem je portálový stolový stroj WVM 2600 T.

Miloš Holakovský říká: „Oficiálně jsme nový stroj WVM 2600 T představili svým prodejcům z celého světa v rámci akce TOSmeet 2019. Novinka je určena pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů, zejména obrobků velkých hmotností a rozměrů nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny, ocelí, ale i z dalších dnes moderních materiálů používaných v automobilovém a leteckém průmyslu.“

Pro obrábění svrchu

„Potřebovali jsme doplnit nabídku technologií našich horizontek,“ popisuje začátek vývoje portálového stroje Michal Macháček, vedoucí marketingu a pokračuje: „Naší snahou je rozšířit portfolio výrobků tak, abychom mohli svým zákazníkům nabízet stroje, které umožňují využití technologií pro obrábění svrchu. Naše portálové stroje jsou tak schopné obrábět hliníkové formy, titanová křídla, lože a stojany obráběcích strojů a další obrobky podobného charakteru.“

Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako jejich frézovací a vyvrtávací stroje a obráběcí centra. Stroje řady WVM je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jejich technologické možnosti. Jsou koncipovány jako stolové portálové stroje se svisle výsuvným smykadlem. Nabízeny jsou v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství (frézovací hlavou) nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství.

„Současné provedení vřeteníku odpovídá technologiím definovaným při vývoji našich horizontek,“ upřesňuje Michal Macháček charakteristiku stroje a dodává: „Připravujeme další provedení stroje WVM, které bude pro obrábění lehko obrobitelných materiálů vybaveno vhodnou frézovací hlavou s vyššími otáčkami, a to jak z naší produkce, tak hlavou s elektrovřetenem“.

Rám stroje WVM 2600 T je tvořen sestavou podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník pohybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou provedeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či více částí (z modulů 3 500, 4 000 a 5 500 mm) podle délky pojezdu X. Je provedeno jako odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení a ozubený hřeben pro pojezd stolu. Příčník je proveden jako odlitek z šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy lineárního valivého vedení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vedení pro výsuv smykadla v ose Z.

Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, který tvoří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně převodovky jsou řazeny automaticky. Náhon z převodovky na náhonový hřídel je proveden přes torzně tuhou spojku. Na vřeteníku je umístěn motor, včetně řemenového převodu a kuličkového šroubu pro výsuv smykadla, koncové vypínání a odměřování smykadla a bezpečnostní brzda výsuvu smykadla. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je vyvažována symetricky po stranách hydraulickými válci.

Do dalších branží

Společnost chce oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává horizontky. „Současně také chceme portálové stroje nabízet těm svým zákazníkům, kteří vedle již používaných našich horizontek preferují pro některé technologie portálové řešení, které umožňuje dosáhnout lepší tuhosti při upnutí obrobků,“ nastiňuje Michal Macháček. „Oslovujeme zákazníky nejen z obecné strojařiny, ale především z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Věříme, že právě zde najdou naše portálové stroje největší uplatnění.“

Stroj WVM 2600 T je první v řadě. „Kromě již nabízených stolových strojů je vyvíjen další typ – spodní gantry,“ vysvětluje Michal Macháček. „U něho mohou pro upnutí obrobku sloužit nejen upínací desky a otočné stoly, ale také například karuselovací stoly.

TOS Varnsdorf tak letos představil další opěrný pilíř své produkce (stávajícími jsou osvědčené stolové a deskové vodorovné vyvrtávačky) a svojí inovovanou nabídkou dává zákazníkům k dispozici možnost využít stroje s moderní technickou koncepcí konstrukce a vysokou úrovní výkonnostních parametrů.

TOS Varnsdorf

Ladislav Plaňanský

lplan@tosvarnsdorf.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190644
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Související články
Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Nová buňka

Schwäbische Werkzeugmaschinen, expert v podnětných, obrobkově zaměřených výrobních systémech, rozšiřuje své portfolio třetí výrobní buňkou systému „Instaluj a pracuj“.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Více pružnosti pro rozšířenou koncepci obrábění

Zásadní změny do automobilového průmyslu i nové výzvy pro německý systém stavby obráběcích strojů představuje současný rozvoj e-mobility.

Optimalizované obrábění tvrdokovů

Tvrdokovy se skládají z jemných zrn velmi tvrdých materiálů - zpravidla karbidu wolframu - s kovovým pojivem, jako je např. kobalt. Jsou vytvářeny metodou práškové metalurgie a po sintrování dosahují vysokých hodnot pevnosti a tvrdosti. Tvrdokovy se přednostně používají pro výrobu obráběcích nástrojů, přesto také u řezných a tvářecích nástrojů vede jejich vynikající životnost k rostoucí poptávce. Pro tento účel vyžadované třískové obrábění přináší vysoké náklady. V rámci semináře u jednoho výrobce obráběcích strojů prezentují odborníci z oblasti technologií, obráběcích strojů, nástrojů a softwaru CAD-CAM své zkušenosti i řešení využitelná v praxi.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Simultánní pětiosé obrábění na nejvyšší úrovni

Jako logický důsledek úspěchu frézovacích center Umill 1800 a Umill 1500 na trhu nyní společnost EMCO rozšiřuje svůj sortiment o nový stroj Umill 750 – o délce osy X = 750 mm.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit