Témata
Reklama

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

Příkladem je rovinné broušení. Pro výrobce jsou k dostání brusky řady ACC, s nimiž lze rychle a úsporně realizovat broušení až do rozsahu µm.
Portfolio strojů ACC je zvlášť vhodné pro výrobu nástrojů a přípravků a pro sériovou výrobu malých součástí až velkých komponent.

Reklama
Reklama

ACC DX: Optimální pro malé série

Zejména pro malé dávky je dimenzována přesná hydraulická rovinná bruska ACC DX. Má brusnou dráhu 500 až 1 000 mm v podélné ose a příčnou dráhu 200 až 500 mm. Stroj ACC DX v konstrukci s křížovým stolem disponuje bohatou základní výbavou. K ní patří mimo jiné stabilní typy vřeten a klínová vedení v podélné a příčné ose. V kombinaci s robustním provedením lože stroje lze realizovat broušení s minimálním kmitáním a vibracemi a s optimální opakovatelností.

Hospodárné broušení s ACC SA/CA

Pro oblast středních velikostí nabízí firma Okamoto různé modely ACC SA (Saddle = křížový stůl), jež lze použít pro nejrůznější aplikace vysoce přesného broušení vysokými brusnými rychlostmi. Příkladem je model ACC42SA-iQ o hmotnosti 2,1 tuny. Tato bruska je vybavená hydraulickým pohonem stolu a má brusnou dráhu 500 mm v podélné ose a příčnou dráhu 200 mm. Zesílené konstrukční prvky stroje umožňují, aby velkoryse dimenzovaná vedení ve vertikální ose vydržela velké brusné síly. V-V-konstrukce vodicích drah zaručuje optimální přesnost. Díky řízení iQ od firmy Okamoto běží všechny brusné cykly automaticky. Jako zvláštní modul je k dostání automatické orovnávání nad hlavou.

Pro větší obrobky nad 400 mm nabízí firma rovinné brusky se sloupovým posuvným systémem (C = Column = sloup). Za účelem velmi vysoké stability systému mají zařízení řady ACC jednodílné lože stroje ve tvaru T a úplně podepřené vedení stolu. Díky tomu všechna vedení vždy zcela dosedají a nemají nikdy žádné přesahy. Malá výška stolu významně usnadňuje obsluhu a zakládání.

Modely pro oblast středních velikostí ACC SA (Saddle = křížový stůl) lze použít pro vysoce přesné broušení vysokými brusnými rychlostmi. Příkladem je bruska ACC42SA-iQ.

Nejen řízení tří hlavních os

Vedení osy stolu ve tvaru dvojího V zaručuje nejvyšší přesnost obrábění. Dále jsou všechny rovinné brusky řady ACC-CAiQ vybavené separátním hydraulickým agregátem, patentovaným systémem servoventilů Okamoto pro podélný pohyb stolu, automatickým, bezeztrátovým mazáním všech drah vedení a přímým pohonem s elastickou spojkou mezi motorem a vřetenem. Brusné vřeteno s bezúdržbovou konstrukcí pinoly má přesná, bez vůle nastavená ložiska, a elektronické ruční kolečko s kuličkovým tažným šroubem pro horizontální a vertikální pohyby.

Příkladem je ACC CA3. Nejmodernější technika řízení od firmy Fanuc umožňuje řízení tří hlavních os CNC a až pěti dalších, pomocných os, např. pro natáčivé srovnávací systémy nebo dělicí přístroje.

Thomas Loscher, technický vedoucí ve firmě Okamoto, říká: „Zařízení mohou být vybavena na stole namontovaným, natáčecím kladkovým orovnávačem, indexovacím přístrojem a měřicím hmatadlem.“ V kombinaci s dělicím přístrojem tak mohou být prováděny komplexní orovnávací a brusné cykly pro obrobení 3D tvarů na rotačně symetrických obrobcích.

Rovinná bruska ACC CA3 má nejmodernější techniku řízení od firmy Fanuc. V kombinaci s technikou řízení iQ jsou optimálně řízeny tři hlavní osy CNC a až pět dalších pomocných os.

Inteligentní broušení s iQ

Brusky řady ACC-SA, resp. CA, lze volitelně vybavit inteligentní řídicí technikou „iQ“ od stejné firmy. Je nejlépe vybavená pro všechny tvary brusného kotouče a brusné cykly. Po zadání několika málo parametrů software automaticky navrhne nejlepší možné velikosti přísuvu a posuvu. Řízení „iQ“ rozdělí složité úlohy do jednoduchých operací. Tak mohou i nezkušení pracovníci obsluhy bez znalostí programování dosáhnout maximálního brusného výkonu.

Brusky řady ACC-SA, resp. CA, lze volitelně vybavit inteligentní řídicí technikou iQ od firmy Okamoto.

ACC CHiQ: Vysoce přesná výroba velkých dílů

Pokrokový řídicí systém iQ mají také dvoustojanové brusky řady ACC-CHiQ. Tím tento výrobce brusek vychází vstříc požadavkům průmyslu na stále lepší jakost povrchů i u velkých konstrukčních dílů.

Modelová řada ACC-CHiQ sestává ze čtyř různých konstrukčních velikostí s rozsahy broušení od 1 500 mm x 800 mm až do 4 000 mm x 800 mm. Díky kompaktní výstavbě není i přes konstrukci se dvěma sloupky zapotřebí více místa než u běžných pojezdových stojanových obráběcích strojů se stejným rozsahem broušení. Příčný posuv, který je pro přesnost dvoustojanové brusky rozhodující, lze nastavit mechanicky bez kontroly NC. Thomas Loscher to komentuje: „Pokud se po zavedení této technologie provede nejprve regulace přesnosti, zůstává příčný posuv při práci namontovaný. Tímto způsobem dosahuje výrobce i po několika desetiletích velmi přesné přímosti 0,0008 mm / 900 mm.“

Modelová řada ACC-CHiQ sestává ze čtyř různých konstrukčních velikostí s rozsahy broušení od 1 500 mm x 800 mm až do 4 000 mm x 800 mm.

Chladicí systém GRIND-BIX Fine Bubble

Vedle širokého spektra přídavných vybavení, jimiž lze brusky Okamoto přizpůsobit aktuálním výrobním požadavkům zákazníka, nabízí jejich výrobce také chladicí systém GRIND-BIX Fine Bubble. Nová technologie umožňuje broušení ekologické a zároveň úsporné, protože je například zapotřebí jen zlomek dosavadního množství chladicí a mazací kapaliny.

K tomu dodává Thomas Loscher: „Chladicí systém GRIND-BIX Fine Bubble přitom zvyšuje účinnost brusek, takže se výrazně zvýší řezný výkon, a to při menším množství chladicí a mazací kapaliny a nižším odběru proudu.

Misan

www.misan.cz

Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Související články
Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Tooling 4.0 - nová koncepce obrábění a nástrojů

Současnou výrobu nástrojů charakterizuje intenzivní cenová a technická konkurence, která iniciuje další výzkum i vývoj nových metod a prostředků přinášejících pokrok v oboru. Přínosem v tomto směru by měla být i nová koncepce obrábění a vybavení nástroji nazvaná Tooling 4.0 (Nástroje 4.0). Nový systém, doplněný industrializací operací, by měl zmenšit neproduktivní činnosti a zkrátit výrobní procesy omezením počtu variant součástí nástrojů i procesů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit