Témata
Vydání #5
Květen 2018Téma měsíce

Řezné nástroje, materiály a jejich povlaky pro obrábění tradičních i speciálních materiálů (Inconel, hliník, tvrdé materiály, kompozity)

Maziva, technické oleje a řezné kapaliny

Články

Servis

Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel

Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Rodinná firma je základ podnikání!

S Liborem Musilem jsme zavedli řeč na téma rodinných firem, kterému u nás zatím stále není věnována patřičná pozornost. Přitom podíl rodinných firem u nás je značný a Ing. Musil se aktivně věnuje jejich propagaci. Ve firmě s ním pracují jeho žena, syn a dcera i se svým manželem.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V květnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Obrábění železničních kol a náprav

Společnost Bonatrans Group, a. s., jejíž tradice sahá do roku 1965, se zaměřuje na konstrukci, výrobu a opravy železničních kol, náprav i celých dvojkolí. Dodává je významným světovým výrobcům osobních i nákladních vozů, lokomotiv, tramvají či vysokorychlostních vlaků. Společnost je součástí skupiny GHH-Bonatrans, která je největším světovým výrobcem železničních dvojkolí a své závody má u nás v Bohumíně, dále v Německu a Indii.

Partnerství, které nedrhne

Každý řidič ví, že do svého automobilu musí pravidelně doplňovat olej. Ze stejného důvodu je potřeba mazat i všechna ostatní zařízení, která se ze své povahy jakýmkoliv způsobem pohybují. Široké portfolio maziv pro nespočet aplikací pro různá průmyslová odvětví, pro různá klimata i různá prostředí nabízí americký výrobce maziv ExxonMobil. V České republice tyto produkty distribuuje společnost Maier & Korduletsch Maziva. S jednatelkou společnosti Janou Sidunovou jsme si povídali o nejvíce používaných, nebo naopak speciálních produktech i aplikacích.

Pomoc zákazníkovi je ta nejlepší motivace

Společnost Walter asi není potřeba v našem časopisu příliš představovat, neboť se jedná o jednoho z nejvýznamnějších výrobců nástrojů pro třískové obrábění kovových materiálů. Vedení společnosti, která v příštím roce oslaví sté výročí svého založení, sídlí v německém Tübingenu a firma po celém světě zaměstnává na tři a půl tisíce zaměstnanců.

Desatero pro export: Marketingový průzkum podruhé

V minulém díle jsme se začali zabývat marketingovým průzkumem zaměřeným na export. Dnes budeme pokračovat s tématy analyzovanými v různých druzích průzkumů. Konečné cíle pak zůstávají takové, jaké jsme uvedli v předchozím vydání.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně? Můžete případně doložit na konkrétním příkladu z firemního života, kdy jste byli pod tlakem státních úřadů a různých regulací, které jste ze svého pohledu považovali za bezpředmětné?

Jak se stát poslem britské vědy ve střední Evropě

„Pracuji pro britské Ministerstvo zahraničí, ale v České republice, takže propojuji svou rodnou zemi se zemí, kterou mám rád a kde jsem studoval.“ To jsou slova Ing. Otakara Fojta, který je, jakožto vědecký diplomat, zaměstnancem britského Ministerstva zahraničí.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Existují témata, která se stejnou měrou týkají nás všech, bez ohledu, zda pracujeme ve výrobní sféře, ve službách, nebo třeba tvoříme časopis. Proto MM Průmyslové spektrum nyní přináší názory dvou osobností na téma, dnes nikoli horké, ale přímo žhavé.

IT2Industry na veletrhu Automatica

Veletrh Automatica 2018, který se koná v Mnichově od 19. do 22. června, získá díky IT2Industry novou integrovanou oblast. Zaměří se na interakci mezi automatizací a informačními technologiemi, která je základním prvkem digitální automatizace a robotiky. IT2Industry poskytuje poradenství firmám o nejnovějších trendech digitalizace v průmyslu, slibných strategiích a klíčových technologiích v rámci internetu.

Další blok generace III+ jde do provozu

Dlouho očekávané spouštění jaderných elektráren generace III+ pokračuje. Elektřinu do sítě totiž dodává již v pořadí druhý blok typu VVER-1200 na světě – tentokrát je to 1. blok jaderné elektrárny Leningradská II. Z českého pohledu má tento projekt velký význam, protože je přímou referencí pro nabídku ruské korporace pro atomovou energii Rosatom na výstavbu nových bloků v Česku.

Správný člověk na správné místo

„V čem někdo vidí zvláštnost, já vidím unikátnost a uplatnitelnost pro danou pozici. To, co člověka diskvalifikuje v jedné firmě, tak ho naopak kvalifikuje v druhé,“ říká jeden ze zakladatelů a průkopníků českého headhuntingu Jan Bubeník, se kterým jsme si povídali o tom, proč je důležitější diverzifikovat lidské zdroje než výrobu, jak se připravit na nástupnictví v rodinné firmě, jaký typ manažera je pro firmu nejefektivnější a jakou dnes mají majitelé společností přijmout personální strategii, aby posbírali ty nejlepší lidi, kteří by hrdě nosili jejich dres.

Chytrou továrnu představili v Jažlovicích

Setkání s názvem Mazak iSmart Factory uspořádala pro své zákazníky ve dnech 24. a 25. dubna společnost Yamazaki Mazak ČR. V technologickém centru v Jažlovicích poblíž Prahy měli návštěvníci možnost zhlédnout novinky z produkce firmy, ale především získat informace o řešení souvisejícím se zaváděním Průmyslu 4.0.

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 4.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Jak to vidí MSV oboroví vystavovatelé

V naší minianketě k tématu vydání jsme ve spolupráci s Veletrhy Brno oslovili dva z klíčových oborových vystavovatelů MSV v Brně. Odpovídají Daniel Kříž, obchodní zástupce společnosti Ecool TFM, a Ing. Zdeněk Vlach, jednatel a ředitel firmy Blaser Swisslube CZ.

Evropa více prováže podporu výzkumu s národními programy

Inženýrská akademie ČR má ve vínku rozvoj výzkumu a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce. Velmi mě těší, že tyto priority jsou plně v souladu s cíli Technologické agentury ČR (TA ČR), kde aktuálně působím. Tedy instituce, která sehrává v tuzemsku rozhodující roli v podpoře aplikovaného výzkumu. Naším cílem v TA ČR je podpora výzkumu užitečného pro společnost, propojování akademické, firemní a státní sféry či podpora mezinárodních aktivit. V tom všem máme hodně společného s Inženýrskou akademií České republiky, jejímž jsem členem. Velké množství námi podporovaných projektů je právě ze sféry techniky, nových technologií klíčových pro budoucí konkurenceschopnost ČR. Partnerství mezi TA ČR a Inženýrskou akademií ČR proto považuji za velmi důležité a oboustranně prospěšné.

Multifunkční bruska aneb tři v jednom pro Koreu

Období sériové výroby, ve kterém TOS Hostivař nebo TOS Čelákovice dodávaly tisíce obráběcích strojů, je dávno minulostí. Tuto úlohu v oblasti univerzálních strojů převzaly do jisté míry asijské firmy, kterým lze, co do kvantity, a tedy i ceny, jen těžko konkurovat.

Trendy

Obsluha obráběcího stroje kolaborativním robotem

Společnost CNC Trčka, výrobce strojních součástí na zakázku, zvýšila produktivitu práce díky automatizaci obsluhy CNC obráběcího stroje využívající kolaborativní robot UR5. Do budoucna firma počítá s nasazením těchto robotů i na další CNC stroje. Robot UR5 dodala společnost EPO Machinery, partner Universal Robots v České republice.

Doplňkový katalog plný nových nástrojů

Na zákaznických dnech 26. a 27. dubna 2018 v areálu Tajmac-ZPS ve Zlíně byl návštěvníkům představen nový Doplňkový katalog 2018, zahrnující všechny nové produkty prezentované od posledního vydání hlavního katalogu WNT.

Soustružení kalených materiálů

Japonská společnost Tungaloy, jeden z nejvýznamnějších světových výrobců CBN řezných materiálů, uvádí na trh nový systém aplikace kubického nitridu boru (CBN) na vyměnitelné břitové destičky WavyJoint. Inovovaný tvar CBN pájeného břitu významně zvyšuje produktivitu při soustružení kalených materiálů.

High-Torque převodovky pro přesné aplikace

Točivý moment 19 510 Nm pod absolutní kontrolou v téměř bezvůlové přesnosti? Ano, pomocí precizních planetových převodovek s vůlí v ozubení ≤ 1 arcmin je i tato výzva reálná.

Stále vyšší požadavky průmyslu medicíny

Průmysl výroby pro medicínské účely je z globálního hlediska jeden z nejrychleji se rozvíjejících sektorů. V roce 2015 představoval více než 10 % objemu světových aktivit strojního obrábění. Požadavky na výrobu malých, složitých a přesných dílů medicínského průmyslu, které jsou často vyráběny z těžkoobrobitelných materiálů, se přitom neustále zvyšují.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Společný vývoj průmyslového povlaku nové generace

Šumperská firma SHM získala vloni cenu Industrie v soutěži Česká hlava za výsledky vlastního výzkumu a vývoje v oblasti tvrdých tenkých vrstev. Těm se firma věnuje od svého vzniku před 25 lety. Současný vývojový tým vedený doktorem Vjačeslavem Sochorou spolupracuje s řadou veřejných výzkumných institucí a vysokých škol, včetně Masarykovy univerzity. S tou nyní firma pracuje na nové generaci průmyslových povlaků, které mají být nejen velmi tvrdé, ale zároveň i houževnaté.

Řezné materiály současnosti

Řezné materiály a nástroje odedávna určovaly produktivitu výroby a kvalitu obráběné produkce. Někdy je úchvatné pozorovat, jak malé množství řezného materiálu odolává nesmírnému mechanickému a teplotnímu zatížení při úběru materiálu, které dosahuje nejvyšších hodnot, pozorovatelných v technologické praxi. Často se nástroj musí včas vyměnit, i když na břitu mnohdy nejsou pouhým okem vidět stopy opotřebení, neboť nástroj není již chráněn tvrdými povlaky a nikdo nemůže riskovat havárii stroje a prostoje ve výrobě.

Šetrný k životnímu prostředí, silný proti aerosolům

Elektrostatický filtrační systém s funkcí CIP (Cleaning-In-Place). To je horká novinka v portfoliu výrobků společnosti LTA Industrial Air Cleaning Systems. Jeho uvedením na trh bylo dosaženo nového technologického milníku.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

Inovativní nástroje pro náročné obrábění

Obrábění detailů v obtížně obrobitelných materiálech vyžaduje sofistikované nástroje s precizní geometrií a odolnými povlaky. Firma Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází s dalšími novinkami v této oblasti.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

Pro vysokou flexibilitu kompletního obrábění

Modulární konstrukce pro větší výkon a více možností. Vzdálenost vřeten maximálně 3 300 mm, výkonné hlavní vřeteno a protivřeteno, nový koncept pohonů, osa B s přímým pohonem pro komplexní pětiosé simultánní frézování a s přídavným revolverem. Pro to vše je nový Hyperturn 100 Powermill důmyslným zdokonalením osvědčené řady Hyperturn Powermill. Přináší přesnost, flexibilitu a produktivitu při obrábění velkých a komplexních dílů na jediné upnutí.

Produktivní vrtání Inconelu 718

Nové moderní konstrukce špičkových strojírenských zařízení vyžadují aplikace speciálních materiálů, jakými jsou slitiny korozivzdorných ocelí, slitiny titanu a slitiny na bázi niklu. Velice často pak strojírenští technologové vyžadují produktivní a ekonomické obrábění Inconelu. Vlastnosti těchto materiálů způsobují extrémní termomechanické zatížení i difuzní ovlivnění nástrojů a tím výrazně omezují jejich trvanlivost.

Vřetena frézovacích strojů

Chceme-li jednoduše definovat vřeteno obráběcího stroje, musíme především říci, o jaký typ stroje se jedná. Vřetena různých obráběcích strojů mají společné znaky (rotační pohyb, upínání apod.), ale liší se jejich konstrukce.

Je rohové frézování opravdu tak jednoduché?

Je to nejběžnější metoda frézování, kterou podvědomě volíme už ve chvíli, kdy na výkresu uvidíme běžné tvary s kolmými stěnami. Rohová fréza přece takovou práci zvládne nejlépe. Uvědomujeme si přitom, že třeba klasické přímé drážkování do plna je z pohledu obráběcího procesu nevýhodné a v porovnání s jinými metodami značně riskantní? Že se může vyplatit hrubování jiným nástrojem a teprve k dokončení využít tvar profilu rohové frézy? A co výběr nástroje a ekonomika obrábění? Pojďme se na to podívat – nejpoužívanější frézovací nástroje a postupy za takovou úvahu přece stojí.

Výroba

Malý velký pomocník

Jak, čím a jakou dávkou ložiska domazávat? To jsou nejčastější otázky, které si kladou výrobní provozy v souvislosti s údržbou, respektive mazáním ložisek.

Estetické komponenty hygienic design

Při údržbě strojů a zařízení v potravinářském průmyslu a ve zdravotnictví se hledí především na hygienu. Čištění tohoto vybavení může výrazně usnadnit výrobce již při samotném vývoji výběrem vhodných součástí, které jsou navrženy speciálně pro aplikace s vysokým hygienickým standardem. Příkladem je ucelená nabídka hygienických prvků firmy Elesa+Ganter, jež nyní uvedla na trh další novinky v této řadě – pěticípé růžice, nerezové rukojeti a utahovací růžice.

Bezpečnost: Vysokopevnostní řetězy a údržba

Pro bezpečnost provozu řetězových a vázacích prostředků je třeba myslet na jejich pravidelnou kontrolu. Ta může pohodlně proběhnout u vás ve firmě. Vše s odkazem na EN 818 a EN 1677.

V hledáčku stav hydraulických olejů

Rozbory olejů jsou důležitým nástrojem k určení jeho stavu, tedy především ke kon-trole jeho další použitelnosti. Současně z nich ale můžeme získávat informace o stavu stroje.

Materiály ložisek jsou klíčem ke zvýšení spolehlivosti

Použití ložiskových ocelí a povrchových úprav v závislosti na konkrétní aplikaci umožňuje výrazně zvýšit spolehlivost ložisek, což významně přispívá ke snížení celkových nákladů TCO (Total Cost of Ownership) na stroje a zařízení.

Nová řešení flexibilní výroby plechových dílů

Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponenty. Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vysekávacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost a produktivitu na novou úroveň.

Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit