Témata
Reklama

Nová řešení flexibilní výroby plechových dílů

Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponenty. Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vysekávacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost a produktivitu na novou úroveň.

Jedinečná kombinace dvou technologií ve stroji Shear Genius zahrnuje technologii vysekávání a stříhání. Přeneseny byly nejnovější funkce z technologie vysekávání použité na stroji Punch Genius, a navíc bylo přidáno mnoho nových nápadů a strategií nejen v samotné technologii stříhání, ale také v automatizaci. Všechny tyto funkce dohromady poskytují uživateli vyšší produktivitu v kompaktním provedení. Vyšší produktivitu doplňuje pak také zcela nový průmyslový design a technologie společně s jednoduchou údržbou stroje.

Reklama
Reklama

Efektivní výroba

Menší výrobní dávky a rychlejší reakční doba jsou běžné požadavky na dnešní výrobní proces. Prima Power PSBB nabízí flexibilní platformu pro splnění výrobních potřeb dneška i budoucnosti. Vysoká flexibilita systému je založena na všestrannosti pracovních úkonů a dostupnosti různých konfigurací systému podle požadavků výrobního procesu. Přidáním inteligentního vyrovnávacího skladu a různých provozních režimů lze nalézt nejvhodnější řešení pro potřeby každého uživatele.
Nové úložiště FL

Nové úložiště FL je řešením na vstupní úrovni pro rychlé změny typů polotovarů v závislosti na požadavcích výroby. Zásobník FL je založen na zařízení Prima Power FLD (rychlé zakládací zařízení) s regálovými jednotkami, kazetami ze skladového systému Night Train a bezpečnostním řešením. Skladová jednotka má tři nakládací pozice, kde svazky plechů jsou přenášeny na kazety pomocí vysokozdvižného vozíku. Materiál lze ukládat přímo na kazety nebo na dřevěné palety. Manipulátor FLD zdvihá materiál (plechy) z nakládací polohy kazety a předává jej dál přímo do stroje nebo jej uloží na pevnou pozici v regálové jednotce. K dispozici jsou různé výšky řešení s kapacitou od pěti do dvanácti pozic. Vzhledem k tomu, že je úložiště FL založeno na systému FLD, lze systém později rozšiřovat a integrovat jej jako součást řešení skladu Night Train FMS.

Model automatické výrobní linky pro zpracování plechů Prima Power PSBB

Integrované děrování a stříhání

Převážná většina všech vyrobených plechových dílů je obdélníková, je tedy velmi ekonomické provést nejprve děrování a následně stříhání komponentů ve stejném automatickém procesu s integrovaným pravoúhlým střihem. Také díly se dvěma nebo třemi kolmými hranami jsou ideální pro výrobu s pravoúhlým střihem. Nový Shear Genius je základem úplně nové generace PSBB. PSBB je nyní kompaktnější a ještě produktivnější výrobní linkou. Nový, plně servoelektrický Shear Genius disponuje technologií lineárních pohonů pro rychlé polohování plechu a zvyšuje rychlost výroby a produktivitu. Po procesu stříhání jsou součásti směrovány buď na třídění do zadaných adres, nebo přímo distribuovány na ohýbání.

Flexibilita s vychystávacím a centrovacím zařízením PCD

Součástí konfigurace PSBB pro flexibilní výrobu je PCD vychystávací a centrovací zařízení s otočným zařízením BTD. Takto integrované zařízení usnadňuje přesun vyrobených dílů do procesu ohýbání a manipulaci s různorodými stohy dílců. Zařízení se vyznačuje kompaktními rozměry, takže zástavbový prostor je velmi malý. Pokud je však pro tuto část linky PSBB potřebná vyšší kapacita vyrovnávacího skladu, podavací a stohovací robot PSR je vhodným řešením.

Automatické ohýbání

Automatické řešení Express Bender, které obsahuje servoelektrické pohony, nabízí výhody díky velmi rychlému provozu, flexibilitě pro malé série, nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na údržbu. Dokonce i velmi složité ohyby mohou být realizovány na tomto stroji. Kvalita ohýbání je vysoká a vhodná také např. pro designové produkty. Toho je dosaženo prostřednictvím přesného ovládání ohybových os, rychlého a hladkého ohýbání, otevřené programovatelnosti a skutečnosti, že konstrukce je odolná vůči kolísání vnějších tepelných podmínek.

Prima Power PSBB nabízí flexibilní platformu pro splnění výrobních potřeb dneška i budoucnosti. Vhodná je také pro menší výrobní dávky.

Doprovodné opce

Všechny možnosti děrování, stříhání a ohýbání mohou být v lince PSBB obsaženy. Podobně je k dispozici několik řešení pro automatickou distribuci již ohnutých dílů a komponentů. Většina opcí může být také nainstalována dodatečně.

Udržitelnost – modularita, která umožňuje růst systému

V souladu s filozofií společnosti Prima Power Green Means je linka PSBB servoelektrická. Výjimku tvoří pouze jedna pomocná funkce automatické ohýbací buňky. Tím je zabezpečena nízká spotřeba energie a náklady na údržbu jsou mnohem menší než u hydraulických systémů. Díky modularitě systému jej lze pružně budovat po etapách. Pokud například technologie, která se v současnosti používá pro ohýbání, dává uspokojivý výkon, ale výroba plochých dílců musí být zvýšena, nic nebrání tomu, aby byla uvedena do provozu vysekávací a stříhací buňka a později pak upgradována na úroveň FMS s ohybovou kapacitou. Nebo naopak, je-li kapacita výroby plochých dílců dostatečná, vysekávací a stříhací buňka může být integrována s ohýbacím centrem Express Bender EBe až roky po jeho instalaci.

Prima Power

Martin Volný

martin.volny@primapower.com

www.primapower.com

Reklama
Související články
Inovativní řešení z Blechexpo

V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

Nová generace lisů s adaptivní kinematikou

Rychlé řešení složitých technologických zákonitostí při konstrukci velkých lisovacích nástrojů je první polovinou konkurenční výhody italské společnosti Sacelest. Druhou polovinu úspěchu tvoří špičkové stroje – a právě strojový park v Košicích je v těchto dnech posílen instalací vysoce moderního lisu s adaptivní kinematikou.

Automatické linky pro zpracování plechů

Automatické výrobní linky Punchpress & Bender od italské společnosti Iron Srl se již dvacet let používají v mnoha odvětvích, jako je například výroba regálů a polic pro velkoprodejce, bezpečnostních dveří, výtahů, skříní a elektrických panelů, kovového nábytku, přepážek, osvětlení, podhledů, průmyslového chlazení, domácích spotřebičů apod. V říjnu je bude možné vidět při příležitosti dnů otevřených dveří společnosti ve městě Trevisa.

Související články
Požadavky na lisy a nástroje při výrobě převodovek

Stoupající požadavky na redukci CO2 ve výfukových plynech automobilů vedly k jejich narůstající hybridizaci a elektrifikaci. Z těchto důvodů se výrazně zvyšují nároky na plechové díly nejenom v konstrukci karoserií osobních automobilů, ale také v jejich pohonech. Jsou to především požadavky na kvalitu a rozměrovou přesnost. Zvyšuje se komplexnost těchto dílů, a proto také nabývají na významu nároky na tvářecí stroje a nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
První krok od ohraňovacího lisu k servo-elektrické ohýbačce

Požadavky na trhu se mění a zpracovatelé stále více čelí situacím, kdy jsou velké série a objemy nahrazeny potřebouči poptávkou vyrábět malé série, navíc postavené na bázi just-in-time dodávek.

Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

Aditivní výroba ve tváření plechů

Trojrozměrný (3D) tisk, označovaný také jako aditivní výroba (additive manufacturing - AM), zaznamenal v poslední době značný rozvoj. Touto technologií je umožněna výroba i velmi tvarově komplikovaných trojrozměrných produktů. Objekty nebo výrobky jsou vytvářeny z podkladu digitálních 3D modelů nebo jiných elektronických datových zdrojů. Aplikační možnosti 3D tisku se s ohledem na progresivní vývoj této technologie jeví jako neomezené.

Trendy v tváření: Víceosá řídicí technika pro válcování profilů

Na příkladu novodobého stroje k výrobě nosníků nákladních automobilů profilováním lze vysvětlit výrobní řetězec konstrukce výrobku, konstrukce nástrojů, simulace výroby, vývoj regulace i praktické ověření v průmyslové výrobě.

Lehké konstrukce automobilů – využití hořčíku

Využití hořčíku a jeho slitin v automobilovém průmyslu má poměrně dlouhou tradici, sahající až do roku 1920, kdy byl tento materiál prvně použit v konstrukci sportovních vozů. O několik desetiletí později se objevil i v komerčních vozech, například u typu Volkswagen Beetle, kde jeho obsah činil téměř 20 kilogramů. Nicméně do popředí zájmu se tento specifický materiál dostává v posledních letech v souvislosti s nárůstem ekologických a legislativních požadavků na provoz vozidel.

Efektivní procesy ve skladu i ve výrobě

Lisování, řezání laserem, ohraňování – seznam výrobních prací v průmyslu zpracování plechu je dlouhý. Stále více výrobců proto zadává tyto úkoly tzv. job shopům (výrobním dílnám), aby se mohli koncentrovat na svůj hlavní předmět činnosti. Požadavky na výrobní podniky jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Kromě flexibility a rychlosti je základním předpokladem dobrý poměr ceny a výkonu. Aby mohly pracovat efektivně a se ziskem, jsou job shopy stále více odkázány na optimálně koordinované a automatizované procesy ve skladování a ve výrobě. Moderní metody zásobování a centralizace celé skladové logistiky přitom nabízejí mnoho výhod.

Lehké konstrukce automobilů - použití lisů ve výrobě hybridních dílů

V předchozích článcích ze seriálu Lehké konstrukce automobilů o možném použití nových materiálů pro stavbu lehkých konstrukcí a jejich aplikacích na karoseriích osobních automobilů nebyly zpravidla detailně rozebrány možnosti výroby těchto specifických materiálů. Uvedeme je v tomto článku.

Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Lehké konstrukce automobilů - hybridní materiály

Automobilový průmysl je specifické odvětví, které je významně poháněno společenskými tlaky na ekologický provoz vozidel, tedy na snižování emisní zátěže i obecné spotřeby pohonných hmot a kontinuální vývoj elektromobility. Tyto trendy se dotýkají jak konstrukce vozu, tak i technologické zpracovatelnosti jednotlivých komponentů. Jenom v horizontu 10 let se předpokládá redukce dílů z oceli o 20 % a jejich nahrazení speciálními materiály na bázi kompozitu.

Lehké konstrukce osobních automobilu - použití hliníku

Kontinuální trend v oblasti snižování hmotností karoserií osobních vozů je důsledkem tlaku na eliminaci CO2 do roku 2020 až na 95 g.km-1. Konstrukční úpravy v oblasti hnacích agregátů nebo náprav vozů jsou do určité míry také možné, nicméně stále častěji obtížně realizovatelné. Již od 80. a 90. let se v konstrukci vozu využíval hliník a plastové hmoty, nicméně dominantním materiálem je i nadále ocel.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit