Témata
Reklama

Pokročilá automatizace ve výrobě kovového nábytku

Na začátku března, tedy v době těsně před vyhlášením nouzového stavu, jsem ještě měla možnost navštívit společnost Alfa 3 zabývající se vývojem, výrobou a prodejem kovového nábytku. Sídlo společnosti se nachází ve městě Luže necelých dvacet kilometrů na jihovýchod od Chrudimi. Dílenský, šatní a jim podobný kovový nábytek se zde vyrábí od devadesátých let, od roku 2007 má však tato ryze česká firma nové majitelé a s nimi přišly také investice do výrobních zařízení a rozšíření produktového portfolia o sofistikovanější řešení. Od loňského roku výrobu posílily také dvě výrobní linky Prima Power s automatizovaným skladem.

Po příjezdu do společnosti Alfa 3 mě přivítal Martin Pritula, jeden ze čtyř spolumajitelů, a hned na úvod mi pověděl, jak se jim podařilo dostat firmu do stávající kondice. Společnost byla založena již na začátku devadesátých let, avšak do výroby se pramálo investovalo, firma se příliš nevyvíjela a podle slov pana Prituly na tom nebyla z ekonomického hlediska příliš dobře. V roce 2007 ji s dalšími třemi společníky odkoupili a začali investovat do CNC výrobních technologií na zpracování plechů. Zároveň zahájili výrobu nových výrobních řad produktů pro vybavení šaten a dílen. V době krize to nebyla lehká situace, ale počáteční investice se vyplatily a k dnešnímu dni přinesly již více než čtyřnásobný obrat.

Reklama
Reklama
Pohled do automatizovaného skladu Night Train FMS, který ve společnosti Alfa 3 propojuje dvě automatické linky Prima Power PSBB. Když se výroba po nákupu nových technologií rozjela naplno a všechny výrobní stroje pracovaly v nepřetržitém provozu, začali majitelé uvažovat o rozšíření strojního parku ještě o výrobní linku na zpracování plechů s patřičnou automatizací.

„Hlavním kritériem bylo zachování dostatečné flexibility při vysoké produktivitě, aniž by se zvýšily nároky na množství pracovní síly. V té době se velmi obtížně sháněli noví pracovníci,“ upřesňuje Pritula zadání. Po důkladné analýze, která prověřovala např. i možnost využití laserových technologií, dospěli ve spolupráci s techniky ze společnosti Prima Power k závěru, že nejvhodnějším řešením bude pořídit dvě robotické výrobní linky s technologií vysekávání a ohýbání propojené jedním centrálním, plně automatizovaným skladem. V roce 2017 byla pořízena první automatická linka pro zpracování plechu na hotové dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání), která je právě takovým řešením, kde je na začátku založen plech a na konci z linky vypadne hotový ohnutý díl. Linku obsluhuje jeden operátor, který zároveň odebírá hotové dílce na konci linky. V loňském roce byla pořízena druhá totožná linka doplněná ještě o automatizovaný sklad Night Train FMS, který obě linky propojuje a slouží k uskladnění vstupního materiálu a rozpracovaných dílů. Vstupní materiál se ukládá na dvacet kazet o rozměrech 1,5 x 4 m, kapacita skladu pro rozpracované díly činí sto kazet 1,5 x 3 m. Dále sklad zajišťuje plynulé zásobování výrobních linek a přispívá ke spojitému výrobnímu toku. Každá linka dosahuje délky 35 m a skládá se ze zakládacího zařízení na vstupní tabulový plech, zařízení Shear Brilliance SBe pro vysekávání a stříhání dílců, robotického logistického uzlu PSR a panel benderu EBe pro plně automatické provádění ohybů. Linky jsou dále doplněny o ohraňovací lisy série eP. Zásadní výhodou linky podle Prituly je právě existence logistického uzlu. V tomto místě se řadí vysekané díly a robotický manipulátor PSR je odtud postupně během doby, kdy zařízení Shear Brilliance SBe zpracovává další tabuli plechu, rozmísťuje podle potřeby buď do skladu, nebo dále na další zpracování, aniž by musel vysekávací stroj zastavit a čekat na odebrání hotových dílů. „To bývá Achillova pata podobných zařízení. Náročnost součástí na vysekávání a ohyb je zpravidla rozdílná a pak dochází k hromadění dílů nebo čekání jedné části technologie na druhou. K tomu na lince od Prima Power nedochází, oddělené díly okamžitě odjíždějí na pásu do vyrovnávacího skladu,“ doplňuje. Celý systém obousměrně komunikuje s firemním ERP systémem Vision 32 a pracuje v nepřetržitém provozu. „Hlavním přínosem této investice blížící se ke čtyřem milionům eur je produkce inovovaných výrobků, zvýšení výrobní kapacity a flexibility výrobního procesu.“

Vysekávací zařízení Shear Brilliance integruje děrování a pravoúhlé střihání. Na obrázku ředitel společnosti Alfa 3 Martin Pritula ukazuje snadný přístup k zásobníku nástrojů.Na spolupráci s Prima Power a na výrobních linkách jako takových si Martin Pritula nejvíce považuje rozumný poměr flexibility a produktivity linky, spolehlivost a vstřícný přístup autorizovaného jihlavského servisu při rozjezdu technologie, zaškolení pracovníků i doplňujících úkonů.

„Zpočátku jsme měli obavy z nákupu italské technologie, zejména z důvodu vzdálenosti, ale jihlavský servis nám byl plně k dispozici a po překonání počátečních problémů, kterým se u takto sofistikované technologie asi nedá předejít, četnost servisních zásahů klesla na přijatelnou úroveň a dále klesá,“ pochvaluje si majitel. Spolupráce s jihlavským servisem je od počátku navíc oboustranně prospěšná. Nejdříve pomáhali pracovníci servisu ve společnosti Alfa 3 rozběhnout linku a na oplátku jim byla linka k dispozici v průběhu celozávodní dovolené ke školení servisních techniků pobočky od mateřské finské společnosti.

Součástí linky je také panel bender, který umožňuje dělat pozitivní i negativní ohyby, sám s dílem manipuluje a pomocí přídavných nástrojů umožňuje dělat speciální tvary, jako jsou ohyby uvnitř otvorů nebo ohyby odsazené od hlavní ohybové linie.

Vývoj a trendy ve výrobě kovového nábytku

Ve vývojovém oddělení společnosti Alfa 3 dochází k neustálé inovaci produktového portfolia. Konstruktéři využívají stavebnicového systému tak, aby bylo možné na nový produkt co nejvíc aplikovat již odzkoušené funkční celky, které jen minimálně funkčně či rozměrově modifikují. Také nová linka si vyžádala konstrukční modifikace stávající řady. Běžný zákazník změnu na první pohled snad ani nepozná, ale linka nyní může k výrobě využívat v maximální míře standardní nástroje, které jsou nejrychlejší. „Opravdu jsme hledali formou volby optimálních nástrojů, sdružených nástrojů a podobně cestu, jak šetřit vteřiny. Každé tři čtyři vteřiny krát statisíce kusů představují významné finanční úspory. Nesnažili jsme se našroubovat stávající produkci na novou technologii a generovat nějaké potenciální ztráty, ale formou zkoušek, testování vzorků a optimalizací jsme se dostali ke generačním obměnám – konstrukčním změnám, které z hlediska designu mezi druhou a třetí generací nemají žádný viditelný efekt, ale z hlediska produktivity významný,“ vysvětluje Pritula. Velmi pečlivě propracovaný ERP systém navíc seskupuje podobné zakázky, aby byla výroba co nejefektivnější. Linka je vybavena softwarem na optimalizaci rozvržení dílů na tabuli plechu, navíc program linky využívá také informace o dostupnosti materiálu ve skladu. Linka je proto velmi flexibilní ve zpracovávání jednotlivých zakázek a firma se tak může zabývat poptávkou již nad dvacet kusů. Další přidanou hodnotou místních konstruktérů je úprava konstrukce pro svařování, kde nízká sériovost zatím neumožňuje efektivní automatizaci. Díky důmyslné konstrukci dílů však lze pomocí drážek a jazýčků jejich plechové součásti do sebe navzájem zafixovat a tím eliminovat potřebu využití a tedy i výroby svařovacích přípravků u ručního svařování. Na svařování plochých dílů, dveří a panelů jsou využívány dva souřadnicové roboty. Ty se automaticky nastavují po načtení čárového kódu z průvodky dílů. Průvodku díl obdrží na výstupu z automatické linky, tedy po procesu ohýbání. Informace na průvodce dílu určují také finální úpravu dílu a tou je barva povrchové úpravy. Prášková lakovna obsahuje poloautomatickou kabinu od společnosti Gema. I ta se v horizontu zhruba pěti let dočká svého automatizovaného nástupce. „Nyní kupujeme sousední pozemky, kde bychom chtěli postavit dvojitou lakovací linku,“ upřesňuje Martin Pritula budoucí plány.

Linku obsluhuje jediný operátor, který má možnost celou linku pozorovat ze záznamů kamer na své obrazovce. Linka je dlouhá 35 m.Současným trendem v oblasti kovového nábytku, jehož vývoji a výrobě se firma Alfa 3 intenzivně věnuje, jsou výrobky vybavené elektronicky uzavíratelnými systémy a řízené např. centrálními systémy. Jedním takovým příkladem jsou balíkové doručovací boxy, které mohou pracovat i bez připojení na síť LAN či elektřinu. Dalším příkladem jsou školní skříňky, které slouží vedle ukládání studijních materiálů také například k dobíjení elektronických zařízení (tabletů) i bezdrátově nebo ke vzdálenému přístupu k zařízení ve skříňce.
Posledním článkem linky je ohraňovací lis eP 0520, na kterém jsou dokončovány ohyby dílů přesahující výšku 200 mm.Z výše popsaného je evidentní, že noví majitelé společnosti Alfa 3 vsadili na moderní technologie, které přinášejí maximální míru flexibility ve výrobě technologicky vyspělých produktů. Je to cesta, jak zvyšovat konkurenceschopnost i v tak zdánlivě obyčejné oblasti, jakou je výroba kovového nábytku. Ten z Luže je vyroben výhradně z kvalitních a provozně ověřených materiálů. Navíc je na přání vybaven chytrými řešeními, která kladou důraz na funkčnost a bezpečnost výrobku.
Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200629
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Redakce / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

I ti nejlepší stále zlepšují

Každoročně ještě před začátkem vánočních svátků pohody a rodinných setkání se koná ještě jedno příjemné setkání v prostorách showroomu pražské společnosti Trumpf, která v prosinci pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. I tentokrát byly dveře otevřené technické veřejnosti, zákazníkům a zájemcům o technologie zpracovávající plechy a profily po tři dny. Součástí programu byl také přednáškový blok, kde byly mj. představeny novinky Trumpf z loňského veletrhu Euroblech 2018 konaném v Hannoveru.

Automatizovaná výroba dílenského nábytku

Rodinný podnik Polak cz má bohatou historii v oblasti zpracování plechů. Od dob výstředníkových lisů, na kterých společnost začínala, se toho mnoho změnilo. Jednatel a zakladatel společnosti Petr Polák si pochvaluje velký progres v technologiích zpracování plechů i v automatizaci. I přes nízký stav zaměstnanců díky automatizaci a vysokým výkonům strojů Trumpf si může dovolit dále rozšiřovat výrobu.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Obrobek, tříska, briketa

Každá obrobna zná ten pohled na kontejnery zaolejovaných třísek, které často zabírají místo, na jejich transport vycházejí relativně vysoké náklady, a ještě mohou řeznými kapalinami znečistit okolí. Třísky z obrábění kovů jsou však cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů. Jejich recyklace je proto velmi perspektivní.

Unikátní laserové technologie v praxi

Je možné na tomtéž pracovišti provádět teplené zpracování materiálu, pak během několika minut vyměnit nástroj a začít třeba svařovat? Ovšemže ano - právě takovými technologickými možnostmi disponuje firma LaserTherm, vybavená moderními robotizovanými laserovými systémy.

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Inovativní řešení z Blechexpo

V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit