Témata
Reklama

Pokročilá automatizace ve výrobě kovového nábytku

Na začátku března, tedy v době těsně před vyhlášením nouzového stavu, jsem ještě měla možnost navštívit společnost Alfa 3 zabývající se vývojem, výrobou a prodejem kovového nábytku. Sídlo společnosti se nachází ve městě Luže necelých dvacet kilometrů na jihovýchod od Chrudimi. Dílenský, šatní a jim podobný kovový nábytek se zde vyrábí od devadesátých let, od roku 2007 má však tato ryze česká firma nové majitelé a s nimi přišly také investice do výrobních zařízení a rozšíření produktového portfolia o sofistikovanější řešení. Od loňského roku výrobu posílily také dvě výrobní linky Prima Power s automatizovaným skladem.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Po příjezdu do společnosti Alfa 3 mě přivítal Martin Pritula, jeden ze čtyř spolumajitelů, a hned na úvod mi pověděl, jak se jim podařilo dostat firmu do stávající kondice. Společnost byla založena již na začátku devadesátých let, avšak do výroby se pramálo investovalo, firma se příliš nevyvíjela a podle slov pana Prituly na tom nebyla z ekonomického hlediska příliš dobře. V roce 2007 ji s dalšími třemi společníky odkoupili a začali investovat do CNC výrobních technologií na zpracování plechů. Zároveň zahájili výrobu nových výrobních řad produktů pro vybavení šaten a dílen. V době krize to nebyla lehká situace, ale počáteční investice se vyplatily a k dnešnímu dni přinesly již více než čtyřnásobný obrat.

Reklama
Reklama
Pohled do automatizovaného skladu Night Train FMS, který ve společnosti Alfa 3 propojuje dvě automatické linky Prima Power PSBB. Když se výroba po nákupu nových technologií rozjela naplno a všechny výrobní stroje pracovaly v nepřetržitém provozu, začali majitelé uvažovat o rozšíření strojního parku ještě o výrobní linku na zpracování plechů s patřičnou automatizací.

„Hlavním kritériem bylo zachování dostatečné flexibility při vysoké produktivitě, aniž by se zvýšily nároky na množství pracovní síly. V té době se velmi obtížně sháněli noví pracovníci,“ upřesňuje Pritula zadání. Po důkladné analýze, která prověřovala např. i možnost využití laserových technologií, dospěli ve spolupráci s techniky ze společnosti Prima Power k závěru, že nejvhodnějším řešením bude pořídit dvě robotické výrobní linky s technologií vysekávání a ohýbání propojené jedním centrálním, plně automatizovaným skladem. V roce 2017 byla pořízena první automatická linka pro zpracování plechu na hotové dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání), která je právě takovým řešením, kde je na začátku založen plech a na konci z linky vypadne hotový ohnutý díl. Linku obsluhuje jeden operátor, který zároveň odebírá hotové dílce na konci linky. V loňském roce byla pořízena druhá totožná linka doplněná ještě o automatizovaný sklad Night Train FMS, který obě linky propojuje a slouží k uskladnění vstupního materiálu a rozpracovaných dílů. Vstupní materiál se ukládá na dvacet kazet o rozměrech 1,5 x 4 m, kapacita skladu pro rozpracované díly činí sto kazet 1,5 x 3 m. Dále sklad zajišťuje plynulé zásobování výrobních linek a přispívá ke spojitému výrobnímu toku. Každá linka dosahuje délky 35 m a skládá se ze zakládacího zařízení na vstupní tabulový plech, zařízení Shear Brilliance SBe pro vysekávání a stříhání dílců, robotického logistického uzlu PSR a panel benderu EBe pro plně automatické provádění ohybů. Linky jsou dále doplněny o ohraňovací lisy série eP. Zásadní výhodou linky podle Prituly je právě existence logistického uzlu. V tomto místě se řadí vysekané díly a robotický manipulátor PSR je odtud postupně během doby, kdy zařízení Shear Brilliance SBe zpracovává další tabuli plechu, rozmísťuje podle potřeby buď do skladu, nebo dále na další zpracování, aniž by musel vysekávací stroj zastavit a čekat na odebrání hotových dílů. „To bývá Achillova pata podobných zařízení. Náročnost součástí na vysekávání a ohyb je zpravidla rozdílná a pak dochází k hromadění dílů nebo čekání jedné části technologie na druhou. K tomu na lince od Prima Power nedochází, oddělené díly okamžitě odjíždějí na pásu do vyrovnávacího skladu,“ doplňuje. Celý systém obousměrně komunikuje s firemním ERP systémem Vision 32 a pracuje v nepřetržitém provozu. „Hlavním přínosem této investice blížící se ke čtyřem milionům eur je produkce inovovaných výrobků, zvýšení výrobní kapacity a flexibility výrobního procesu.“

Vysekávací zařízení Shear Brilliance integruje děrování a pravoúhlé střihání. Na obrázku ředitel společnosti Alfa 3 Martin Pritula ukazuje snadný přístup k zásobníku nástrojů.Na spolupráci s Prima Power a na výrobních linkách jako takových si Martin Pritula nejvíce považuje rozumný poměr flexibility a produktivity linky, spolehlivost a vstřícný přístup autorizovaného jihlavského servisu při rozjezdu technologie, zaškolení pracovníků i doplňujících úkonů.

„Zpočátku jsme měli obavy z nákupu italské technologie, zejména z důvodu vzdálenosti, ale jihlavský servis nám byl plně k dispozici a po překonání počátečních problémů, kterým se u takto sofistikované technologie asi nedá předejít, četnost servisních zásahů klesla na přijatelnou úroveň a dále klesá,“ pochvaluje si majitel. Spolupráce s jihlavským servisem je od počátku navíc oboustranně prospěšná. Nejdříve pomáhali pracovníci servisu ve společnosti Alfa 3 rozběhnout linku a na oplátku jim byla linka k dispozici v průběhu celozávodní dovolené ke školení servisních techniků pobočky od mateřské finské společnosti.

Součástí linky je také panel bender, který umožňuje dělat pozitivní i negativní ohyby, sám s dílem manipuluje a pomocí přídavných nástrojů umožňuje dělat speciální tvary, jako jsou ohyby uvnitř otvorů nebo ohyby odsazené od hlavní ohybové linie.

Vývoj a trendy ve výrobě kovového nábytku

Ve vývojovém oddělení společnosti Alfa 3 dochází k neustálé inovaci produktového portfolia. Konstruktéři využívají stavebnicového systému tak, aby bylo možné na nový produkt co nejvíc aplikovat již odzkoušené funkční celky, které jen minimálně funkčně či rozměrově modifikují. Také nová linka si vyžádala konstrukční modifikace stávající řady. Běžný zákazník změnu na první pohled snad ani nepozná, ale linka nyní může k výrobě využívat v maximální míře standardní nástroje, které jsou nejrychlejší. „Opravdu jsme hledali formou volby optimálních nástrojů, sdružených nástrojů a podobně cestu, jak šetřit vteřiny. Každé tři čtyři vteřiny krát statisíce kusů představují významné finanční úspory. Nesnažili jsme se našroubovat stávající produkci na novou technologii a generovat nějaké potenciální ztráty, ale formou zkoušek, testování vzorků a optimalizací jsme se dostali ke generačním obměnám – konstrukčním změnám, které z hlediska designu mezi druhou a třetí generací nemají žádný viditelný efekt, ale z hlediska produktivity významný,“ vysvětluje Pritula. Velmi pečlivě propracovaný ERP systém navíc seskupuje podobné zakázky, aby byla výroba co nejefektivnější. Linka je vybavena softwarem na optimalizaci rozvržení dílů na tabuli plechu, navíc program linky využívá také informace o dostupnosti materiálu ve skladu. Linka je proto velmi flexibilní ve zpracovávání jednotlivých zakázek a firma se tak může zabývat poptávkou již nad dvacet kusů. Další přidanou hodnotou místních konstruktérů je úprava konstrukce pro svařování, kde nízká sériovost zatím neumožňuje efektivní automatizaci. Díky důmyslné konstrukci dílů však lze pomocí drážek a jazýčků jejich plechové součásti do sebe navzájem zafixovat a tím eliminovat potřebu využití a tedy i výroby svařovacích přípravků u ručního svařování. Na svařování plochých dílů, dveří a panelů jsou využívány dva souřadnicové roboty. Ty se automaticky nastavují po načtení čárového kódu z průvodky dílů. Průvodku díl obdrží na výstupu z automatické linky, tedy po procesu ohýbání. Informace na průvodce dílu určují také finální úpravu dílu a tou je barva povrchové úpravy. Prášková lakovna obsahuje poloautomatickou kabinu od společnosti Gema. I ta se v horizontu zhruba pěti let dočká svého automatizovaného nástupce. „Nyní kupujeme sousední pozemky, kde bychom chtěli postavit dvojitou lakovací linku,“ upřesňuje Martin Pritula budoucí plány.

Linku obsluhuje jediný operátor, který má možnost celou linku pozorovat ze záznamů kamer na své obrazovce. Linka je dlouhá 35 m.Současným trendem v oblasti kovového nábytku, jehož vývoji a výrobě se firma Alfa 3 intenzivně věnuje, jsou výrobky vybavené elektronicky uzavíratelnými systémy a řízené např. centrálními systémy. Jedním takovým příkladem jsou balíkové doručovací boxy, které mohou pracovat i bez připojení na síť LAN či elektřinu. Dalším příkladem jsou školní skříňky, které slouží vedle ukládání studijních materiálů také například k dobíjení elektronických zařízení (tabletů) i bezdrátově nebo ke vzdálenému přístupu k zařízení ve skříňce.
Posledním článkem linky je ohraňovací lis eP 0520, na kterém jsou dokončovány ohyby dílů přesahující výšku 200 mm.Z výše popsaného je evidentní, že noví majitelé společnosti Alfa 3 vsadili na moderní technologie, které přinášejí maximální míru flexibility ve výrobě technologicky vyspělých produktů. Je to cesta, jak zvyšovat konkurenceschopnost i v tak zdánlivě obyčejné oblasti, jakou je výroba kovového nábytku. Ten z Luže je vyroben výhradně z kvalitních a provozně ověřených materiálů. Navíc je na přání vybaven chytrými řešeními, která kladou důraz na funkčnost a bezpečnost výrobku.
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nová éra laserového 2D řezání

Řada 2D laserových strojů Prima Power byla rozšířena o nový produkt Laser Genius+, který byl podle slov Martina Volného, obchodního manažera společnosti Prima Power pro střední a východní Evropu, navržen a vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám neustále se vyvíjejícího trhu a stanovil nové standardy v rychlosti, spolehlivosti a přesnosti.

Související články
Inovativní řešení z Blechexpo

V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Hezký design, ale také vysoká přidaná hodnota

Od letošního roku má společnost Prima Power přímé zastoupení také na českém trhu. Kompletní technologie zpracování plechu, servis a poradenství zprostředkovává jihlavská servisní kancelář. V následujícím rozhovoru se dozvíte, jaká je základní filozofie výrobce a hlavní přednosti strojů.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit