Témata

Roste poptávka po automatizovaných linkách

Kosmopolitní společnost Prima Power se specializuje zejména na stroje a technologie pro zpracování plechů s velkým zaměřením na automatizaci. Firma je v České republice etablovaná již patnáct let. Od roku 2017 přibylo k servisnímu středisku v Jihlavě také obchodní zastoupení, jehož vedoucím je Martin Volný. V následujícím rozhovoru popisuje, jak společnost Prima Power na vzdory situaci velmi dobře ustála loňský rok nebo jak v regionu střední a východní Evropy roste zájem o automatizovaná řešení celých výrobních linek na zpracování plechů.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

MM: Jak hodnotíte poslední čtyři roky obchodování s technologiemi Prima Power na českém trhu, když prozatím odhlédneme od posledního roku, který byl naprosto vymykající se všem normálům? Byly to úspěšné roky? Jak se například se vznikem českého obchodního zastoupení urychlilo zpracování zakázek pro českého zákazníka?

M. Volný: Přemýšlím, jak začít. Pokud mám hodnotit uplynulé čtyři roky v Prima Power, musím říct, že dopadly veskrze pozitivně. Značka a firma jako taková byla na trhu etablovaná již dříve, nicméně podařilo se proniknout do segmentů a oblastí průmyslu, které byly pro nás předtím na domácím trhu neprozkoumané. Byly to tedy úspěšné roky. Změna procesu a fungování přímého obchodního zastoupení u nás ani tak moc nesouvisela s urychlením procesu jako spíše s otevřením nových možností pro zákazníky z hlediska větších projektů a řízení projektů.

MM: V rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum v září 2017 jste uvedl, že společnost v ČR a SR působí již deset let a nainstalováno je zde přes 400 strojů. Kolik je jich k dnešnímu dni?

M. Volný: Jelikož nyní zastupuji řízení obchodu pro celou oblast působnosti naší pobočky, tj. včetně Maďarska, Bulharska a Rumunska, nemám nyní přesně přehled o počtu strojů. Rozhodně došlo k navýšení instalací jednotlivých strojů ve všech teritoriích, ale zároveň se nám podařilo lépe uchopit a řídit velké investiční projekty v oblasti automatizované výroby a FMS (Flexible Manufacturing Systems).

Martin Volný

„Loňský rok navzdory vývoji v některých segmentech průmyslu a jiných oborech kvůlipandemii covidu-19 mohu z našeho pohledu obchodně hodnotit jako výborný,“ komentuje loňskou situaci obchodní manažer společnosti Prima Power pro střední a východní Evropu Martin Volný. (Zdroj: archiv M. Volného)

MM: Loňský rok byl pro obchod v naprosté většině oborů fatální. Nevyhnutelnou krizi či recesi ještě mnohonásobně umocnila celosvětová pandemie covidu-19. Jak byste popsal poslední rok?

M. Volný: Loňský rok mohu z našeho pohledu navzdory vývoji v některých segmentech průmyslu a jiných oborech kvůli pandemii covidu-19 obchodně hodnotit jako výborný. Podařilo se nám uzavřít úspěšně některé velké projekty v ČR a také na maďarském trhu byl výsledek nad očekávání dobrý. Je to však dáno také tím, že v našem segmentu se projekty obvykle řeší déle než jeden rok, takže případný propad se může projevit až později. Ovšem v některých oborech dochází kvůli pandemii naopak k několikanásobně vyšší poptávce, takže také zde platí, že všechno špatné je k něčemu dobré.

MM: To moc ráda slyším. Předpokládám, že se však musela minimálně proměnit podoba a způsob komunikace se zákazníky. Jak jste se různým omezením přizpůsobili?

M. Volný: Z pohledu obchodu jsme museli hned na jaře minulého roku změnit přístup a strategii k zákazníkům. U mnoha z nich docházelo k tomu, že nebyly možné osobní návštěvy. Na to jsme reagovali možností konferenčních hovorů, streamováním prezentací a využitím dalších metod vzdáleného přístupu. Z pohledu servisu se zase tak moc nemění, jelikož pokud je servisní zásah potřeba, tak tona dálku moc dobře nejde. Situaci tedy komplikovala omezení, ať už na straně zákazníka, nebo ze strany státu, případně karantény nebo onemocnění. S tím se však musí dnes poprat každá společnost, která zajišťuje služby stejného rozsahu. Pokud se pohybujete v rámci jednoho regionu, tak se to dá řídit ještě poměrně dobře, horší situace nastává, pokud zajišťujete servis i přes hranice.

MM: Asi nejen v závislosti na loňské situaci, kdy cestování bylo omezeno na minimum, jsem zaznamenala vznik streamovací platformy Prima @ Home. Jak je tato platforma mezi zákazníky oblíbená a na co byste je pozval?

M. Volný: Nástupem opatření a nemožnosti cestovat a setkávat se se zákazníky jsme tuto platformu spustili poměrně rychle a hned zkraje roku ji otestovali při hromadných interních školeních. Následně se pak od jara na této platformě pořádalo více než deset streamovaných open house a technologických seminářů. Navíc jsme na této platformě zprovoznili také možnost streamovat demo videa – předvedení strojů s možností interaktivní zpětné vazby od zákazníka, které jsme i my v ČR využívali hojně během minulého roku. V rámci proběhlých seminářů byl z našich teritorií také registrován velký zájem. Zájem ze strany zákazníků je obrovský a kapacita stream akce je tuším 500 účastníků, která bývá téměř vždy „vyprodána“. Právě teď připravujeme plán akcí na letošní rok, který zveřejníme v co nejkratší době na našich kanálech. Pro ty zákazníky, kteří nestihli nebo se nemohli účastnit některého semináře, jsou k dispozici kompletní záznamy na našem YouTube kanále.

MM: Nehledě na to, jak černé byly scénáře, v mnoha oborech se firmy se situací už vyrovnaly a průmyslová výroba (snad vyjma leteckého průmyslu) se pomalu vrací do stavu před krizí. Jaká je situace v plechozpracovatelském oboru?

M. Volný: No, neřekl bych, že by se všude situace rychle navracela do stavu před krizí. Hodně firem v oboru jedná nyní opatrně, protože nikdo neví, co může přijít. Jak jsem již zmínil, jsou zde segmenty, které to naopak posunulo jinam. Ačkoli skupiny obráběcích strojů a tvářecích strojů mají odlišný cyklus, vlivem pandemie jsou na tom oba obory nyní podobně. Uvidíme, co přinese nyní začátek roku. Prognózy vývoje trhu jsou veskrze pozitivní, ale rozhodně nedosahují takové úrovně, jaká byla například v roce 2018 nebo 2019.

MM: Opusťme, prosím, nyní téma covid a pojďme se věnovat technologiím Prima Power. Jak složité a časově náročné je navrhnout celou automatickou výrobní linku? Jak dlouho může zpracování takové zakázky trvat? A co všechno obnáší?

M. Volný: Průměrná doba takového projektu je na straně obchodu od prvního kontaktu až po uzavření kontraktu jeden a půl roku. Koncepce Prima Power je jako stavebnice, takže i když je v každém projektu vysoký podíl customizace, tak je zařízení poskládané z prvků, které nejsou vyvíjeny a vyráběny pouze pro jeden projekt. Customizace spočívá v jejich kombinaci. Průběžná doba výroby je pak od šesti do osmi měsíců. U velkých investičních projektů je dnes samozřejmostí, že zákazník požaduje nejen dílčí studie na konkrétní díly, ale celkovou simulaci výroby, aby mohl propočítat návratnost a úspory s investicí spojené. Běžně se během obchodní části projektu několikrát mění layouty a proces simulace se tak opakuje a zpřesňuje. Všechny tyto služby jsou standardem ze strany firmy Prima Power.

„Rozjezd přímého obchodního zastoupení odhalil na našem teritoriu velkou poptávku po automatizovaných řešeních celých výrobních linek a za uplynulé čtyři roky se nám podařilo uzavřít a nainstalovat v regionu střední a východní Evropy několik takových významných projektů,“ říká Martin Volný.

MM: Společně jsme vloni ještě před příchodem epidemie uskutečnili reportáž u společnosti Alfa 3 (www.mmspektrum.com/200629), jež si pořídila kompletní automatickou linku PSBB včetně skladu Night Train. Zaznamenal jste zvýšený zájem o automatické linky v posledních letech, kdy se automatizace skloňuje ve všech pádech, i třeba v souvislosti se zvýšením flexibility výroby, a tedy větší pružností reagovat na podobné situace, jako byla ta vloni?

M. Volný: Právě rozjezd přímého obchodního zastoupení odhalil na našem teritoriu velkou poptávku po těchto projektech a za uplynulé čtyři roky se nám podařilo uzavřít a nainstalovat v regionu střední a východní Evropy několik takových významných projektů. Zvýšená poptávka souvisí jednak s požadavky zákazníků na aplikace a prvky strojů související s konceptem Průmysl 4.0 a také s faktem, že je nedostatek kvalifikovaných lidí ve výrobě. Typické srovnání je například v oblasti automatického ohýbání. Jedním z faktorů je výkon a produktivita stroje – standardní poloautomatický panel bender (ohýbací centrum) Prima Power – například stroj Fast Bend (FBe) nahradí v produktivitě zhruba tři ohraňovací lisy, k nimž potřebujete tři kvalifikované operátory a ty musí zákazník zaplatit odpovídající mzdou. Zatímco k jednomu panel benderu je potřeba pouze jeden operátor s nižší kvalifikací. 

To jsou jednoznačné úspory, které dnes zákazníky zajímají. Know-how se posunuje z výroby do kanceláře a odehrává se v oblasti programování strojů a řízení automatické výroby – v případě automatického ohýbání je to přesně tak. Typická PSBB linka (Punching, Shearing, Buffering, Bending), která technologicky zajišťuje vysekávání, stříhání, tváření a automatické ohýbání, nahradí tyto technologie, na které konvenčně potřebujete nejméně tři stroje a tři pracovníky obsluhy. A to nemluvím o produktivitě, úspoře provozních nákladů atd. Tuto linku pak v praxi obsluhuje pouze jeden operátor. Pokud je linka navíc napojena na automatický sklad nebo například odvíjení materiálu ze svitků, odpadá nebo se významně redukuje další nevýrobní kapacita, spojená s dopravou materiálu a logistikou ve výrobě.

MM: Co je u strojů Prima Power v poslední době nového? Nějaké nové opce, funkce, vylepšení či optimalizace komponent, softwaru apod.?

M. Volný: Téměř u každé produktové řady je každoročně představena nějaká novinka nebo inovace, které jsou u Prima Power kontinuální, software nevyjímaje. Za uplynulé dva roky jsou to například novinky v oblasti automatického ohýbání – nová řada Fast Bend FBeP, inovace v oblasti combi strojů Shear Genius Evo nebo třeba Combi Sharp, mnoho nových technologických opcí v řadě 2D laserů, kompletní nová řada servohydraulických ohraňovacích lisů hP nebo nový servoelektrický ohraňovací lis eP Genius 1030 s automatickým zásobníkem a výměnou nástrojů, nová řada servoelektrických vysekávacích strojů Punch Sharp, mnoho updatů a novinek v široké škále našeho softwaru a samozřejmě i novinky v oblasti The System – automatických skladů Night Train a automatických linek PSBB nebo LPBB (laser combi). V neposlední řadě je to pak kompletně nová divize a řada strojů Prima Additive v oblasti aditivní výroby dílů.

MM: To, že se Prima Power vrhla také na aditivní (AM) technologie, je celkem logický krok, když má tak bohaté zkušenosti s laserovými technologiemi. Nabízíte AM technologie také na českém trhu? Je o ně zájem?

M. Volný: Ano, přesně tak, je to logický krok v případě naší společnosti, která má s vývojem a výrobou laserů zkušenosti od konce 70. let minulého století. I na českém trhu pomalu roste zájem o tyto technologie a samozřejmě o tyto stroje, které nacházejí uplatnění zejména v kusové nebo malosériové výrobě nebo třeba ve výrobě prototypů, které zde také nabízíme. Je to celosvětově poměrně nová technologie, takže tomu odpovídá i rozšíření strojů.

MM: Chtěl byste našim čtenářům na závěr ještě něco vzkázat?

M. Volný: Prima Power je tady pro všechny firmy a zákazníky, kteří hledají stabilního, silného partnera s kvalitními produkty a jistou, včasnou a kvalitní poprodejní podporou a servisem. Pevně věřím, že se letos začneme potkávat a že se na podzim uskuteční po dvouleté pauze tradiční veletrhy u nás i v zahraničí.

MM: Děkuji vám za rozhovor.

Související články
Využití rozšířené reality v průmyslu

Augmeted Reality (AR) neboli rozšířená realita je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty, v našem případě jde tedy o propojení digitálních informací se skutečným světem strojů.

Nová éra laserového 2D řezání

Řada 2D laserových strojů Prima Power byla rozšířena o nový produkt Laser Genius+, který byl podle slov Martina Volného, obchodního manažera společnosti Prima Power pro střední a východní Evropu, navržen a vyvinut tak, aby vyhovoval potřebám neustále se vyvíjejícího trhu a stanovil nové standardy v rychlosti, spolehlivosti a přesnosti.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Servis a služby jsou klíčem k lepší produktivitě

Ve společnosti Prima Power věříme v dlouhodobé vztahy se svými partnery a jsme toho názoru, že skutečný produkt, který zákazníkům dodáváme, není pouze samotné strojní zařízení, ale také výrobní kapacita, jíž lze prostřednictvím našich výrobků a technologií dosáhnout. Proto nabízíme inovativní podpůrné služby, které diagnostikují a řeší problémy rychleji a efektivněji, včetně prediktivní asistence, vzdáleného monitorování a asistence pomocí rozšířené reality.

Blíže zákazníkům s novou streamovací platformou

Prima Industrie představila novou streamovací platformu Prima @ Home, jejímž cílem je nabídnout akce, dema, webináře, prezentace, kurzy a být blízko svým zákazníkům po celém světě.

Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Nechte si poradit

Nákup nové technologie je důležité a často nezbytné rozhodnutí k zajištění konkurenceschopnosti výrobní firmy. Dostupných technologií je dnes plný trh a správné rozhodnutí vyžaduje důkladné analýzy a rozsáhlé technologické znalosti. Na to ve chvíli, kdy nestačí výrobní kapacity, jen málokdo má opravdu čas. Stále častěji se proto firmy obracejí na poradenské společnosti, které výběr vhodné technologie mají přímo v popisu práce.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit