Témata

Roste poptávka po automatizovaných linkách

Kosmopolitní společnost Prima Power se specializuje zejména na stroje a technologie pro zpracování plechů s velkým zaměřením na automatizaci. Firma je v České republice etablovaná již patnáct let. Od roku 2017 přibylo k servisnímu středisku v Jihlavě také obchodní zastoupení, jehož vedoucím je Martin Volný. V následujícím rozhovoru popisuje, jak společnost Prima Power na vzdory situaci velmi dobře ustála loňský rok nebo jak v regionu střední a východní Evropy roste zájem o automatizovaná řešení celých výrobních linek na zpracování plechů.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

MM: Jak hodnotíte poslední čtyři roky obchodování s technologiemi Prima Power na českém trhu, když prozatím odhlédneme od posledního roku, který byl naprosto vymykající se všem normálům? Byly to úspěšné roky? Jak se například se vznikem českého obchodního zastoupení urychlilo zpracování zakázek pro českého zákazníka?

M. Volný: Přemýšlím, jak začít. Pokud mám hodnotit uplynulé čtyři roky v Prima Power, musím říct, že dopadly veskrze pozitivně. Značka a firma jako taková byla na trhu etablovaná již dříve, nicméně podařilo se proniknout do segmentů a oblastí průmyslu, které byly pro nás předtím na domácím trhu neprozkoumané. Byly to tedy úspěšné roky. Změna procesu a fungování přímého obchodního zastoupení u nás ani tak moc nesouvisela s urychlením procesu jako spíše s otevřením nových možností pro zákazníky z hlediska větších projektů a řízení projektů.

MM: V rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum v září 2017 jste uvedl, že společnost v ČR a SR působí již deset let a nainstalováno je zde přes 400 strojů. Kolik je jich k dnešnímu dni?

M. Volný: Jelikož nyní zastupuji řízení obchodu pro celou oblast působnosti naší pobočky, tj. včetně Maďarska, Bulharska a Rumunska, nemám nyní přesně přehled o počtu strojů. Rozhodně došlo k navýšení instalací jednotlivých strojů ve všech teritoriích, ale zároveň se nám podařilo lépe uchopit a řídit velké investiční projekty v oblasti automatizované výroby a FMS (Flexible Manufacturing Systems).

Martin Volný

„Loňský rok navzdory vývoji v některých segmentech průmyslu a jiných oborech kvůlipandemii covidu-19 mohu z našeho pohledu obchodně hodnotit jako výborný,“ komentuje loňskou situaci obchodní manažer společnosti Prima Power pro střední a východní Evropu Martin Volný. (Zdroj: archiv M. Volného)

MM: Loňský rok byl pro obchod v naprosté většině oborů fatální. Nevyhnutelnou krizi či recesi ještě mnohonásobně umocnila celosvětová pandemie covidu-19. Jak byste popsal poslední rok?

M. Volný: Loňský rok mohu z našeho pohledu navzdory vývoji v některých segmentech průmyslu a jiných oborech kvůli pandemii covidu-19 obchodně hodnotit jako výborný. Podařilo se nám uzavřít úspěšně některé velké projekty v ČR a také na maďarském trhu byl výsledek nad očekávání dobrý. Je to však dáno také tím, že v našem segmentu se projekty obvykle řeší déle než jeden rok, takže případný propad se může projevit až později. Ovšem v některých oborech dochází kvůli pandemii naopak k několikanásobně vyšší poptávce, takže také zde platí, že všechno špatné je k něčemu dobré.

MM: To moc ráda slyším. Předpokládám, že se však musela minimálně proměnit podoba a způsob komunikace se zákazníky. Jak jste se různým omezením přizpůsobili?

M. Volný: Z pohledu obchodu jsme museli hned na jaře minulého roku změnit přístup a strategii k zákazníkům. U mnoha z nich docházelo k tomu, že nebyly možné osobní návštěvy. Na to jsme reagovali možností konferenčních hovorů, streamováním prezentací a využitím dalších metod vzdáleného přístupu. Z pohledu servisu se zase tak moc nemění, jelikož pokud je servisní zásah potřeba, tak tona dálku moc dobře nejde. Situaci tedy komplikovala omezení, ať už na straně zákazníka, nebo ze strany státu, případně karantény nebo onemocnění. S tím se však musí dnes poprat každá společnost, která zajišťuje služby stejného rozsahu. Pokud se pohybujete v rámci jednoho regionu, tak se to dá řídit ještě poměrně dobře, horší situace nastává, pokud zajišťujete servis i přes hranice.

MM: Asi nejen v závislosti na loňské situaci, kdy cestování bylo omezeno na minimum, jsem zaznamenala vznik streamovací platformy Prima @ Home. Jak je tato platforma mezi zákazníky oblíbená a na co byste je pozval?

M. Volný: Nástupem opatření a nemožnosti cestovat a setkávat se se zákazníky jsme tuto platformu spustili poměrně rychle a hned zkraje roku ji otestovali při hromadných interních školeních. Následně se pak od jara na této platformě pořádalo více než deset streamovaných open house a technologických seminářů. Navíc jsme na této platformě zprovoznili také možnost streamovat demo videa – předvedení strojů s možností interaktivní zpětné vazby od zákazníka, které jsme i my v ČR využívali hojně během minulého roku. V rámci proběhlých seminářů byl z našich teritorií také registrován velký zájem. Zájem ze strany zákazníků je obrovský a kapacita stream akce je tuším 500 účastníků, která bývá téměř vždy „vyprodána“. Právě teď připravujeme plán akcí na letošní rok, který zveřejníme v co nejkratší době na našich kanálech. Pro ty zákazníky, kteří nestihli nebo se nemohli účastnit některého semináře, jsou k dispozici kompletní záznamy na našem YouTube kanále.

MM: Nehledě na to, jak černé byly scénáře, v mnoha oborech se firmy se situací už vyrovnaly a průmyslová výroba (snad vyjma leteckého průmyslu) se pomalu vrací do stavu před krizí. Jaká je situace v plechozpracovatelském oboru?

M. Volný: No, neřekl bych, že by se všude situace rychle navracela do stavu před krizí. Hodně firem v oboru jedná nyní opatrně, protože nikdo neví, co může přijít. Jak jsem již zmínil, jsou zde segmenty, které to naopak posunulo jinam. Ačkoli skupiny obráběcích strojů a tvářecích strojů mají odlišný cyklus, vlivem pandemie jsou na tom oba obory nyní podobně. Uvidíme, co přinese nyní začátek roku. Prognózy vývoje trhu jsou veskrze pozitivní, ale rozhodně nedosahují takové úrovně, jaká byla například v roce 2018 nebo 2019.

MM: Opusťme, prosím, nyní téma covid a pojďme se věnovat technologiím Prima Power. Jak složité a časově náročné je navrhnout celou automatickou výrobní linku? Jak dlouho může zpracování takové zakázky trvat? A co všechno obnáší?

M. Volný: Průměrná doba takového projektu je na straně obchodu od prvního kontaktu až po uzavření kontraktu jeden a půl roku. Koncepce Prima Power je jako stavebnice, takže i když je v každém projektu vysoký podíl customizace, tak je zařízení poskládané z prvků, které nejsou vyvíjeny a vyráběny pouze pro jeden projekt. Customizace spočívá v jejich kombinaci. Průběžná doba výroby je pak od šesti do osmi měsíců. U velkých investičních projektů je dnes samozřejmostí, že zákazník požaduje nejen dílčí studie na konkrétní díly, ale celkovou simulaci výroby, aby mohl propočítat návratnost a úspory s investicí spojené. Běžně se během obchodní části projektu několikrát mění layouty a proces simulace se tak opakuje a zpřesňuje. Všechny tyto služby jsou standardem ze strany firmy Prima Power.

„Rozjezd přímého obchodního zastoupení odhalil na našem teritoriu velkou poptávku po automatizovaných řešeních celých výrobních linek a za uplynulé čtyři roky se nám podařilo uzavřít a nainstalovat v regionu střední a východní Evropy několik takových významných projektů,“ říká Martin Volný.

MM: Společně jsme vloni ještě před příchodem epidemie uskutečnili reportáž u společnosti Alfa 3 (www.mmspektrum.com/200629), jež si pořídila kompletní automatickou linku PSBB včetně skladu Night Train. Zaznamenal jste zvýšený zájem o automatické linky v posledních letech, kdy se automatizace skloňuje ve všech pádech, i třeba v souvislosti se zvýšením flexibility výroby, a tedy větší pružností reagovat na podobné situace, jako byla ta vloni?

M. Volný: Právě rozjezd přímého obchodního zastoupení odhalil na našem teritoriu velkou poptávku po těchto projektech a za uplynulé čtyři roky se nám podařilo uzavřít a nainstalovat v regionu střední a východní Evropy několik takových významných projektů. Zvýšená poptávka souvisí jednak s požadavky zákazníků na aplikace a prvky strojů související s konceptem Průmysl 4.0 a také s faktem, že je nedostatek kvalifikovaných lidí ve výrobě. Typické srovnání je například v oblasti automatického ohýbání. Jedním z faktorů je výkon a produktivita stroje – standardní poloautomatický panel bender (ohýbací centrum) Prima Power – například stroj Fast Bend (FBe) nahradí v produktivitě zhruba tři ohraňovací lisy, k nimž potřebujete tři kvalifikované operátory a ty musí zákazník zaplatit odpovídající mzdou. Zatímco k jednomu panel benderu je potřeba pouze jeden operátor s nižší kvalifikací. 

To jsou jednoznačné úspory, které dnes zákazníky zajímají. Know-how se posunuje z výroby do kanceláře a odehrává se v oblasti programování strojů a řízení automatické výroby – v případě automatického ohýbání je to přesně tak. Typická PSBB linka (Punching, Shearing, Buffering, Bending), která technologicky zajišťuje vysekávání, stříhání, tváření a automatické ohýbání, nahradí tyto technologie, na které konvenčně potřebujete nejméně tři stroje a tři pracovníky obsluhy. A to nemluvím o produktivitě, úspoře provozních nákladů atd. Tuto linku pak v praxi obsluhuje pouze jeden operátor. Pokud je linka navíc napojena na automatický sklad nebo například odvíjení materiálu ze svitků, odpadá nebo se významně redukuje další nevýrobní kapacita, spojená s dopravou materiálu a logistikou ve výrobě.

MM: Co je u strojů Prima Power v poslední době nového? Nějaké nové opce, funkce, vylepšení či optimalizace komponent, softwaru apod.?

M. Volný: Téměř u každé produktové řady je každoročně představena nějaká novinka nebo inovace, které jsou u Prima Power kontinuální, software nevyjímaje. Za uplynulé dva roky jsou to například novinky v oblasti automatického ohýbání – nová řada Fast Bend FBeP, inovace v oblasti combi strojů Shear Genius Evo nebo třeba Combi Sharp, mnoho nových technologických opcí v řadě 2D laserů, kompletní nová řada servohydraulických ohraňovacích lisů hP nebo nový servoelektrický ohraňovací lis eP Genius 1030 s automatickým zásobníkem a výměnou nástrojů, nová řada servoelektrických vysekávacích strojů Punch Sharp, mnoho updatů a novinek v široké škále našeho softwaru a samozřejmě i novinky v oblasti The System – automatických skladů Night Train a automatických linek PSBB nebo LPBB (laser combi). V neposlední řadě je to pak kompletně nová divize a řada strojů Prima Additive v oblasti aditivní výroby dílů.

MM: To, že se Prima Power vrhla také na aditivní (AM) technologie, je celkem logický krok, když má tak bohaté zkušenosti s laserovými technologiemi. Nabízíte AM technologie také na českém trhu? Je o ně zájem?

M. Volný: Ano, přesně tak, je to logický krok v případě naší společnosti, která má s vývojem a výrobou laserů zkušenosti od konce 70. let minulého století. I na českém trhu pomalu roste zájem o tyto technologie a samozřejmě o tyto stroje, které nacházejí uplatnění zejména v kusové nebo malosériové výrobě nebo třeba ve výrobě prototypů, které zde také nabízíme. Je to celosvětově poměrně nová technologie, takže tomu odpovídá i rozšíření strojů.

MM: Chtěl byste našim čtenářům na závěr ještě něco vzkázat?

M. Volný: Prima Power je tady pro všechny firmy a zákazníky, kteří hledají stabilního, silného partnera s kvalitními produkty a jistou, včasnou a kvalitní poprodejní podporou a servisem. Pevně věřím, že se letos začneme potkávat a že se na podzim uskuteční po dvouleté pauze tradiční veletrhy u nás i v zahraničí.

MM: Děkuji vám za rozhovor.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit