Témata
Reklama

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 4.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Kdo vyřeší krizi podniku?

Pokud v podniku nastává krize, v první řadě by si měl každý podnikatel či manažer umět s méně složitými problémy poradit sám. Pozná-li však, že na vyřešení problému již nestačí, protože nemá potřebné zkušenosti se zvládáním podobných situací, nebo si v problémech nedokáže zachovat chladnou hlavu a dívat se na ně bez emocí a s odstupem, potom je vhodné si vybrat nějakého pomocníka.

Reklama
Reklama

Někdy stačí jen jakýsi zpovědník, jemuž je možné se s problémy svěřit. Jenže komu se s problémy svěřit? Je třeba si připustit, že podnikání a top management jsou disciplíny na vrcholu mužské ješitnosti. A přiznat někomu jinému, že v této disciplíně máme problém, není vždy jednoduché. Často také problémy bývají složité a vyžadují, aby dotyčný zpovědník celé záležitosti alespoň trochu porozuměl.

Cesta tedy logicky může dále vést k odborníkovi – poradci. Odborník by měl být někým, kdo je na jedné straně dostatečně nezaujatý, nad věcí a na druhé straně by měl mít s daným okruhem problémů už nějaké zkušenosti, které jsou doplněny i jeho odbornými znalostmi. Kromě toho by měl být vybrán z lidí, kteří na základě své předešlé činnosti nabízejí důvěryhodnost a důvěrnost. Předností odborníka by měla být schopnost komplexní analýzy situace, schopnost racionálně navrhnout další postup a upozornit na možná úskalí. Klienta nesmí překvapit, že odborník si bude chtít udělat obrázek o situaci nezávisle na tom, jaké podklady a informace mu on sám předává.

Další formou možné pomoci je kouč – člověk, který je vytrénovaným a vyškoleným profesionálem v oblasti osobního rozvoje manažera. Kouč může manažerovi umožnit podívat se na situaci z více úhlů, pomoci mu, aby sám nalezl nejvhodnější řešení situace a zvýšil si sebedůvěru. Kouč pomáhá metodicky, není nutně odborníkem na danou odbornou či manažerskou problematiku. Tím se liší od mentora, který je už více zaměřen na konkrétní pomoc danému manažerovi v konkrétní situaci.

Vhodný mentor pro oblast vrcholového managementu má sám již dostatečné a bohaté manažerské zkušenosti, které dává svému klientovi k dispozici. Ale stále je to jenom podpora, protože vlastní manažerské rozhodování s plnou odpovědností zůstává na bedrech onoho klienta – manažera, respektive podnikatele.

Nejvyšší stupněm pomoci při řešení problémů ve firmě je využití interim manažera. Tedy někoho, kdo na určitou přechodnou dobu převezme odpovědnost za řízení daného podniku. Pokud je podnik v krizi, pak se takovýto interim manažer nazývá krizovým manažerem. Ve složitějších situacích nebo v případě větších podniků lze uvažovat o celém týmu krizových manažerů.

Z hlediska majitelů podniku je rozdíl, zda si krizového manažera v případě problémů angažují sami, nebo zda krizového manažera dosadí do firmy insolvenční správce až v okamžiku, kdy se podnik ocitne v úpadku. V prvním případě mají majitelé kontrolu nad jeho činností, v druhém případě o ni však již z podstatné části přicházejí. Proto je vhodné, aby majitelé neodkládali rozhodnutí o případném angažování specialistů na řešení problémů dlouho, protože jinak jim hrozí, že aktivitu následně převezmou věřitelé či soud a pravomoci vloží do rukou insolvenčního správce.

Existuje však ještě jedna skupina takzvaných „pomocníků“ s problémy. Do ní patří správci. To jsou osoby, které spravují podnik podle pokynů majitele. Nejde tedy o vrcholové manažery, kteří by řídili podnik dostatečně samostatně na základě svých hlubokých zkušeností a bohatých znalostí tak, aby na základě sjednaného cíle a předem nastavených pravidel hry problémy vyřešili a dosáhli cíle. Do kategorie správců patří takzvané prodloužené ruce majitelů: Lidé, kteří se ptají na každou maličkost, více méně bezmyšlenkovitě plní i drobné zadané úkoly, a v případě, že nastane nějaký problém nebo se nedosáhne cíle, přenášejí zodpovědnost na zadavatele úkolů s tím, že oni přece jen vykonávali to, co se po nich chtělo. Odpovědnost má podle nich ten, kdo jim podrobné pokyny zadával. Oni přece jen plní, co se po nich chce.

Když přicházíme do podniků, které se nacházejí v nějakých velkých problémech, a ptáme se tamních manažerů, jak mohli některé do očí bijící věci vůbec udělat či připustit, odpovědi manažerů z kategorie správců jsou vždy navlas stejné. „My víme, že to není v pořádku, ale pan majitel to chtěl, a tak jsme to udělali. My za to odpovědnost necítíme – tu má přece on, když to rozhodl.“

Pro výběr dobrého poradce, kouče, mentora nebo krizového manažera platí v podstatě velmi podobná kritéria. Odbornost, zkušenosti, důvěryhodnost. A ve vztahu s ním musí zafungovat i „chemie“.

Příště: S.O.S. – Zachraňte podnik

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 5:
Plánování a průchod zakázky

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka. Dnes se zaměříme na plánování výroby.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 4. Obchod a poprodejní služby

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe. Dnešní, čtvrtá část je věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 2. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o vizích a cílech podnikání, o strategii firmy a její užitečnosti pro společnost, a samozřejmě o problematice řízení firem. Dnešní díl se již odehrává v definovaném scénáři, kdy oba dva společně diskutují s pozvanými hosty.

Tentokráte pozvání Petra Karáska přijal Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a nyní technický ředitel společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designér světového renomé. Diskuze ve studiu MM Průmyslového spektra svým tématem navazuje na úvodní rozhovor a zaměřuje se na inovace a vývoj produktu, ale i na zvládnutí úskalí v procesu zavádění inovací ve firmách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

S.O.S. - Zachraňte podnik

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 2.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit