Témata
Reklama

Hledáme cíl pro vyřešení krize

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních problémů a újmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Nezřídka bývá s hledáním strategického cíle podnikání v situaci, kdy se firma nachází v problémech, potíž. Při rozhovorech s majiteli slýcháváme, že jde přece o zajímavý byznys, zajímavý projekt, je to neopakovatelná příležitost, že by bylo škoda tak dlouho budovaný podnik nechat zkrachovat, nevyužít plně výrobní kapacitu a podobně. Všechno to mohou být legitimní názory, ale pro podnikání, notabene pro vyvedení firmy z krize, to nestačí.

Reklama
Reklama

Je třeba společně s majiteli hledat v dané situaci dostatečně vhodný, zajímavý, ale zejména realistický cíl. Tímto cílem však nemohou v žádném případě být číselné hodnoty zisku, obratu, ani nějaké provozní ukazatele. A už vůbec ne objem samotné výroby či využití výrobní kapacity za účelem rozmělnění vysokých fixních nákladů, což bývá neskutečně často majiteli firem v potížích jako zadání předkládáno. Právě tato část jednání o záchraně firmy bývá často nejkomplikovanější. Majitelé nebývají obvykle zvyklí na toto téma s nikým cizím mluvit, a už vůbec ne v situaci, kdy jsou přesvědčeni, že se diskutováním na toto téma jen zbytečně ztrácí čas. Opak je však pravdou. Dny strávené dostatečně strukturovanou diskuzí ohledně cíle podnikání v dané situaci mohou následně uspořit měsíce složitých problémů v případě, kdy by nebyla zvolena správná cesta nebo odpovídající nástroje pro realizaci záchranné strategie.

Dobrou pomůckou pro definici zmíněného cílového stavu je zachytit jej písemně. Není zpravidla jednoduché napsat na pár řádcích smysluplné obecnější body ohledně nějakého tématu, ve kterém jsme dennodenně ponořeni až do nejmenších detailů. Proto majitelé firem potřebují podporu, vysvětlení důležitosti, pomoc při tom, aby se dokázali udržet právě v onom potřebném nadhledu a nezabředávali do provozních detailů, ve kterých již sami nezřídka hledají, či dokonce nalézají konkrétní dílčí řešení jednotlivých záležitostí.

Pokud se podaří překonat tuto překážku a společně s majitelem se shodnout na tom, kde se firma nachází nyní a kam by měla rozumně směřovat do budoucna, je velká pravděpodobnost, že mezi oběma stranami vznikne dostatečně silná vzájemná důvěra. Při nelehkých diskuzích obě strany také naleznou způsob partnerské komunikace, a měly by pochopit rovněž způsob uvažování druhé strany.

Krizový manažer by měl citlivě vnímat emoce majitele. Majitel by měl naopak respektovat pragmatický přístup krizového manažera, ve kterém emoce nemohou hrát žádnou významnou roli. Vztahový kapitál mezi oběma stranami, jenž se podaří právě v této fázi vybudovat, pak bude velmi dobrým základem pro řešení řady problémů, které se v průběhu vyvádění firmy z krize zákonitě vyskytnou a budou se přenášet i mezi majitele a krizový tým.

Své zkušenosti krizového manažera Petr Karásek velice čtivým způsobem sepsal v publikaci Léčení firem v krizi (2017). Knihu si lze objednat přímo u autora na adrese petr.karasek@ascalae.cz

Dalším krokem, který musí následovat po vzájemném schválení počátečního a cílového bodu řešení krize podniku, je příprava strategie postupu, příprava vlastního provozního restrukturalizačního plánu, včetně návrhů na prováděcí akční plány. Tedy alespoň pro prvotní období, kdy krizový manažer převezme odpovědnost za řízení firmy. Určitě to musí být interaktivní činnost, kdy na jedné straně tým krizového manažera připravuje různé alternativy, na druhé straně majitel a další klíčoví stakeholdeři (například spolumajitelé, financující banky, věřitelé) vznášejí k návrhům nebo jejich výstupům relevantní dotazy, připomínky a náměty apod.

Tedy „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“, kdy potřebná hbitost při řešení krizových stavů nemůže být výmluvou pro to, aby se potřebné přípravné kroky před zahájením krizového řízení podcenily nebo vynechaly s odůvodněním, že hlavně je potřeba co nejdříve začít makat a hasit, na zbytečné žvanění o plánech a strategických postupech není čas. Takovýto přístup se v mnoha případech vymstil jak majitelům firem, tak i samotným krizovým manažerům, kteří nedbali na řádnou přípravu své mise.

Příště: Majitel a krizový manažer

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Související články
Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 2.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 1.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit