Témata

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokáží volit takové kroky svého počínání, které je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás po celý rok připravoval renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si kladl za cíl formou edukace a osvěty předat své zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys provedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy. Věříme, že byl pro vás přínosným.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Díl 10. Jak předcházet krizím podniků

Předešlých devět dílů našeho seriálu bylo věnováno stručnému popisu toho, co se zhruba odehrává v případech, kdy se podnik dostane do krizové situace a na její řešení je povolán krizový management. Poslední díl bych chtěl věnovat tématu, jak se takovýmto situacím dá vyhnout.

Co poradit člověku, aby byl co nezdravější a nepřišel k úrazu? Pravděpodobně byste mu doporučili správný životní styl a řekli mu, ať se vyhýbá riskantním činnostem. A pokud už nějaký problém cítí, aby jej začal řešit co nejdříve. Zároveň byste mu doporučili, aby včas navštívil lékaře, pokud má pocit, že potíže sám nevyřeší nebo pokud by problém mohl být závažnější a bylo by jej potřeba diagnostikovat profesionálními metodami a přístroji.

Stejná odpověď musí zaznít i pro ochranu zdraví firem. Zdravý přístup k podnikání, nepřepínání sil, prevence rizik a celková vybalancovanost podnikatelského stylu.

Před třemi lety jsem byl pozván na konferenci německého automobilového průmyslu užitkových vozidel v Mnichově. Šéf strategie koncernu Daimler (Mercedes) prezentoval některé z projektů, kterými se tento silný a globálně působící výrobce zrovna zabýval. Jedním z nich byl projekt strategie pro příští krizi. Ano, nešálí vás zrak. V době, kdy křivky prodejů ve všech segmentech trhu, kde tento výrobce působí, utěšeně rostly a žádný propad nebyl na obzoru patrný, se tato firma vážně zabývá tím, jak bude řešit příští krizi. Neví, kdy přijde, odkud přijde, jak se bude projevovat, ale spřádá plány, jak se v ní bude chovat.

Přednášející manažer vysvětlil, že vzhledem k cyklickému vývoji ekonomiky nějaká krize zákonitě přijít musí. Přičemž Daimler si příčiny a dopady předešlé krize v letech 2008 až 2010 pečlivě analyzoval a vzal si z nich řadu ponaučení. Následující krizi proto bere zejména jako šanci k posílení, jako příležitost, kdy připravené subjekty vyjdou z této krize silnější na úkor těch firem, které se nepřipraví, a buď je krize z trhu odstraní, nebo z ní vyjdou znatelně oslabené.

Budoucnost tedy přeje připraveným. Nahrává těm, kteří nejsou vývojem situace, ať již jakýmkoliv, zaskočeni. Kteří mají myšlenkový náskok a dokážou být i ve složitých situacích těmi, kdo určují nebo spoluvytvářejí pravidla hry. Kteří nejsou jen pasivně ve vleku událostí, jež s nimi smýkají jako vlny s neřízenou bárkou v bouři na moři.

Odpověď na otázku, jak předejít tomu, aby se firma dostala do situace, kdy už bude potřebovat pomoci nějakou formou krizového řízení, není složitá, obtížnější ale bývá realizace v praxi. Jde o to dělat věci pořádně, s rozmyslem, bez zbrklosti, zbytečně nejít na hranu či za hranu aktuálních skutečných možností podniku i lidí v něm. Využívat při tom znalosti i zkušenosti odjinud. Vyhodnocovat si postup činnosti a vhodně na tato vyhodnocení reagovat.

Patří sem také odpovědnost a etika podnikání. Na první pohled sice nemusí být mezi etickým jednáním a výsledky podnikání patrná souvislost, ale jakési boží mlýny v této oblasti fungují. Podíváme-li se na řadu podnikatelů, kteří si s odbornými postupy a s etikou příliš nelámali hlavu, můžeme pozorovat, že už většinou nepodnikají. Jejich firmy, pokud ještě existují, patří zpravidla někomu jinému. A často platí, že dotyčným podnikatelům ani takto vydělané peníze štěstí nepřinesly. Kolik manažerů a majitelů oceněných různými manažerskými tituly nebo jinými vyznamenáními se dostalo do stadia, kdy s nimi slušní lidé nechtějí už mít nic společného.

Možná to zní jako klišé, ale rozumná podnikatelská vize, kvalitně připravená a neustále kontrolovaná a revidovaná strategie, vhodně rozfázovaný postup a vytvoření dostatečných záchytných pevných bodů, předvídavost, připravenost a řízení rizik, to jsou všechno společně s kvalitním a vzdělaným kádrem spolupracovníků klíčové prvky, které minimalizují možnost, že se podnik dostane do akutní krize.

Důležité je však také to, aby při podnikateli stála štěstěna, protože někdy ani účinná prevence neposkytuje absolutní záruku, že se nemůže nic pokazit.

Ing. Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit