Témata

Záchrana podniku přišla pozdě, nebo nebyla úspěšná

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Ani moderní medicína nedokáže vyléčit všechny nemoci. Někdo přijde k lékaři pozdě, nemoc je již značně rozvinuta a nevratně spěje k fatálnímu konci. Jindy se operace podaří, ale pacient nedodržuje léčebný režim a následně si přivodí fatální komplikace sám. Nelze vyloučit ani odbornou chybu lékařů. Vzhledem k tomu, kolik kolem nás všude číhá nástrah, můžeme život v naprostém zdraví považovat málem za zázrak. Podobně je to i v podnikání.

Skoro na každou oslabenou firmu, a v případě krize hovoříme o zásadním oslabení, se lepí jeden problém za druhým, slétají se i nejrůznější nájezdníci, což ji ještě více oslabuje. Nikdy tedy nelze předem zodpovědně tvrdit, že krize je jen drobná a na sto procent se ji podaří zažehnat.

Odpovědný a zkušený krizový manažer nebude dopředu prohlašovat, že se všechno musí podařit. Během krize se totiž leckdy ve skříních objeví ukrytí kostlivci, o nichž majitel buď opravdu nevěděl, nebo na ně dávno zapomněl, případně si jejich existenci nechtěl připouštět. Mohou se projevit dopady různých starých a dlouhodobých chyb, kterých si nikdo nevšímal, a za normální situace by nepředstavovaly žádné velké ohrožení, ale v krizi mohou být fatální. Tyto dlouhodobě skryté problémy někdy hrají roli jazýčku na vahách mezi životem a smrtí, mezi záchranou firmy a její likvidací. Jejich společným jmenovatelem bývá skutečnost, že podnikatelé často podceňují zpracování plánů řízení rizik.

Krize podniku se většinou vyvíjí od krize strategie přes krizi prodeje a tržeb směrem ke krizi výsledovky; následuje krize rozvahy, jež vyústí do konečného stádia, tedy ke krizi likvidity neboli cash flow. Krize likvidity má většinou velmi rychlý průběh. Pokud se ji nepodaří včas zastavit a efektivně řešit, firma se dostává do insolvenční situace. Následující postup stanoví insolvenční zákon.

Úpadek podniku se dá v principu řešit dvěma základními způsoby, reorganizací nebo konkurzem. Formální („soudní“) reorganizace dává společnosti šanci za splnění určitých podmínek dále fungovat a pokusit se zadluženost vyřešit tak, aby z reorganizace vyšla jako ozdravená a o dluhy očištěná, avšak stále fungující firma. Naopak konkurz v podstatě znamená zánik podniku v dosavadní podobě a rozprodej jeho aktiv (výjimečně i celého tzv. běžícího podniku) za účelem alespoň částečného uspokojení věřitelů.

V případě formální reorganizace může být krizový management angažován insolvenčním správcem (a namísto majitele firmy hrají významnou roli insolvenční soud, schůze věřitelů a věřitelský výbor).

Někdy je nástroj formální reorganizace použit záměrně i ze strany stávajících vlastníků, aby se podnik očistil a ochránil od problémových závazků. V případě tzv. neformální – mimosoudní reorganizace (tedy ještě před tím, než je vyhlášen úpadek) angažuje krizový management také vlastník.

Reorganizace je tak v podstatě posledním možným způsobem jak zachránit fungující podnik i pro budoucí období. V opačném případě, pokud je již vyhlášen konkurz nebo když se reorganizace nepovede a dojde k jejímu překlopení do konkurzu, podnik ve stávající podobě přestává existovat.

Obecně je samozřejmě velmi důležité, zda se podaří začátek krize odhalit včas a které nástroje pro její řešení se v této fázi použijí. Při diskuzi na toto téma se mi vybavuje scéna z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města, kdy primář Sova vede odbornou disputaci s ortopedem Blažejem, zda mají zlomený loket pacienta léčit konzervativním metodou fixování v sádře, nebo radikálním postupem čili operací. Dopředu nikdo nemá jistotu, která z metod bude v tomto hraničním případě správná. Za určitých podmínek mohou nakonec vést ke zdárnému cíli oba postupy, za jiných nemusí být úspěšný ani jeden.

Důležité proto je, aby majitel firmy včas pozval ke zjištění skutečného stavu, v němž se firma nachází, odborníky, kteří již získali dostatečné a praxí ověřené zkušenosti s podobnými událostmi a měli rovněž osobní odstup a nadhled. Tím se výrazně liší od většiny majitelů, kteří takovou situaci pravděpodobně zažívají poprvé, a logicky výrazně na ně působí i vlastní emoce.

Egyptolog Miroslav Bárta, jenž se zabývá zánikem různých civilizací, považuje kolaps nikoliv za definitivní konec, nýbrž za příležitost k regeneraci společnosti a jejímu dalšímu fungování po odstranění hlavních problémů, které ke kolapsu vedly. Stejným způsobem by se dala chápat například formální nebo neformální reorganizace, restrukturalizace, revitalizace či jiné formy ozdravění firmy.

Příště: Jak předcházet krizím podniků

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit