Témata
Reklama

Záchrana podniku přišla pozdě, nebo nebyla úspěšná

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Ani moderní medicína nedokáže vyléčit všechny nemoci. Někdo přijde k lékaři pozdě, nemoc je již značně rozvinuta a nevratně spěje k fatálnímu konci. Jindy se operace podaří, ale pacient nedodržuje léčebný režim a následně si přivodí fatální komplikace sám. Nelze vyloučit ani odbornou chybu lékařů. Vzhledem k tomu, kolik kolem nás všude číhá nástrah, můžeme život v naprostém zdraví považovat málem za zázrak. Podobně je to i v podnikání.

Skoro na každou oslabenou firmu, a v případě krize hovoříme o zásadním oslabení, se lepí jeden problém za druhým, slétají se i nejrůznější nájezdníci, což ji ještě více oslabuje. Nikdy tedy nelze předem zodpovědně tvrdit, že krize je jen drobná a na sto procent se ji podaří zažehnat.

Odpovědný a zkušený krizový manažer nebude dopředu prohlašovat, že se všechno musí podařit. Během krize se totiž leckdy ve skříních objeví ukrytí kostlivci, o nichž majitel buď opravdu nevěděl, nebo na ně dávno zapomněl, případně si jejich existenci nechtěl připouštět. Mohou se projevit dopady různých starých a dlouhodobých chyb, kterých si nikdo nevšímal, a za normální situace by nepředstavovaly žádné velké ohrožení, ale v krizi mohou být fatální. Tyto dlouhodobě skryté problémy někdy hrají roli jazýčku na vahách mezi životem a smrtí, mezi záchranou firmy a její likvidací. Jejich společným jmenovatelem bývá skutečnost, že podnikatelé často podceňují zpracování plánů řízení rizik.

Reklama
Reklama

Krize podniku se většinou vyvíjí od krize strategie přes krizi prodeje a tržeb směrem ke krizi výsledovky; následuje krize rozvahy, jež vyústí do konečného stádia, tedy ke krizi likvidity neboli cash flow. Krize likvidity má většinou velmi rychlý průběh. Pokud se ji nepodaří včas zastavit a efektivně řešit, firma se dostává do insolvenční situace. Následující postup stanoví insolvenční zákon.

Úpadek podniku se dá v principu řešit dvěma základními způsoby, reorganizací nebo konkurzem. Formální („soudní“) reorganizace dává společnosti šanci za splnění určitých podmínek dále fungovat a pokusit se zadluženost vyřešit tak, aby z reorganizace vyšla jako ozdravená a o dluhy očištěná, avšak stále fungující firma. Naopak konkurz v podstatě znamená zánik podniku v dosavadní podobě a rozprodej jeho aktiv (výjimečně i celého tzv. běžícího podniku) za účelem alespoň částečného uspokojení věřitelů.

V případě formální reorganizace může být krizový management angažován insolvenčním správcem (a namísto majitele firmy hrají významnou roli insolvenční soud, schůze věřitelů a věřitelský výbor).

Někdy je nástroj formální reorganizace použit záměrně i ze strany stávajících vlastníků, aby se podnik očistil a ochránil od problémových závazků. V případě tzv. neformální – mimosoudní reorganizace (tedy ještě před tím, než je vyhlášen úpadek) angažuje krizový management také vlastník.

Reorganizace je tak v podstatě posledním možným způsobem jak zachránit fungující podnik i pro budoucí období. V opačném případě, pokud je již vyhlášen konkurz nebo když se reorganizace nepovede a dojde k jejímu překlopení do konkurzu, podnik ve stávající podobě přestává existovat.

Obecně je samozřejmě velmi důležité, zda se podaří začátek krize odhalit včas a které nástroje pro její řešení se v této fázi použijí. Při diskuzi na toto téma se mi vybavuje scéna z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města, kdy primář Sova vede odbornou disputaci s ortopedem Blažejem, zda mají zlomený loket pacienta léčit konzervativním metodou fixování v sádře, nebo radikálním postupem čili operací. Dopředu nikdo nemá jistotu, která z metod bude v tomto hraničním případě správná. Za určitých podmínek mohou nakonec vést ke zdárnému cíli oba postupy, za jiných nemusí být úspěšný ani jeden.

Důležité proto je, aby majitel firmy včas pozval ke zjištění skutečného stavu, v němž se firma nachází, odborníky, kteří již získali dostatečné a praxí ověřené zkušenosti s podobnými událostmi a měli rovněž osobní odstup a nadhled. Tím se výrazně liší od většiny majitelů, kteří takovou situaci pravděpodobně zažívají poprvé, a logicky výrazně na ně působí i vlastní emoce.

Egyptolog Miroslav Bárta, jenž se zabývá zánikem různých civilizací, považuje kolaps nikoliv za definitivní konec, nýbrž za příležitost k regeneraci společnosti a jejímu dalšímu fungování po odstranění hlavních problémů, které ke kolapsu vedly. Stejným způsobem by se dala chápat například formální nebo neformální reorganizace, restrukturalizace, revitalizace či jiné formy ozdravění firmy.

Příště: Jak předcházet krizím podniků

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Související články
Manažer roku: lídři nových technologií

Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější 27. ročník Manažer digitálního věku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Snižování nákladů neplánovaných absencí

V současnosti, kdy je na trhu práce dostatečná nabídka, mají pracovníci tendenci fluktuovat. Podniky to často řeší zaměstnáváním agenturních pracovníků, a tak se stává, že proti plánu je na směně přítomno méně pracovníků, nebo jsou přítomni pracovníci s nedostatečnou kvalifikací. Společnost PPROI připravila softwarovou aplikaci, která výše uvedeným rizikům předchází a eliminuje jejich dopady.

Od oprav ke špičkovým portálovým obráběcím strojům

Strojírna Tyc se v současné době zabývá produkcí a vývojem vlastních portálových multifunkčních center. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné a tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost nabízí firma modernizaci a generální opravy různých strojů.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit