Témata

První kroky krizového manažera při záchraně podniku

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Díl 8. První kroky krizového manažera při záchraně podniku

Pro označení krizového managementu se v anglicky hovořících zemích používá také výraz „change management“. Již z toho vyplývá, že situace firmy vyžaduje změnu, a to většinou změnu radikální, zásadní, tedy i viditelnou, kterou tedy musí ve firmě i v jejím bezprostředním okolí všichni dostatečně zaznamenat.

Po příchodu krizového manažera do firmy, který přebírá odpovědnost za její řízení, musí události nabrat rychlý spád. Je třeba svolat zaměstnance, a ti se musí jasně a srozumitelně dozvědět, co se od této chvíle změní. I to, že dojde k přerušení práce, signalizuje, že probíhá něco mimořádného. Je důležité, aby na úvod promluvil osobně majitel a vysvětlil, proč se rozhodl řešení restrukturalizace nebo krize svěřit krizovému manažerovi, kterého uvede.

Zhodnocení situace, hlavních příčin problémů, a zejména představení důležitých bodů restrukturalizačního plánu by už měl naopak prezentovat krizový manažer. Zaměstnancům je zapotřebí vysvětlit věci jasně, pro ně srozumitelnou řečí. Především je nutné se zaměřit na to, jak připravované změny pravděpodobně dopadnou na samotné zaměstnance.

V této situaci není možné nic lakovat narůžovo. Je třeba zaměstnancům podat situaci tak, jak skutečně vypadá. Cílem není vystrašit beztak zřejmě dost vylekané zaměstnance, ale od počátku s nimi navázat přímou, pravdivou a důvěryhodnou komunikaci. Nejhorší by bylo v této fázi slibovat zářné zítřky.

Argumenty proti tomu, aby se zaměstnanci dozvěděli pravdu, byť je jakkoliv nepříjemná, jsou většinou postaveny na tom, že se zbytečně vyděsí, přestanou pracovat a budou jen diskutovat o situaci, přičemž podstatná část posléze podá výpověď a odejde, čímž podnik ještě oslabí. Případně, že se podrobnosti o skutečném stavu podniku dozvědí také zákazníci, dodavatelé, konkurence a podobně. Opak je ale pravdou. Co se v podniku děje a v jakém stavu se nachází, to řadoví zaměstnanci obvykle vědí, či alespoň tuší lépe a dříve než samotní majitelé. Sice nemají k dispozici přesné ekonomické ukazatele, ale také nejsou hloupí. Pozorují, z různých událostí si vytvářejí vlastní obrázek. Tam, kde nefunguje dobrá, otevřená a pravidelná komunikace mezi vedením firmy a zaměstnanci, se informační vakuum zaplňuje fámami a polopravdami, které v naprosté většině vykreslují problémy firmy ještě horší, než jaké ve skutečnosti jsou. Tím, že před zaměstnance někdo předstoupí a řekne jim bez obalu to, co sami dávno vidí a předpokládají, v nich paradoxně nevyvolá paniku a negativní postoje, ale může je to dokonce trochu uklidnit.

Nepříjemnými sděleními to ale nesmí skončit. Nejhorší jsou totiž sdělení, která vás připraví o jakoukoliv, i poslední naději. Krizový manažer tedy lidem sděluje, že situace je skutečně nedobrá, ale může mít nějaká pozitivní řešení, možnosti nápravy. Bez příkras, bez růžových brýlí, jasně, srozumitelně, realisticky, i s upozorněním na negativní dopady.

Z prvního projevu krizového manažera před zaměstnanci musí vyzařovat odhodlání, energie, ale také pokora k situaci a velikosti problémů. Zaměstnanci nejsou zvědaví na mluvku, který se ohání prázdnými a otřepanými frázemi, v dané situaci potřebují lídra, který zavelí, zvedne prapor a povede své vojsko do boje. Potřebují někoho, komu mohou věřit a komu mohou také svěřit část svých životů s důvěrou, že je provede bitvou o záchranu.

Zpráva o zahájení krizového řízení se samozřejmě netýká jen zaměstnanců. Je třeba vhodně informovat také zákazníky, dodavatele a kooperující podniky, banky či jiné významné věřitele, důležité orgány a instituce, do jejichž působnosti patří některé problematické záležitosti s firmou spojené.

Prvním krokem každého generála před započetím vlastní bitvy je, kromě přípravy plánů, také vhodná organizace vojska. Ta začíná shora. Je proto třeba stanovit jednotlivé velitele útvarů, jejich kompetence a způsob komunikace. V krizových situacích se většinou zkracuje a zplošťuje struktura vedení. Pro formalistické plnění úkolů nebo toleranci nedodržování postupů, pokynů a základních smysluplných pravidel není v krizové situaci místo.

Bez spojení, tedy komunikace, není velení. Zvláště v dynamických situacích, mezi které rozhodně řešení podnikových krizí patří, je nutné mít informace o vývoji situace co nejdříve, aby se dalo rychle a adekvátně reagovat. Krizový manažer, respektive krizový tým, musí být vidět ve firmě nejen první den, ale téměř neustále. Jednak je chození po provozech velmi důležitým zdrojem informací, jednak si na svého lídra mohou i řadoví zaměstnanci tak říkajíc sáhnout a komunikovat s ním.

Příště: Záchrana přišla pozdě, nebo nebyla úspěšná

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit