Témata

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Tento článek je součástí seriálu:
Moderní vědecké řízení podniku
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jeden komplexní cíl

V úvodním slovu k tomuto seriálu článku konstatoval šéfredaktor časopisu Ing. Dvořák, že „zástupci firem si uvědomují potřebu zhodnocování kapitálu, ale pro nedostatek informací mu věnují jen mizivou pozornost“. To ale znamená, že je ignorován základní finanční princip – nadčasový zákon, daný ekonomickou přírodou, podniky nejsou řízeny k objektivnímu cíli a v zájmu investora. Už proto se řízení podniků pohybuje mimo oblast vědy, management tápe a vznikají obrovské finanční ztráty, o nichž nikdo nemá tušení. Je-li investor současně manažerem, je jeho myšlení rozpolcené a podnik řídí v rozporu se svým zájmem. Uvědomí-li si to, při chybějících informacích je mu to málo platné. A banky postrádají informace, zda podniky při plánované výrobě budou schopny splácet půjčky, včetně úroků (ROI ve finančním účetnictví podniku jen konstatuje minulý výsledek).

Rozpolcenost ekonomického myšlení(Zdroj: PPROI)

Zatímco PPROI zaměřuje produkty, procesy a zdroje na maximalizaci ROI, manažeři sledují různé dílčí cíle, k čemuž jsou vedeni měnícími se teoriemi, z nichž většina po čase upadá v zapomnění. V průmyslové revoluci 18. století byla cílem maximální produktivita práce, měřená v počtech kusů na dělníka (viz Bohatství národů od Adama Smithe), nedávno byla cílem nastavená statistická odchylka znaků kvality.

Komplexní cíl versus parciální cíle(Zdroj: PPROI)

Obecnou vadou parciálně zaměřených teorií je možnost vzájemného rozporu jejich cílů a s tím spojeného rozporu s komplexním cílem podniku. Problém charakterizuje rčení „jaká kritéria, taková hodnocení a řešení“. Již jsme objasnili jednostranné a chybné zaměření manažerského účetnictví na minimální náklady, resp. na maximální ziskovost produktů, které může být v rozporu se zaměřením na minimální dobu obratu kapitálu a výsledně na maximální hodnotu ROI. Podobně zaměření na maximální využití výrobního zařízení (OEE), nebo na maximální průtok, může být v rozporu se zaměřením na minimální zásoby a působit negativně na ROI.

Integrované moderní vzdělávání manažerů

Problém jednostranného, různými směry orientovaného a implicitně rozporného myšlení a jednání manažerů v praxi se odvíjí od podobné situace v akademické sféře. Nepřímo to charakterizuje reakce Dr. Liz Breen, editorky předního teoreticky orientovaného časopisu European Management Journal, na anglický překlad předchozích článků tohoto seriálu: „Vidím možnost umístění výsledků této práce v řadě oblastí managementu. Přizpůsobíte-li obsah a způsob prezentace zvykům příslušných teorií, vznikne výstup, který bude cenným přínosem jak pro akademiky, tak pro profesionály. V současné podobě se ale text neprosadí.“ Těchto dojmů z hutného „Desatera“ vlastností PPROI si velmi vážíme, včetně doporučení, jak je zužitkovat. Přínosem PPROI je ale i propojení různých oborů. Nejedná se jen o manažerské a ekonomické disciplíny. Ze schématu architektury PPROI (teze 5 z Desatera) je zřejmé, že základem jsou fyzikální informace o produktech a zdrojích, s nimiž ekonomické disciplíny nepracují, které však jsou primárními faktory finančních výsledků podniku. Potřebu takto koncipovaného podnikového IS jsme pocítili jako naléhavou při restrukturalizaci průmyslových podniků, kterou jsme vedli jako konzultanti v týmu CEPC, složeném z pracovníků s ekonomickým i s technickým vzděláním.

Informace PPROI jsou prokazatelně nové z hlediska obsahu, rozsahu, hloubky, přesnosti i vazeb. Systém jako celek má všechny atributy vědy, uvedené v třetí tezi Desatera. Z matematického hlediska – proměnných a funkcí, je složitý. Promítnutím matematických předpisů do IT podoby proto vznikl velmi složitý stroj. Pro uživatele ale není znalost jeho vnitřních struktur potřebná. Podstatná je možnost vidět, co umožňuje, jak se ovládá, a ovládání si zkusit. Abychom to umožnili veřejnosti, zejména praktikujícím manažerům, investorům a bankéřům, připravujeme ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR školicí program na Demo verzi PPROI.

Uživatelský profil přístupu do demo verze (Zdroj: PPROI)

Modernizací by měla projít i výuka managementu na školách: vnímat podnik jako organismus – eliminovat bariéry tradičních disciplín při využití nástrojů IT éry. Požádali jsme proto o spolupráci prof. Miroslava Žižku, děkana Ekonomické fakulty Technické Univerzity v Liberci. Prvním domluveným krokem bude představení PPROI, k němuž budou přizváni i někteří pracovníci zdejší Fakulty strojní. Věříme v pozitivní odezvu.

Ekologické a sociální aspekty maximalizace ROI

Při zaměření na maximalizaci ROI je třeba respektovat ekologická a sociální omezení. To platí i pro jiná ekonomická zaměření. Zaměření na ROI MAX vede k minimálnímu čerpání přírodních zdrojů pro dané produkty a z různých ekonomických zaměření je ekologicky a sociálně nejšetrnější.

(Zdroj: PPROI)
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit